Finanțele instituțiilor publice

Finanțele instituțiilor publice
Preț: 60,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 584
Format: 17x24
Categoria: Finante Banci

DESCRIERE

Lucrarea Finanţele instituţiilor publice tratează într-o logică aparte problematica deosebit de complexă a entităţilor publice. Logic, sunt prezentate structurile administrative din România, rolul, locul şi funcţiile acestora potrivit referenţialelor naţionale şi internaţionale. Ca instrumente utilizate în gestiunea mişcărilor de valori din cadrul entităţilor publice sunt prezentate actele administrative, trăsăturile şi caracteristicile acestora cu prezentarea unor studii aplicative asupra unor contracte administrative de achiziţii publice, concesiune, leasing etc.

Un rol important îl ocupă în lucrare bugetul, procesul bugetar al entităţilor publice locale şi procesul investiţional. Tratarea, cu utilizarea referenţialelor naţionale şi internaţionale, a veniturilor şi finanţărilor, a cheltuielilor publice şi a raportărilor financiare face ca lucrarea să fie deosebit de actuală şi să se deosebească de alte lucrări apărute în domeniu.

În lucrare se regăsesc, de asemenea, abordări de ultimă oră privind controlul şi auditul financiar al instituţiilor publice.


Cuprins
Cuvânt-înainte ............................................................................................................... 9
Capitolul 1. Structurile administrative în România ............................................... 13
1.1. Structura administrativă .................................................................................. 13
1.2. Administraţia publică ..................................................................................... 15
1.3. Administraţia de stat ........................................................................................ 16
1.4. Administraţia publică locală ............................................................................ 18
1.5. Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică (NUTS) ...................... 59
Capitolul 2. Actele administrative ............................................................................ 63
2.1. Actul administrativ .......................................................................................... 63
2.2. Trăsăturile şi caracteristicile actelor administrative ........................................ 65
2.3. Comparaţie între actul administrativ şi alte acte juridice ............................... 66
2.4. Categorii de acte administrative ...................................................................... 66
2.5. Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora ..... 67
2.6. Contractele administrative ............................................................................... 69
2.6.1. Contractul administrativ în doctrina, jurisprudenţa şi legislaţia
românească ........................................................................................... 70
2.6.2. Trăsăturile caracteristice contractelor administrative ........................... 74
2.6.3. Încheierea contractelor administrative .................................................. 75
2.6.4. Obiectul contractelor administrative ..................................................... 77
2.6.5. Clauzele contractuale ............................................................................ 77
2.6.6. Efectele contractelor administrative ...................................................... 77
2.6.7. Încetarea efectelor contractelor administrative ..................................... 79
2.7. Clasificarea contractelor administrative .......................................................... 79
2.7.1. Clasificarea contractelor administrative după subiecte ......................... 80
2.7.2. Clasificarea contractelor administrative după obiect ............................ 80
2.7.3. Clasificarea contractelor administrative după modalităţile
de încheiere ........................................................................................... 81
2.8. Studiul aplicativ asupra unor contracte administrative.................................... 81
2.8.1. Contractul de concesiune ...................................................................... 82
2.8.2. Contractul de achiziţii ........................................................................... 92
2.8.3. Leasing-ul financiar şi operaţional ca formă de finanţare
a investiţiilor ....................................................................................... 117
Capitolul 3. Bugetul şi autonomia locală ............................................................... 141
3.1. Autonomia finanţelor publice locale în etapa actuală ................................... 141
3.2. Sfera acţiunii bugetelor locale ....................................................................... 146
3.3. Formele pe care le îmbracă corelarea bugetară ............................................. 149
6 Finanţele instituţiilor publice
3.4. Locul bugetelor locale în cadrul bugetului general consolidat în România .. 150
3.5. Mecanismul finanţelor publice locale ........................................................... 153
3.5.1. Descentralizarea financiară ................................................................. 154
3.5.2. Componentele sistemului bugetelor locale ......................................... 163
3.5.3. Studiu aplicativ privind măsurarea autonomiei cheltuielilor
Bugetare în România..................................................................................... 168
Capitolul 4. Procesul bugetar al instituţiilor publice ........................................... 179
4.1. Responsabilităţi şi competenţe în procesul bugetar ....................................... 179
4.2. Elaborarea bugetelor locale ........................................................................... 183
4.3. Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale .................................................. 186
4.4. Execuţia bugetară .......................................................................................... 189
4.5. Încheierea contului anual de execuţie ........................................................... 191
4.6. Prevederi referitoare la contul de execuţie (inclusiv pe programe) ............... 193
Capitolul 5. Veniturile instituţiilor publice ........................................................... 205
5.1. Venituri: recunoaştere, evaluare, venituri publice ......................................... 205
5.2. Venituri din active generatoare de numerar .................................................. 216
5.3. Veniturile bugetelor locale ............................................................................ 224
5.4. Reguli privind execuţia veniturilor instituţiilor publice ................................ 228
5.5. Veniturile instituţiilor publice ....................................................................... 230
5.6. Finanţarea instituţiilor publice....................................................................... 232
5.7. Studii aplicative ............................................................................................. 240
5.8. Resursele umane şi fenomenul mobilităţii .................................................... 243
Capitolul 6. Cheltuielile publice şi conţinutul acestora ........................................ 259
6.1. Cheltuielile publice ...................................................................................... 259
6.2. Criterii de grupare a cheltuielilor publice ...................................................... 262
6.3. Factori care influenţează creşterea cheltuielilor instituţiilor publice ............ 275
6.4. Reguli generale privind execuţia cheltuielilor instituţiilor publice ............... 283
6.5. Cheltuielile instituţiilor publice privind stocurile.......................................... 289
6.6. Studiu aplicativ privind costurile totale ale educaţiei unui elev
(costul standard) ............................................................................................ 296
6.7. Metode de evaluare economică a eficienţei activităţilor de instruire ............ 301
6.8. Studiu aplicativ privind finanţarea învăţământului preuniversitar
din România .................................................................................................. 306
Capitolul 7. Procesul investiţional în unităţile administrativ-teritoriale ............ 317
7.1. Consideraţii generale privind procesul investiţional ..................................... 317
7.2. Situaţia actuală privind traseul unei lucrări de investiţii ............................... 319
7.3. Propuneri privind implementarea programelor de investiţii
pe termen mediu (2011-2015) în România ................................................... 320
7.3.1. Metode de lucru şi căi propuse pentru realizarea investiţiilor
publice în următorii ani ....................................................................... 324
Cuprins 7
7.3.2. Propuneri privind un model de programare şi monitorizare
a investiţiilor ....................................................................................... 326
7.3.3. Întocmirea unui program de investiţii în unităţi
administrativ-teritoriale ....................................................................... 329
Capitolul 8. Exercitarea controlului financiar şi a auditului public
în instituţiile publice .......................................................................... 335
8.1. Necesitatea obiectivă a controlului financiar ................................................ 335
8.2. Exercitarea controlului financiar preventiv ................................................... 368
8.2.1. Conţinutul controlului financiar preventiv .......................................... 370
8.2.2. Organizarea controlului financiar preventiv propriu........................... 371
8.2.3. Organizarea controlului financiar preventiv delegat ........................... 373
8.2.4. Conceptul de controlling în literatura de specialitate .......................... 377
8.3. Organizarea inspecţiei fiscale în instituţiile publice ...................................... 386
8.4. Reglementarea activităţii de audit public din România ................................. 392
8.4.1. Organizarea auditului public intern ..................................................... 393
8.4.2. Auditul operaţional ............................................................................. 397
8.5. Efectele legislaţiei din Uniunea Europeană asupra controlului
şi auditului financiar exercitat în entităţi publice din România .................... 406
Capitolul 9. Organizarea contabilităţii instituţiilor publice ................................ 415
9.1. Concepţii şi teorii referitoare la obiectul contabilităţii .................................. 415
9.1.1. Concepţia juridică privind obiectul contabilităţii ................................ 415
9.1.2. Concepţia economică privind obiectul contabilităţii........................... 420
9.1.3. Concepţia financiară cu privire la obiectul contabilităţii .................... 422
9.2. Delimitarea sferei de cuprindere a contabilităţii publice ............................... 423
9.3. Organizarea contabilităţii instituţiilor publice ............................................... 427
9.4. Documente justificative şi registre de contabilitate ....................................... 428
9.5. Calităţile informaţiilor contabile ................................................................... 432
9.6. Planul de conturi pentru instituţiile publice în structura actuală ................... 433
9.7. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice
a principalelor operaţiuni .............................................................................. 435
9.8. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
specifice entităţilor publice locale ................................................................. 450
9.9. Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru sectorul public .................. 460
9.10. Principii şi politici contabile, tratamente contabile ..................................... 464
9.10.1. Principii contabile ............................................................................. 464
9.10.2. Politici contabile ............................................................................... 466
9.10.3. Tratamente contabile ......................................................................... 467
9.10.4. Note explicative ................................................................................ 469
Capitolul 10. Situaţiile financiare ale instituţiilor publice ................................... 471
10.1. Referenţiale ................................................................................................. 471
10.2. Componenţa situaţiilor financiare .............................................................. 483
10.3. Aprobarea şi raportarea execuţiei bugetului potrivit reglementărilor
naţionale ...................................................................................................... 502
8 Finanţele instituţiilor publice
Capitolul 11. Provocările actuale în domeniul finanţelor instituţiilor publice .. 509
11.1. Noua guvernanţă şi mondializarea .............................................................. 509
11.2. Provocări actuale generate de management approach ................................ 522
11.3. Cauzele contagiunii – comportamentul rational sau irational ..................... 533
11.4. Pot genera taxele verzi o reformă fiscală? ................................................... 541
11.5. Calitatea populaţiei ...................................................................................... 549
11.6. Creativitate şi inovare în conducerea modernă ........................................... 554
11.7. Benchmarking ............................................................................................. 557
Capitolul 12. Glosar de termeni ............................................................................. 565
Bibliografie ................................................................................................................ 579

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.039 sec