Finanţe corporative cu Excel - Ion Stancu

Finanţe corporative cu Excel - Ion Stancu
Preț: 40,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 495
Format: 19,5x25,5
Categoria: Finante Banci

DESCRIERE

Practica financiară are nevoie de o analiză pertinentă a realităţii micro- şi macroeconomice pentru luarea şi implementarea celor mai înţelepte decizii financiare ale întreprinderilor, instituţiilor financiare şi ale indivizilor. Excel este cel mai important instrument informatic de calcul tabelar deosebit de util, dar și foarte complex, uneori singurul instrument de analiză şi previziune financiare. Cunoaşterea finanţelor corporative şi a Excel-ului va fi în măsură să fundamenteze temeinic deciziile financiare de evaluare investiţională şi de tranzacţionare echitabilă a activelor şi a riscurilor care le însoţesc. Prezenta lucrare este construită pe cele trei modalităţi de manifestare a finanţelor corporative: ca teorie, ca politică (opţiune) şi ca practică financiară. Elementele comune ale celor trei părţi sunt căutarea şi fundamentarea rentabilităţii normale la nivelul de risc al plasamentului de capital în întreprindere, în proiectele noi de investiţii şi/sau în pachete de valori mobiliare. Aceasta se compară cu rentabilitatea obţinută sau estimată că se va obţine din exploatarea activelor cumpărate. Se va putea măsura astfel creşterea valorii investiţiei de capital în aceste active Cuprins Cuvânt-înainte... 13 Foreword... 15 Résumé... 17 Partea întâi. Capitole introductive... 19 Capitolul 1 Bazele finanţelor întreprinderii... 21 A. Noţiuni introductive... 21 B. Aplicaţii de fiscalitate corporativă în Excel... 23 1. Calculul impozitului pe profit... 23 2. Deductibilitatea consumurilor materiale... 24 3. Deductibilitatea amortizării... 27 4. Deductibilitatea dobânzii... 31 C. Principii de bază pentru înţelegerea finanţelor... 32 Principiul 1: Preţul-timp al banilor... 32 Principiul 2: Relaţia rentabilitate-risc... 33 Principiul 3: Fluxul net de trezorerie (cash-flow-ul) este important, nu profitul... 34 Principiul 4: Cash-flow-uri marginale... 35 Principiul 5: Fiscalitatea influenţează deciziile financiare... 35 Principiul 6: Atenţie la concurenţă... 36 Principiul 7: Eficienţa pieţelor de capital... 36 Principiul 8: Problema mandatării (agenturării)... 37 Principiul 9: Rentabilitate nouă (+) şi risc nou (±)... 37 D. Aplicaţii de rezolvat... 38 E. Referinţe bibliografice... 41 F. Răspunsuri... 42 Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea pieţei financiare în România... 43 A. Noţiuni introductive... 43 B. Organizarea pieţei de capital din România... 44 C. Admiterea emitenţilor la cota oficială a bursei... 46 D. Determinarea cursului bursier... 47 1. Cotaţia discontinuă (intermitentă)... 48 2. Cotaţia continuă în timpi diferiţi şi în timp real... 51 E. Aplicaţii de rezolvat... 55 F. Referinţe bibliografice... 56 G. Răspunsuri... 56 Finanţe corporative cu Excel 8 Partea doua. Valorile imobiliare și gestiunea portofoliului... 57 Capitolul 3 Rentabilitatea şi riscul valorilor mobiliare... 59 A. Noţiuni introductive... 59 B. Rentabilitatea valorilor mobiliare... 60 C. Riscul valorilor mobiliare... 63 D. Modelul cu frecvenţe şi modelul cu probabilităţi... 68 E. Modelul de piaţă... 72 F. Aplicaţii de rezolvat... 77 G. Referinţe bibliografice... 80 H. Răspunsuri... 80 Capitolul 4 Evaluarea şi gestiunea portofoliilor. Modelul Markowitz... 83 A. Noţiuni introductive... 83 B. Rentabilitatea şi riscul portofoliilor de două, de trei şi de „n” valori mobiliare... 85 1. Portofoliul cu două valori mobiliare... 86 2. Portofoliul cu trei valori mobiliare... 91 3. Portofoliul cu „n” valori mobiliare... 96 4. Situaţia unui portofoliu echiponderat... 105 C. Metode de măsurare a performanţei gestiunii portofoliilor de valori mobiliare... 108 D. Măsurarea riscului portofoliilor de valori mobiliare prin Value at Risk (VaR)... 111 E. Aplicaţii de rezolvat... 113 F. Referinţe bibliografice... 122 G. Răspunsuri... 122 Capitolul 5 Selecţia portofoliilor formate din active riscante şi active fără risc. Modelul CAPM... 125 A. Noţiuni introductive... 125 B. Introducerea în portofoliu a activului fără risc. Dreapta pieţei de capital (CML)... 126 1. Combinaţia dintre portofoliul cu două valori mobiliare şi activul fără risc... 129 2. Combinaţia dintre portofoliul cu trei valori mobiliare şi activul fără risc... 130 3. Combinaţia dintre portofoliul cu 12 valori mobiliare şi activul fără risc... 131 C. Modelul CAPM. Dreapta titlurilor financiare (SML)... 134 D. Echilibrul pieţei de capital: preţul = valoarea... 137 E. Extensii ale modelului CAPM... 141 F. Modelul de arbitraj (APT)... 146 G. Aplicaţii de rezolvat... 151 H. Referinţe bibliografice... 159 I. Răspunsuri... 159 Capitolul 6 Emisiunea, cotarea şi evaluarea acţiunilor şi obligaţiunilor... 163 A. Noţiuni introductive... 163 B. Caracteristici generale ale acţiunilor... 165 C. Operaţiuni privind modificarea numărului de acţiuni... 166 D. Evaluarea acţiunilor... 172 1. Evaluarea acţiunilor de venit (income stocks)... 173 2. Evaluarea acţiunilor de creştere (growth stocks)... 174 E. Evaluarea şi cotarea obligaţiunilor... 175 F. Rentabilitatea obligaţiunilor... 182 1. Cazul structurii ascendente a ratelor de dobândă... 182 Cuprins 9 2. Cazul structurii descendente a ratelor de dobândă... 183 3. Cazul structurii plate a ratelor de dobândă... 184 4. Cazul structurii plate a ratelor de dobândă şi al cupoanelor semestriale... 185 G. Formule simplificate de calcul al rentabilităţii obligaţiunilor... 186 H. Riscul de piaţă al obligaţiunilor... 188 I. Aplicaţii de rezolvat... 191 J. Referinţe bibliografice... 197 K. Răspunsuri... 198 Partea treia. Investițiile directe și finanțarea lor... 201 Capitolul 7 Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert... 203 A. Noţiuni introductive... 203 B. Valoarea prezentă (actualizată) versus valoarea viitoare (capitalizată)... 204 C. Criterii de selecţie a investiţiilor eficiente... 207 D. RIR multiple sau zero RIR... 211 1. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor dar cu o singură RIR.... 212 2. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor şi cu două RIR.... 213 3. Proiecte de investiţii cu două şi trei schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor, cu două RIR şi cu două rate de intersecţie a profilului VAN... 215 4. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor şi cu nicio RIR... 216 5. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor, cu nicio RIR şi cu rate variabile ale costului capitalului.... 217 E. Elementele financiare ale valorii actualizate nete... 217 F. Estimarea cash-flow-urilor disponibile şi a valorii reziduale... 219 G. Estimarea ratei de actualizare (costul capitalului) şi a duratei de previziune... 224 H. Calculul indicatorilor de evaluare a investiţiilor... 231 I. Evaluarea investiţiilor în condiţii particulare de alocare a capitalului... 232 1. Calculul VAN a unui portofoliu de proiecte de investiţii şi în condiţii de limitare administrativă a bugetului de finanţare... 232 2. Alegerea între investiţiile pe termen lung şi cele pe termen scurt... 236 3. Alegerea timpului optim de investire... 237 4. Alegerea între dezinvestire şi investiţie nouă... 238 5. Evaluarea proiectelor de fuziune... 239 J. Aplicaţii de rezolvat... 240 K. Referinţe bibliografice... 250 L. Răspunsuri... 251 Capitolul 8 Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu aleatoriu... 255 A. Noţiuni introductive... 255 B. Evaluarea investiţiilor la rata de dobândă fără risc şi la costul de oportunitate al capitalului... 256 C. Analiza de senzitivitate şi analiza scenariilor... 257 D. Analiza pragului de rentabilitate... 261 E. Simularea Monte Carlo... 264 1. Procedura analitică de simulare Monte Carlo... 265 2. Procedura sintetică de simulare Monte Carlo... 268 F. Arborele de decizie... 271 Finanţe corporative cu Excel 10 G. Aplicaţii de rezolvat... 276 H. Referinţe bibliografice... 283 I. Răspunsuri... 284 Capitolul 9 Decizia de finanţare. Costul mediu ponderat al capitalului... 287 A. Noţiuni introductive... 287 B. Structura financiară, valoarea întreprinderii şi costul capitalului în absenţa impozitului pe profit ( = 0%)... 288 C. Structura financiară şi valoarea întreprinderii în prezenţa impozitului pe profit ( > 0%)... 292 D. Structura financiară şi costul capitalului în prezenţa impozitului pe profit ( > 0%)... 293 E. Costul capitalului şi valoarea întreprinderii în condiţii de impozitare a profitului şi de creştere economică... 297 1. Costul întreprinderii neîndatorate (U) şi cu investiţii de menţinere a capacităţii productive (g = 0)... 299 2. Costul întreprinderii îndatorate (L) şi cu investiţii de menţinere a capacităţii productive (g = 0)... 300 3. Costul întreprinderii neîndatorate (U) şi cu investiţii noi (g > 0)... 302 4. Costul întreprinderii îndatorate (L) şi cu investiţii noi (g > 0)... 304 F. Costul capitalului diferitelor surse de capital... 307 1. Costul capitalului împrumutat kd... 307 2. Costul capitalurilor proprii kc... 307 G. Valoarea actualizată netă ajustată (VANA)... 310 1. Finanţarea mixtă a proiectului de investiţii. Cazul rambursării împrumutului la scadenţa acestuia.... 311 a) Metoda VANA... 311 b) Metoda costului mediu ponderat, ajustat... 313 2. Finanţarea mixtă a proiectului de investiţii. Cazul plăţii dobânzii şi a rambursării împrumutului în anuităţi egale.... 314 a) Metoda VANA... 314 b) Metoda costului mediu ponderat, ajustat... 314 3. Creşterea economică sustenabilă... 315 4. Creşterea economică autofinanţabilă... 315 H. Aplicaţii de rezolvat... 315 I. Referinţe bibliografice... 320 J. Răspunsuri... 320 Partea patra. Analiza și planificarea financiară... 323 Capitolul 10 Analiza situaţiilor financiare... 325 A. Noţiuni introductive... 325 B. Analiza poziţiei financiare din bilanţ... 327 1. Diferenţierea activelor şi pasivelor în noncurente şi curente... 328 2. Activele circulante nete = Fondul de rulment... 331 3. Active circulante nete = Nevoia de fond de rulment + Trezoreria netă... 333 4. Cash-flow = Variaţia trezoreriei nete... 335 C. Analiza performanţei financiare prin contul de profit şi pierdere... 336 1. Diferenţierea veniturilor şi cheltuielilor în curente (ordinare) şi noncurente (extraordinare)... 336 2. Interpretarea contabilă şi cea financiară a veniturilor şi cheltuielilor... 337 3. Marjele de acumulare (soldurile intermediare de gestiune)... 338 D. Cash-ul, cash-flow-ul şi profitul net ale întreprinderii... 342 1. Situaţia fluxurilor de trezorerie... 344 2. Cash-flow-ul pentru evaluarea întreprinderii = CFD... 346 E. Aplicaţii de rezolvat... 350 F. Referinţe bibliografice... 353 G. Răspunsuri...

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec