Economie Ediția a doua

Economie Ediția a doua
Preț: 68,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 632
Format: 17x24
Categoria: Economie

DESCRIERE

Vechiul nostru manual era scris (ca orice manual) pe nota unanimă în care marea criză din 1929-1933 era calificată drept unică în istorie şi, parţial, chiar accidentală. De atunci, bunăoară, vorbim de lecţia intervenţiei statului în economie, revenind de la acelaşi moment, corectării ciclului de afaceri etc., aşa că... Totuşi nu a fost să fie aşa, şi iată că marea criză loveşte din nou în intervalul dintre 2008 şi prezentul acestor rânduri, cu tot cu statul omniprezent în economie cu politicile sale, şi chiar luând alte întorsături şi aspecte.

Era firesc ca ediţia de faţă a manualului să revină la zi cu noi cunoştinţe. Lecţia X, aferentă ciclului de afaceri, se îmbogăţeşte astfel corespunzător cu alte puncte de vedere, dar cea mai accentuată va apărea aici frontiera, diferenţa specifică între criza economică (până aici fază a ciclului de afaceri) şi criza financiară, care nu mai apare în context ciclic. Nu numai această lecţie suferă adăugiri, ci, aşa cum vom constata citind, şi altele.Autorul

Cuprins
Precizări generale ............................................................................................ 23
Prefaţa autorului ............................................................................................. 25
Notă la ediţia a doua ........................................................................................ 31
Precizări pentru studiu ................................................................................... 33
Lecţie introductivă. Obiectul economiei.
Economia – activitate, ştiinţă şi politică ........................................................ 35
Anexa 1. Metoda grafică în studiul economiei .................................................. 56
Anexa 2. Lectură: Scurtă istorie a gândirii economice...................................... 81
Aplicaţii (0) ....................................................................................................... 97
PARTEA I. Funcţiile economice fundamentale ............................................ 99
Lecţia I. Funcţia de producţie. Producţia şi factorii de producţie ............ 101
Anexă. Aplicaţie rezolvată .............................................................................. 125
Aplicaţii (I) ...................................................................................................... 128
Lecţia II. Cererea de consum ....................................................................... 133
Anexa recapitulativă: Analiză comparativă: curbe de indiferenţă –
curbe izocuante; linii buget – curbe izocost .................................................... 154
Aplicaţii (II) ..................................................................................................... 155
Lecţia III. Oferta şi echilibrul, versus dezechilibrul pieţei ........................ 159
Anexă: Aplicaţie rezolvată .............................................................................. 174
Aplicaţii (III) ................................................................................................... 181
Lecţia IV. Economia bunăstării ................................................................... 185
Anexă recapitulativă: Recapitulare pe exemple grafice .................................. 207
Aplicaţii (IV) ................................................................................................... 216
PARTEA A II-A. Economia la scară ........................................................... 217
Lecţia V. Microeconomie. Teoria firmei ..................................................... 219
Anexa 1. Lectură: Firma modernă contemporană ........................................... 254
Economie
8
Anexa 2. Recapitulativă: Recapitulare pe exemple grafice (Lecţia V) .......... 259
Aplicaţii (V)..................................................................................................... 267
Lecţia VI. Introducere în macroeconomie .................................................. 269
Anexa 1. Condiţia investiţiilor în economie: un punct de vedere ................... 337
Anexa 2. Echilibrul cerere-ofertă în economia monetară ................................ 339
Anexa 3. Multiplicatorul monetar ................................................................... 341
Anexa 4. Recapitulativă: Echilibrul general în Macromodelul Keynes .......... 344
Aplicaţii (VI) ................................................................................................... 347
Lecţia VII. Venitul şi produsul naţional, expresia retribuirii factorilor
de producţie ................................................................................ 349
PARTEA A III-A. Economie contemporană.
Problematică şi politici specifice .................................. 377
Lecţia VIII. Economia publică ..................................................................... 379
Lecţia IX. Şomajul şi inflaţia ........................................................................ 407
Lecţia X. Fluctuaţii macroeconomice. Macrociclul
sau ciclul afacerilor ...................................................................... 429
Lecţia XI. Creşterea şi dezvoltarea economică ........................................... 443
Lecţia XII. Economia deschisă ..................................................................... 461
Lecţia XIII. Economia în tranziţie ............................................................... 533
Răspunsuri la aplicaţii .................................................................................. 559
Index alfabetic ................................................................................................ 601
Bibliografie selectivă ..................................................................................... 627
Contents .......................................................................................................... 631
Cuprins
9
Cuprins
(detaliat)
Precizări generale ............................................................................................ 23
Prefaţa autorului ............................................................................................. 25
Notă la ediţia a doua ........................................................................................ 31
Precizări pentru studiu ................................................................................... 33
Lecţie introductivă. Obiectul economiei. Economia, activitate,
ştiinţă şi politică ............................................................................................... 35
1. Economia şi funcţia economică ..................................................................... 36
2. Economia, activitate, ştiinţă şi politică .......................................................... 36
3. Particularităţile studiului economiei. Ştiinţa economică ............................... 38
3.1. Obiectul economiei ................................................................................. 38
3.2. Metoda economiei .................................................................................. 45
3.2.1. Aspectul istoric ............................................................................. 45
3.2.2. Economie „pozitivă”, versus economie „normativă” ................... 45
3.2.3. Sistematizarea metodei propriu-zise ............................................. 49
3.2.4. Sistematizarea ştiinţei economice ................................................. 52
3.3. Sfidările adevărului ştiinţific în economie ............................................. 52
3.4. Manualul de economie ........................................................................... 54
Chestiuni ............................................................................................................ 55
Dezbatere ........................................................................................................... 55
Anexa 1. Metoda grafică în studiul economiei ............................................. 56
1. Reflectare de principiu .................................................................................. 57
2. Funcţii. Definiţie............................................................................................ 57
3. Grafice pe sistemul axelor rectangulare ........................................................ 58
3.1. Grafice, funcţii şi non-funcţii ................................................................. 59
3.2. Forma funcţiei ........................................................................................ 61
3.2.1. Drepte şi non-drepte ..................................................................... 62
3.2.2. Alte aspecte legate de forma funcţiilor ......................................... 63
3.3. Alte aspecte ale funcţiilor ....................................................................... 66
3.3.1. Punctele importante ...................................................................... 66
3.3.1.1. Intersecţiile şi non-intersecţiile ........................................ 66
3.3.1.2. Punctele de extrem (minim şi maxim)
şi de inflexiune ................................................................. 69
3.3.2. Dinamica grafică .......................................................................... 70
Economie
10
3.4. Precizări finale, simplificări şi clarificări metodologice ........................ 72
3.4.1. Precizări şi simplificări metodologico-grafice ............................. 73
3.4.1.1. Graficul abstract ............................................................... 73
3.4.1.2. Graficul „nord-est” .......................................................... 74
3.4.1.3. Abstragerea intersecţiilor cu axele ................................... 74
3.4.1.4. Înlocuirea curbei propriu-zise prin dreaptă ...................... 75
3.4.1.5. Excepţii de la indiferenţa (X/Y) asupra domeniilor ........ 75
3.4.2. Câteva conexiuni şi corelaţii descriptive obligatorii .................... 76
Anexa 2. Lectură: Scurtă istorie a gândirii economice ................................ 81
1. Fiziocraţii ....................................................................................................... 82
2. Clasicii ........................................................................................................... 83
3. Curentul marginalist ...................................................................................... 86
4. Istoriciştii germani ......................................................................................... 88
5. Curentul socialist .......................................................................................... 88
6. Curentele confesionale .................................................................................. 91
7. Liberalismul, replica lui Keynes şi neoliberalismul ...................................... 92
8. Alte desfăşurări şi concluzii .......................................................................... 95
Aplicaţii (0) ....................................................................................................... 97
PARTEA I. Funcţiile economice fundamentale ............................................ 99
Lecţia I. Funcţia de producţie. Producţia şi factorii de producţie ............ 101
1. Funcţia şi factorii de producţie .................................................................... 102
2. Combinarea factorilor .................................................................................. 104
2.1. „Factorul” timp ..................................................................................... 104
2.2. Combinarea propriu-zisă ..................................................................... 104
2.2.1. Combinarea factorilor şi comportamentul producţiei
pe termen scurt ........................................................................... 105
2.2.2. Combinarea factorilor pe termen lung. Curbele izocuante ........ 110
3. Problematica costurilor de producţie ........................................................... 115
3.1. Curbele izocost ..................................................................................... 115
3.2. Minimizarea costurilor şi randamentul la scară .................................... 120
Chestiuni .......................................................................................................... 124
Anexă. Aplicaţie rezolvată .............................................................................. 125
Aplicaţii (I) ..................................................................................................... 128
Lecţia II. Cererea de consum ....................................................................... 133
1. Definiţia cererii de consum ......................................................................... 134
2. Funcţia cererii .............................................................................................. 134
3. Elasticitatea cererii ...................................................................................... 137
Cuprins
11
3.1. Elasticitate, versus inelasticitate .......................................................... 138
3.2. Elasticitate, versus inelasticitate perfectă ............................................ 138
3.3. Elasticitate încrucişată .......................................................................... 140
4. Surplusul consumatorului ............................................................................ 140
5. Utilitatea şi cererea ...................................................................................... 142
5.1. Aspectul istoric ..................................................................................... 142
5.2. Teoria utilităţii ...................................................................................... 142
5.3. Constrângerea bugetară şi utilitatea ...................................................... 147
5.3.1. Linia buget ................................................................................. 147
5.3.2. Determinantele venit şi preţ ....................................................... 148
5.4. Corespondenţa cerere-utilitate .............................................................. 151
5.5. Dezvoltări contemporane în teoria cererii şi utilităţii.
Teoria „utilităţii revelate” (Paul Samuelson) ....................................... 152
Chestiuni .......................................................................................................... 153
Studiu de caz.................................................................................................... 153
Anexă recapitulativă: Analiză comparativă: curbe de indiferenţă –
curbe izocuante; linii buget – curbe izocost .................................................... 153
Aplicaţii (II) .................................................................................................... 155
Lecţia III. Oferta şi echilibrul, versus dezechilibrul pieţei ........................ 159
1. Oferta. Definiţie şi funcţie ........................................................................... 160
2. Alte explicaţii asupra funcţiei restrânse ...................................................... 162
2.1. Mişcări specifice ................................................................................... 162
2.2. Surplusul producătorului ...................................................................... 162
3. Elasticitatea ofertei ..................................................................................... 163
4. Echilibrul cerere-ofertă ............................................................................... 166
4.1. Definiţie................................................................................................ 166
4.2. Echilibru şi dezechilibre ....................................................................... 167
4.3. Analiza dezechilibrelor ........................................................................ 169
4.4. Reechilibrarea cerere-ofertă. Modelul „Cobweb” ................................ 170
Chestiuni .......................................................................................................... 173
Anexă: Aplicaţie rezolvată .............................................................................. 174
Aplicaţii (III) .................................................................................................. 181
Lecţia IV. Economia bunăstării ................................................................... 185
1. Specificul funcţiei bunăstării ....................................................................... 186
2. Bazele studiului bunăstării: optimul de tip Pareto ....................................... 187
2.1. Obiectivele modelului .......................................................................... 187
2.2. Ipoteze şi restricţii metodologice .......................................................... 187
2.3. Raţionamentul modelului ..................................................................... 188
Economie
12
2.4. Concluziile modelului .......................................................................... 192
2.4.1. Eficienţa în combinarea factorilor .............................................. 192
2.4.2. Eficienţa în nivelul producţiei .................................................... 193
2.4.3. Eficienţa în consum .................................................................... 196
2.4.4. Eficienţa în producţie şi în consum ............................................ 197
2.4.5. Concluzii extinse ........................................................................ 200
3. Modelul dinamic .......................................................................................... 200
4. Conceptul de echitate ................................................................................. 201
4.1. Câteva repere teoretice ......................................................................... 201
4.2. Echitate şi eficienţă în modelul Pareto ................................................. 202
5. Inegalitatea economică ................................................................................ 203
5.1. Cauze ale inegalităţii ........................................................................... 203
5.2. Studiul inegalităţii ................................................................................ 204
5.3. Politici de egalizare a veniturilor .......................................................... 205
Chestiuni .......................................................................................................... 206
Anexă recapitulativă: Recapitulare pe exemple grafice ............................... 207
1. Curbele producţiei pe termen scurt ............................................................. 207
2. Izocuantă-izocost & curbă de indiferenţă-linie buget ................................ 208
3. Funcţiile: cererii & ofertei .......................................................................... 209
4. Echilibrul cerere-ofertă ................................................................................ 211
5. Recâştigarea echilibrului cerere-ofertă (Modelul „Cobweb”) ..................... 211
6. Cererea şi utilitatea – compunere grafică .................................................... 212
7. Caseta „Edgeworth-Bowley” (EB) şi curba limitei producţiilor ................. 213
8. Curba tipic convexă (izocuanta sau curba de indiferenţă)
şi curba tipic concavă (limita producţiilor) ................................................. 214
Aplicaţii (IV) .................................................................................................. 216
PARTEA A II-A. Economia la scară ........................................................... 217
Lecţia V. Microeconomie. Teoria firmei ..................................................... 219
1. Costurile ...................................................................................................... 221
1.1. Clasificare şi interacţiune .................................................................... 221
1.2. Economii şi dezeconomii la scară ....................................................... 224
2. Profitul şi legea maximizării profitului ...................................................... 225
3. Modelul concurenţei perfecte ..................................................................... 227
3.1. Caracterizarea generală a modelului ................................................... 228
3.2. Condiţia firmei şi postulatul propriu-zis ............................................... 228
3.3. Optimul Pareto în condiţiile concurenţei perfecte ................................ 231
3.4. Imaginea economică a concurenţei perfecte ......................................... 233
4. Concurenţa imperfectă................................................................................. 236
Cuprins
13
4.1. Monopolul ........................................................................................... 240
4.1.1. Caracterizare generală ................................................................ 240
4.1.2. Mutaţia în surplusul consumatorului ......................................... 242
4.1.3. Supravieţuirea monopolului şi stării de monopol ...................... 243
4.1.4. Posibile beneficii ale monopolului şi alte aspecte ..................... 243
4.2. Oligopolul sau duopolul ....................................................................... 247
5. Alternative la maximizarea profitului şi „paradoxul clasic” ....................... 248
Chestiuni .......................................................................................................... 251
Dezbatere ......................................................................................................... 252
Studiu de caz.................................................................................................... 252
Anexa 1. Lectură: Firma modernă contemporană ......................................... 254
Anexa 2. Recapitulativă: Recapitulare pe exemple grafice (Lecţia V) ........ 259
1. Compunerea costurilor medii ..................................................................... 259
2. Legea maximizării profitului ...................................................................... 260
3. Modelul concurenţei perfecte ..................................................................... 261
4. Concurenţa imperfectă – imperfectarea (vicierea) concurenţei ................... 263
5. Monopolul .................................................................................................. 264
6. Concurenţa monopolistă ............................................................................. 266
7. Oligopolul (duopolul) .................................................................................. 266
Aplicaţii (V) .................................................................................................... 267
Lecţia VI. Introducere în macroeconomie .................................................. 269
1. Modelul clasic şi replica lui J.M. Keynes.................................................... 271
1.1. Legea „ofertei creatoare de cerere proprie” (Jean Baptiste Say) ......... 272
1.2. Modelul „fluxului circular” (François Quesnay) .................................. 276
1.3. Critica lui J.M. Keynes ......................................................................... 277
2. Macromodelul John Maynard Keynes......................................................... 278
2.1. Agregatele şi fluxul circular ................................................................. 278
2.2. Specificul echilibrelor parţiale ............................................................. 285
2.2.1. Economiile şi investiţiile ........................................................... 285
2.2.2. Impozitarea şi cheltuielile publice ............................................. 288
2.2.3. Economia deschisă .................................................................... 291
2.3. Consumul, în macromodel .................................................................... 294
2.4. Reprezentări keynesiste ale echilibrului general .................................. 297
2.4.1. Modelul „injecţii-retrageri” şi echilibrul forţei de muncă ......... 297
2.4.1.1. Modelul „injecţii-retrageri” .......................................... 297
2.4.1.2. Echilibrul-dezechilibrul forţei de muncă ...................... 300
2.4.1.3. Macropolitici pe termen scurt ....................................... 301
2.4.2. Modelul „IS-LM” ....................................................................... 307
2.4.2.1. Curba „IS” .................................................................... 307
Economie
14
2.4.2.2. Teoria banilor, la clasici şi la Keynes ........................... 312
2.4.2.3. Curba „LM” .................................................................. 317
2.4.2.4. Modelul IS-LM şi politica macroeconomică ................ 323
2.4.3. Modelul cerere-ofertă agregată .................................................. 326
2.4.3.1. Cererea agregată ........................................................... 326
2.4.3.2. Oferta agregată ............................................................. 329
2.4.3.3. Finalizarea macromodelului ......................................... 331
2.5. Concluzie: „paradoxul keynesist” ........................................................ 332
Chestiuni .......................................................................................................... 335
Dezbatere ......................................................................................................... 336
Anexa 1. Condiţia investiţiilor în economie: un punct de vedere ................... 337
Anexa 2. Echilibrul cerere-ofertă în economia monetară ............................... 339
Anexa 3. Multiplicatorul monetar ................................................................... 341
Anexa 4. Recapitulativă: Echilibrul general în Macromodelul Keynes .......... 344
Aplicaţii (VI) .................................................................................................. 347
Lecţia VII. Venitul şi produsul naţional, expresia retribuirii factorilor
de producţie ............................................................................................................. 349
1. Teoria retribuirii factorilor prin venitul naţional ......................................... 350
1.1. Enunţ şi dezvoltări ............................................................................... 350
1.2. Distincţia teoriei .................................................................................. 351
2. Salariul şi piaţa muncii ................................................................................ 353
2.1. Cererea de muncă ................................................................................. 353
2.2. Limitele teoriei ..................................................................................... 355
2.3. Oferta de muncă ................................................................................... 355
2.4. Dezechilibrul pieţei muncii .................................................................. 356
3. Profitul, dobânda şi piaţa de capital ............................................................ 357
3.1. Condiţia dobânzii .................................................................................. 357
3.1.1. Situarea monetară ...................................................................... 357
3.1.2. În economia reală ....................................................................... 358
3.1.3. Critica teoriei ............................................................................ 359
3.2. Piaţa capitalului .................................................................................... 360
3.2.1. Premise teoretice ........................................................................ 360
3.2.2. Definiţie şi conţinut ................................................................... 361
3.2.3. Piaţa primară de capital.............................................................. 364
3.2.4. Piaţa secundară de capital .......................................................... 365
Chestiuni .......................................................................................................... 370
Anexă: Lectură. Macroeconomie aplicată. Sistemul Conturilor Naţionale
(SCN) sau Contabilitatea Naţională ................................................................ 371
Cuprins
15
PARTEA A III-A: Economie contemporană. Problematică
şi politici specifice.......................................................... 377
Lecţia VIII. Economia publică ..................................................................... 379
1. Sectorul public şi repere ale politicii economice ......................................... 380
1.1. Nevoia şi funcţiile economice ............................................................. 380
1.2. Sectorul public şi bugetul statului ........................................................ 381
1.2.1. Sectorul public ........................................................................... 382
1.2.2. Bugetul statului .......................................................................... 385
1.3. Alte repere economice ......................................................................... 389
1.3.1. Politica economică negativă, versus pozitivă ............................ 389
1.3.2. Naţionalizarea, versus privatizarea ............................................ 389
1.3.3. Termenul lung în politicile de investiţii, preţuri
şi proiecte guvernamentale ......................................................... 390
1.4. Finanţarea sectorului de stat ................................................................ 392
1.4.1. Fiscalitatea ................................................................................. 393
1.4.1.1. Beneficiul statului ......................................................... 394
1.4.1.2. Capacitatea de plată ...................................................... 395
1.4.1.3. Afectarea comportamentului agenţilor economici ....... 395
1.4.1.4. Impozitarea directă şi indirectă..................................... 396
1.4.1.5. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) ................................ 399
1.4.2. Împrumutul public ..................................................................... 400
1.4.3. Tipărirea de bani ........................................................................ 400
2. Bunuri publice şi externalităţi ..................................................................... 401
2.1. Bunurile publice: definiţie şi distincţii ................................................. 401
2.2. Externalităţile ....................................................................................... 402
Chestiuni .......................................................................................................... 405
Dezbatere ......................................................................................................... 405
Lecţia IX. Şomajul şi inflaţia ........................................................................ 407
1. Şomajul ........................................................................................................ 408
1.1. Definiţie ................................................................................................ 408
1.2. Costurile şomajului ............................................................................... 408
1.3. Cauzele şomajului ................................................................................ 409
1.3.1. Şomajul şi şomajul natural ......................................................... 409
1.3.2. Şomajul de cerere....................................................................... 409
1.3.3. Şomajul şi sporul salariului real................................................. 410
1.4. Politici specifice şomajului ................................................................... 411
1.4.1. În partea cererii de muncă .......................................................... 411
1.4.2. Politici în partea ofertei de muncă ............................................. 412
Economie
16
2. Inflaţia.......................................................................................................... 413
2.1. Definire şi evaluare ............................................................................... 413
2.2. Cauze, efecte, factori şi alte descripţiuni .............................................. 414
2.2.1. Anticipaţie şi aşteptări ............................................................... 414
2.2.2. Redistribuirea veniturilor ........................................................... 415
2.2.3. Costurile inflaţiei ....................................................................... 416
2.2.4. Inflaţia prin cerere şi prin costuri ............................................... 417
2.2.5. Sindicatele şi inflaţia .................................................................. 420
2.2.6. Alţi factori ai inflaţiei ................................................................ 420
2.3. Politici antiinflaţioniste ........................................................................ 421
3. Dezbaterea modernă asupra inflaţiei şi şomajului ....................................... 424
Chestiuni .......................................................................................................... 428
Dezbateri.......................................................................................................... 428
Lecţia X. Fluctuaţii macroeconomice. Macrociclul
sau ciclul afacerilor ...................................................................... 429
1. Câteva generalităţi ....................................................................................... 430
2. Descrierea ciclului ....................................................................................... 431
3. Explicaţii ale ciclului ................................................................................... 433
4. Restricţionarea ciclurilor ............................................................................. 435
5. Alte concluzii si influenţe asupra ciclului economic ................................... 436
6. Criza financiară ........................................................................................... 436
6.1. Premisele crizei financiare ................................................................... 438
6.2. Descrierea crizei ................................................................................... 438
Chestiuni .......................................................................................................... 442
Dezbatere ......................................................................................................... 442
Lecţia XI. Creşterea şi dezvoltarea economică ........................................... 443
1. Definiţie şi determinante ............................................................................. 444
2. Creşterea economică .................................................................................... 445
2.1. Politici economice ale creşterii ............................................................. 445
2.2. Înţelegerea modernă. Două modele de creştere economică ................. 448
2.2.1. Modelul Harrod-Dommar .......................................................... 448
2.2.2. Modelul Solow ........................................................................... 454
3. Dezvoltarea economică ............................................................................... 457
3.1. Beneficii şi costuri ale dezvoltării ........................................................ 457
3.2. Teorii ale dezvoltării ............................................................................. 457
3.3. O viziune contemporană asupra dezvoltării ......................................... 459
Chestiuni .......................................................................................................... 460
Cuprins
17
Lecţia XII. Economia deschisă ..................................................................... 461
1. Deschiderea economică şi economia internaţională şi mondială ................ 463
2. Reperele economiei deschise ....................................................................... 469
3. Echilibrul şi balanţele externe ..................................................................... 470
3.1. Postulatele de bază şi balanţele externe ................................................ 471
3.2. Comensurarea financiară ...................................................................... 472
3.3. Rezervele internaţionale ....................................................................... 473
3.4. Finalizarea descriptivă a BPE ............................................................... 475
3.5. Precizări finale, limite şi deficienţe metodologice ale BPE ................. 484
4. Cursul de schimb ......................................................................................... 486
4.1. Cursul şi piaţa devizelor ....................................................................... 486
4.2. Implicaţiile mişcării cursului de schimb ............................................... 490
4.2.1. Analiza fără efectul venit şi ecuaţia Marshall-Lerner ................ 490
4.2.2. Analiza cu efectul venit (absorbţie) ........................................... 490
4.3. Sisteme de curs ..................................................................................... 496
5. Fundamentele comerţului internaţional şi ale politicilor comerciale .......... 509
5.1. Avantajul absolut şi avantajul comparativ ........................................... 509
5.2. Teoria comerţului internaţional ............................................................ 513
5.3. Tariful vamal, efecte ale tarifării şi protejarea industriilor
autohtone .............................................................................................. 514
6. Integrarea economică ................................................................................... 516
6.1. Fazele integrării ................................................................................... 517
6.2. Integrarea inferioară (incipientă): teoria uniunii vamale ...................... 518
6.3. Integrarea avansată. Convergenţa şi zona monetară optimă ................ 519
6.3.1. Convergenţa ............................................................................... 520
6.3.2. Zona monetară optimă .............................................................. 523
6.4. Fundamente pragmatice ale integrării:
Politica Agricolă Comunitară ............................................................... 527
Chestiuni .......................................................................................................... 531
Dezbatere ......................................................................................................... 532
Lecţia XIII. Economia în tranziţie ............................................................... 533
1. Percepţia de model şi provocările primare .................................................. 534
2. Moneda şi sistemul bancar .......................................................................... 538
3. Statutul agenţilor economici ....................................................................... 542
4. Deschiderea economică şi condiţia balanţei de plăţi externe ...................... 543
5. Alte probleme ale tranziţiei ......................................................................... 545
5.1. Căderea producţiei ............................................................................... 546
5.2. Perceperea inflaţionistă a dezechilibrelor macroeconomice ............... 550
5.3. Acceptarea şomajului ........................................................................... 550
Economie
18
5.4. „Coloşii” industriali .............................................................................. 550
5.5. Felul strategiei şi diferenţieri între ţări ................................................. 552
5.6. Statutul proprietăţii şi, din nou, rolul statului ....................................... 554
5.7. Concurenţa şi politica concurenţială .................................................... 554
5.8. Procesul sindical ................................................................................... 554
5.9. Dezechilibre, criză şi politici anticriză ................................................. 555
5.10. Protecţia socială .................................................................................. 555
5.11. Tranziţia în „fazele superioare” .......................................................... 555
Chestiuni .......................................................................................................... 556
Dezbatere ......................................................................................................... 557
Răspunsuri la aplicaţii .................................................................................. 559
Lecţie introductivă ........................................................................................... 559
Lecţia I. Producţia şi factorii de producţie ..................................................... 565
Lecţia II. Cererea de consum .......................................................................... 571
Lecţia III. Oferta şi echilibrul cerere-ofertă .................................................... 574
Lecţia IV. Economia bunăstării ....................................................................... 580
Lecţia V. Microeconomie. Teoria firmei ......................................................... 583
Lecţia VI. Introducere în macroeconomie ....................................................... 591
Index alfabetic ................................................................................................ 601
Bibliografie selectivă ..................................................................................... 627
Contents .......................................................................................................... 631
Cuprins
19
Lista casetelor interioare
Caseta 0.1. Istoria şi disciplina contabilităţii ..................................................... 43
Caseta 0.2. Experimente în economie ............................................................... 53
Caseta I.1. Izocuante nonsubstituţie ................................................................ 114
Caseta I.2. Ratele substituţiei interfactori........................................................ 119
Caseta I.3. Curba de expansiune pentru izocuantele nonsubstituţie ................ 122
Caseta II.1. O imagine plastică a utilităţii marginale ...................................... 145
Caseta II.2. Niveluri de utilitate: exemplu....................................................... 146
Caseta III.1. Modelul matematic „Cobweb”: bazele modelului ...................... 170
Caseta III.2. Modelul „Cobweb”: detalii ......................................................... 171
Caseta IV.1. „Limita producţiilor” .................................................................. 195
Caseta V.1. Firma, agentul economic şi persoana juridică .............................. 220
Caseta V.2. Ce se impută, în realitate, monopolurilor? ................................... 243
Caseta VI.1. Macroeconomia şi gândirea lui J.M. Keynes ............................ 270
Caseta VI.2. Cadrul conceptual al venitului naţional ...................................... 283
Caseta VI.3. Înclinaţiile marginale spre consum şi economii ......................... 285
Caseta VI.4. Specificul agentului economic stat ............................................ 289
Caseta VI.5. Gradul de deschidere economică ................................................ 292
Caseta VI.6. Importul şi exportul sunt legate între ele şi inflaţioniste ........... 293
Caseta VI.7. Multiplicatorii ............................................................................. 299
Caseta VI.8. „Patrulaterul lui Timbergen” ...................................................... 306
Caseta VI.9. Fundamente ale macropoliticii ................................................... 310
Caseta VI.10. Unele dezvoltări ale teoriei cantitative ..................................... 313
Caseta VI.11. Multiplicitatea ratei dobânzilor ................................................ 316
Caseta VI.12. Politica monetară ...................................................................... 319
Caseta VI.13. Relaxarea politicii bugetare pe fondul
politicii monetare strânse ........................................................... 325
Caseta VI.14. Incapacitatea dinamică pe termen scurt a ofertei agregate ....... 330
Caseta VII.1. Teoria marxistă a valorii-muncă ............................................... 352
Caseta VII.2. Intermediarii financiari .............................................................. 362
Caseta VII.3. Banca de investiţii: operaţiuni specifice pe piaţa de capital ...... 364
Caseta VII.4. Alte concepte ale pieţei de capital ............................................. 367
Caseta VIII.1. Mărimea sectorului de stat şi modele diferite ale economiei
de piaţă ..................................................................................... 383
Caseta VIII.2. Analiza cost-beneficiu a proiectelor publice: valoarea
netă actualizată şi randamentul................................................ 392
CasetaVIII.3. Statul – agentul economic cel mai conservator ......................... 393
Caseta IX.1. Inflaţia prin costuri: o altă inflaţie prin cerere ............................ 417
Caseta IX.2. Teoria „costurilor de menu” ....................................................... 419
Caseta IX.3. Altele despre inflaţie .................................................................. 422
Economie
20
Caseta IX.4. De ce şi salariul nominal? ........................................................... 426
Caseta XI.1. Cât de substanţială este polemica keynesism (Harrod-Dommar) –
neoclasici pe chestiunea creşterii economice? ................................ 452
Caseta XII.1. Investiţiile străine directe .......................................................... 475
Caseta XII.2. Determinarea cursului de schimb .............................................. 486
Caseta XII.3. Convertibilitatea ........................................................................ 503
Caseta XII.4. Convergenţa nominală. Criteriile de convergenţă în Zona Euro ... 521
Caseta XII.5. Dezordinea monetară interbelică în viziunea
lui Ronald Mc.Kinnon ............................................................... 525
Caseta XIII.1. Deprecierea „aparentă” ............................................................ 538
Cuprins
21
Lista studiilor de caz
Studiu de caz V.1. „Filozofia” de tip „just in time” ........................................ 249
Studiu de caz VII.1. „Wall Street” .................................................................. 364
Studiu de caz VIII. 1. „Ţările nordice au câştigat lozul cel mare
al globalizării” .............................................................. 387
Studiu de caz VIII.2. „Unul din opt americani trăieşte sub pragul sărăciei”... 388
Studiu de caz VIII.3. Cota unică de impozitare. Cazul României ................... 397
Studiu de caz IX.1. Hiperinflaţia, la începutul tranziţiei ................................. 418
Studiu de caz X.1. „Marea criză: 1929-1933” ................................................. 440
Studiu de caz XI.1. „Miracolul creşterii economice” postbelice
în Japonia şi Germania ..................................................... 456
Studiu de caz XII.1. Două sisteme monetare internaţionale: etalonul aur
internaţional şi sistemul „de la Bretton-Woods” .............. 464
Studiu de caz XII.2. Cazul Irlandei: investiţiile străine directe şi aderarea
la Uniunea Europeană .................................................... 476
Studiu de caz XII.3. Criza datoriei externe a anilor optzeci ........................... 480
Studiu de caz XII.4. Ce a fost după ce etalonul aur nu a mai fost? ................. 493
Studiu de caz XII.5. Sistemul monetar european (SME) ................................ 498
Studiu de caz XII.6. Zonarea monetară a lumii după 1971 ............................. 506
Studiu de caz XII.7. Zona monetară optimă şi reforma monedei Fondului
Monetar Internaţional după 1971 .................................. 526
Studiu de caz XII.8. Politica agricolă comunitară ........................................... 528
Studiu de caz XIII.1. „Varianta Rugină”, versus liberalizarea preţurilor şi,
mai târziu, „leul greu” .................................................. 536
Studiu de caz XIII.2. Băncile româneşti după 1990 ....................................... 539
Studiu de caz XIII.3. Creşterea economică în economiile central
şi est-europene în anii 2004 şi 2005 .............................. 547
Studiu de caz XIII.4. „Consiliu monetar”, versus politica monetară .............. 553
Studiu de caz XIII.5. O protecţie socială „neinstituţională” ........................... 555
Economie
22
Lista casetelor biografice (Lecţia introductivă (Anexa 2))
Adam Smith ....................................................................................................... 83
David Ricardo .................................................................................................... 84
Alfred Marshall ................................................................................................. 87
Karl Marx .......................................................................................................... 89
John Maynard Keynes ....................................................................................... 93
Lista lecturilor anexe
Lecţie introductivă
Anexa 2. Lectură. Scurtă istorie a gândirii economice ...................................... 81
Lecţia V
Anexa 1. Lectură. Firma modernă contemporană ........................................... 254
Lecţia VI
Anexa 1. Condiţia investiţiilor în economie: un punct de vedere ................... 337
Lecţia VI
Anexa 2. Echilibrul cerere-ofertă în economia monetară ................................ 339
Lecţia VI
Anexa 3. Multiplicatorul monetar ................................................................... 341
Lecţia VII
Anexă: Lectură. Macroeconomie aplicată. Sistemul Conturilor Naţionale
(SCN) sau Contabilitatea Naţională .................................................... 371

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de aceiași autori

Created in 0.043 sec