Epistemologie și metodologie în știința economică

Epistemologie și metodologie în știința economică
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 296
Format: 17x24
Categoria: Economie

DESCRIERE

Epistemologia ştiinţei economice este mai necesară, astăzi, ca oricând. Proba dură cu evoluţia haotică a faptelor din care, trebuie să recunoaştem, nu iese măgulită, la care se adaugă „invazia hermeneutică” a păgubitoarelor „poliloghii”, atât la etajul ei pozitiv dar, mai ales, la cel normativ, al politicii economice, falsele modernisme şi tentaţia contagioasă a invazivului cotidian sunt, printre multe altele, câteva argumente care justifică o disertaţie eseistică pe terenul epistemologiei economice.Faptul că încercarea noastră este, de nevoie, una eseistică nu ne scuteşte de responsabilitate, dimpotrivă. Stilul geometric, rece, al finalurilor de drum şi al adevărurilor definitive nu se potriveşte atunci când îţi propui să evidenţiezi problemele pe care ştiinţa economică le are cu raţionalitatea, cauzalitatea sau cu o obiectivitate, definibilă, aici, tocmai prin subiectivismul ei. Se potriveşte studiul critic, deschiderea, analiza echilibrată şi dispoziţia de a recunoaşte neîmplinirile. Un mod, socotim noi, prin care să convingem că pentru timpul istoric pe care-l parcurgem e preferabilă acceptarea dialogului şi a repoziţionărilor, impuse de realitatea care le cere, decât glorificarea apologe­tică a virtuţilor ştiinţei noastre; cunoscute şi recunoscute, de altfel.Autorul
Cuprins
Introducere .................................................................................................................... 9
Foreword ..................................................................................................................... 11
Partea I. Nevoia de epistemologie economică........................................................... 13
Obiectul epistemologiei; la modul general .............................................................. 13
Cu ce se ocupă epistemologia economică? ............................................................. 15
De ce epistemologie economică? ............................................................................ 17
Origine şi continuitate în epistemologia economică ............................................... 20
Începuturi în epistemologia economică românească ............................................... 25
Partea a II-a. Obiectul ştiinţei economice în disputa epistemologică .................... 29
Cu ce trebuie să se ocupe ştiinţa economică?.......................................................... 29
Un singur obiect – mai multe definiţii .................................................................... 31
De unde derivă dificultatea definirii ştiinţei economice? ........................................ 34
Efectul tautologizant indus de definirea întregului ............................................ 34
Ideea şi materia în obiectul ştiinţei economice .................................................. 40
Între cotidian şi iluzia universalităţii .................................................................. 47
Şantierul practicii ştiinţifice – o soluţie? ................................................................. 51
Partea a III-a. Statutul ştiinţei economice ................................................................ 55
Despre ştiinţificitate, în general şi în economie, în special ..................................... 55
Sursele cunoaşterii ştiinţifice în economie ............................................................. 59
A. Reprezentarea obiectivă în economie ............................................................ 59
Despre validare în ştiinţa economică ............................................................ 66
Empirismul ................................................................................................... 67
Apriorismul ................................................................................................... 71
Raţionalismul ................................................................................................ 77
Etimologie, semnificaţie şi tipologie ...................................................... 77
Pro şi contra raţionalităţii ......................................................................... 80
Pledoarie pentru raţionalism .................................................................................... 81
Homo oeconomicus, sinteză a spiritului raţionalist ............................................ 81
Poziţionări critice la adresa lui homo oeconomicus ................................................ 83
În apărarea lui homo oeconomicus .......................................................................... 86
Argumente „oficiale” favorabile lui homo oeconomicus ................................... 86
Pentru un homo oeconomicus mai uman ............................................................ 88
Concluzii la homo oeconomicus ............................................................................. 90
Abstracţia şi modelul economic ......................................................................... 92
Nevoia de abstracţie ................................................................................................ 92
Modelul – „copilul” abstracţiei ştiinţifice ............................................................... 93
Un model reprezentativ ca instrument de analiză –
echilibrul general walrasian ................................................................................ 94
Matematica şi modelul ............................................................................................ 98
Epistemologie şi metodologie 6 în ştiinţa economică
Un exemplu edificator de „matematică aplicată”. Nicolae Georgescu-Roegen:
de la cauză-efect şi aritmomorfism, la dialectică ............................................. 102
Argumente compensatorii pentru raţionalitatea limitată ....................................... 107
Piste de judecată ............................................................................................... 107
Abordare în stil instituţionalist ......................................................................... 108
Raţionalitate „procedurală” .............................................................................. 109
Contractul incomplet ........................................................................................ 110
„AS IF”– o soluţie pentru raţionalitatea limitată şi irealismul
ipotezelor de lucru ............................................................................................ 110
De la „ajustări necesare”, la „anticipaţii adaptive” ........................................... 116
Homo oeconomicus extralucid şi anticipaţiile sale raţionale ........................... 118
Poziţionări critice la adresa raţionalismului .......................................................... 119
Impuritatea terminologică ................................................................................ 119
Paradoxuri şi dileme ......................................................................................... 121
Realismul ipotezelor de lucru. Verificaţionism,
refutaţionism ......................................................................................................... 124
Karl Popper şi principiul contrazicerii (falsificabilităţii) ...................................... 126
În prelungirea discursului lui K. Popper. Paradoxul
Quine-Duhem ........................................................................................................ 130
Milton Friedman – un Popper pe terenul economiei ............................................. 132
Validarea între pozitiv şi normativ ................................................................... 137
Ideologia şi obiectivitatea ştiinţei economice ................................................... 142
Câteva exemplificări ............................................................................................. 148
Karl Marx ......................................................................................................... 148
Adam Smith...................................................................................................... 152
În prelungirea lui A. Smith .................................................................................... 153
John Maynard Keynes ...................................................................................... 156
B. Reprezentarea cauzală în economie ............................................................. 158
Cauzalitate şi obiectivitate ................................................................................ 158
Cauzalitatea şi natura umană în economie. Problema izolării
fenomenelor economice ........................................................................................ 160
Concluzii la problema izolării fenomenelor economice ........................................ 164
Circumstanţe ale relativităţii cauzale în economie ................................................ 165
Concepte fără borne certe ...................................................................................... 166
a) Valoarea ....................................................................................................... 166
b) Capitalul şi derivatele sale: acumulare, economisire,
profit, dobândă ............................................................................................. 168
c) Moneda şi piaţa ............................................................................................ 175
Cauzalităţi la pachet; timpul, spaţiul şi matricea culturală .................................... 177
a) De la cauzalitatea liniară, la cauzalitatea în circuit ...................................... 177
b) Cauzalităţi circulare ..................................................................................... 178
b1) „Triunghiul de aur” ................................................................................ 179
b2) Echilibrul de subocupare ........................................................................ 179
b3) Reîntoarcerea la Say: politica ofertei şi curba Laffer ............................. 180
Cauzalităţi la pachet şi legităţi economice. Concluzii generale............................. 181
Cuprins
7
7
Partea a IV-a. Ştiinţa economică în discursul metodologic ................................. 185
Clarificări necesare ................................................................................................ 185
Prima etapă. Discuţii în interiorul clasicismului economic .................................. 186
Contestarea metodologiei clasice; istorismul şi instituţionalismul ....................... 189
Revenirea la matcă. Neoclasicismul ...................................................................... 193
În prelungirea discursului metodologic clasic şi neoclasic ................................... 199
Purismul contra anarhismului metodologic ........................................................... 200
Esenţialismul contra fenomenalismului ................................................................ 202
Antiempirismul contra hiperempirismului ............................................................ 204
Nou şi vechi în lupta pentru metodă. Unitate sau pluralitate
metodologică? ....................................................................................................... 206
În completare. Câteva discursuri contradictorii în jurul metodei .......................... 212
Individualism versus holism ............................................................................. 212
Micro sau macroanaliza? .................................................................................. 218
Statică sau dinamică .............................................................................................. 220
Termeni fizici (reali) sau monetari ................................................................... 222
Partea a V-a. Dinamica ştiinţei economice ........................................................... 225
Natura şi sursele progresului în economie ............................................................ 225
Obstacole în calea progresului .............................................................................. 227
„Principiul tenacităţii” ...................................................................................... 227
„Ortodoxizare” via ideologie ............................................................................ 229
„Complexul de inferioritate” sau „criza ştiinţei economice” ........................... 231
Câteva împrejurări ce creează aparenţa de criză
a ştiinţei economice ............................................................................................... 232
În apărarea statutului ştiinţei economice .............................................................. 235
Tehnologia progresului ştiinţei economice ........................................................... 240
Viziunea cumulaţionistă ........................................................................................ 240
Viziunea reformatoare, mutaţionistă ..................................................................... 241
Viziunea revoluţionară .......................................................................................... 246
Momente paradigmatice cu semnificaţie epistemologică
în istoria ştiinţei economice................................................................................... 252
Şcoala clasică ........................................................................................................ 252
Metodologia la K. Marx ........................................................................................ 255
Geometria internă a paradigmei neoclasice........................................................... 257
Şcoala istorică germană şi a instituţionalismului american ................................... 260
Paradigma keynesiană ........................................................................................... 262
Economia politică a socialismului ......................................................................... 267
Starea actuală şi perspectiva ştiinţei economice .................................................... 271
Pe unde se află ştiinţa economică actuală? ............................................................ 272
Ştiinţa economică, încotro? ................................................................................... 278
Bibliografie ................................................................................................................ 283
Contents ..................................................................................................................... 293

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec