Evaziunea fiscala si spalarea banilor, ed. a 3-a Legea nr. 241/2005 - comentariu pe articole. Practica judiciara

Evaziunea fiscala si spalarea banilor, ed. a 3-a Legea nr. 241/2005 - comentariu pe articole. Practica judiciara
Preț: 28,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011

DESCRIERE

Data: 22. 07. 2011
312 pagini

Descriere
In aceasta carte sunt analizate doua dintre cele mai raspandite infractiuni economice, respectiv evaziunea fiscala si spalarea banilor. Practica selectata evidentiaza atat probleme de drept material, cat si de drept procesual din activitatea instantelor de judecata, care uneori sunt solutionate in mod diferit, ceea ce genereaza o practica neunitara si necesitatea interventiei Inaltei Curti prin intermediul deciziilor in interesul legii.

De asemenea, in comentariul Legii nr. 241/2005, aflat in prima parte a cartii, sunt prezentate pe larg infractiunile de evaziune fiscala si cele in legatura cu evaziunea fiscala, prin conturarea obiectului juridic si a celui material, a subiectului activ, a pedepselor aplicate, cat si a cauzelor de reducere a acestora sau a celor de nepedepsire. De asemenea, sunt prezentate consideratii de ordin financiar-contabil privind faptele de evaziune fiscala.

Fata de editia anterioara, noutatea consta in dezvoltarea comentariului Legii privind evaziunea fiscala, precum si in completarea sectiunii de practica judiciara cu decizii ale instantelor nationale pronuntate in 2010-2011.


Cuprins
Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale _________________________ 1
Capitolul I. Legea penală şi limitele aplicării ei în timp _______ 47
1. Aplicarea legii penale mai favorabile. Condiţii.
Infracţiuni de evaziune fiscală _______________________ 47
2. Autorat. Complicitate. Aplicarea legii penale mai
favorabile. Infracţiuni de spălare a banilor ______________ 50
Capitolul al II-lea. Infracţiuni de evaziune fiscală ___________ 70
3. Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor
competente, după ce a fost somată de trei ori, documentele
legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării
verificărilor financiare, fiscale sau vamale. Neîndeplinirea
condiţiilor legale privind somaţiile. Lipsa elementului
material al laturii obiective __________________________ 70
4. Neprezentarea documentelor legale şi a bunurilor din
patrimoniul organelor competente. Imposibilitatea obiectivă
de luare la cunoştinţă a solicitării _____________________ 74
5. 1. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005.
Forma de vinovăţie cerută de lege ____________________ 83
2. Manifestarea de voinţă a inculpatului în sensul aplicării
prevederilor art. 3201 C. proc. pen. Caracterul irevocabil
al acesteia _______________________________________ 83
6. Infracţiunea de stopaj la sursă. Forma de vinovăţie cerută
de lege. Eroare cu privire la înscrierea sumei în bilanţul
contabil. Suma nedatorată bugetului de stat _____________ 90
7. Neevidenţierea bunurilor produse în evidenţa contabilă.
Ascunderea bunului sau a sursei impozabile. Punerea la
dispoziţia angajaţilor de timbre false. Încadrarea juridică
a celor două conduite ilicite _________________________ 92
8. Omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele
contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.
VIII Evaziunea fiscală şi spălarea banilor
Individualizarea pedepsei. Aplicarea circumstanţelor
atenuante. Aplicarea pedepsei complementare a
interzicerii unor drepturi___________________________ 101
9. 1. Omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele
contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Aplicarea
legii penale mai favorabile _________________________ 105
2. Invocarea cazului fortuit. Netemeinicie______________ 105
10. Încheierea unor contracte economice care nu reflectă
realitatea. Reducerea în acest mod a masei impozabile.
Încadrare juridică ________________________________ 111
11. Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare,
fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori
declararea inexactă cu privire la sediile principale sau
secundare ale persoanelor verificate__________________ 113
12. Evidenţierea în contabilitate a unei tranzacţii comerciale
fictive. Încadrare juridică __________________________ 120
13. Infracţiune în legătură cu evaziunea fiscală, în concurs
real cu o infracţiune de evaziune fiscală. Aplicarea
pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi _____ 140
14. Infracţiunea prevăzută de art. 12 din Legea nr. 87/1994.
Sustragere de la plata taxelor vamale _________________ 143
15. Infracţiune complexă de evaziune fiscală. Inaplicabilitatea
dispoziţiilor privind falsul intelectual prevăzute în
Legea contabilităţii şi în Codul penal _________________ 146
16. 1. Sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. Infracţiune
de evaziune fiscală. Obligaţia de plată a sumei de bani
datorate________________________________________ 149
2. Competenţa de soluţionare a cauzei în situaţia casării
cu trimitere doar pentru rejudecarea laturii civile________ 149
17. Momentul consumării infracţiunii de evaziune fiscală –
producerea urmărilor materiale imediate. Calculul
termenului de prescripţie __________________________ 153
18. Evaziune fiscală şi fals la legea contabilităţii. Lipsa
elementelor constitutive. Consecinţe _________________ 158
19. 1. Accizele datorate statului la vânzarea de băuturi
alcoolice. Invocarea ca eroare de fapt a lipsei de pregătire
în domeniul legislaţiei în domeniu. Relevanţă __________ 161
Cuprins IX
2. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii ocupării
funcţiei de administrator, fără interzicerea respectivului
drept ca pedeapsă accesorie ________________________ 161
Capitolul al III-lea. Infracţiuni de spălare a banilor_________ 172
20. 1. Infracţiunea de spălare de bani. Elementele
constitutive _____________________________________ 172
2. Luarea măsurii asigurătorii asupra bunurilor ce nu
sunt proprietatea exclusivă a inculpatului. Legalitate_____ 172
21. Infracţiunea prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea
nr. 656/2002. Lipsa condiţiei provenienţei ilicite
a bunurilor _____________________________________ 193
22. Infracţiunea prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea
nr. 656/2002. Elemente constitutive. Confiscarea
bunului dobândit din infracţiunea premisă _____________ 200
23. Infracţiunea prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea
nr. 656/2002. Subiect activ_________________________ 208
24. Spălarea banilor. Concurenţă cu infracţiunea de trafic
de persoane. Distincţie între obiectul material şi scopul
urmărit ________________________________________ 224
25. 1. Infracţiunea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 656/2002. Achitare pentru neîntrunirea
elementelor constitutive ___________________________ 231
2. Infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie.
Spălarea banilor. Bani şi bunuri provenite din trafic de
influenţă. Consecinţe _____________________________ 231
26. 1. Infracţiune în legătură directă cu o infracţiune de
corupţie. Schimbarea şi transferarea de sume de bani
obţinute din săvârşirea complicităţii la infracţiunea
de luare de mită _________________________________ 238
2. Spălare a banilor proveniţi din infracţiuni de corupţie.
Lege penală mai favorabilă_________________________ 238
27. Spălarea banilor în concurs real cu infracţiunea de
delapidare. Inexistenţa indiciilor temeinice de săvârşire
a infracţiunii de delapidare. Consecinţe _______________ 240
28. 1. Spălare de bani. Necesitatea existenţei unei infracţiuni
premise ________________________________________ 251
2. Delapidare. Folosirea bunurilor societăţii în scop
contrar intereselor acesteia. Distincţie. Subiect activ _____ 251
X Evaziunea fiscală şi spălarea banilor
Capitolul al IV-lea. Cauze de nepedepsire şi cauze de
reducere a pedepselor____________________________ 258
29. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005.
Achitarea prejudiciului cu o valoare mai mică de 50. 000
de euro până la citirea actului de sesizare. Consecinţe ____ 258
30. 1. Neînregistrarea în contabilitate a facturilor. Achitarea
prejudiciului în apel, în cuantumul stabilit de instanţa
de fond şi contestat de partea civilă. Inaplicabilitatea
prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 ____________ 261
2. Dobânzi sau penalităţi de întârziere. Condiţii de
percepere ______________________________________ 261
31. Aplicarea legii penale mai favorabile. Persoane care pot
beneficia de cauzele de nepedepsire şi de cauzele de
reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 ____ 272
32. Cauză de reducere a pedepsei prevăzută de Legea
nr. 241/2005. Neacoperirea prejudiciului. Consecinţe ____ 275
33. Condiţii în care se pot dispune încetarea procesului
penal şi înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea
administrativă în cazul infracţiunilor prevăzute de
Legea nr. 241/2005_______________________________ 276
Capitolul al V-lea. Aspecte procesuale ____________________ 279
34. Cererea părţii civile de introducere în cauză a părţii
responsabile civilmente şi de luare a măsurilor asigurătorii.
Nepronunţarea instanţei de apel asupra acestora.
Consecinţe _____________________________________ 279
35. Neconstituirea de parte civilă până la citirea actului de
sesizare. Obligaţia instanţei de a se pronunţa din oficiu
asupra prejudiciului cauzat. Confiscare specială ________ 283
36. Evaziune fiscală. Luarea măsurilor asigurătorii.
Condiţii________________________________________ 289
37. Disjungerea acţiunii civile de acţiunea penală.
Nelegalitate_____________________________________ 293
38. Schimbarea încadrării juridice. Nerespectarea obligaţiei
instanţei de a pune în discuţia părţilor noua încadrare ____ 295
39. Invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate.
Condiţiile de admisibilitate_________________________ 296
Index alfabetic _______________________________________ 300

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.026 sec