Garantia bancara la cerere

Garantia bancara la cerere
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 360
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Acest studiu dedicat scrisorii de garanţie bancară la cerere este o analiză atât de ansamblu, cât şi în detaliu al acestui instrument bancar de comerţ internaţional. Mecanismul multifaţetat al raporturilor între părţile garanţiei bancare este reflectat în lumina intrării în vigoare a Publicaţiei 758 privind Garanţiile la Cerere, de la 1 iunie 2010. Lucrarea are un pronunţat caracter practic, fiind inserate referinţe la jurisprudenţa română şi internaţională în materie. Garanţia bancară la cerere, fiind o creaţie a practicii şi a doctrinei, este un instrument juridic uşor de integrat în dreptul românesc re-exploatând instituţiile tradiţionale. Acest instrument este o noutate în tradiţionalism, şi în România poate fi utilizat conform aceloraşi reguli de funcţionare aplicabile ca în practica şi doctrina internaţională.
Lucrarea are şi un capitol dedicat raporturilor de drept internaţional privat. În mod detaliat sunt studiate normele conflictuale pornind de la prevederile Regulamentului Roma I, ale legii române şi ale altor state europene, cu privire la dreptul internaţional privat, reliefându-se legea aplicabilă în relaţia dintre părţile contractante în fiecare dintre raporturile juridice constitutive ale garanţiei bancare. În final s-au analizat măsurile speciale de conservare, purtându-se discuţii asupra admisibilităţii măsurilor provizorii şi a sechestrului în materie de garanţii bancare, dar şi normele de competenţă ratione loci si ratione materiae atât în dreptul român, cât şi în unele state europene.

Cuprins
Partea I. Elementele juridice caracteristice ale garantiei bancare... 1
Capitolul I. Geneza garantiei bancare la cerere... 1
Sectiunea 1. Geneza garantiei bancare la cerere... 1
§1. Efectele relansarii comertului international... 1
§2. Ratiunea de a folosi scrisoarea de garantie bancara... 7
§3. Variatele denumiri ale garantiei bancare... 10
Capitolul II. Definitia si tipurile de garantii bancare... 12
Sectiunea 1. Definitia instrumentului garantiei bancare... 12
Sectiunea a 2-a. Tipuri de garantii bancare în functie de
modalitatea de executare... 14
§1. Garantia bancara la simpla cerere... 14
§2. Garantiile documentare... 17
Sectiunea a 3-a. Tipuri de garantii dupa rolul bancii
interveniente din tara beneficiarului... 18
§1. Garantiile directe... 18
§2. Garantiile indirecte... 21
Sectiunea a 4-a. Concluzii... 24
Partea II. Caracterul si natura juridica a garantiei bancare... 27
Capitolul I. Caracterele juridice ale garantiei bancare... 27
Sectiunea 1. Introducere... 27
§1. Angajament personal si intuitu personae... 27
§2. Angajament irevocabil... 29
§3. Caracterul independent si autonom... 30
§4. Caracterul abstract sau cauzal al garantiei... 35
§5. Contract unilateral sau angajament unilateral
al garantiei bancare... 36
§6. Angajament literal si formal... 38
Capitolul II. Natura juridica a garantiei bancare... 41
Sectiunea 1. Natura juridica sui generis a garantiei bancare... 41
§1. Distinctia fata de fidejusiune... 41
§2. Distinctia fata de promisiunea faptei altuia... 44
§3. Distinctia fata de stipulatia pentru altul... 45
§4. Distinctia fata de angajamentele cambiale... 48
§5. Distinctia fata de acreditivul documentar... 50
Garantia VI bancara la cerere
§6. Distinctia fata de aval... 52
§7. Distinctia fata de dreptul de gaj general... 54
§8. Distinctia fata de scrisoarea de confort... 55
§9. Garantia bancara – contract sui generis... 57
§10. Distinctia fata de scrisoarea de credit stand-by... 58
Sectiunea a 2-a. Concluzii... 60
Partea III. Raporturile juridice constitutive ale
garantiei bancare... 63
Capitolul I. Raporturile juridice constitutive... 63
Sectiunea 1. Interesele partilor în emiterea garantiei bancare... 63
§1. Interesul comun... 63
§2. Interesul beneficiarului... 63
§3. Interesul ordonatorului... 66
§4. Interesul garantului... 67
Sectiunea a 2-a. Raportul juridic între ordonator si banca... 69
§1. Calificarea naturii juridice a raportului între
ordonator si banca... 69
§2. Obligatiile bancii... 72
2. 1. Obligatia pre-contractuala de a acorda consultanta
ordonatorului... 72
2. 2. Obligatia de a urma instructiunile ordonatorului... 73
2. 3. Obligatia de a emite garantia... 75
2. 4. Obligatia de a informa ordonatorul în cursul
contractului... 76
2. 5. Obligatia de a examina apelul în garantie
si de a face plata... 77
§3. Obligatiile ordonatorului... 81
3. 1. Obligatia de a furniza instructiuni... 81
3. 2. Obligatia de a plati o remuneratie bancii... 82
3. 3. Obligatia de a furniza garantii... 83
3. 4. Obligatia de a rambursa emitentul... 85
Sectiunea a 3-a. Raportul juridic între banca si beneficiar... 86
§1. Obligatiile bancii... 86
1. 1. Obligatia de a examina cererea de plata... 86
1. 2. Obligatia de a plati sau de a refuza plata... 93
§2. Obligatiile beneficiarului... 95
2. 1. Formularea cererii de executare a garantiei... 95
2. 2. Obligatia de a restitui scrisoarea de garantie... 98
Sectiunea a 4-a. Raportul juridic fundamental... 99
Cuprins VII
§1. Obligatiile ordonatorului... 99
1. 1. Obligatia de a obtine emiterea scrisorii de garantie... 99
1. 2. Modificarea garantiei în spiritul contractului
de baza... 101
§2. Obligatia beneficiarului... 102
2. 1. Obligatia de a onora pretentia de rambursare
a ordonatorului... 102
Capitolul II. Cai de regres dupa plata garantiei... 105
Sectiunea 1. Regresul garantului contra ordonatorului... 105
Sectiunea a 2-a. Regresul garantului contra beneficiarului... 108
Sectiunea a 3-a. Regresul între banci... 110
Capitolul III. Concluzii... 113
Partea IV. Reglementarea juridica româna, europeana,
internationala si ierarhia surselor conflictuale... 117
Capitolul I. Reglementarea juridica româna si europeana... 117
Sectiunea 1. Repere legislative interne si europene... 118
§1. Reglementari de genul regulilor generale de
functionare... 119
§2. Reglementari de genul „restrictii’’ de utilizare... 120
Capitolul II. Armonizarea non-statala a reglementarilor
garantiei bancare la cerere... 124
Sectiunea 1. Camera de Comert International... 124
§1. Regulile si Uzantele Uniforme pentru Garantiile
la Cerere – Publicatia 458... 127
1. 1. Aria de aplicare... 127
1. 2. Aportul unificator al Publicatiei 458... 129
§2. Reguli si Uzante Uniforme privind Garantiile
la Cerere – Publicatia 758... 136
2. 1. Aria de aplicare... 137
2. 2. Câteva elemente inovatoare ale Publicatiei 758... 138
2. 3. Cererea de plata, conditiile în care poate fi
facuta cererea de plata... 139
2. 4. Cererea extinde sau plateste... 141
2. 5. Cererea de plata neconforma... 142
2. 6. Forta majora... 142
§3. Autoritatea normelor CCI... 143
3. 1. Autoritatea certa a normelor CCI în prezenta
unei referinte exprese în angajament... 143
Garantia VIII bancara la cerere
3. 2. Autoritatea „incerta” a normelor CCI în absenta
unei clauze de referinta expresa... 145
Capitolul IIII. Reglementari de sorginte statala... 150
Sectiunea 1. Surse internationale de sorginte statala:
UNCITRAL... 150
§1. Conventia UNCITRAL cu privire la garantiile
independente... 150
1. 1. Justificarea adoptarii Conventiei... 150
1. 2. Aportul unificator al Conventiei UNCITRAL
privind garantiile independente... 151
Sectiunea a 2-a. Surse nationale de sorginte statala... 163
Capitolul IV. Ierarhia surselor garantiei bancare... 164
Sectiunea 1. Conflictul de legi... 164
§1. Conflictul de legi între norme de origine statala... 164
§2. Conflictele între norme statale si norme non-statale... 165
§3. Conflictele între normele non-statale... 165
Sectiunea a 2-a. Concluzii... 166
Partea V. Aspecte de drept international privat... 169
Capitolul I. Determinarea legii aplicabile... 169
Sectiunea 1. Interesele partilor în sistemul de drept
international privat... 169
§1. Introducere... 169
§2. Urmarirea intereselor în contractele de comert
international... 171
2. 1. Conceptia monista... 172
2. 2. Conceptia pluralista... 174
2. 3. Legea aplicabila – uniformitate în diversitate... 175
2. 4. Lex voluntatis sau metoda conflictului de legi... 177
Sectiunea a 2-a. Alegerea legii aplicabile. Drept comparat.
Normele conflictuale în relatia dintre partile contractante.. 179
§1. Dreptul aplicabil contractului de baza... 180
1. 1. Regulamentul Roma I... 180
1. 2. România... 183
§2. Relatia ordonator-banca garanta... 190
2. 1. Dreptul aplicabil contractului de garantie... 190
2. 2. Dreptul aplicabil contractului de mandat dintre
ordonator si banca... 198
§3. Relatia inter-bancara... 201
3. 1. Regulamentul Roma I... 201
Cuprins IX
3. 2. Contractul de contra garantie... 202
3. 3. Relatia banca emitenta-banca care
notifica/confirma... 203
3. 4. Contractul de mandat în raportul dintre bancile
garantiei indirecte... 205
Capitolul II. Jurisdictia competenta. Masuri provizorii... 207
Sectiunea 1. Regulamentul UE 44/2001... 207
§1. Normele de competenta în procesul pe fond... 210
Sectiunea a 2-a. Masuri speciale de conservare... 212
§1. Remarci preliminare... 212
§2. Discutii privind admisibilitatea sechestrului si
a masurilor asiguratorii în materie de garantii bancare... 213
§3. România: admisibilitatea masurilor provizorii prin
ordonanta presedintiala... 215
§4. Masurile provizorii... 216
4. 1. Modalitati de realizare a masurilor provizorii... 216
4. 2. Masuri asiguratorii... 220
4. 3. Norme de competenta în materie de masuri
provizorii... 222
Sectiunea a 3-a. Cazurile de drept international privat
român de înlaturare de la aplicare a legii straine... 228
§1. Frauda la lege... 229
§2. Ordinea publica de drept international privat... 230
§3. Legile de aplicare imediata... 233
Sectiunea a 4-a. Concluzii... 235
Partea VI. Riscurile acoperite si tipurile de garantii utilizate
de bancile române... 237
Capitolul I. Riscurile comerciale si politice garantate si aria de
utilizare a garantiei bancare la cerere... 237
Sectiunea 1. Riscurile garantate. Introducere... 237
§1. Riscurile comerciale... 238
§2. Riscurile socio-politice... 239
§3. Aria de utilizare a scrisorii de garantie bancara
în practica bancilor române... 241
Capitolul II. Tipuri de garantii utilizate de bancile române... 242
Sectiunea 1. Garantia de participare la licitatie... 242
Sectiunea a 2-a. Garantia de executare, de buna executie
sau de buna finalizare... 246
Sectiunea a 3-a. Garantia de buna executie... 248
Garantia X bancara la cerere
Sectiunea a 4-a. Garantia de rambursare sau de restituire
a avansului... 249
Sectiunea a 5-a. Garantia de plata... 249
§1. Garantia de plata stricto senso... 249
§2. Garantia de plata la incasso... 249
§3. Garantia pentru acceptare si aval... 249
§4. Garantia pentru plata ratelor scadente... 249
§5. Garantia pentru rambursarea creditului... 249
§6. Garantia pentru plata efectelor de comert... 249
Sectiunea a 6-a. Garantia pentru documentele lipsa sau
neconforme... 249
Sectiunea a 7-a. Garantia de stingere a datoriilor fiscale... 249
Sectiunea a 8-a. Garantii vamale... 249
Sectiunea a 9-a. Garantia de admisie temporara... 249
Sectiunea a 10-a. Garantia de compensatie pentru export
prealabil... 249
Sectiunea a 11-a. Garantia de buna functionare tehnica... 249
Sectiunea a 12-a. Garantia de retinere a garantiei... 249
Partea VII. Concluzii finale... 249
Anexe... 249
Anexa I. Publicatia 758 – Reguli uniforme privind garantiile
la cerere... 249
Anexa II. Conventia Natiunilor Unite privind garantiile
independente si acreditivul stand-by (New York, 1995)... 249
Anexa III. Publicatia 458 – Reguli uniforme privind garantiile
la cerere... 249
Anexa IV. Modele de scrisori de garantie... 249
Bibliografie... 249Data aparitiei: 30 Noi 2010
Nr pagini: 360

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec