Evaziunea fiscală şi spălarea banilor Legea nr. 241/2005 - comentariu pe articole. Practică judiciară

Evaziunea fiscală şi spălarea banilor Legea nr. 241/2005 - comentariu pe articole. Practică judiciară
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 224

DESCRIERE

Data: 08. 10. 2010
224 pagini


Lucrarea de faţă, ajunsă la cea de-a doua ediţie, reprezintă o analiză a două dintre cele mai răspândite infracţiuni economice, respectiv evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Au fost incluse aici numai soluţii din perioada 2007 şi până la zi, hotărâri care evidenţiază atât probleme de drept material şi de drept procesual din activitatea instanţelor, cât şi situaţiile tranzitorii apărute prin adoptarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Pe lângă jurisprudenţa de ultimă oră, noutatea acestei ediţii este dată de comentariul pe articole al Legii nr. 241/2005, în care sunt prezentate pe larg infracţiunile de evaziune fiscală şi cele în legătură cu evaziunea fiscală, prin conturarea obiectului juridic şi a celui material, a subiectului activ, a pedepselor aplicate, cât şi a cauzelor de reducere a acestora sau a celor de nepedepsire.


Cuprins
Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale ________________________ 1
Capitolul I. Legea penală şi limitele aplicării ei în timp _______ 34
1. Aplicarea legii penale mai favorabile. Condiţii.
Infracţiuni de evaziune fiscală _______________________ 34
2. Autorat. Complicitate. Aplicarea legii penale mai
favorabile. Infracţiuni de spălare a banilor ______________ 37
Capitolul al II-lea. Infracţiuni de evaziune fiscală ___________ 57
3. Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta
organelor competente, după ce a fost somată de trei ori,
documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul
împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.
Neîndeplinirea condiţiilor legale privind somaţiile. Lipsa
elementului material al laturii obiective ________________ 57
4. Neprezentarea documentelor legale şi a bunurilor din
patrimoniul organelor competente. Imposibilitatea
obiectivă de luare la cunoştinţă a solicitării _____________ 61
5. Omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele
contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.
Individualizarea pedepsei. Aplicarea circumstanţelor
atenuante. Aplicarea pedepsei complementare a
interzicerii unor drepturi____________________________ 70
6. 1. Omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele
contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Aplicarea
legii penale mai favorabile __________________________ 74
2. Invocarea cazului fortuit. Netemeinicie_______________ 74
7. Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare,
fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori
declararea inexactă cu privire la sediile principale sau
secundare ale persoanelor verificate___________________ 80
VIII Evaziunea fiscală şi spălarea banilor
8. Evidenţierea în contabilitate a unei tranzacţii comerciale
fictive. Încadrare juridică ___________________________ 86
9. Infracţiune în legătură cu evaziunea fiscală, în concurs
real cu o infracţiune de evaziune fiscală. Aplicarea
pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi _____ 107
10. Evaziune fiscală în concurs real cu infracţiunea de
înşelăciune. Consecinţe deosebit de grave. Infracţiune
continuată ______________________________________ 110
11. Infracţiunea prevăzută de art. 12 din Legea nr. 87/1994.
Sustragere de la plata taxelor vamale _________________ 112
12. Infracţiune complexă de evaziune fiscală. Inaplicabilitatea
dispoziţiilor privind falsul intelectual prevăzute în Legea
contabilităţii şi în Codul penal ______________________ 115
13. 1. Sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. Infracţiune
de evaziune fiscală. Obligaţia de plată a sumei de bani
datorate________________________________________ 118
2. Competenţa de soluţionare a cauzei în situaţia casării
cu trimitere doar pentru rejudecarea laturii civile________ 118
14. Momentul consumării infracţiunii de evaziune fiscală –
producerea urmărilor materiale imediate. Calculul
termenului de prescripţie __________________________ 122
15. Evaziune fiscală şi fals la legea contabilităţii. Lipsa
elementelor constitutive. Consecinţe _________________ 127
Capitolul al III-lea. Infracţiuni de spălare a banilor_________ 130
16. Infracţiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 656/2002. Elemente constitutive ____________ 130
17. Infracţiunea prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea
nr. 656/2002. Lipsa condiţiei provenienţei ilicite a
bunurilor _______________________________________ 138
18. Infracţiunea prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea
nr. 656/2002. Elemente constitutive. Confiscarea
bunului dobândit din infracţiunea premisă _____________ 145
19. Infracţiunea prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea
nr. 656/2002. Subiect activ_________________________ 153
20. Spălarea banilor. Concurenţă cu infracţiunea de trafic
de persoane. Distincţie între obiectul material şi
scopul urmărit___________________________________ 169
Cuprins IX
21. 1. Infracţiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 656/2002. Achitare pentru neîntrunirea
elementelor constitutive ___________________________ 176
2. Infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de
corupţie. Spălarea banilor. Bani şi bunuri provenite
din trafic de influenţă. Consecinţe ___________________ 176
22. 1. Infracţiune în legătură directă cu o infracţiune de corupţie.
Schimbarea şi transferarea de sume de bani obţinute din
săvârşirea complicităţii la infracţiunea de luare de mită___ 183
2. Spălare a banilor proveniţi din infracţiuni de corupţie.
Lege penală mai favorabilă_________________________ 183
23. Spălarea banilor în concurs real cu infracţiunea de
delapidare. Inexistenţa indiciilor temeinice de săvârşire
a infracţiunii de delapidare. Consecinţe _______________ 185
24. 1. Spălare de bani. Necesitatea existenţei unei infracţiuni
premise ________________________________________ 196
2. Delapidare. Folosirea bunurilor societăţii în scop
contrar intereselor acesteia. Distincţie. Subiect activ _____ 196
Capitolul al IV-lea. Cauze de nepedepsire şi cauze
de reducere a pedepselor _________________________ 203
25. Aplicarea legii penale mai favorabile. Persoane care pot
beneficia de cauzele de nepedepsire şi de cauzele de
reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 ____ 203
26. Cauză de reducere a pedepsei prevăzută de Legea
nr. 241/2005. Neacoperirea prejudiciului. Consecinţe ____ 206
27. Condiţii în care se poate dispune încetarea procesului
penal şi înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea
administrativă în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea
nr. 241/2005 ____________________________________ 207
Capitolul al V-lea. Aspecte procesuale ____________________ 210
28. Disjungerea acţiunii civile de acţiunea penală.
Nelegalitate_____________________________________ 210
29. Invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate.
Condiţiile de admisibilitate_________________________ 211

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec