Gestiunea resurselor umane

Gestiunea resurselor umane
Preț: 42,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 247
Format: 17x24
Categoria: Management

DESCRIERE

Gestiunea resurselor umane

Cuprins
Prefaţă .......................................................................................................................................................9
Partea I
Resursa umană şi progresul economico-social ................................................................ 13
Capitolul 1
Rolul determinant al actorului uman în procesul creşterii economice ............................................15
1.1. Populaţia activă şi creşterea economică ..........................................................................................15
1.2. Munca, factor productiv (de producţie) originar ................................................................................17
1.3. Capitalul uman .................................................................................................................................20
1.4. Creşterea speranţei de viaţă şi impactul său ...................................................................................26
Capitolul 2
Dezvoltarea umană, efect şi cauză ale progresului economico-social ............................................27
2.1. Conceptul de dezvoltare umană şi evoluţia sa .................................................................................27
2.2. Încercări de cuantificare a dezvoltării umane ...................................................................................33
Capitolul 3
Complexitatea economiei şi pieţei muncii, argument pentru gestiunea planificată
a resurselor umane (de muncă) ...........................................................................................................37
3.1. Consideraţii privind economia muncii ...............................................................................................37
3.1.1. Economia muncii ca piaţă concurenţială între agenţi individuali şi raţionali ...........................38
3.1.2. Economia muncii ca economie a personalului în întreprinderea-organizaţie ..........................39
3.1.3. Economia muncii ca stadiu al unui sistem de interacţiuni dinamice între
organizaţii şi indivizi .................................................................................................................41
3.2. Coordonate ale pieţei muncii ............................................................................................................42
3.2.1. Teoria neoclasică a pieţei muncii (abordarea microeconomică) .............................................43
3.2.2. Piaţa muncii şi teoria macroeconomică ..................................................................................51
3.2.3. Piaţa internaţională a muncii ...................................................................................................54
Gestiunea resurselor umane
6
Partea a II-a
Gestiunea planificată a resurselor umane (de muncă): origini şi devenire .................... 55
Capitolul 4
Organizarea ştiinţifică a muncii ...........................................................................................................57
4.1. Fundamentele organizării ştiinţifice a muncii ...................................................................................57
4.2. Evoluţia gândirii despre organizarea ştiinţifică a muncii ...................................................................64
4.3. Evoluţii în practica gestionării resurselor umane pe plan european .................................................70
4.4. Departamentele sau direcţiile resurse umane ..................................................................................72
Capitolul 5
Anticipare şi flexibilitate în gestiunea previzională a resurselor umane .........................................77
5.1. Evoluţia practicilor de gestiune previzională a resurselor umane ....................................................77
5.2. Flexibilitatea ca alternativă la previziune în domeniul resurselor umane .........................................80
5.3. Coexistenţa anticipaţiei cu flexibilitatea în domeniul gestiunii resurselor umane .............................84
5.4. Previziunea pe termen scurt a resurselor umane ............................................................................87
Capitolul 6
Complexitatea problematicii gestiunii previzionale a resurselor umane.........................................91
6.1. Adaptarea permanentă a gestiunii resurselor umane ......................................................................91
6.2. Scopurile majore ale gestiunii previzionale a resurselor umane ......................................................98
6.3. Gestiunea previzională a locurilor de muncă sau slujbelor ............................................................105
Partea a III-a
Procesul planificării resurselor umane ............................................................................. 111
Capitolul 7
Indicatorii resurselor umane şi de muncă ........................................................................................113
7.1. Indicatorii specifici statisticii Organizaţiei Naţiunilor Unite ..............................................................114
7.2. Posibilitatea restructurării şi completării sistemului de indicatori ai resurselor umane
şi de muncă .....................................................................................................................................119
7.3. Modelarea estimării resurselor umane şi de muncă.......................................................................123
7.4. Indicatorii de comparabilitate internaţională a resurselor umane şi de muncă .............................130
Capitolul 8
Componentele activităţii de planificare a resurselor umane ..........................................................137
8.1. Planificarea şi procesul de planificare a resurselor umane ............................................................137
8.2. Estimarea necesarului şi evaluarea ofertei de personal ................................................................143
8.3. Fluctuaţia şi piaţa externă a forţei de muncă .................................................................................146
8.4. Planificarea strategică a resurselor umane ....................................................................................150
Capitolul 9
Analiza-diagnostic a resurselor umane ............................................................................................153
9.1. Analiza-diagnostic a asigurării organizaţiei cu resurse de muncă .................................................153
9.2. Analiza-diagnostic a calificării resurselor de muncă ......................................................................156
Cuprins
7
9.3. Analiza-diagnostic a stabilităţii resurselor de muncă......................................................................157
9.4. Analiza-diagnostic a utilizării timpului de lucru ...............................................................................159
9.5. Analiza-diagnostic a productivităţii muncii ......................................................................................163
Capitolul 10
Metode de prognoză şi planificare a resurselor umane şi a productivităţii muncii ......................171
10.1. Previzionarea populaţiei ţării ........................................................................................................171
10.2. Previzionarea resurselor umane ale naţiunii ................................................................................178
10.2.1. Prognoza resurselor de muncă ........................................................................................178
10.2.2. Metodologia planificării resurselor de muncă...................................................................184
10.2.3. Balanţele forţei de muncă ................................................................................................186
10.2.4. Previzionarea activităţii de formare a forţei de muncă .....................................................188
10.3. Previzionarea creşterii productivităţii muncii ................................................................................189
10.3.1. Consideraţii generale .................................................................................................189
10.3.2. Prognoza creşterii productivităţii muncii ....................................................................190
10.4. Abordarea prospectivă a şomajului ..............................................................................................195
Capitolul 11
Analiza şi evaluarea postului .............................................................................................................205
11.1. Componentele analizei postului ...................................................................................................205
11.2. Metode de evaluare a postului .....................................................................................................212
11.2.1. Metodele nonanalitice de evaluare a postului ...........................................................................213
11.2.2. Metode analitice de evaluare a posturilor .................................................................................217
Capitolul 12
Recrutarea şi selecţia personalului ...................................................................................................223
12.1. Recrutarea personalului ...............................................................................................................223
12.2. Selecţia resurselor umane ...........................................................................................................230
Bibliografie ............................................................................................................................................241

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec