Dreptul muncii - Curs universitar

Dreptul muncii - Curs universitar
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 224
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Cursul de fata isi propune analiza stiintifica a institutiilor reglementate de Codul muncii si de Legea nr. 61/2011 a dialogului social, in contextul deselor modificari si adaptari suferite de intreaga legislatie in domeniu.
Lucrarea este structurata in cinci capitole, fiecare prezentand cate o institutie fundamentala a dreptului muncii: obiectul de reglementare si principiile dreptului muncii, dialogul social, formarea profesionala, contractul individual de munca, jurisdictia muncii si raspunderea juridica.

Cartea reprezinta un instrument de studiu si de lucru util pentru toti cei interesati, adresandu-se deopotriva studentilor facultatilor de drept, dar si specialistilor – consilieri juridici, avocati, magistrati, mediatorii conflictelor de munca, precum si celor din domeniul managementului resurselor umane ai agentilor economici sau din institutiile bugetare.Cuprins
Capitolul I. Introducere în studiul disciplinei dreptului
muncii___________________________________________1
§1. Munca şi dreptul muncii___________________________1
§2. Obiectul de reglementare al dreptului muncii __________2
§3. Locul disciplinei în sistemul ştiinţelor juridice___________3
§4. Izvoarele dreptului muncii _________________________5
4.1. Izvoarele interne ale dreptului muncii _____________5
4.2. Principiile dreptului muncii, ca izvoare de drept_____12
4.3. Izvoare internaţionale ale dreptului muncii_________15
Capitolul al II-lea. Dialogul social_______________________18
§1. Precizări prealabile______________________________18
§2. Sindicatele____________________________________19
2.1. Izvoarele dreptului sindical_____________________19
2.2. Definiţia sindicatelor__________________________23
2.3. Principiile constituirii şi funcţionării sindicatelor_____24
2.4. Trăsăturile sindicatului________________________25
2.5. Constituirea, organizarea şi funcţionarea
organizaţiilor sindicale_________________________26
2.5.1. Categorii de persoane care se pot
organiza în sindicate________________________26
2.5.2. Categorii de persoane care nu se pot
organiza în sindicate________________________28
2.6. Constituirea organizaţiei sindicale_______________31
2.7. Conducerea organizaţiilor sindicale______________32
2.8. Dobândirea personalităţii juridice a sindicatului_____35
2.9. Efectele dobândirii personalităţii juridice__________37
2.10. Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor
sindicale____________________________________38
2.11. Asocierea şi afilierea organizaţiilor sindicale______40
2.12. Atribuţiile organizaţiilor sindicale_______________41
§3. Reprezentanţii salariaţilor_________________________43
3.1. Cadrul internaţional__________________________43
3.2. Reglementarea internă _______________________44
3.3. Desemnarea reprezentanţilor salariaţilor__________45
VIII Dreptul muncii
3.4. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor_____________45
3.5. Protecţia reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor_______46
§4. Patronatele____________________________________47
4.1. Noţiunea de patron___________________________47
4.2. Dreptul de asociere al patronilor_ _______________48
4.2.1. Cadrul internaţional_ _____________________48
4.2.2. Cadrul intern___________________________49
4.3. Statutul patronatului__________________________50
4.4. Dobândirea personalităţii juridice________________51
4.5. Reorganizarea şi dizolvarea patronatelor_________54
4.6. Drepturile şi obligaţiile patronatelor______________54
§5. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social________56
§6. Consiliul Economic şi Social ______________________57
§7. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog
social la nivelul administraţiei publice centrale şi
la nivel teritorial_________________________________61
§8. Comitetul european de întreprindere________________64
§9. Contractul colectiv de muncă______________________68
9.1. Definiţie, natură juridică şi trăsături_ _____________68
9.2. Negocierea contractului colectiv de muncă________70
9.3. Efectele contractului colectiv de muncă___________72
9.4. Încheierea contractului colectiv de muncă_________75
9.5. Executarea, modificarea, suspendarea şi
încetarea contractului colectiv de muncă___________76
§10. Conflictele de muncă___________________________77
10.1. Noţiunea de conflicte de muncă: reglementare____77
10.2. Concilierea, medierea şi arbitrajul conflictelor
colective de muncă_ __________________________81
10.3. Greva: noţiune, cadru legal, tipuri ______________83
10.4. Declanşarea, desfăşurarea şi efectele grevei_ ____84
10.5. Suspendarea şi încetarea grevei ______________85
10.6. Limitarea dreptului la grevă___________________86
Capitolul al III-lea. Formarea profesională_ ______________88
§1. Definirea noţiunilor______________________________88
§2. Pregătirea profesională_ _________________________88
§3. Perfecţionarea profesională_______________________94
§4. Contracte speciale de formare profesională__________98
§5. Contractul de ucenicie la locul de muncă_____________99
Cuprins IX
Capitolul al IV-lea. Contractul individual de muncă_______102
§1. Definiţie şi reglementare în legislaţia română_ _______102
§2. Caractere juridice _ ____________________________104
§3. Condiţii de validitate____________________________109
3.1. Condiţiile de fond __________________________109
3.1.1. Capacitatea legală a părţilor_ _____________110
3.1.2. Consimţământul părţilor__________________115
3.1.3. Obiectul contractului____________________115
3.1.4. Cauza contractului______________________117
3.2. Condiţiile de formă _ ________________________117
3.3. Condiţii speciale pentru validitatea contractului
individual de muncă__________________________120
§4. Acte necesare în vederea încheierii contractului
individual de muncă____________________________122
§5. Clauze obligatorii şi clauze facultative ale
contractului individual de muncă___________________132
5.1. Clauze obligatorii ___________________________133
5.2. Clauze facultative __________________________134
§6. Efectele contractului individual de muncă_ __________141
6.1. Drepturile şi obligaţiile salariatului______________141
6.2. Drepturile şi obligaţiile angajatorului____________142
§7. Modificarea contractului individual de muncă________144
§8. Suspendarea contractului individual de muncă_______148
§9. Încetarea contractului individual de muncă_ _________151
9.1. Precizări introductive________________________151
9.2. Nulitatea contractului individual de muncă________153
9.3. Încetarea de drept a contractului individual
de muncă _ ________________________________154
9.4. Încetarea contractului individual de muncă prin
acordul părţilor______________________________156
9.5. Încetarea contractului individual de muncă din
iniţiativa angajatorului________________________156
9.5.1. Concedierea pentru motive care ţin de
persoana salariatului
______________________157
9.5.2. Încetarea contractului individual de muncă
din iniţiativa angajatorului pentru motive
imputabile salariatului______________________164
X Dreptul muncii
9.6. Concedierea pentru motive care nu ţin de
persoana salariatului _________________________165
9.6.1. Consideraţii introductive__________________165
9.6.2. Concedierea colectivă ___________________167
9.6.3. Decizia de concediere şi dreptul de
preaviz_________________________________171
9.7. Demisia __________________________________172
9.8. Efectele încetării contractului individual
de muncă__________________________________174
§10. Contracte individuale de muncă de tip particular_____175
10.1. Contractul individual de muncă pe durată
determinată ________________________________175
10.2. Munca prin agent de muncă temporară _ _______178
10.3. Contractul individual de muncă cu timp parţial ___183
10.4. Munca la domiciliu _________________________185
10.5. Contractul de ucenicie______________________185
10.6. Alte tipuri de contracte prin intermediul cărora
se prestează muncă__________________________186
Capitolul al V-lea. Jurisdicţia muncii şi răspunderea
juridică________________________________________188
§1. Jurisdicţia muncii_ _____________________________188
§2. Definiţie, fundament juridic şi clasificarea răspunderii
juridice în dreptul muncii_________________________189
2.1. Răspunderea disciplinară_____________________190
2.2. Răspunderea patrimonială____________________194
2.3. Răspunderea contravenţională_ _______________196
2.4. Răspunderea penală________________________197
Bibliografie________________________________________199
Index_____________________________________________203


Titlu: Dreptul muncii -Curs universitar
Autori: Mihaela Tofan, Mihai-Bogdan Petrisor
Editura: Hamangiu
Pagini: 224
Data aparititei: 9 Ianuarie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-883-2

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.028 sec