Eficienta si evaluarea afacerilor

Eficienta si evaluarea afacerilor
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 166
Format: 17x24
Categoria: Economie

DESCRIERE

Metodele ştiinţifice folosite în evaluare sunt destul de clare, în ceea ce priveşte patrimoniul vizibil, palpabil, de genul mijloacelor fixe productive. Dacă se vând doar mijloacele productive, spre exemplu, evaluarea este relativ simplă şi presupune doar cunoştinţe de analiză economico-financiară şi contabilitate. În realitate, fie pentru ca o societate să devină deschisă, să se coteze pe piaţa de valori, fie pentru calculul elementelor patrimoniului intan¬gibil, de multe ori marca produsului, licenţele şi prestigiul firmei pot să valoreze mai mult decât elementele patrimoniului tangibil. Chiar dacă două calculatoare sunt identice ca performanţă şi fiabilitate, calculatorul produs de IBM va fi considerat de către majoritatea consumatorilor, un calculator mai bun.

Evaluarea elementelor patrimoniului intangibil presupune din aceste motive, măcar o doză de fler, dacă nu de artă. Este evident că, valoarea exactă a oricărui element de patrimoniu nu poate fi niciodată calculată. Ea rămâne o valoare probabilistică, negociabilă şi controversată. Eficienţa evaluării este cu atât mai mare, cu cât acesta vrea să se apropie mai mult de valoarea de piaţă sau cu cât vrea să se restrângă mai mult intervalul de încredere al acesteia.

Un alt aspect important în noile evaluări este legat de beneficiile sociale şi economice ale afacerii. Importanţa acestora este covârşitoare, dar evaluarea cât de cât exactă este extrem de dificilă.

Prezenta lucrare încearcă să abordeze şi aceste elemente de fineţe, adevărate capcane, atât pentru antreprenori, cât şi pentru manageri şi evaluatori.AutoriiCuprins
Prefaţă ......................................................................................................................................................... 9
Partea I
Diagnosticul întreprinderilor ................................................................................................... 11
Capitolul 1
Mediul organizaţional .............................................................................................................................. 13
1.1. Procesul managerial ........................................................................................................................... 13
1.2. Mediul organizaţional şi de business .................................................................................................. 16
1.3. Megamediul şi mediul specific ............................................................................................................ 19
1.4. Evaluarea şi conducerea mediului organizaţional ............................................................................... 20
Capitolul 2
Cadrul general şi metodologia de diagnoză a afacerilor ..................................................................... 23
2.1. Cadrul general de abordare a diagnosticului afacerilor ....................................................................... 23
2.2. Perspectivele de abordare a diagnosticului afacerilor ......................................................................... 24
2.3. Metodologia de diagnoză .................................................................................................................... 26
Capitolul 3
Diagnosticul economic, financiar, social-ecologic şi strategic al firmei ............................................ 35
3.1. Diagnosticul economic ........................................................................................................................ 35
3.1.1. Capacitatea şi perspectivele domeniului .................................................................................... 35
3.1.2. Caracterizarea economică generală a întreprinderii .................................................................. 39
3.1.3. Alte tipuri de diagnostic al întreprinderii ..................................................................................... 46
3.2. Diagnosticul financiar al întreprinderii ................................................................................................. 47
3.2.1. Structura capitalului permanent ................................................................................................. 47
Eficienţa şi evaluarea afacerilor
6
3.2.2. Structura finanţării pe termen scurt şi mediu ............................................................................. 50
3.2.3. Structura datoriilor totale ............................................................................................................ 50
3.3. Diagnosticul social şi ecologic ............................................................................................................. 52
3.4. Diagnosticul strategic .......................................................................................................................... 53
Partea a II-a
Eficienţa afacerilor ................................................................................................................... 55
Capitolul 4
Afacerea, resursele ei potenţiale şi succesul în afaceri ....................................................................... 57
4.1. Afacerea ............................................................................................................................................. 57
4.2. Resursele potenţiale ale unei afaceri. Definiţii şi clasificări ................................................................. 58
4.3. Succesul în afaceri .............................................................................................................................. 67
4.4. Eficienţa afacerii ................................................................................................................................. 68
Capitolul 5
Efectele posibile generate de o afacere şi eficienţa resurselor acestora ........................................... 69
5.1. Efectele posibile ................................................................................................................................. 69
5.1.1. Definiţie şi clasificări ................................................................................................................... 69
5.1.2. Echivalarea ca natură a efectelor ............................................................................................. 70
5.2. Eficienţa resurselor unei afaceri .......................................................................................................... 75
5.2.1. Implicaţiile timpului asupra eficienţei investiţiilor materiale ........................................................ 75
5.2.1.1. Imobilizarea investiţiei pe perioada de execuţie a obiectivului ...................................... 76
5.2.1.2. Actualizarea resurselor şi efectelor investiţiilor .............................................................. 78
5.2.1.3. Efortul total pentru un obiectiv de investiţii .................................................................... 80
5.2.1.4. Sistemul indicatorilor de analiză a eficienţei investiţiilor materiale ................................ 81
Capitolul 6
Eficienţa activităţilor unei afaceri ........................................................................................................... 85
6.1. Aspecte generale ............................................................................................................................... 85
6.2. Eficienţa activităţii de cercetare-dezvoltare ......................................................................................... 85
6.3. Eficienţa activităţii comerciale ............................................................................................................. 87
6.4. Eficienţa activităţii de personal .......................................................................................................... 90
6.5. Eficienţa managementului ................................................................................................................... 93
Capitolul 7
Eficienţa sintetică a afacerii .................................................................................................................... 95
7.1. Indicatori analitici utilizaţi pentru aprecierea eficienţei sintetice a afacerii.......................................... 95
7.1.1. Indicatori analitici de performanţă .............................................................................................. 95
7.1.2. Indicatori analitici de structură ................................................................................................. 103
Cuprins
7
7.1.3. Indicatori analitici de echilibru .................................................................................................. 104
7.1.4. Indicatori analitici de gestiune .................................................................................................. 105
7.1.5. Indicatori sintetici de apreciere a eficienţei economice integrale ............................................. 106
7.1.5.1. Indicatori sintetici de natura productivităţii ................................................................... 106
7.1.5.2. Indicatori sintetici de natura profitabilităţii .................................................................... 107
7.1.6. Indicatori complecşi de apreciere a eficienţei economice agregate ........................................ 109
Partea a III-a
Evaluarea afacerilor ............................................................................................................... 111
Capitolul 8
Evaluarea afacerilor. Concepte şi principii generale de evaluare ..................................................... 113
8.1. Introducere ....................................................................................................................................... 113
8.2. Conceptul de teren şi conceptul de proprietate ................................................................................. 113
8.3. Conceptele de proprietate imobiliară, proprietate şi activ ................................................................. 115
8.4. Preţ, cost, piaţă şi valoare ................................................................................................................. 117
8.5. Valoarea de piaţă .............................................................................................................................. 120
8.6. Cea mai bună utilizare ...................................................................................................................... 120
8.7. Utilitate ............................................................................................................................................. 122
8.8. Alte concepte importante .................................................................................................................. 124
8.9. Abordări în evaluare .......................................................................................................................... 125
Capitolul 9
Proprietatea. Tipuri de proprietate ....................................................................................................... 129
9.1. Introducere ....................................................................................................................................... 129
9.2. Proprietatea imobiliară ...................................................................................................................... 129
9.3. Bunuri mobile ................................................................................................................................... 135
9.4. Întreprinderi (afaceri) ......................................................................................................................... 137
9.5. Active financiare ............................................................................................................................... 139
Capitolul 10
Valoarea de piaţă – bază de evaluare ................................................................................................... 145
10.1. Introducere ..................................................................................................................................... 145
10.2. Definiţii ........................................................................................................................................... 146
Capitolul 11
Metode de evaluare a proprietăţii ......................................................................................................... 149
11.1. Valoarea banilor în timp .................................................................................................................. 149
11.2. Metoda indexării .............................................................................................................................. 151
Eficienţa şi evaluarea afacerilor
8
Capitolul 12
Metode generale de evaluare a proprietăţii ......................................................................................... 153
12.1. Generalităţi şi definiţii ...................................................................................................................... 153
12.2. Abordări în evaluare ........................................................................................................................ 153
Capitolul 13
Principiile evaluării ............................................................................................................................... 157
13.1. Conţinutul şi enunţul principiilor evaluării ........................................................................................ 157
13.2. Raportul de evaluare ....................................................................................................................... 158
Capitolul 14
Influenţa factorilor de mediu în procesul de evaluare ........................................................................ 161
Bibliografie .............................................................................................................................................. 165

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.016 sec