Filocalia Siriaca

Filocalia Siriaca
Preț: 32,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Autor:
ISBN: 978-606-704-014-2
Anul publicării: 2014
Pagini: 452
Format: 17x24
Categoria: Religie

DESCRIERE

Volumul de faţă se înscrie în tradiţia scrierilor filocalice, cu deosebirea că textele pe care le conţine au fost concepute în limba siriacă. Ele au acelaşi obiect, ascensiunea la Dumnezeu prin purificare şi despătimire, iluminare şi desăvârşire a tuturor credincioşilor – sacerdoţi, monahi sau mireni – care se nevoiesc, dorind cu fervoare să dobândească starea de îndumnezeire prin har – asemănarea cu Dumnezeu şi Împărăţia Cerurilor.

S-a spus adeseori că literatura creştină siriacă are mai mult un caracter mimetic, întrucât s-a născut din traduceri de texte bizantine greceşti şi din imitarea acestora. Fără îndoială, există aici un sâmbure de adevăr. Cu toate acestea, literatura creştină siriacă nu poate fi redusă doar la mimetism. Ea are propria ei identitate, adeseori fascinantă şi uluitoare prin bogăţia simbolică, prin subtilitatea interpretărilor şi a nuanţelor doctrinare al căror corolar rămâne sensibilitatea unei spiritualităţi mistice de frumuseţe unică.Cuvânt introductiv (Remus Rus) 9
Partea întâi
Bar Hebraeus
CARTEA PORUMBELULUI
Noţiuni introductive (Remus Rus) 25
Introducere 37
Capitolul întâi
Despre slujirea trupească în mânăstire 39
Prima secţiune. Despre lepădarea omului de lume 39
Secţiunea a doua. Despre pocăinţă 40
Secţiunea a treia. Despre lepădare 41
Secţiunea a patra. Despre smerenie 42
Secţiunea a cincea. Despre răbdare 42
Secţiunea a şasea. Despre iubirea de fraţi 43
Secţiunea a şaptea. Despre păcatele limbii 44
Secţiunea a opta. Despre răzgândirea ucenicului 48
Secţiunea a noua. Despre îndrumarea ucenicului pe calea sa 49
Secţiunea a zecea. Despre semnele [bunei] îndrumări 50
Capitolul al doilea
Despre trăirea duhovnicească în chilie 52
Prima secţiune. Despre îndatoririle din chilie 52
Secţiunea a doua. Despre însingurare 53
Secţiunea a treia. Despre asceza împătrită: rugăciunea, invocarea, citirea, meditaţia 55
Secţiunea a patra. Despre rugăciunea rituală şi împărţirea timpului 56
Secţiunea a cincea. Despre rostirea Psalmilor şi despre privegheri 58
Secţiunea a şasea. Despre post 59
Secţiunea a şaptea. Despre munca manuală 61
Secţiunea a opta. Despre înstrăinare 62
Secţiunea a noua. Despre patimile rele 64
Secţiunea a zecea. Despre bunele însuşiri 71
Capitolul al treilea
Despre odihna duhovnicească a celui desăvârşit 76
Prima secţiune. Despre începuturile deprinderilor desăvârşirii 76
Secţiunea a doua. Despre progresul deprinderilor desăvârşirii 77
Secţiunea a treia. Despre deprinderile finale ale desăvârşirii 78
Secţiunea a patra. Despre unirea minţii 79
Secţiunea a cincea. Despre cauzele iubirii 80
Secţiunea a şasea. Despre desfătarea cunoaşterii 81
Secţiunea a şaptea. Despre sporirea iubirii de Dumnezeu 82
Secţiunea a opta. Despre cunoaşterea lui Dumnezeu 84
Secţiunea a noua. Despre diferitele stări prin care trec cei desăvârşiţi 85
Secţiunea a zecea. Despre căderea celor desăvârşiţi 87
Capitolul al patrulea
O povestire despre progresul autorului în învăţături şi câteva cuvinte care i-au fost communicate în revelaţii 89
Afraate, Demonstraţia VI. Despre monahi
Noţiuni introductive (Remus Rus) 109
Demonstraţia VI 115
Sfântul Efrem Sirul, Despre povăţuire şi căinţă
Noţiuni introductive (Remus Rus) 139
Despre povăţuire şi căinţă 149
Philoxen de Mabbug, Despre plăcerea pătimaşă a trupului
Noţiuni introductive (Remus Rus) 163
Al zecelea discurs sau despre plăcerea pătimaşă a trupului 171
Partea a doua
REGULI MONAHALE
Regulile monahale atribuite Sfântului Efrem Sirul 227
Sfaturi către monahi de la acelaşi Mar Rabbula, episcop de Urhai 230
Canoanele lui Rabbula, episcop de Edessa, pentru monahi 233
Canoane despre rânduiala fraţilor începători 237
Canoane care sunt necesare pentru monahi 242
Canoane anonime 246
Canoane pentru monahii 248
Canoane pentru sihaştri 251
Regulile lui Philoxen 252
Canoanele mânăstirii lui Mar Mattai 253
Canoanele lui Johannan bar Qursos 256
Canoanele lui Iacob de Edessa 258
Canoanele lui George (Giwargi) al arabilor 259
Canoanele pentru monahii din Persia 260
Canoanele mânăstrii Mar Hananya 263
Anexă
PAGINI DIN LITERATURA CREŞTINĂ SIRIACĂ
Noţiuni introductive (Remus Rus) 279
Iacob de Serugh. Omilia 79.
Despre vălul de pe faţa lui Moise 285
Mar Narsai (sec. V–VI). Dezvăluirea tainelor 303
Noţiuni introductive (Remus Rus) 303
Dezvăluirea tainelor 305
Note 309

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0227 sec