Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale

Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale
Preț: 40,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 258
Format: 17x24
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Descriere:Obiectivele lucrării sunt orientate către obţinerea unui model de calcul al profitabilităţii interne, fundamentat şi implementat astfel încât să contribuie la:* stabilirea rezultatelor fiecărui centru de activitate care să poată influenţa comportamentul managerilor şi al salariaţilor din subunităţile (decupajele) respective;
* elaborarea contului de profit sau pierdere la fiecare centru de activitate, incluzându-se numai acele informaţii care au o relaţie evidentă cu activitatea subunităţii;
* obţinerea de informaţii precise de către salariaţi în legătură cu sistemul de lucru, sarcinile şi performanţa centrului respectiv.Autorul lucrării detaliază etapele de obţinere a profitului, prin descrierea modului de realizare a lui în interiorul unei bănci comerciale, respectiv, profitabilitatea bancară văzută prin prisma managementului general al băncii – cel care este direct interesat să ştie: cu cine realizează profitul în interiorul băncii?; care este aportul managementului local la realizarea profitului de ansamblu al băncii?

Totodată sunt prezintate principalele pârghii necesare a fi implementate într-o bancă comercială pentru a se putea organiza o gestiune internă a profitabilităţii şi anume: controlul de gestiune, sistemul de bugete şi determinarea preţului de cesiune internă. Contribuţia autorului este relevantă prin soluţia oferită în determinarea preţului de cesiune internă creând un model matematic stabilit cu ajutorul programării liniare.

Prin modul de abordare a problematicii gestiunii interne a profitabilităţii prezenta carte constituie un sprijin real pentru toţi cei interesaţi de domeniul financiar-bancar.Prof. univ. dr. Ioan Nistor

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-NapocaCuprins
Abrevieri ...................................................................................................................... 11
Prefaţă ......................................................................................................................... 13
Cuvânt introductiv ..................................................................................................... 15
Capitolul 1. Băncile comerciale – caracteristici, rol şi funcţii ................................ 21
1.1. Caracteristici specifice gestiunii interne a băncilor comerciale ....................... 21
1.1.1. Consideraţii generale despre băncile comerciale şi istoricul lor ............ 21
1.1.2. Băncile comerciale: abordări cu privire la gestiunea internă ................. 25
1.2. Locul, rolul, funcţiile şi tipurile de operaţiuni ale băncilor comerciale ............ 37
1.2.1. Locul, rolul şi importanţa băncilor în economie .................................... 37
1.2.2. Funcţiile băncilor comerciale ................................................................ 42
1.2.3. Tipuri de operaţiuni care mijlocesc gestiunea internă a băncilor
comerciale .............................................................................................. 49
1.3. Concluzii .......................................................................................................... 53
Capitolul 2. Evoluţie, tendinţe şi orientări strategice în activităţile de gestiune
internă ale băncilor comerciale ............................................................. 55
2.1. Evoluţia activităţii de gestiune internă a băncilor comerciale .......................... 55
2.1.1. Puncte de vedere privind evoluţia activităţii băncilor comerciale ......... 55
2.1.2. Aspecte comparative în evoluţia băncilor comerciale ........................... 57
2.1.3. Reglementările bancare – proces normal în evoluţia
băncilor comerciale ............................................................................... 63
2.1.4. Evoluţia activităţii băncilor comerciale prin prisma diversificării
produselor şi serviciilor bancare ............................................................ 65
2.1.5. Activitatea băncilor comerciale prin prisma relaţiilor cu clientela ........ 69
2.2. Tendinţe şi orientări strategice în activităţile de gestiune internă
ale băncilor comerciale .................................................................................... 71
2.2.1. Consideraţii privind stadiul actual în activitatea băncilor comerciale ... 71
2.2.2. Tendinţe în activitatea băncilor comerciale ........................................... 73
2.2.3. Opinii privind activitatea unor bănci din Comunitatea Europeană ........ 78
2.2.4. Aspecte actuale şi tendinţe privind structura organizatorică, cultura
şi comportamentul bancar ...................................................................... 84
2.3. Concluzii .......................................................................................................... 86
Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale
8
8
Capitolul 3. Piaţa bancară din România şi implicaţiile ei în gestiunea internă
a băncilor comerciale ............................................................................ 89
3.1. Caracteristicile pieţei bancare........................................................................... 89
3.2. Piaţa bancară din România ............................................................................... 90
3.2.1. Apariţia şi dezvoltarea pieţei bancare din România până în 1990 ......... 90
3.2.2. Dezvoltarea pieţei bancare din România după 1990, sub influenţa
unor factori specifici .............................................................................. 92
3.2.2.1. Factori de influenţă pozitivă a pieţei bancare din România
în perioada de tranziţie ....................................................................... 97
3.2.2.2. Piaţa bancară din România în perioada de tranziţie sub influenţa
unor factori negativi ........................................................................... 99
3.3. Evoluţia pieţei bancare din România după 1990 ............................................ 106
3.3.1. Consideraţii generale privind evoluţia pieţei bancare din România
după 1990 ............................................................................................ 106
3.3.2. Aspecte comparative în activitatea bancară din România
de după 1990 ........................................................................................ 112
3.3.3. Mutaţii produse în sistemul bancar după anul 2000 ............................ 120
3.4. Perspectivele pieţei bancare din România în perioada postaderare
la Uniunea Europeană .................................................................................... 123
3.4.1. Sistemul bancar românesc la momentul aderării
la Uniunea Europeană ......................................................................... 123
3.4.2. Preocupări ale Asociaţiei Române a Băncilor (ARB)
şi ale Băncii Naţionale a României (BNR) pentru dezvoltarea
pieţei bancare din România în perspectivă .......................................... 128
3.4.2.1. Obiective ale Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), în direcţia
dezvoltării pieţei bancare din România ............................................ 128
3.4.2.2. Direcţii ale Băncii Naţionale a României pentru dezvoltarea
pieţei bancare din România .............................................................. 129
3.5. Concluzii ........................................................................................................ 130
Capitolul 4. Încrederea – element esenţial în procesul de intermediere
bancară ................................................................................................. 131
4.1. Personalul bancar – factor esenţial al asigurării încrederii ............................. 131
4.1.1. Consideraţii generale despre personalul bancar ................................... 131
4.1.2. Conduita personalului bancar .............................................................. 134
4.1.3. Propuneri referitoare la personalul bancar ........................................... 141
4.2. Frauda bancară – factor de subminare a încrederii ......................................... 142
4.2.1. Unele probleme privind frauda bancară ............................................... 142
4.2.2. Frauda bancară – definiţie, concept, risc bancar .................................. 144
4.2.3. Formele şi cauzele fraudelor bancare .................................................. 146
4.2.4. Corupţia – fenomen şi factor al generării fraudelor bancare ............... 154
4.2.5. Căi de prevenire a fraudelor bancare ................................................... 155
4.3. Concluzii ........................................................................................................ 157
Cuprins
9
9
Capitolul 5. Profitabilitatea bancară – abordări metodologice şi tendinţe ......... 159
5.1. Profit, profitabilitate bancară şi performanţe bancare – concepte şi relaţii
de interdependenţă ......................................................................................... 159
5.1.1. Profitul băncilor comerciale – sursă de creştere a performanţelor
bancare ................................................................................................. 159
5.1.2. Profitabilitatea bancară – instrument managerial de cuantificare
a rentabilităţii unei bănci comerciale ................................................... 162
5.1.3. Performanţele bancare – expresie a relaţiei profit-risc ........................ 164
5.2. Performanţele bancare – analiză critică .......................................................... 167
5.2.1. Aspecte comparative în abordarea performanţelor bancare ................. 167
5.2.2. Rentabilitatea bancară şi riscul – abordare prin prisma unor indicatori
financiari – interrelaţie şi interpretare ................................................. 178
5.2.3. Puncte de vedere privind utilizarea informaţiilor rezultate
din indicatorii de performanţă bancară ................................................ 187
5.3. Tendinţe în abordarea profitabilităţii bancare ................................................ 190
5.3.1. Consideraţii generale privind evoluţia şi tendinţa
profitabilităţii bancare .......................................................................... 190
5.3.2. Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale – concept,
cadru general, rol ................................................................................. 193
5.3.3. Influenţa resurselor şi plasamentelor de capital asupra profitabilităţii
unei bănci comerciale – Studiu de caz ................................................. 202
5.3.3.1. Baza de date pentru calculul indicatorilor ........................................ 203
5.3.3.2. Calculul indicatorilor şi analiza critică a rezultatelor
băncii investigate .............................................................................. 204
5.4. Concluzii ........................................................................................................ 208
Capitolul 6. Pârghii de control ale gestiunii interne a profitabilităţii
băncilor comerciale (GIPB) ................................................................ 209
6.1. Pârghii de control ale gestiunii interne a profitabilităţii bancare,
menite să asigure creşterea profitului ............................................................ 209
6.2. Controlul de gestiune ...................................................................................... 211
6.2.1. Aspecte generale referitoare la controlul de gestiune .......................... 211
6.2.2. Organizarea şi exercitarea controlului de gestiune
într-o bancă comercială ....................................................................... 212
6.2.3. Rolul controlului de gestiune în gestiunea performantă
a băncilor comerciale ........................................................................... 213
6.3. Sistemul de bugete .......................................................................................... 214
6.3.1. Definirea şi principiile sistemului de bugete ale băncilor
comerciale ........................................................................................... 214
6.3.2. Etapele caracteristice sistemului de bugete .......................................... 217
6.3.3. Controlul gestiunii prin sistemul de bugete ......................................... 218
6.4. Determinarea preţului de cesiune internă ....................................................... 220
Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale
10
10
6.4.1. Determinarea preţului de cesiune internă în băncile comerciale
prin abordări matematice – Studiu de caz .......................................... 230
6.5. Cercetarea ştiinţifică bancară – o necesitate în cadrul băncilor
comerciale ...................................................................................................... 237
6.6. Concluzii ........................................................................................................ 244
Concluzii finale ......................................................................................................... 247
Bibliografie ................................................................................................................ 253

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Cărți noi - Contabilitate

Created in 0.017 sec