Fiscalitatea aplicata si elemente de management fiscal

Fiscalitatea aplicata si elemente de management fiscal
Preț: 64,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0293-7
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 448

DESCRIERE

Indiferent de cuantumul veniturilor şi de sursa de provenienţă a acestora, consumul inerent de bunuri şi servicii, realizat zilnic de fiecare dintre noi, ne transformă implicit în destinatari ai impozitelor indirecte incluse în preţul/tariful final (taxe vamale, accize şi în special taxa pe valoarea adăugată, care are cea mai largă sferă de aplicare).

Lucrarea aduce pentru fiecare impozit în parte şi o amplă secţiune cu studii de caz, în care, alături de calculele numerice, sunt inserate o serie de comentarii şi interpretări privind speţa prezentată, abordând aceeaşi metodă şi cu privire la elementele de management fiscal prezentate.

Astfel, lucrarea este utilă pentru o mai bună înţelegere a legislaţiei aplicabile, venind în sprijinul unei gestionări a obligaţiilor fiscale într-o manieră optimă pentru contribuabili.

Având un caracter profund aplicativ, lucrarea se adresează studenţilor, dar şi practicienilor, constituind un real sprijin în completarea culturii de specialitate în domeniul financiar şi fiscal, fiind utilă în acelaşi timp tuturor celor care se confruntă în viaţa de zi cu zi cu aspecte fiscale, în calitate de contribuabili, chiar dacă aceştia nu au o pregătire economică.


CUPRINS
Cuvânt înainte .................................................................................................... VII
Capitolul 1. Sistemul fiscal ................................................................................. 1
Sinteze teoretice ................................................................................................ 8
Studii de caz rezolvate şi comentate ............................................................... 25
Studii de caz propuse....................................................................................... 31
Studiu de caz privind costul efectiv al creanţelor bugetare
neachitate la scadenţă ................................................................................. 34
Anexa 1.1 ......................................................................................................... 43
Capitolul 2. Impozitul pe profit ......................................................................... 48
Sinteze teoretice .............................................................................................. 52
Studii de caz rezolvate şi comentate ............................................................... 69
Studii de caz propuse....................................................................................... 78
Studiu de caz privind implicaţiile cotei efective de impozitare
în managementul fiscal al întreprinderii ....................................................... 88
Studiu de caz: optimizări fiscale privind cheltuielile cu sponsorizările
versus cheltuielile de publicitate .................................................................. 92
Studiu de caz privind influenţa procedurii de recuperare a pierderilor
fiscale asupra valorii întreprinderii ............................................................... 97
Studiu de caz privind deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile ...................... 99
Studiu de caz privind impactul alegerii politicii de amortizare asupra
valorii companiei ........................................................................................ 103
Studiu de caz privind impactul impozitării asupra structurii
de finanţare şi a valorii întreprinderii .......................................................... 106
Anexele 2.1-2.3 .............................................................................................. 109
Capitolul 3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ........................... 115
Sinteze teoretice ............................................................................................ 116
Studii de caz rezolvate şi comentate ............................................................. 118
Studii de caz propuse..................................................................................... 121
Studiu comparativ privind rolul microîntreprinderilor în mediul
de afaceri european şi internaţional ........................................................... 125
Capitolul 4. Contribuţiile sociale obligatorii ................................................. 133
Sinteze teoretice ............................................................................................ 136
Studii de caz rezolvate şi comentate ............................................................. 151
Studii de caz propuse..................................................................................... 159
Studiu comparativ privind evoluţia contribuţiilor de asigurări
sociale la nivel european şi mondial .......................................................... 162
Anexele 4.1-4.2 .............................................................................................. 167
Capitolul 5. Impozitul pe venit ........................................................................ 183
Sinteze teoretice ............................................................................................ 188
Studii de caz rezolvate şi comentate ............................................................. 206
Studii de caz propuse..................................................................................... 219
VI Fiscalitate aplicată şi elemente de management fiscal
Studiu de caz privind optimizarea fiscală în funcţie de forma
de organizare a unei activităţi generatoare de venituri .............................. 231
Anexele 5.1-5.6 .............................................................................................. 238
Capitolul 6. Taxele vamale .............................................................................. 245
Sinteze teoretice ............................................................................................ 246
Studii de caz rezolvate şi comentate ............................................................. 252
Studii de caz propuse..................................................................................... 258
Capitolul 7. Accizele ........................................................................................ 261
Sinteze teoretice ............................................................................................ 264
Aspecte clarificatoare privind circulația produselor accizabile ....................... 278
Studii de caz rezolvate și comentate ............................................................. 282
Studii de caz propuse..................................................................................... 290
Studiu comparativ privind cotele de accize la nivelul statelor
membre ale Uniunii Europene ................................................................... 295
Studiu de caz privind impactul accizelor în prețul produselor
accizabile ................................................................................................... 308
Anexele 7.1-7.4 .............................................................................................. 310
Capitolul 8. Taxa pe valoarea adăugată ........................................................ 315
Sinteze teoretice ............................................................................................ 324
Studii de caz rezolvate și comentate ............................................................. 342
Studii de caz propuse..................................................................................... 352
Studiu de caz privind aplicarea regimului special de scutire
de TVA pentru întreprinderile mici ............................................................. 361
Studiu de caz privind implicațiile TVA asupra echilibrului financiar
și a trezoreriei întreprinderii ....................................................................... 365
Studiu de caz privind avantajele aplicării mecanismului taxării
inverse în cazul achizițiilor intracomunitare ............................................... 369
Anexele 8.1-8.3 .............................................................................................. 372
Capitolul 9. Impozitele şi taxele locale .......................................................... 378
Sinteze teoretice ............................................................................................ 381
Studii de caz rezolvate și comentate ............................................................. 400
Studii de caz propuse..................................................................................... 408
Anexele 9.1-9.15 ............................................................................................ 414
Bibliografie ....................................................................................................... 427


ISBN: 978-606-18-0293-7
Data aparitiei: 20 Dec 2013
Nr pagini : 448

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0181 sec