Garantia impotriva evictiunii. Imobile retrocedate. Despagubiri acordate fostilor chiriasi

Garantia impotriva evictiunii. Imobile retrocedate. Despagubiri acordate fostilor chiriasi
Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 280
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea analizeaza, din perspectiva practicianului, obligatia vanzatorului de garantie impotriva evictiunii, ce consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.

In prima parte sunt prezentate aspectele de drept comun, reglementate de Codul civil in aceasta materie, ce vizeaza, printre altele, incidenta obligatiei de garantie contra evictiunii in cazul vanzarii bunului prin licitatie publica, al vanzarii drepturilor succesorale sau a bunurilor incorporale, obligatia de garantie contra evictiunii intre copartasi, cine garanteaza si cine beneficiaza de garantia contra evictiunii, cum functioneaza aceasta garantie.

Partea a doua a lucrarii examineaza situatiile prevazute de Legea nr. 10/2001, modalitatile speciale de aplicare a acestei institutii in cazul desfiintarii contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu respectarea sau eludarea Legii nr. 112/1995 de catre fostii chiriasi si dreptul acestora la restituirea pretului actualizat sau a pretului de piata al imobilelor, precum si dreptul la despagubire pentru sporul de valoare.
Cuprins
Capitolul I. Obligaţia de garanţie împotriva evicţiunii
în contractul de vânzare-cumpărare ________________________ 1
1. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de
vânzare-cumpărare_____________________________________ 1
2. Efectele contractului de vânzare-cumpărare__________________ 1
2.1. Noţiunea, reglementarea şi caracterizarea obligaţiei de
garanţie contra evicţiunii _____________________________ 1
2.2. Incidenţa obligaţiei de garanţie contra evicţiunii.
Situaţii speciale _____________________________________ 4
2.2.1. Vânzarea bunului prin licitaţie publică, potrivit
procedurii executării silite _______________________________ 4
2.2.2. Vânzarea drepturilor succesorale ________________________ 9
2.2.3. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii între copărtaşi_______ 10
2.2.4. Vânzarea bunurilor incorporale_________________________ 13
3. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii în cazul contractelor
de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile ________________ 19
3.1. Cine garantează contra evicţiunii? _____________________ 19
3.2. Garanţia faptului personal____________________________ 21
3.3. Inexistenţa obligaţiei de garanţie contra evicţiunii în
sarcina succesorului cu titlu particular al vânzătorului ____ 22
3.4. Mandatarul şi comisionarul nu răspund pentru evicţiune __ 26
3.5. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii a debitorului
faţă de adjudecatar; caracterul subsidiar al obligaţiei
creditorului ________________________________________ 34
4. Caracterul indivizibil al obligaţiei de garanţie contra
evicţiunii ____________________________________________ 35
5. Cine beneficiază de garanţia contra evicţiunii? ______________ 37
6. Caracterul subsidiar al obligaţiei de garanţie contra
evicţiunii ____________________________________________ 39
7. Faptul personal al vânzătorului ___________________________ 41
Garanţia X împotriva evicţiunii
8. Garanţia contra evicţiunii provenind din fapta terţului ________ 44
8.1. Tulburări de drept __________________________________ 45
8.2. Anterioritatea cauzei evicţiunii în raport cu încheierea
contractului de vânzare-cumpărare____________________ 61
8.3. Necunoaşterea cauzei evicţiunii ______________________ 62
9. Nerelevanţa bunei-credinţe a vânzătorului în ceea ce
priveşte întinderea răspunderii __________________________ 68
10. Cum funcţionează garanţia contra evicţiunii?_______________ 69
11. Caracterul patrimonial şi prescriptibil al obligaţiei de
garanţie contra evicţiunii _______________________________ 72
12. Efectele obligaţiei de garanţie în caz de evicţiune ___________ 73
12.1. În cazul evicţiunii totale ____________________________ 74
12.1.1. Restituirea preţului primit, actualizat cu indicele de
inflaţie_______________________________________________ 74
12.1.2. Restituirea preţului în cazul contractelor de
vânzare-cumpărare simulate ____________________________ 75
12.1.3. Contravaloarea fructelor pe care cumpărătorul a fost obligat
să le restituie evingătorului, potrivit art. 1341 pct. 2 C. civ. ___ 78
12.1.4. Cheltuielile de judecată ______________________________ 81
12.1.5. Daunele-interese____________________________________ 81
a) Diferenţa dintre preţ şi sporul de valoare__________________ 81
b) Cheltuielile necesare şi utile ____________________________ 81
12.2. Dreptul de retenţie_________________________________ 87
12.3. În cazul evicţiunii parţiale __________________________ 90
13. Modificări convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii ______ 91
Capitolul al II-lea. Situaţii speciale reglementate de
Legea nr. 10/2001_______________________________________ 94
1. Precizări prealabile _____________________________________ 94
1.1. Buna-credinţă a cumpărătorilor imobilelor preluate
abuziv. Definiţie, reglementare, criterii de apreciere______ 98
1.2. Admisibilitatea acţiunii în revendicare formulate de
către persoanele îndreptăţite. Condiţii. Situaţia foştilor
chiriaşi – cumpărători ai imobilelor___________________ 102
2. Dreptul la restituirea preţului actualizat al imobilelor ________ 124
2.1. Contracte încheiate cu eludarea prevederilor Legii
nr. 112/1995______________________________________ 125
Cuprins XI
2.2. Calitatea procesuală pasivă__________________________ 127
2.3. Problema comisionului de 1% inclus în preţul de
vânzare stabilit în temeiul Legii nr. 112/1995 __________ 133
2.4. Existenţa unei hotărâri definitive şi irevocabile prin
care a fost desfiinţat contractul de vânzare-cumpărare ___ 138
2.5. Caracterul prescriptibil al cererii având ca obiect
restituirea preţului actualizat al imobilului _____________ 154
2.5.1. Când se naşte dreptul la restituire? _____________________ 154
2.5.2. Când se naşte dreptul de a solicita actualizarea preţului
restituit, achitat de către vânzător, în urma admiterii acţiunii în
constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare?____ 156
3. Dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor _________ 158
3.1. Calitatea procesuală pasivă__________________________ 161
3.2. Interpretarea sintagmei „desfiinţarea contractelor de
vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea Legii
nr. 112/1995”_____________________________________ 163
3.3. Situaţia cumpărătorilor de bună-credinţă înainte de
intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2009, prin care a fost
introdus alin. (21) al art. 50 şi art. 501 din
Legea nr. 10/2001, republicată_______________________ 170
3.4. Aplicarea în timp a Legii nr. 1/2009 __________________ 172
3.5. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 1/2009 acţiunilor în
curs de judecată___________________________________ 174
3.6. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legii noi în cazul
parcurgerii primului grad de jurisdicţie________________ 181
3.7. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 501 şi art. 50 alin. (21) din
Legea nr. 10/2001, republicată, în condiţiile în care
contractul de vânzare-cumpărare nu a fost încheiat cu
bună-credinţă _____________________________________ 182
3.8. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001,
republicată, şi în cazul „desfiinţării” contractului
de vânzare-cumpărare prin rezoluţiune _______________ 199
3.9. Imposibilitatea reanalizării bunei-credinţe la data
încheierii actului, în cazul în care aceasta a format
anterior obiect de analiză în faţa instanţei, fiind
soluţionată definitiv şi irevocabil _____________________ 204
Garanţia XII împotriva evicţiunii
4. Dreptul la despăgubire al chiriaşilor pentru sporul
de valoare __________________________________________ 209
4.1. Temei juridic. Domeniu de aplicare __________________ 209
4.2. Calitatea procesuală activă __________________________ 217
4.3. Calitatea procesuală pasivă__________________________ 218
4.4. Calitatea procesuală pasivă în cazul în care
proprietarilor nu li s-a emis o decizie de restituire
în natură a imobilului ______________________________ 225
4.5. Aplicarea dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 10/2001,
republicată, astfel cum a fost modificat de Legea
nr. 1/2009, şi acţiunilor în curs de judecată ____________ 230
4.6. Aspecte privind constituţionalitatea dispoziţiilor
art. 48 din Legea nr. 10/2001, republicată, astfel
cum au fost modificate de dispoziţiile Legii nr. 1/2009___ 238
4.7. Competenţa materială ______________________________ 239
4.8. Ce înseamnă cheltuieli necesare şi utile? ______________ 242
4.9. Dreptul de retenţie_________________________________ 243
4.10. Modificările aduse de Legea nr. 1/2009 în privinţa
raporturilor dintre chiriaşi (foştii cumpărători) şi
proprietari în cazul imobilelor înstrăinate potrivit
Legii nr. 112/1995 _________________________________ 251
4.11. Cheltuieli de judecată _____________________________ 252
Index_____________________________________________________ 261

Data: 20.04.2011
280 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.017 sec