Individualizarea judiciara a pedepsei Reglementare. Doctrina. Jurisprudenta

Individualizarea judiciara a pedepsei Reglementare. Doctrina. Jurisprudenta
Preț: 52,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 544
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data aparitiei: 25 Octombrie 2011

Autorul realizează o radiografie recentă a operaţiunii de individualizare, aşa cum se prezintă aceasta în mediul judiciar românesc şi identifică factori formali şi informali ce pot fi calificaţi ca responsabili de starea actuală a individualizării.


Jurisprudenţa utilizată în lucrare reprezintă un bun exemplu pentru susţinerea ipotezelor din capitolul dedicat factorilor formali şi informali ce se interpun în algoritmul individualizării, cu referinţe speciale la maniera în care instanţele superioare şi-au asumat sarcina de a controla individualizarea pedepselor.

Expunerea, într-o secţiune consistentă, a modificărilor aduse configuraţiei criteriilor şi mijloacelor de individualizare prin Noul cod penal (Legea nr. 286/2009) şi, mai ales, analiza critică a instituţiilor nou introduse sunt alte două elemente valoroase care recomandă lucrarea.Cuprins
Capitolul I. Introducere generală ................................................ 1
Secţiunea 1. Noţiunea de individualizare ..................................1
§1. Subiecţii individualizării ................................................ 2
§2. Triada fundament – finalitate – funcţie a pedepsei........... 8
§3. Formele individualizării ............................................... 26
§4. Importanţa individualizării judiciare ............................ 29
Secţiunea a 2-a. Individualizarea judiciară
în context diacronic ............................................................36
§1. Dreptul popoarelor germanice. Sistemul punerii la
încercare........................................................................ 37
§2. Emergenţa dreptului penal public................................. 45
§3. Teoria probelor legale. Arbitriul judiciar ..................... 53
§4. Disoluţia vechiului drept penal. Dreptul penal
revoluţionar................................................................... 60
§5. Şcoala clasică. Dreptul penal imperial ......................... 68
§6. Şcoala pozitivistă.......................................................... 74
§7. Doctrina noii apărări sociale......................................... 76
§8. Neoretribuţionismul penal............................................ 79
Secţiunea a 3-a. Analiza statisticii judiciare privind
dinamica individualizării pedepselor (1990-2009).............82
§1. Pedepsele aplicate condamnaţilor majori ..................... 84
§2. Pedepsele aplicate condamnaţilor minori..................... 91
§3. Analiza cuantumului pedepselor privative de libertate........... 95
§4. Analiza cuantumului pedepselor aplicate pentru
infracţiuni de corupţie................................................. 103
§5. Factori de influenţă formală şi informală în materia
individualizării judiciare ............................................. 117
VI Individualizarea judiciară a pedepselor
Capitolul II. Condiţiile individualizării judiciare .................. 125
Secţiunea 1. Generalia ...........................................................125
Secţiunea a 2-a. Individualizarea şi principiul legalităţii
pedepselor ........................................................................128
§1. Principiul legalităţii din perspectiva legislatorului ....... 131
§2. Principiul legalităţii din perspectiva judecătorului....... 139
Secţiunea a 3-a. Individualizarea şi principiul egalităţii........146
§1. Poziţia Curţii Constituţionale în materia egalităţii
pedepselor................................................................... 149
§2. Disparităţi în aplicarea pedepselor ............................. 152
Secţiunea a 4-a. Individualizarea şi principiul
umanismului.....................................................................157
Secţiunea a 5-a. Individualizarea şi principiul
proporţionalităţii...............................................................160
§1. Poziţia Curţii Europene a Drepturilor Omului
în materia proporţionalităţii pedepselor ...................... 162
§2. Poziţia Curţii Europene de Justiţie în materia
proporţionalităţii pedepselor ....................................... 167
§3. Principiul proporţionalităţii pedepselor în
dreptul intern ............................................................... 169
Secţiunea a 6-a. Definiţia individualizării judiciare ..............176
Capitolul III. Criteriile de individualizare judiciară ............. 178
Secţiunea 1. Generalia ...........................................................178
Secţiunea a 2-a. Criteriile de individualizare în legislaţia
penală străină....................................................................180
Secţiunea a 3-a. Criteriile de individualizare în dreptul penal
român ...............................................................................209
§1. Precedente legislative................................................. 209
§2. Criteriile generale de individualizare în actualul
cod penal..................................................................... 214
a. Dispoziţiile părţii generale a codului penal............. 221
b. Limitele speciale de pedeapsă................................. 223
c. Gradul de pericol social al faptei săvârşite.............. 225
d. Persoana infractorului ............................................. 244
e. Împrejurările care atenuează sau agravează
răspunderea penală ................................................ 254
α) Cauzele de atenuare ..........................................258
Cuprins VII
(i) Stările de atenuare .......................................258
(ii) Circumstanţele atenuante ...........................266
β) Cauzele de agravare ..........................................296
(i) Stările de agravare .......................................296
(ii) Circumstanţele agravante ...........................305
§3. Criteriile speciale de individualizare în actualul
cod penal..................................................................... 317
§4. Criteriile de individualizare în noul cod penal ........... 324
Capitolul IV. Mijloacele de individualizare judiciară ........... 330
Secţiunea 1. Generalia ...........................................................330
Secţiunea a 2-a. Mijloacele de individualizare a pedepsei
în actualul cod penal.........................................................332
§1. Primul mijloc de individualizare ................................ 332
a. Alegerea pedepsei dintre pedepsele principale
alternative prevăzute de lege ................................. 333
b. Determinarea duratei/cuantumului pedepsei
principale ............................................................... 338
c. Aplicarea pedepselor complementare/accesorii ...... 342
§2. Al doilea mijloc de individualizare ............................ 348
a. Determinarea pedepsei în caz de incidenţă
a circumstanţelor atenuante ................................... 348
b. Determinarea pedepsei în caz de incidenţă
a circumstanţelor agravante ................................... 364
c. Determinarea pedepsei în caz de incidenţă
a stărilor de agravare/atenuare............................... 365
d. Determinarea pedepsei în caz de concurs între
cauzele de atenuare şi cele de agravare ................. 366
§3. Al treilea mijloc de individualizare ............................ 371
a. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ..... 371
b. Suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei ................................................................. 385
c. Executarea pedepsei la locul de muncă................... 389
d. Înlocuirea executării pedepsei................................. 394
e. Executarea pedepsei într-o închisoare militară ....... 396
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de individualizare a pedepsei
în Noul cod penal .............................................................398
VIII Individualizarea judiciară a pedepselor
§1. Analiza modificărilor aduse configuraţiei mijloacelor
actuale de individualizare ........................................... 398
§2. Analiza instituţiilor nou introduse.............................. 406
a. Amânarea aplicării pedepsei ................................... 409
b. Renunţarea la aplicarea pedepsei ............................ 416
Capitolul V. Controlul individualizării judiciare................... 444
Secţiunea 1. Generalia ...........................................................444
Secţiunea a 2-a. Controlul prin mecanismul motivării
hotărârilor.........................................................................445
Secţiunea a 3-a. Controlul prin mecanismul cezurii .............455
Secţiunea a 4-a. Controlul prin mecanismul căilor de atac....461
Bibliografie ................................................................................ 475
Anexa 1.0.................................................................................... 495
Anexa 1.1.................................................................................... 500
Anexa 1.2.................................................................................... 503
Anexa 1.3.................................................................................... 506
Anexa 2.0.................................................................................... 509
Anexa 2.1.................................................................................... 513
Anexa 3.0.................................................................................... 517
Anexa 4.0.................................................................................... 521
Anexa 4.1.................................................................................... 525
Anexa 5.0.................................................................................... 531

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.051 sec