Executarea silita si dreptul la un proces echitabil in jurisprudenta CEDO

Executarea silita si dreptul la un proces echitabil in jurisprudenta CEDO
Preț: 23,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 28. 10. 2011
176 pagini


Descriere
Un angajat al unei societati de stat, concediat si apoi reintegrat in functie, incearca timp de mai multi ani sa obtina executarea efectiva a titlului; o procedura de executare silita se deruleaza pe mai multi ani din cauza ca Politia refuza sa acorde sprijin executorului; o societate comerciala nu poate recupera un debit de la o alta societate pentru ca debitoarea promoveaza in mod abuziv si repetat contestatii la actele de executare; primaria unei localitati refuza timp de mai multi ani sa demoleze o constructie ilegala, desi instanta a dispus desfiintarea.

Este contenciosul administrativ subordonat civilului? Trebuie protejate mai degraba interesele chiriasilor sau ale proprietarilor in cadrul executarii silite prin evacuare? De ce nu poate statul sa invoce lipsa de fonduri pentru a justifica neexecutarea unei hotarari judecatoresti?

Toate aspectele de mai sus si multe altele sunt discutate si lamurite in aceasta culegere, in care au fost adunate cauze relevante ale Curții Europene pentru Drepturile Omului, ordonate cronologic și avand ca obiect unele dintre cele mai importante probleme legate de executarea silita. Va propunem o culegere care nu cuprinde textele clasice, ci spețe netraduse pana acum in limba romana, in care se regasesc multiple aspecte de fapt și de drept care se afla și pe rolul instanțelor romane.Cuprins
Jurisprudenţa C. E. D. O. în materia executării silite ___________ 1
1. Dreptul de a iniţia proceduri judiciare. Durata excesivă a
procedurii de executare silită. Emiterea unei autorizaţii
pentru funcţionarea unei şcoli private. Cetăţeni străini.
Respectarea unei hotărâri a Curţii de Justiţie a Comunităţii
Europene. Rolul autorităţilor administrative în executarea
unor hotărâri cu efect asupra drepturilor civile ale persoanei
[Cauza HORNSBY contra Greciei, Hotărârea din
25 Februarie 1997, Cererea nr. 107/1995/613/701] ____________ 1
2. Executarea unui ordin de evacuare a locuinţei. Prorogarea
legală repetată a termenelor contractelor de închiriere.
Procedura de obţinere a sprijinului poliţiei. Competenţa
excesivă a prefectului, ca organ administrativ nejudiciar.
Dreptul de acces la instanţă care absoarbe dreptul la o
durată rezonabilă a procedurii de executare silită
[Cauza IMMOBILIARE SAFFI împotriva Italiei,
Hotărârea din 28 iulie 1999, Cererea nr. 22774/93] ___________ 17
3. Durata excesivă a procedurii de executare silită, din cauza
promovării a numeroase contestaţii la executare. Problema
daunelor morale pretinse de o societate comercială
[Cauza COMINGERSOLL S. A. contra Portugaliei,
Hotărârea din 6 aprilie 2000, Cererea nr. 35382/97]___________ 38
Executarea silită şi dreptul la un proces echitabil VIII
4. Executarea unei măsuri administrative. Implicaţii asupra
drepturilor civile ale persoanei. Obligarea autorităţilor
locale la desfiinţarea unei construcţii neautorizate
[Cauza ANTONETTO contra Italiei, Hotărârea din 20 iulie 2000,
definitivă la 20 noiembrie 2000, Cererea nr. 15918/89] ________ 46
5. Imposibilitatea de a pune în executare un titlu din pricina
lipsei sprijinului statului. Aprecierea cerinţei justului
echilibru între interesul general şi cel individual
[LUNARI contra Italiei, Hotărârea din 11 ianuarie 2001,
definitivă la 11 aprilie 2001, Cererea nr. 21463/93] ___________ 55
6. Imposibilitate de executare silită a titlului cu privire la
debitorul – organism de stat. Nelegalitatea actelor întocmite
de executor. Proceduri de revizuire a titlului. Caracterul
imprecis al titlului executoriu. Durata nerezonabilă a
procedurii. Lipsa oricărei motivări a ingerinţei asupra
aşteptării legitime a reclamantului
[Cauza TIMOFEYEV contra Rusiei, Hotărârea din
23 octombrie 2003, definitivă la 23 ianuarie 2004,
Cererea nr. 58263/00] ________________________________ 65
7. Protecţia defectuoasă a drepturilor chiriaşului. Evacuare
abuzivă. Imposibilitatea de reintegrare efectivă a
chiriaşului în spaţiul locativ, în ciuda existenţei unei
hotărâri judecătoreşti în acest sens. Lipsa sprijinului
din partea autorităţilor statului
[Cauza CVIJETIĆ contra Croaţiei, Hotărârea din
26 februarie 2004, definitivă la 26 mai 2004,
Cererea nr. 71549/01]________________________________ 72
8. Durata excesivă a procedurii de executare silită. Lipsa
sprijinului din partea autorităţilor statului. Lipsa unei
Cuprins IX
justificări pentru ingerinţa asupra dreptului. Procedura de
recuperare între state a pensiei de întreţinere
[Cauza K. contra Italiei, Hotărârea din 20 iulie 2004,
definitivă la 15 decembrie 2004, Cererea nr. 38805/9] _________ 82
9. Despăgubiri datorate de stat pentru încălcarea dreptului
reclamantei. Neplata despăgubirilor pentru o perioadă
nejustificată. Invocarea de către stat a lipsei fondurilor
[Cauza QUFAJ CO. SH. P. K. contra Albaniei, Hotărârea
din 18 noiembrie 2004, definitivă la 30 martie 2005,
Cererea nr. 54268/00]________________________________ 92
10. Neexecutarea de către stat a obligaţiei de despăgubire.
Invocarea lipsei fondurilor de către stat. Revocarea
hotărârii judecătoreşti care constituie titlu executoriu.
Principiul securităţii circuitului civil
[Cauza SUKHOBOKOV contra Rusiei, Hotărârea
din 13 aprilie 2006, definitivă la 13 iulie 2006,
Cererea nr. 75470/01]_______________________________ 103
11. Obligaţia creditorului de a avansa o parte din cheltuielile de
executare. Incertitudinea recuperării acestor sume la finalul
executării. Sarcină excesivă. Procedura verificării
constituţionalităţii legilor
[Cauza APOSTOL contra Georgiei, Hotărârea din
28 noiembrie 2006, definitivă la 28 februarie 2007,
Cererea nr. 40765/02]_______________________________ 110
12. Reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior.
Obligaţii ale statului decurgând din titlul executoriu.
Neexecutare
[Cauza CHIŞ contra României, Hotărârea din
14 septembrie 2010, Cererea nr. 3360/03] ________________ 125
Executarea silită şi dreptul la un proces echitabil X
13. Măsuri ilegale luate de executor în timpul executării silite.
Lipsa cenzurii din partea autorităţilor statului. Lipsa unei
jurisprudenţe de cenzurare a abuzurilor executorilor
judecătoreşti
[Cauza FLAVIU şi DALIA ŞERBAN contra României,
Hotărârea din 14 Septembrie 2010, definitivă la
21 februarie 2011, Cererea nr. 36446/04] _________________ 135
14. Procedură internă specială pentru despăgubirea
prejudiciului cauzat prin durata excesivă a soluţionării
cauzelor. Repararea materială a prejudiciului. Neplata
de către stat a reparaţiilor stabilite de instanţă. Durata
nerezonabilă a procedurii de executare silită. Termenul
maxim de executare de către stat a obligaţiilor de plată
[Cauza GAGLIONE ŞI ALŢII contra Italiei, Hotărârea
din 21 decembrie 2010, definitivă la 20 iunie 2011,
Cererea nr. 45867/07 şi altele] _________________________ 147
Index _______________________________________________ 163

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec