Infractiuni informatice

Infractiuni informatice
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Descriere
Lucrarea cuprinde practica judiciara relevanta in materia infractiunilor impotriva comertului electronic, reglementate de Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si in materia infractiunilor contra confidentialitatii si integritatii datelor si sistemelor informatice si a infractiunilor informatice prevazute de Titlul III al Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Procesul de selectare a spetelor evidentiaza faptul ca, atat in cazul infractiunilor informatice, cat si in cazul celor indreptate impotriva comertului electronic (care se incadreaza in aceeasi sintagma, respectiv „infractiuni informatice”, in sens larg), jurisprudenta prezinta, in ceea ce priveste anumite chestiuni de drept – referitoare indeosebi la incadrarea juridica data faptelor –, un caracter vadit neunitar.
Problemele analizate sunt variate si privesc falsificarea si punerea in circulatie, detinerea de echipamente in vederea falsificarii, precum si falsul in declaratii in vederea emiterii sau utilizarii instrumentelor de plata electronica falsificate, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si acceptarea acestora, accesul fara drept la un sistem informatic, modificarea sau transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic, falsul informatic, frauda informatica, pornografia infantila prin sisteme informatice, precum si aspectele procesuale referitoare la competenta, probatoriu, latura civila, elementele de individualizare si pericolul social al faptei.
Culegerea cuprinde si un glosar cu termeni specifici domeniului informatic, care permite o intelegere facila a expresiilor de specialitate folosite.Cuprins
Capitolul I. Competenţa efectuării urmăririi penale
şi competenţa de judecare a cauzelor privind
infracţiuni informatice______________________________ 1
1. Infracţiuni informatice prevăzute de Legea nr. 161/2003.
Competenţa efectuării actelor de urmărire penală ________ 1
2. Infracţiuni informatice şi infracţiuni la comerţul electronic.
Competenţa materială de soluţionare a cauzelor în primă
instanţă _________________________________________ 2
3. Infracţiuni informatice. Constituire de grup infracţional
organizat. Valoare a prejudiciului ce depăşeşte 1. 000. 000
euro. Organ de urmărire penală competent. Criterii de
stabilire_________________________________________ 3
4. Infracţiuni la comerţul electronic. Competenţa efectuării
urmăririi penale. Competenţa de judecată ______________ 5
Capitolul al II-lea. Falsificarea şi punerea în circulaţie a
instrumentelor de plată electronică falsificate___________ 8
5. Infracţiunea de falsificare a unui mijloc de plată
electronică. Acte preparatorii. Tentativă pedepsibilă.
Distincţie. Asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
Conţinut constitutiv _______________________________ 8
6. Deţinerea instrumentelor de plată electronică falsificate
în vederea punerii în circulaţie. Vinovăţie sub forma
intenţiei________________________________________ 15
7. Retragere de numerar prin utilizarea unui instrument
de plată electronică falsificat. Încadrare juridică ________ 19
8. Falsificare şi punere în circulaţie de instrumente de
plată electronică. Concurs de infracţiuni ______________ 23
9. Instrumente de plată electronică falsificate. Noţiune _____ 25
10. Tentativă la falsificarea de instrumente de plată
electronică. Montare de dispozitive destinate citirii
informaţiilor de identificare ale cardurilor bancare ______ 29
XVI Infracţiuni informatice
Capitolul al III-lea. Deţinerea de echipamente în vederea
falsificării instrumentelor de plată electronică.
Falsul în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării
instrumentelor de plată electronică __________________ 31
11. Deţinere de echipamente în vederea falsificării de
instrumente de plată electronică. Deţinere fără drept a unui
dispozitiv informatic în scopul săvârşirii infracţiunilor
prevăzute de art. 42-45 din Legea nr. 161/2003.
Încadrare juridică. Normă specială___________________ 31
12. Deţinere de echipamente în scopul şi cu intenţia
falsificării de mijloace de plată electronică.
Încadrare juridică ________________________________ 37
13. Instalarea unui dispozitiv destinat citirii datelor de
identificare a cardurilor utilizate la un automat bancar.
Încadrare juridică ________________________________ 40
14. Deţinere de echipamente în vederea falsificării de
instrumente de plată electronică. Latură obiectivă _______ 41
15. Fals în declaraţii în vederea emiterii unui instrument
de plată electronică. Încadrare juridică________________ 43
Capitolul al IV-lea. Efectuarea de operaţiuni financiare
în mod fraudulos. Acceptarea operaţiunilor financiare
efectuate în mod fraudulos _________________________ 46
16. Efectuarea fără drept de operaţiuni financiare utilizând
un instrument de plată electronică pierdut de partea
vătămată. Încadrare juridică ________________________ 46
17. Efectuarea de operaţiuni financiare folosind un
instrument de plată electronică sustras anterior.
Încadrare juridică ________________________________ 47
18. Card bancar sustras. Efectuarea de operaţiuni financiare
în mod fraudulos. Furt. Încadrare juridică _____________ 48
19. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
prin utilizarea unui instrument de plată electronică falsificat.
Furt calificat. Absorbţie naturală. Unitate de infracţiune.
Schimbarea încadrării juridice ______________________ 51
20. Card de alimentare cu carburant. Instrument de plată
electronică. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod
fraudulos_______________________________________ 55
21. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Lipsă de disponibil în cont. Blocarea cardului bancar.
Formă tentată. Formă continuată ____________________ 70
Cuprins XVII
22. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Retrageri repetate de numerar. Încadrare juridică _______ 72
23. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Retragere de numerar în mod repetat, la intervale foarte
scurte de timp. Încadrare juridică ____________________ 74
24. Efectuare de operaţiuni financiare prin folosirea fără
drept a unui instrument de plată electronică. Retragere de
numerar în mod repetat. Forma continuată a infracţiunii __ 76
25. Punere în circulaţie de instrumente de plată falsificate.
Noţiune. Efectuare de operaţiuni financiare fără drept,
folosind un instrument de plată falsificat. Concurs de
infracţiuni ______________________________________ 79
26. Efectuare fără drept de operaţiuni financiare. Folosirea
de instrumente de plată electronică falsificată. Încadrare
juridică ________________________________________ 85
27. Retrageri de numerar cu ajutorul unor carduri falsificate.
Încadrare juridică ________________________________ 90
28. Folosirea de carduri clonate în scopul retragerii de
numerar de la un automat bancar. Încadrare juridică _____ 97
29. Falsificare de instrumente de plată electronică şi
utilizarea lor în scopul extragerii de numerar, fără drept.
Încadrare juridică ________________________________ 99
30. Retragere de numerar de la mai multe automate
bancare, folosind carduri clonate. Încadrare juridică ____ 104
31. Folosire de carduri clonate în scopul retragerii de
numerar. Încadrare juridică _______________________ 107
32. Utilizare de instrumente de plată electronică pentru
retragerea de numerar. Încadrare juridică_____________ 112
33. Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod
fraudulos. Element material _______________________ 114
Capitolul al V-lea. Accesul fără drept la un sistem informatic_ 118
34. Sistem informatic. Noţiune. Automat bancar __________ 118
35. Sistem informatic. Automat bancar _________________ 125
36. Bancomat. Sistem informatic ______________________ 129
37. Instalarea unui dispozitiv artizanal în vederea copierii
de date de identificare ale cardurilor bancare. Încadrare
juridică _______________________________________ 132
38. Acces fără drept la un sistem informatic prin încălcarea
măsurilor de securitate. Automat bancar. Sistem
informatic _____________________________________ 135
XVIII Infracţiuni informatice
39. Accesul fără drept la un sistem informatic. Automat
bancar. Consumarea infracţiunii____________________ 141
40. Falsificare de instrumente de plată electronică.
Obţinerea datelor de identificare în vederea
inscripţionării. Încadrare juridică ___________________ 144
41. Atac de tip phishing. Acces fără drept la un sistem
informatic pentru obţinerea de date informatice.
Folosirea acestor date în scopul inscripţionării
de instrumente de plată electronică false _____________ 147
42. Acces fără drept la un sistem informatic în scopul
obţinerii de date informatice. Phishing_______________ 163
43. Acces fără drept la un sistem informatic. Latură
obiectivă ______________________________________ 165
44. Acces fără drept la un sistem informatic. Phishing.
Neîncălcarea vreunei măsuri de securitate. Încadrare
juridică _______________________________________ 168
45. Acces fără drept la un sistem informatic. Vishing ______ 175
46. Fals informatic. Clonare de pagini web. Obţinerea
de date de identificare a unor instrumente de plată
electronică prin metoda phishing. Efectuarea de
tranzacţii financiare online fără drept________________ 177
47. Accesare fără drept de conturi Voice over Internet
Protocol. Încadrare juridică _______________________ 181
48. Acces fără drept la un sistem informatic. Aplicaţie
Yahoo Messenger. Violarea secretului corespondenţei.
Distincţie. Încălcarea măsurilor de securitate. Aplicaţie
Yahoo Messenger având activată opţiunea de memorare
a ID-ului şi a parolei_____________________________ 183
Capitolul al VI-lea. Modificarea sau transferul neautorizat
de date dintr-un sistem informatic __________________ 193
49. Modificarea parolelor de acces ale unui utilizator la mai
multe aplicaţii, prin folosirea unui program destinat
interceptării de date informatice. Încadrare juridică_____ 193
50. Acces fără drept la un sistem informatic. Transfer
neautorizat de date informatice ____________________ 195
51. Transmitere neautorizată către altă persoană de date de
identificare ale cardurilor bancare. Element material____ 197
Capitolul al VII-lea. Falsul informatic. Frauda informatică __ 199
52. Introducere, modificare sau ştergere, fără drept, de date
informatice. Latură materială ______________________ 199
Cuprins XIX
53. Fals informatic. Creare de profiluri fictive în cadrul unor
reţele de socializare, în scopul inducerii obţinerii de
foloase ilicite __________________________________ 204
54. Înşelăciune prin sisteme informatice. Introducere
de date informatice nereale în scopul obţinerii unui
folos material fără drept __________________________ 208
55. Înşelăciune în sistem informatic. Încadrare juridică_____ 215
56. Licitaţii fictive online. Încadrare juridică_____________ 219
57. Fraudă informatică. Încadrare juridică _______________ 221
Capitolul al VIII-lea. Pornografia infantilă prin sisteme
informatice _____________________________________ 224
58. Deţinere fără drept de materiale pornografice cu minori
într-un sistem informatic. Elemente constitutive _______ 224
59. Deţinere de materiale pornografice cu minori, în vederea
răspândirii prin Internet. Încadrare juridică ___________ 228
60. Pornografie infantilă prin sisteme informatice. Elemente
constitutive. Încadrare juridică. Normă specială _______ 233
61. Acces fără drept la un sistem informatic. Pornografie
infantilă prin sisteme informatice___________________ 238
62. Pornografie infantilă în sistem informatic. Deţinerea, în
vederea comercializării, de compact-discuri conţinând
materiale pornografice cu minori ___________________ 243
63. Pornografie infantilă prin sistem informatic. Răspândire
de materiale pornografice cu minori. Concurs de
infracţiuni _____________________________________ 245
Capitolul al IX-lea. Probatoriu. Apreciere. Legalitate _______ 248
64. Acces fără drept la un sistem informatic prin încălcarea
măsurilor de securitate. Analiza coroborată a
probatoriului___________________________________ 248
65. Deţinere de echipamente în vederea falsificării de
instrumente de plată electronică. Raport de constatare
tehnico-ştiinţifică. Expertiză tehnică. Inutilitate________ 257
66. Instrument de plată falsificat. Lipsa unei expertize tehnice.
Proba caracterului de instrument de plată electronică ___ 267
67. Deţinere de echipamente software adaptate falsificării
instrumentelor de plată electronică. Dovada scopului
infracţional ____________________________________ 273
68. Acces fără drept la un sistem informatic. Probatoriu ____ 277
69. Deţinere de echipamente în vederea falsificării de
instrumente de plată electronică. Probatoriu __________ 281
XX Infracţiuni informatice
70. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos,
folosind carduri bancare clonate. Grup infracţional
organizat. Caractere specifice______________________ 285
71. Constatarea infracţiunilor privind comerţul electronic.
Pretinsa nelegalitate a modului de sesizare a organelor
de urmărire penală ______________________________ 288
72. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Arestare preventivă. Indicii temeinice şi concludente ___ 290
Capitolul al X-lea. Latură civilă. Confiscare. Alte aspecte
procesuale ______________________________________ 293
73. Modificare fără drept a titlurilor unei publicaţii online.
Existenţa unui prejudiciu de imagine. Condiţii ________ 293
74. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prin
utilizarea de carduri electronice falsificate. Latură civilă.
Soluţionare ____________________________________ 298
75. Efectuare de operaţiuni financiare prin utilizare de
instrumente bancare falsificate. Despăgubirea persoanelor
fizice păgubite de instituţia bancară. Calitatea de parte
civilă_________________________________________ 304
76. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Acţiune civilă. Parte civilă ________________________ 308
77. Folosire de carduri falsificate în scopul retragerii de
numerar. Latură civilă ___________________________ 310
78. Confiscare specială. Bun folosit la săvârşirea
infracţiunii ____________________________________ 313
79. Retragere de numerar prin utilizarea unui instrument
de plată electronică falsificat. Sume de bani găsite cu ocazia
percheziţiei. Confiscare __________________________ 321
80. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prin
folosire de instrumente de plată electronică falsificate.
Confiscarea bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunii.
Telefoane mobile _______________________________ 328
81. Percheziţie informatică. Temei legal ________________ 333
Capitolul al XI-lea. Elemente de individualizare. Pericol
social __________________________________________ 336
82. Acces fără drept la un sistem informatic, urmat de
modificare de date informatice. Pericol social al faptei.
Date personale ale inculpatului ____________________ 336
Cuprins XXI
83. Transfer neautorizat de date informatice în scopul
obţinerii de probe cu privire la săvârşirea de
infracţiuni. Individualizare judiciară a pedepsei________ 341
84. Punere în circulaţie de instrumente de plată electronică
falsificate. Individualizare judiciară a pedepsei ________ 349
85. Înşelăciune în sistem informatic. Arestare preventivă.
Pericol social prezentat de eventuala lăsare în libertate a
inculpaţilor ____________________________________ 352
86. Efectuare de operaţiuni financiare folosind carduri
bancare falsificate. Arestare preventivă. Pericol social __ 355
87. Obţinere de date de identificare ale cardurilor bancare
prin metoda skimming, urmată de confecţionarea de
instrumente de plată electronică falsificate şi utilizarea lor în
scopul retragerii de numerar, în condiţiile unui grup
infracţional organizat. Pericol social pentru ordinea
publică _______________________________________ 357
88. Falsificare de instrumente de plată electronică.
Punerea lor în circulaţie. Pericol social pentru ordinea
publică _______________________________________ 359
Index _______________________________________________Data: 24. 11. 2011
392 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec