Ghidul contractelor pentru antreprenori

Ghidul contractelor pentru antreprenori
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 290

DESCRIERE

Data aparitiei: Martie 2013


Cartea se vrea a fi un ghid „de buzunar” pentru toti cei care fie nu au resurse pentru a plati un avocat, fie au deja un avocat, dar vor sa inteleaga, pentru cultura lor generala, cum functioneaza un contract si la ce riscuri se supun zi de zi.

Desi nu s-a intentionat a fi segmentul de public pentru care am scris acest ghid, si persoanele fizice pot gasi cartea utila, acolo unde ea trateaza clauze de dreptul muncii, clauzele abuzive in raport cu consumatorii, obligatiile de garantie personala, protectia datelor cu caracter personal sau aspectele ce tin de denuntarea sau rezilierea/rezolutiunea unui contract.

Prin acest ghid nu intentionam sa va invatam ABC-ul contractelor din punct de vedere teoretic. In schimb, dorim sa va impartasim din experienta noastra profesionala, pentru a va ajuta sa nu comiteti greseli care pot duce uneori chiar la inchiderea afacerii.

Autoarele
Date tehnice

Titlu: Ghidul contractelor pentru antreprenori
Pret: 35,00 RON
ISBN: 978-606-673-050-1
Format: A5
Pagini: 290

Ghidul contractelor pentru antreprenori 281
Cuprins
1. INTRODUCERE - DE CE UN GHID AL CONTRACTELOR PENTRU
ANTREPRENORI........................................................................................................ 5
2. CLAUZE SPECIFICE ÎN DREPTUL SOCIETAR ªI CIVIL ............................. 9
2.1. INTRODUCERE ................................................................................................. 9
2.2. ALEGE SÃ TE JUDECI ACASÃ ªI NU LA SEDIUL CELUI PE CARE
ÎL DAI ÎN JUDECATÃ - CLAUZA PRIVIND INSTANÞA COMPETENTÃ ....... 16
2.3. DE CE SÃ ALEGEM ARBITRAJUL ÎN LOCUL INSTANÞELOR
ROMÂNE - CLAUZA COMPROMISORIE............................................................ 19
2.4. CUM POÞI ALEGE SÃ TE JUDECI REPEDE ªI CU COSTURI
MINIME - CLAUZA PRIVIND PROCEDURA ORDONANÞEI DE PLATÃ....... 30
2.5. DREPTUL DE A NEGOCIA ªI ADAPTA CONTRACTUL ÎN FUNCÞIE
DE NOILE ÎMPREJURÃRI - CLAUZA DE IMPREVIZIUNE ............................. 37
2.6. MAI BINE SÃ-ÞI RECUPEREZI BUNURILE DECÂT SÃ TE ÎNSCRII
LA MASA CREDALÃ A DEBITORULUI TÃU - CLAUZA DE REZERVARE
A PROPRIETÃÞII .................................................................................................... 46
2.7. SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA CONTRACTULUI
ÎN CAZUL EVENIMENTELOR IMPREVIZIBILE - CLAUZA DE FORÞÃ
MAJORÃ .................................................................................................................. 49
282 ELENA GRECU ~ OANA ALBU
2.8. DESPRE INTERDICÞIA DE A TRANSMITE UN BUN - CLAUZA
DE INALIENABILITATE ........................................................................................ 56
2.9. DESPRE BUNURILE CARE NU POT FI URMÃRITE DE CREDITORI -
CLAUZA DE INSESIZABILITATE ....................................................................... 61
2.10. CLAUZE DE AGRAVARE, LIMITARE SAU DE EXONERARE
A RÃSPUNDERII ................................................................................................... 68
2.11. CLAUZE PRIVIND GARANÞIA DE BUNÃ FUNCÞIONARE ................... 75
2.12. STABILIREA ANTICIPATÃ A DESPÃGUBIRILOR ÎN CAZ
DE ÎNCÃLCARE A CONTRACTULUI (CLAUZA PENALÃ) ............................. 78
2.13. UNELE INFORMAÞII TREBUIE SÃ RÃMÂNÃ SECRETE -
CLAUZA DE CONFIDENÞIALITATE ................................................................... 93
2.14. ALEGE SÃ FII TU SINGURUL FURNIZOR ÎNTR-UN ANUMIT
TERITORIU - CLAUZA DE EXCLUSIVITATE .................................................... 99
2.15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DIN MOTIVE CULPABILE
UNEI PÃRÞI - CLAUZE DE REZILIERE SAU REZOLUÞIUNE ...................... 105
2.16. DREPTUL DE A RENUNÞA LA UN CONTRACT - CLAUZA
DE DENUNÞARE UNILATERALÃ A CONTRACTULUI ................................. 118
2.17. DREPTUL DE A TE RÃZGÂNDI ÎNTR-UN ANUMIT TERMEN
- CLAUZA DE DEZICERE ................................................................................... 131
2.18. CE TREBUIE SÃ ªTII ATUNCI CÂND GARANTEZI CU BUNURILE
TALE SAU ALE FIRMEI - DESPRE GAJ ªI IPOTECÃ...................................... 134
2.19. CE TREBUIE SÃ ªTII ATUNCI CÂND GARANTEZI PERSONAL
OBLIGAÞIA ALTUIA - CLAUZA DE FIDEIUSIUNE........................................ 146
2.20. PÃSTREAZÃ BUNUL PÂNÃ CÂND PRIMEªTI PLATA - DREPTUL
DE RETENÞIE ....................................................................................................... 156
2.21. DATORIA SALVATÃ DE TRECEREA TIMPULUI - CLAUZE
PRIVIND TERMENUL DE PRESCRIPÞIE EXTINCTIVÃ ................................ 161
Ghidul contractelor pentru antreprenori 283
3. CLAUZE SPECIFICE ÎN DREPTUL MUNCII ............................................... 165
3.1. INTRODUCERE ............................................................................................. 165
3.2. CUM SÃ ÎÞI PÃSTREZI ANGAJAÞII DUPÃ CE AI INVESTIT ÎN
EDUCAÞIA LOR - CLAUZA CU PRIVIRE LA FORMAREA
PROFESIONALÃ................................................................................................... 167
3.3. CUM SÃ ÎÞI PROTEJEZI AFACEREA ATUNCI CÂND PLEACÃ
UN ANGAJAT CHEIE - CLAUZA DE NECONCURENÞÃ ................................ 175
3.4. DESPRE ANGAJAÞII CARE ΪI DESFêOARà ACTIVITATEA
ÎN MAI MULTE LOCURI - CLAUZA DE MOBILITATE................................... 186
3.5. ªI ANGAJAÞII TREBUIE SÃ PÃSTREZE INFORMAÞIILE SECRETE -
CLAUZA DE CONFIDENÞIALITATE ................................................................. 190
4. CLAUZE SPECIFICE ÎN DOMENIUL PROPRIETÃÞII
INTELECTUALE..................................................................................................... 198
4.1. INTRODUCERE ............................................................................................. 198
4.2. CE ESTE RELEVANT DE ªTIUT DE CÃTRE UN MANAGER
ÎN MATERIA INVENÞIILOR ............................................................................... 205
4.3. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALÃ
POT REPREZENTA GARANÞII REALE MOBILIARE ..................................... 210
4.4. CONTRACTELE DE LICENÞÃ ªI CESIUNE A DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INTELECTUALÃ ................................................................. 213
4.5. CONTRACTUL DE COMANDÃ A UNEI OPERE ...................................... 222
5. REGULI DE INTERPRETARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE ......... 229
5.1. INTERPRETAREA DUPÃ VOINÞA INTERNÃ A PÃRÞILOR .................. 230
5.2. INTERPRETAREA CLAUZEI PRIN RAPORTARE LA ÎNTREGUL
CONTRACT ........................................................................................................... 235
284 ELENA GRECU ~ OANA ALBU
5.3. INTERPRETAREA CLAUZELOR ÎNDOIELNICE ...................................... 238
5.3.1. INTERPRETAREA DUPÃ SENSUL CARE SE POTRIVEªTE
CEL MAI BINE NATURII ªI OBIECTULUI CONTRACTULUI..................... 238
5.3.2. INTERPRETAREA ÎN FUNCÞIE DE NATURA CONTRACTULUI,
DE ÎMPREJURÃRILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI,
DE INTERPRETAREA DATÃ ANTERIOR DE PÃRÞI, DE SENSUL
ATRIBUIT ÎN GENERAL CLAUZELOR ªI EXPRESIILOR
ÎN DOMENIU PRECUM ªI DE UZANÞE ........................................................ 241
5.3.3. CLAUZELE SE INTERPRETEAZÃ ÎN SENSUL ÎN CARE POT
PRODUCE EFECTE IAR NU ÎN ACELA ÎN CARE NU AR PUTEA
PRODUCE NICIUNUL ........................................................................................ 246
5.3.4. CONTRACTUL NU CUPRINDE DECÂT LUCRUL ASUPRA
CÃRUIA PÃRÞILE ªI-AU PROPUS A CONTRACTA, ORICÂT
DE GENERALI AR FI TERMENII FOLOSIÞI .................................................. 247
5.3.5. EXEMPLELE PREVÃZUTE ÎNTR-UN CONTRACT NU
RESTRÂNG APLICAREA ACESTUIA ÎN ALTE CAZURI CARE NU
AU FOST EXPRES PREVÃZUTE ..................................................................... 248
5.4. REGULI SUBSIDIARE DE INTERPRETARE – ÎNDOIALA
PROFITÃ DEBITORULUI .................................................................................... 249
6. CLAUZELE STANDARD, NEUZUALE SAU ABUZIVE ÎN RELAÞIA
DINTRE PROFESIONIªTI .................................................................................... 251
7. CLAUZELE ABUZIVE ÎN RELAÞIA CU CONSUMATORII ....................... 257
8. PROTECÞIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ............................... 265
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................... 277

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0193 sec