Falimentarea naturii Negarea limitelor planetei

Falimentarea naturii Negarea limitelor planetei
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 320
Format: 13,5x20

DESCRIERE

Traducere de Vlad A. Arghir
Prefaţă de Călin Georgescu

Această carte substanţială ne atrage atenţia că ne situăm pe poziţiile unei negări a im­por­tan­ţei provocărilor legate de mediu şi de epuizarea re­sur­selor. Deşi consensul ştiinţific asupra perico­lelor cu care se confruntă mediul înconjurător şi asupra epui­zării resurselor naturale este aproa­pe unanim, societatea îşi vede de treabă ca şi cum nimic nu s-ar întâmpla şi încearcă, în cel mai bun caz, să mai dreagă câte ceva pe ici, pe colo, prin părţile neesen­ţiale. Autorii arată că, indi­fe­rent dacă statele reacţionează la criza econo­mică prin măsuri de stimulare sau prin reducerea cheltuielilor guvernamentale, pro­ble­mele legate de mediu şi de resurse nu vor dispărea. Aceste probleme se vor agrava din cauza efectului cu­mu­lat al schim­bărilor clima­tice, al deteriorării mediului şi al epuizării re­sur­selor naturale, mai cu seamă a ţiţeiului. Conceptul de limite pla­ne­­tare ser­veş­te aici ca bază pentru o explicare cu­prin­zătoare a limitelor în care biosfera mai poate încă sus­ţine o creştere convenţională de-acum înainte.

Se pledează aici pentru abando­­na­rea indicelui de creştere a PIB-ului ca obiectiv al dezvoltării. Accentul ar trebui mutat pe un număr limitat de alţi indicatori ai stării materiale. Ţărilor bogate li se adresează aici un apel la limitarea creşterii ma­­teriale, care să lase loc creşterii nivelului de trai în ţările sărace. Ni se prezintă modele de afaceri al­ter­­­native, cum ar fi trecerea de la pro­­ducţie la servicii sau adoptarea unui sistem economic circular, bazat pe reutilizare, recondi­ţio­na­re şi reci­cla­re – totul cu scopul de a des­chi­de calea unei dezvoltări durabile.

« Nu vedem cum s-ar putea rezolva problemele cu care ne confruntăm fără o schimbare radicală de perspec­tivă atât în chestiunea folosirii, cât şi în cea a alocării resurselor pe Pământ. Trebuie restructurat întreg cadrul politic. Chiar ignorând creş­terea populaţiei şi creşterea econo­mică rapidă din multe ţări în curs de dezvoltare,

nu putem ignora că tipul de economie de consum practicat în Occident nu este sustenabil în timp.
A câştiga adeziunea la acest punct de vedere nu e lucru uşor. Opoziţia e pu­ternică. Importante interese finan­ciare sunt investite în actuala eco­no­mie de producţie şi consum. Multe guverne din lume sunt înglodate în datorii şi au nevoie de o rapidă creş­tere convenţională pentru a-şi re­stabili echilibrul financiar. Sute de milioane de consumatori din ţările dezvoltate sunt de­prinşi să echi­va­leze consumul crescând de bunuri materiale cu calitatea vieţii. Miliarde de oameni din regiunile în curs de dezvoltare aspiră la stilul occidental de viaţă şi vor să imite obiceiurile de consum din Occident.
Ceea ce ne trebuie este nici mai mult, nici mai puţin decât o revoluţie atât în atitudini, cât şi în organizarea socio-economică. »

Anders Wijkman este consultant la nivel înalt al In­stitutului pentru Mediu din Stockholm (Suedia) şi vice­preşedinte al Clubului de la Roma. A fost membru al Parlamentului suedez şi al Parlamentului European, secretar general al Crucii Roşii din Suedia, director ge­ne­­ral al Agenţiei Suedeze pentru Cooperarea în Cer­cetare cu Ţările în Curs de Dezvoltare, precum şi secretar ge­ne­ral adjunct al ONU şi director de politici al Pro­gramului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Wijkman este membru al Academiei Regale de Ştiinţe a Suediei şi al Acade­miei Mondiale de Artă şi Ştiinţă.

Johan Rockström este profesor de gestiunea re­sur­selor naturale la Universitatea din Stockholm şi di­rector executiv al Centrului pentru Rezilienţă din Stockholm. Este recunoscut pe plan mondial ca savant în domeniul sus­tenabilităţii. Recent a condus, de exemplu, fundamen­tarea conceptului de limite planetare pentru dezvoltarea umană în perioada actuală de schimbări globale rapide. Rockström este copreşedinte al Future Earth, o iniţiativă internaţională în cercetarea suste­nabilităţii la nivel global.

Din cuprins: Spaţiul în mediul înconjurător este limitat ■ « Politici în criză » de Anders Wijkman ■ Rolul ştiinţei şi responsabilitatea de Johan Rockström ■ De la Copenhaga la Durban ■ Respectul pentru limitele planetei ■ O triplă revoluţie verde ■ Energia este singura monedă de schimb ■ O problemă uitată ■ Arma îndoielii

■ Efectul de seră ■ Ce nu vor să ştie negaţioniştii ■ Canarul din mină: Arctica ■ Suedia – campion mondial la politicile privind clima? ■ Înţelegerea corectă a economiei ■ Sectorul financiar ignoră riscurile ■ Dilema creşterii ■ Spre o economie circulară ■ Cât de mult e destul? ■ Încotro?

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec