Etica in afaceri si responsabilitate sociala corporatista - Interferente economice si juridice

Etica in afaceri si responsabilitate sociala corporatista - Interferente economice si juridice
Preț: 36,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-606-18-0292-0
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 256
Categoria: Business

DESCRIERE

Cartea oferă o abordare nouă a conceptului de Responsabilitate Socială Corporatistă (RSC), puternic aplicată domeniului afacerilor, analizând amplu ansamblul responsabilităţilor componente RSC: responsabilitatea etică, responsabilitatea juridică, responsabilitatea economică, responsabilitatea ecologică şi responsabilitatea filantropică.

Lucrarea are în vedere ultimele abordări legislative adoptate până în prezent la nivelul Uniunii Europene în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste.


CUPRINS
Introducere... IX
Capitolul 1. Delimitãri conceptuale privind etica în afaceri... 1
1. 2. Conceptul de eticã în afaceri... 1
1. 2. 1. Etica ºi formele sale... 1
Capitolul 2. Delimitãri conceptuale privind responsabilitatea
socialã corporatistã... 14
2. 1. Evoluþia responsabilitãþii sociale corporatiste... 14
2. 2. Conceptul de responsabilitate socialã corporatistã... 17
2. 2. 1. Conceptul de responsabilitate socialã corporatistã
în relaþie cu diversele categorii de stakeholderi... 17
2. 2. 2. Conceptul de responsabilitate socialã corporatistã
ºi responsabilitãþile componente... 22
Capitolul 3. De la integrarea elementelor de eticã în activitatea
operatorilor economici la responsabilitatea eticã,
componentã a RSC... 25
3. 1. Etica în afaceri, componentã a managementului
responsabil social... 25
3. 2. Etica în afaceri aplicatã managementului marketingului... 38
3. 3. Etica în afaceri ºi mixul de marketing... 43
3. 3. 1. Principiile eticii în afaceri ºi politicile ºi strategiile
de produs... 46
3. 3. 2. Principiile eticii în afaceri ºi politicile ºi strategiile
de preþ... 52
3. 3. 3. Principiile eticii în afaceri ºi politica de distribuþie... 57
3. 3. 4. Principiile eticii în afaceri ºi politica de promovare... 61
3. 4. Responsabilitatea eticã, componentã a responsabilitãþii
sociale corporatiste... 68
3. 5. Codul etic, instrument de implementare a RSC... 70
3. 5. 1. Definirea conceptului ºi necesitatea adoptãrii codurilor
etice de cãtre operatorii economici, o primã etapã în
alegerea unei atitudini responsabile social... 70
3. 5. 2. Codul etic ºi regulamentul de ordine interioarã.
Interferenþe economice ºi juridice... 72
3. 5. 3. Procesul de elaborare ºi implementare a codurilor
etice la nivelul unui operator economic... 74
3. 6. Standardele adoptate în domeniul responsabilitãþii
sociale corporatiste... 87
VI Eticã în afaceri ºi responsabilitate socialã corporatistã
Capitolul 4. Responsabilitatea juridicã, componentã a RSC.
De la respectarea legislaþiei ce reglementeazã categoriile
de stakeholderi la legislaþia ce reglementeazã conceptul
de responsabilitate socialã... 93
4. 1. Responsabilitatea juridicã, componentã a responsabilitãþii
sociale corporatiste... 93
4. 2. Originea ºi evoluþia reglementãrilor juridice privind
responsabilitatea socialã corporatistã... 95
4. 3. Delimitarea juridicã a conceptelor de operator economic
ºi consumator, principalii actori în domeniul eticii în afaceri
ºi al responsabilitãþii sociale corporatiste... 99
4. 4. Reglementãri juridice privind responsabilitatea socialã
corporatistã... 108
4. 5. Un posibil instrument în România: propunere de lege
pentru implementarea responsabilitãþii sociale corporatiste
la societãþile de mici dimensiuni... 123
4. 5. 1. Propunere de lege privind responsabilitatea
socialã corporatistã... 123
4. 5. 2. Analiza legii propuse privind responsabilitatea
socialã corporatistã... 129
Capitolul 5. Responsabilitatea economicã, componentã a RSC.
De la profitul obþinut prin respectarea cerinþelor de responsabilitate
socialã la instrumente economice utilizate pentru implementarea
RSC în activitatea desfãºuratã de operatorii economici... 133
5. 1. Responsabilitatea economicã, componentã a
responsabilitãþii sociale corporatiste... 133
5. 2. Concluzii ale studiului realizat în domeniul
responsabilitãþii sociale corporatiste în anul 2009... 134
5. 3. Instrumente economico-fiscale din domeniul protecþiei
juridice a mediului natural, ce pot fi utilizate de autoritãþile
publice pentru implementarea RSC în activitatea
desfãºuratã de operatorii economici... 138
5. 4. Un aspect benefic al activitãþii responsabile social:
imaginea de marcã a operatorilor economici
responsabili social... 143
Capitolul 6. Responsabilitatea ecologicã, componentã a RSC,
un pas important în implementarea responsabilitãþii sociale.
Studiu de caz: produsele ecologice ºi produsele
modificate genetic... 150
6. 1. Responsabilitatea ecologicã, componentã a
responsabilitãþii sociale corporatiste... 150
Cuprins VII
6. 2. Produsele ecologice în relaþie directã cu
responsabilitatea ecologicã, componentã a RSC... 154
6. 2. 1. Produsele alimentare ecologice... 155
6. 2. 2. Produsele nealimentare ecologice... 158
6. 2. 3. Comportamentul consumatorilor de produse
ecologice... 162
6. 3. Produsele modificate genetic, încãlcarea
responsabilitãþii ecologice... 172
6. 3. 1. Evoluþia globalã a organismelor modificate genetic... 174
6. 3. 2. Atitudinea consumatorilor privind utilizarea produselor
alimentare ce conþin organisme modificate genetic. Riscuri
ºi beneficii ale consumului de organisme modificate genetic... 176
6. 3. 3. Studiu de caz la nivel global ºi european privind
activitãþile legate de organismele modificate genetic
ºi implicaþiile acestora în domeniul responsabilitãþii
sociale corporatiste... 182
6. 3. 4. Studiu de caz la nivel naþional privind activitãþile legate
de organismele modificate genetic – porumbul modificat
genetic MON810 - ºi implicaþiile acestora în domeniul
responsabilitãþii sociale corporatiste... 186
Capitolul 7. Responsabilitatea filantropicã, componentã
a RSC... 197
7. 1. Responsabilitatea filantropicã... 197
7. 2. Modalitãþi de afirmare a responsabilitãþii sociale
corporatiste pe plan naþional ºi global... 199
7. 2. 1. Promoþiile în scopul unei cauze... 205
7. 2. 2. Acþiuni de marketing conexate unei cauze... 207
7. 2. 3. Acþiuni de marketing social promovate de operatorii
economici... 209
7. 2. 4. Filantropia operatorilor economici... 211
7. 2. 5. Voluntariatul în sprijinul comunitãþii... 212
7. 2. 6. Investiþiile social responsabile... 214
Bibliografie... 219

978-606-18-0292-0
Data aparitiei: 10 Ian 2014
Nr pagini: 256

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec