Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara (2) Practica judiciara

Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara (2) Practica judiciara
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 368
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Culegerea de fata ofera celor interesati o noua selectie de decizii relevante prin care au fost analizate si rezolvate probleme de actualitate in materia raspunderii disciplinare a salariatilor.

Hotararile judecatoresti selectate sunt grupate in cinci capitole, care urmeaza firul logic si economia dispozitiilor legale. Astfel, sunt tratate pe rand aspecte privind intelesul notiunii de abatere disciplinara, conditiile de legalitate a cercetarii disciplinare, conditiile de fond si de forma ale deciziei de sanctionare, termenele in care sanctiunea disciplinara trebuie aplicata, criteriile de individualizare a sanctiunii, efectele anularii deciziei de sanctionare. Aspectele controversate sunt semnalate prin scurte note sau prin trimiteri la deciziile care consacra solutii contrare, iar pentru situatiile in care s-a facut aplicarea prevederilor Codului muncii in forma sa anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 40/2011 si prin Legea dialogului social nr. 62/2011, in cuprinsul notelor de subsol sunt indicate textele legale corespunzatoare din Codul muncii republicat, astfel cum au fost renumerotate si, eventual, noul continut al dispozitiilor care au suferit modificari ori completari.


Cuprins IX
Cuprins
Capitolul I. Abateri disciplinare. Noţiune______________ 1
1. Calificarea abaterii disciplinare. Părăsirea neautorizată
şi intempestivă a locului de muncă, în vederea
declanşării unui protest spontan. Individualizarea
sancţiunii. Avertisment_________________________ 1
2. Concediere pentru necorespundere profesională.
Evaluare prealabilă a salariatului. Reorganizarea
structurilor funcţionale ale angajatorului. Reintegrarea
contestatorului în postul avut anterior concedierii____ 13
3. Menţiunile obligatorii ale deciziei de sancţionare
disciplinară. Noţiunea de abatere disciplinară_______ 24
4. Analiza elementelor constitutive ale unei abateri
disciplinare rezultând din încălcarea atribuţiilor
din fişa postului. Dovada luării la cunoştinţă a fişei
postului____________________________________ 31
Capitolul al II-lea. Cercetarea disciplinară_ ___________ 39
5. Prezenţa salariatului la locul de muncă în vederea
efectuării cercetării disciplinare, obligaţie
implicită____________________________________ 39
6. Nulitatea deciziei de sancţionare pentru nerespectarea
termenului de 5 zile pentru cercetarea disciplinară
prevăzut de Contractul colectiv de muncă la nivel
naţional____________________________________ 49
7. Nelegalitatea deciziei de sancţionare disciplinară
pentru lipsa cercetării disciplinare prealabile_ ______ 63
8. Procedura cercetării disciplinare. Contestarea
semnăturii
pe dovada de convocare. Caracterul
nemotivat al absenţelor de la locul de muncă_ ______ 66
9. Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare
anterior
emiterii deciziei de sancţionare disciplinară.
Dovada
îndeplinirii procedurii prealabile_ _________ 73
10. Procedura aplicării sancţiunii disciplinare. Prezenţa
apărătorului la cercetarea disciplinară. Descrierea
faptei_ _____________________________________ 78
X Răspunderea disciplinară
11. Procedura cercetării disciplinare. Lipsa unui apărător
ales. Temeinicia aplicării sancţiunii disciplinare.
Neîndeplinirea
atribuţiilor de serviciu_____________ 86
Capitolul al III-lea. Condiţii de formă şi de fond
ale deciziei de sancţionare disciplinară____________ 100
Secţiunea 1. Prescripţia dreptului de a aplica
sancţiunea disciplinară__________________________ 100
12. Prescripţia aplicării sancţiunii disciplinare.
Absenţe
nemotivate de la serviciu. Momentul
de la care începe
să curgă termenul de prescripţie___ 100
13. Diferenţa juridică dintre faptă şi abatere
disciplinară. Prescripţia dreptului de a aplica
sancţiunea disciplinară________________________ 106
14. Prescripţia dreptului de a aplica sancţiuni
disciplinare. Inexistenţa unei imposibilităţi
obiective de executare________________________ 113
15. Data de la care se calculează termenul de 30 de zile
pentru aplicarea sancţiunii disciplinare___________ 120
16. Prescripţia dreptului de aplicare a sancţiunii
disciplinare. Caracterul continuu al abaterii
disciplinare constând în absenţe nemotivate_______ 123
17. Data de la care începe să curgă termenul de
30 de zile în care poate fi emisă decizia de
sancţionare disciplinară ______________________ 127
Secţiunea a 2-a. Comunicarea deciziei_________________ 132
18. Comunicarea deciziei către salariat prin scrisoare
recomandată, numai în cazurile expres prevăzute
de lege_ ___________________________________ 132
19. Comunicarea deciziei de sancţionare disciplinară.
Modalitate de comunicare. Data producerii efectelor
juridice. Termen de contestare _ ________________ 143
20. Calculul termenului de contestare a deciziei.
Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară pentru
omisiunea de a indica prevederile încălcate de către
salariat_ ___________________________________ 146
Secţiunea a 3-a. Condiţii de formă
prevăzute sub sancţiunea nulităţii__________________ 151
21. Avertisment. Faptă constând în încălcarea dispoziţiilor
unui act normativ. Îndeplinirea condiţiilor de formă
Cuprins XI
prevăzute de lege la emiterea deciziei de
sancţionare disciplinară_______________________ 151
22. Nulitatea deciziei de sancţionare pentru lipsa
descrierii
faptei. Descrierea precisă şi explicită, în
termeni clari, a faptei care constituie abatere
disciplinară_________________________________ 155
23. Distincţia dintre abatere disciplinară şi necorespundere
profesională. Nulitatea deciziei pentru neindicarea
datei săvârşirii faptei_ ________________________ 161
24. Neinserarea datei săvârşirii faptei în cuprinsul deciziei
de concediere disciplinară a salariatului. Neindicarea
motivelor pentru care au fost înlăturate apărările
formulate de angajat_________________________ 173
25. Omisiunea de a indica în decizia de sancţionare
disciplinară prevederile încălcate de salariat.
Convocarea salariatului pentru cercetare disciplinară
prealabilă într-un termen rezonabil______________ 179
26. Obligativitatea descrierii abaterii disciplinare în
cuprinsul deciziei de sancţionare disciplinară______ 190
27. Necesitatea indicării în decizia de sancţionare
disciplinară a datei săvârşirii abaterii disciplinare___ 195
28. Faptă omisivă sancţionată cu reducerea salariului.
Necesitatea descrierii faptei săvârşite de salariatul
sancţionat _ ________________________________ 200
29. Asigurarea unei apărări eficiente a salariatului în
cadrul cercetării disciplinare. Distincţii între
răspunderea disciplinară şi răspunderea patrimonială.
Descrierea faptei în cuprinsul deciziei de
sancţionare _ _______________________________ 207
30. Elemente obligatorii a căror lipsă atrage nulitatea
deciziei de sancţionare. Descrierea faptei şi indicarea
normelor încălcate de salariat_ _________________ 212
31. Motivarea în fapt a deciziei de sancţionare
disciplinară. Concretizarea faptei_______________ 218
Secţiunea a 4-a. Condiţii de fond
ale deciziei de sancţionare_______________________ 222
32. Dezvoltarea aspectelor de fapt în cuprinsul deciziei
de sancţionare. Exercitarea controlului judecătoresc.
Calificarea actului angajatorului_ _______________ 222
XII Răspunderea disciplinară
33. Principiul unicităţii sancţiunii disciplinare.
Caracterul formal al deciziei de sancţionare
disciplinară ________________________________ 228
34. Interdicţii temporare la concediere. Nulitatea
deciziei
de concediere disciplinară emisă după
împlinirea termenelor
de prescripţie_ ____________ 238
35. Concedierea salariatului în perioada incapacităţii
temporare de muncă. Nelegalitatea deciziei de
concediere_ ________________________________ 244
Capitolul al IV-lea. Temeinicia aplicării sancţiunii_____ 252
36. Inexistenţa unei cauze exoneratoare de răspundere
disciplinară pentru absenţe nemotivate___________ 252
37. Analiza gradului culpei în săvârşirea abaterii
disciplinare.
Înlocuirea sancţiunii disciplinare
de către instanţă ____________________________ 254
38. Individualizarea sancţiunii. Imposibilitatea
înlocuirii sancţiunii de către instanţa de judecată_ __ 257
39. Posibilitatea instanţei de a înlocui sancţiunea
disciplinară aplicată de angajator salariatului
cu o alta mai uşoară__________________________ 262
40. Temeinicia deciziei de sancţionare. Verificarea
existenţei elementelor abaterii disciplinare _______ 268
41. Prerogativa disciplinară a angajatorului.
Individualizarea sancţiunii_____________________ 275
42. Decizie de sancţionare disciplinară care conţine
elementele obligatorii prevăzute de lege.
Verificarea temeiniciei sancţiunii________________ 281
43. Conţinutul informării salariatului convocat pentru
cercetarea disciplinară. Întrunirea elementelor
constitutive ale abaterii disciplinare. Inexistenţa unei
cauze exoneratoare de răspundere_______________ 286
44. Criterii de individualizare a sancţiunii.
Gravitatea faptei_____________________________ 294
45. Repunerea părţilor în situaţia anterioară ca efect al
anulării deciziei de concediere disciplinară.
Efectele revocării. Distincţii_ __________________ 299
46. Lipsa vinovăţiei. Imposibilitatea calificării faptei ca
abatere disciplinară. Inadmisibilitatea înlocuirii
Cuprins XIII
sancţiunii
aplicate de angajator în mod nelegal.
Anularea deciziei de sancţionare disciplinară______ 307
47. Subordonarea salariatului numai faţă de angajator.
Răspunderea disciplinară – formă specifică de
răspundere, care intervine exclusiv în cadrul
raporturilor de muncă________________________ 317
Capitolul al V-lea. Efectele anulării deciziei de
sancţionare___________________________________ 323
48. Repunerea părţilor în situaţia anterioară.
Imposibilitatea reintegrării în funcţia deţinută
anterior în cazul existenţei a două decizii de
concediere, dintre care una necontestată__________ 323
49. Nulitatea concedierii pentru nelegala convocare la
cercetarea disciplinară. Efectul cererii de
demisie asupra obligaţiei de reintegrare_ _________ 328
50. Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare.
Întinderea efectelor repunerii în situaţia
anterioară__________________________________ 334
Index__________________________________________ 339


Titlu: Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara (2)
Subtitlu: Practica judiciara
Autori: Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu
Editura: Hamangiu
Pagini: 368
Data aparititei: 9 Ianuarie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-479-7

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.050 sec