Executarea mandatului european de arestare de către instanţele române. Jurisprudenţă comentată

Executarea mandatului european de arestare de către instanţele române. Jurisprudenţă comentată
Preț: 29,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 168
Categoria: Penal

DESCRIERE

Lucrarea tratează, din perspectiva practicianului, instituţia executării mandatului european de arestare de către instanţele naţionale, astfel cum este reglementată de Legea nr. 302/2004, prin transpunerea Deciziei-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre.
Prezentarea sintetică a aspectelor teoretice este urmată de o selecţie a jurisprudenţei instanţelor naţionale, cuprinzând hotărâri pronunţate de curţile de apel – instanţe competente să pună în executare mandatul european de arestare.
În sprijinul cititorilor, lucrarea include numeroase comentarii, precum şi note referitoare la modificări legislative.


978-606-18-0133-6
Data aparitiei: 01 Mar 2013
Nr pagini: 168

Cuprins
Abrevieri... IX
Capitolul I. Consideraţii teoretice... 1
Secţiunea 1. Aspecte generale privind mandatul european
de arestare – formă de cooperare judiciară internaţională
în materie penală... 1
§1. Definiţia, conţinutul şi forma mandatului european
de arestare... 2
§2. Autorităţile judiciare române competente... 5
Secţiunea a 2-a. Executarea unui mandat european de
arestare de către autorităţile române... 6
§1. Condiţii privitoare la obiect (fapte pentru care
se poate cere predarea persoanei solicitate)... 7
§2. Condiţii speciale (garanţii pe care trebuie să le dea
statul emitent al mandatului european de arestare)... 8
§3. Motive de refuz al executării mandatului european
de arestare... 10
3. 1. Motive obligatorii de refuz al executării
mandatului european de arestare... 10
3. 2. Motive opţionale de refuz al executării
mandatului european de arestare... 11
Secţiunea a 3-a. Procedura de punere în executare
a mandatului european de arestare... 14
§1. Procedura în faţa procurorului... 14
§2. Procedura de executare în faţa instanţei... 15
2. 1. Dispoziţii comune... 15
2. 2. Procedura în cazul acordului la predare... 17
2. 3. Procedura când persoana solicitată se opune
executării mandatului... 19
2. 4. Predarea amânată sau condiţionată... 20
Secţiunea a 4-a. Regula specialităţii... 21
Capitolul II. Jurisprudenţă relevantă... 23
1. Mandat european de arestare. Persoana solicitată nu se
află pe teritoriul statului solicitat. Refuz de executare... 23
Executarea mandatului european de arestare
VI
2. Mandat european de arestare. Lipsa menţiunilor
obligatorii. Refuz de executare... 25
3. Mandat european de arestare. Conţinut. Inexistenţa
unui mandat de arestare preventivă în baza căruia
s-a emis mandatul european de arestare... 27
4. Mandat european de arestare. Informaţiile conţinute
de mandatul european de arestare. Neîndeplinirea
condiţiilor privind descrierea circumstanţelor în
care au fost comise faptele... 33
5. Condiţii speciale privind executarea mandatului european
de arestare. Incompatibilitatea judecătorului învestit cu
punerea în executare a mandatului european de arestare... 37
6. Mandat european de arestare. Condiţia ca pedeapsa
prevăzută de lege să fie închisoarea mai mare de 3 ani.
Neîndeplinirea condiţiei. Refuz de executare... 45
7. Mandat european de arestare. Infracţiuni care dau loc
la predare. Infracţiune fiscală... 48
8. Mandat european de arestare. Neîndeplinirea condiţiei
dublei incriminări... 53
9. Mandat european de arestare. Infracţiune fiscală.
Faptă săvârşită doar pe teritoriul statului solicitant... 58
10. Mandat european de arestare. Persoana solicitată
judecată în lipsă în cauza în care a fost condamnată.
Acordarea garanţiei rejudecării. Inexistenţa unui
motiv de refuz de executare... 63
11. Mandat european de arestare. Necitarea persoanei
solicitate la judecarea cauzei în care s-a emis mandatul.
Netemeinicie. Garanţia rejudecării... 67
12. Mandat european de arestare. Garanţia returnării
persoanei solicitate, cetăţean român, în caz de
condamnare. Caracterul imperativ al dispoziţiei
din legea internă care prevede această garanţie... 71
13. Mandat european de arestare. Persoana solicitată este
cercetată în România pentru aceleaşi fapte pentru care
s-a cerut predarea. Motiv de refuz al executării... 74
14. Mandat european de arestare. Refuz de executare.
Recunoaştere pe cale incidentală a sentinţei de
condamnare... 77
Cuprins
VII
15. Mandat european de arestare. Inexistenţa unui mandat
de arestare preventivă în baza căruia s-a emis mandatul
european de arestare. Motiv de refuz al executării –
infracţiuni comise în afara teritoriului statului emitent... 82
16. Mandat european de arestare. Prescripţia executării
pedepsei. Motiv opţional de refuz... 88
17. Mandat european de arestare. Prescripţia răspunderii
penale pentru faptele ce fac obiectul mandatului
european de arestare. Întreruperea prescripţiei... 92
18. Mandat european de arestare. Semnalare transmisă
prin Interpol. Arestarea preventivă pe 5 zile... 96
19. Mandat european de arestare. Semnalare transmisă
prin Interpol. Lipsa mandatului european de arestare.
Consecinţe... 99
20. Mandat european de arestare. Opoziţia persoanei
solicitate. Arestarea şi predarea persoanei solicitate... 101
21. Mandat european de arestare. Măsuri preventive
dispuse în cursul procedurii. Inadmisibilitatea
liberării provizorii sub supraveghere... 106
22. Mandat european de arestare. Lipsa consimţământului
persoanei solicitate. Nerecunoaşterea faptelor reţinute
în mandatul european de arestare... 109
23. Mandat european de arestare. Lipsa consimţământului
persoanei solicitate la predare. Obiecţii în ceea ce
priveşte identitatea persoanei solicitate... 114
24. Mandat european de arestare. Inadmisibilitatea probei
cu martori pentru dovedirea unor chestiuni de fond... 117
25. Mandat european de arestare. Predare amânată... 121
26. Mandat european de arestare. Amânarea predării.
Caracterul facultativ al dispoziţiei... 123
27. Mandat european de arestare. Predare amânată.
Arestarea preventivă a persoanei solicitate... 127
28. Mandat european de arestare. Amânarea predării până
la terminarea judecăţii sau până la executarea pedepsei.
Punerea în libertate a persoanei solicitate până la
intervenirea acestora... 131
29. Mandat european de arestare. Predare în vederea continuării
judecăţii în statul solicitant. Durata excesivă a măsurii
arestării preventive a persoanei solicitate... 133
Executarea mandatului european de arestare
VIII
30. Mandat european de arestare. Revocarea urmăririi
internaţionale. Consecinţe asupra procedurii de punere
în executare a mandatului european de arestare... 138
31. Mandat european de arestare. Revocarea mandatului de
arestare în baza căruia s-a emis mandatul european de
arestare... 141
32. Regula specialităţii. Autorizarea statului emitent al
mandatului european de arestare pentru executarea
pedepsei aplicate pentru alte fapte decât cele descrise
în mandatul european de arestare în baza căruia
s-a făcut predarea... 143
33. Regula specialităţii. Autorizarea statului emitent al
mandatului european de arestare pentru efectuarea
de cercetări pentru alte fapte decât cele descrise în
mandatul european de arestare în baza căruia
s-a făcut predarea... 149
Index alfabetic... 153

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec