Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu

Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 432
Categoria: Mediului

DESCRIERE

Lucrarea abordează, pentru prima dată după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, un subiect deosebit de important şi de mare actualitate, problematica protecţiei mediului, prin analiza modului în care această ramură a dreptului realizează concordanţa între necesităţile dezvoltării durabile şi restricţiile impuse de normele interne şi internaţionale, dar şi în raport cu aşteptările umanităţii.
Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu. Fisiere atasate:

Cuprins Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu
Detalii: Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu.

Lucrarea se prezintă ca un elaborat coerent, o abordare logică, având un caracter cuprinzător, interdisciplinar şi multidisciplinar, tematica fiind analizată nu numai sub aspectul dreptului mediului, precum şi sub aspect istoric, filosofic şi altele.

În sfârşit, "Dreptul mediului" reprezintă un demers de o deosebită valoare ştiinţifică, original în literatura de specialitate din România, reuşind să completeze un gol în publicaţiile de profil, fiind de un real interes atât cercetătorilor din domeniu, cât şi celor care activează în planul activităţilor practice.
Cuprins
Argumentum...................................................................................... XIII
Prelegerea nr. 1. Notiuni fundamentale de ecologie,
ecosistem si ecosfera..............................................................................1
Sectiunea 1. Obiectul si continutul ecologiei generale......................1
Sectiunea a 2-a. Bazele teoretice ale ecologiei generale....................2
§1. Organizarea sistemica a materiei vii ...........................................2
§2. Ierarhia sistemelor biologice .......................................................5
Sectiunea a 3-a. Sisteme ecologice ierarhizate ..................................6
§1. Ecosistemul .................................................................................6
§2. Functiile ecosistemului................................................................6
§3. Principalele ecosisteme din România..........................................8
§4. Sistemul social uman...................................................................8
Sectiunea a 4-a. Ecosfera ....................................................................9
Sectiunea a 5-a. Factori de risc si amenintari
la adresa mediului .........................................................................10
§1. Factori de risc generali ..............................................................10
§2. Factori de risc militar ................................................................11
Sectiunea a 6-a. Utilizarea tehnologiei si protectia mediului .........13
Sectiunea a 7-a. Tehnologia informatica extinde mijloacele de
autoaparare ale fortelor sociale în scopul protectiei mediului ......14
Sectiunea a 8-a. Tehnologia informatica si birocratia
administratiei mediului.................................................................15
§1. Birocratizarea si informatizarea societatii: doua procese
corelate?......................................................................................15
Prelegerea nr. 2. Sisteme de management de mediu...........................17
Sectiunea 1. Pozitionarea problemei................................................17
Sectiunea a 2-a. Necesitatea utilizarii standardelor de mediu.......19
Sectiunea a 3-a. Familia ISO 14000 – sisteme de management
al mediului. Generalitati ...............................................................21
§1. Principalele standarde din familia ISO 14000...........................22
§2. Politica de mediu.......................................................................26
VI Dreptul mediului
§3. Oportunitatea implementarii .....................................................28
§4. Pasii implementarii....................................................................29
§5. Seria standardelor ISO 14000 ...................................................30
§6. Implementarea sistemelor de management de mediu................32
§7. Etapele implementarii – ghid practic ........................................33
§8. Auditul sistemului de management al mediului ........................54
§9. Auditor de mediu ......................................................................56
§10. Analiza efectuata de conducere...............................................59
Prelegerea nr. 3. Mediul si dezvoltarea durabila. Dreptul
fundamental al omului la un mediu sanatos ...................................61
Sectiunea 1. Pozitionarea problemei................................................61
Sectiunea a 2-a. Notiunea de mediu .................................................61
§1. Elementele componente ale mediului înconjurator ...................64
Sectiunea a 3-a. Deteriorarea ecosistemelor....................................68
§1. Deteriorarea ecosistemelor prin eroziune..................................68
§2. Deteriorarea ecosistemelor prin supraexploatarea resurselor
biologice .....................................................................................69
§3. Deteriorarea ecosistemelor prin introducerea de noi specii
în ecosistem ................................................................................70
§4. Deteriorarea ecosistemelor prin constructii de baraje
si canale ......................................................................................71
§5. Deteriorarea ecosistemelor prin poluare ...................................71
Sectiunea a 4-a. Dezvoltarea durabila .............................................76
Sectiunea a 5-a. Principiile fundamentale ale armonizarii
protectiei mediului si dezvoltarii durabile ..................................80
Sectiunea a 6-a. Obiectivele si necesitatea unei politicii
comune a mediului ........................................................................82
§1. Necesitatea unei politici comune a mediului.............................82
§2. Programe de actiune ale Uniunii Europene în domeniul
mediului ......................................................................................83
Sectiunea a 7-a. Dreptul fundamental al omului la un mediu
sanatos............................................................................................87
§1. Pozitionarea problemei..............................................................87
§2. Continutul multifunctional al dreptului omului la mediu..........91
Prelegerea nr. 4. Obiectul, definitia, scopul si importanta
dreptului mediului.............................................................................94
Sectiunea 1. Câteva consideratii istorice .........................................94
Cuprins VII
Sectiunea a 2-a. Dreptul mediului în sistemul dreptului................95
§1. Dreptul mediului înconjurator ca ramura a dreptului unitar......95
§2. Domeniul de aplicare a dreptului mediului ...............................96
§3. Obiectul si functiile dreptului mediului ....................................97
§4. Definitia dreptului mediului înconjurator .................................99
§5. Caracterul normelor juridice ...................................................100
§6. Caracteristicile dreptului mediului ..........................................101
§6. Subiectele raporturilor juridice................................................102
Prelegerea nr. 5. Izvoarele dreptului mediului .................................104
Sectiunea 1. Precizari prealabile ....................................................104
Sectiunea a 2-a. Determinarea izvoarelor formale ale dreptului
international al mediului prin art. 38 din Statutul C.I.J. ........105
§1. Ierarhia izvoarelor si conflictele normelor ..............................107
§2. Clasificarea izvoarelor ............................................................108
§3. Moduri de formare „spontane”................................................110
§4. Codificarea si dezvoltarea progresiva a dreptului ...................122
§5. Principiile generale de drept....................................................130
§6. Echitatea si ordinea juridica internationala .............................135
§7. Mijloace auxiliare....................................................................143
Sectiunea a 3-a. Jurisprudenta Curtii Europene – Putere
politica în timp si spatiu..............................................................147
§1. Reconsiderarea Curtii Europene de Justitie în perioada de
început a integrarii juridice .......................................................150
§2. CEJ si influenta fluctuanta asupra politicii europene..............154
Sectiunea a 4-a. Contributia dreptului international si
a dreptului comparat ..................................................................167
Sectiunea a 5-a. Dreptul international al mediului ca sursa
a dreptului national.....................................................................168
Sectiunea a 6-a. Dreptul comunitar al mediului ca sursa
a dreptului national.....................................................................170
§1. Preliminarii..............................................................................170
§2. Norme comunitare si norme interne........................................172
Sectiunea a 7-a. Norme conventionale si norme comunitare.......180
§1. Raporturi între normele internationale si tratatele
constitutive ale Comunitatii Europene......................................181
§2. Raporturi între normele internationale si dreptul comunitar
derivat .......................................................................................182
Sectiunea a 8-a. Norme conventionale si norme constitutionale .....183
VIII Dreptul mediului
Sectiunea a 9-a. Norme conventionale si norme legislative..........184
Sectiunea a 10-a. Norme conventionale si norme administrative....185
Sectiunea a 11-a. Izvoarele dreptului national al mediului..........185
§1. Constitutia României...............................................................186
§2. Legea (stricto sensu) ca izvor al dreptului mediului ...............187
§3. Actele guvernamentale............................................................189
§4. Actele de reglementare ale autoritatilor publice locale ...........190
§5. Ordine si reglementari departamentale. ..................................191
§6. Alte izvoare ale dreptului mediului înconjurator ....................191
Prelegerea nr. 6. Principiile generale de drept..................................193
Sectiunea 1. Evolutia principiilor generale ...................................193
Sectiunea a 2-a. Principii cu caracter general...............................194
Sectiunea a 3-a. Formularea principiilor dreptului mediului .....198
Sectiunea a 4-a. Legatura între dreptul intern si dreptul
international pe tarâmul principiilor ........................................201
Sectiunea a 5-a. Notiunea de principiu juridic..............................202
Sectiunea a 6-a. Principii generale ale dreptului intern
al mediului ...................................................................................207
Prelegerea nr. 7. Raspunderea pentru atingerile aduse mediului ...223
Sectiunea 1. Conceptul raspunderii juridice.................................223
Sectiunea a 2-a. Formele raspunderii juridice..............................224
Sectiunea a 3-a. Conditiile raspunderii juridice ...........................226
Sectiunea a 4-a. Principiul poluatorul plateste .............................232
Sectiunea a 5-a. Prejudiciul ecologic..............................................233
§1. Chestiuni prealabile.................................................................233
§2. Dauna ecologica si cerinta unui prejudiciu cert ......................237
§3. Anormalitatea daunei ecologice ..............................................238
§4. Specificitatea prejudiciului ecologic .......................................238
Sectiunea a 6-a. Reparatia civila pentru dauna ecologica............239
§1. Fundamentele raspunderii .......................................................239
§2. Raspunderea subiectiva...........................................................240
§3. Raspunderea fara culpa pentru fapta lucrului..........................241
§4. Raspunderea obiectiva în temeiul legii ...................................242
§5. Raspunderea juridica în conditiile Ordonantei de urgenta
nr. 195/2005..............................................................................243
Sectiunea a 7-a. Raspunderea contraventionala în dreptul
mediului .......................................................................................246
Cuprins IX
§1. Consideratii generale despre raspunderea contraventionala ........246
§2. Raspunderea contraventionala în dreptul mediului .................248
Sectiunea a 8-a. Raspunderea penala ............................................251
§1. Consideratii generale despre raspunderea penala....................251
§2. Faptele incriminate ca infractiuni prin Ordonanta
de urgenta nr. 195/2005 ............................................................255
§3. Subiectele raspunderii penale..................................................258
Sectiunea a 9-a. Responsabilitatea internationala a statelor
în dreptul mediului......................................................................259
Prelegerea nr. 8. Regimul ariilor protejate si al monumentelor
naturii .................................................................................................265
Sectiunea 1. Aria protejata .............................................................265
§1. Categorii de arii protejate........................................................265
Sectiunea a 2-a. Regimul juridic de protectie si conservare
a rezervatiei biosferei Delta Dunarii..........................................268
§1. Chestiuni introductive .............................................................268
§2. Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”..............269
Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al padurilor...............................269
§1. Chestiuni introductive .............................................................269
§2. Clasificarea mijloacelor juridice de protectie a padurilor .......270
§3. Mijloacele juridice de protectie a padurilor ............................271
Sectiunea a 4-a. Protectia faunei salbatice ....................................273
Sectiunea a 5-a. Protectia atmosferei în dreptul international....274
Sectiunea a 6-a. Protectia apei în dreptul international...............276
§1. Chestiuni introductive .............................................................276
§2. Protectia juridica a apelor continentale ...................................278
§3. Protectia juridica a marilor si oceanelor..................................278
Prelegerea nr. 9. Tehnici de protectia mediului – studiu de impact
ecologic, evaluarea impactului asupra mediului în legislatia
româneasca si institutiile dreptului mediului..................................280
Sectiunea 1. Tehnici de protectia mediului – Studiul de
impact ecologic ............................................................................280
§1. Mediul .....................................................................................280
§2. Protectia mediului ...................................................................280
§3. Impact asupra mediului ...........................................................280
Sectiunea a 2-a. Evaluarea impactului asupra mediului
în legislatia româneasca..............................................................282
X Dreptul mediului
§1. Studiul de impact ....................................................................282
Sectiunea a 3-a. Institutiile (entitatile publice) ale dreptului
mediului .......................................................................................283
§1. Comitetul regional pentru protectia mediului .........................283
§2. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ...........285
§3. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului..........................287
§4. Autoritatile administratiei publice centrale .............................287
§5. Autoritatile publice cu responsabilitati în domeniile
dezvoltarii si prognozei.............................................................288
§6. Autoritatea publica centrala pentru sanatate ...........................288
§7. Ministerul Apararii Nationale .................................................289
§8. Autoritatile publice centrale în domeniul securitatii nationale ....289
§9. Autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare ........290
§10. Autoritatea publica centrala în domeniile economiei si
comertului .................................................................................290
§11. Autoritatea publica centrala în domeniul agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale....................................................291
§12. Autoritatea publica centrala în domeniul transporturilor,
constructiilor si turismului ........................................................292
§13. Autoritatea publica centrala în domeniul administratiei
si internelor ...............................................................................292
§14. Autoritatile administratiei publice locale ..............................293
§15. Autoritatea nationala în domeniul sanitar-veterinar si al
sigurantei alimentelor ...............................................................294
§16. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ........294
§17. Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”............295
§18. Garda Nationala de Mediu ....................................................295
§19. Administratia Fondului pentru Mediu...................................298
Prelegerea nr. 10. Protectia mediului în caz de conflict armat........300
Sectiunea 1. Contextul international..............................................300
Sectiunea a 2-a. Schimbari curente în mediile internationale
militare si politice ........................................................................302
Sectiunea a 3-a. Consideratii asupra instrumentelor juridice
privind gestionarea si protectia mediul în timp de pace..........305
Sectiunea a 4-a. Rolul instrumentelor juridice de drept
international umanitar privind protectia mediului
în caz de conflict armat...............................................................307
Cuprins XI
Sectiunea a 5-a. Mijloace si metode de razboi cu efecte întinse,
grave si durabile asupra mediului natural................................317
§1. Armele chimice si bacteriologice............................................318
§2. Armele nucleare ......................................................................320
§3. Noile tehnologii si razboaiele ecologice .................................322
Sectiunea a 6-a. Impactul actiunilor militare asupra mediului ...323
Sectiunea a 7-a. Experiente nationale............................................330
§1. Statele Unite............................................................................330
§2. Rusia .......................................................................................332
§3. China .......................................................................................334
§4. Germania.................................................................................334
§5. Italia ........................................................................................336
§6. Austria.....................................................................................337
§7. Regatul Unit al Marii Britanii .................................................339
§8. Norvegia..................................................................................340
§9. Elvetia .....................................................................................341
§10. Polonia ..................................................................................342
§11. Suedia....................................................................................343
§12. Brazilia ..................................................................................344
Sectiunea a 8-a. Raspunderea internationala pentru
daune aduse mediului în caz de conflict armat.........................346
Sectiunea a 9-a. Concluzii ...............................................................350
Prelegerea nr. 11. Protectia mediului în armata României..............352
Sectiunea 1. Consideratii privind perspectiva ecologica
a securitatii nationale..................................................................352
Sectiunea a 2-a. Strategii ale protectiei mediului..........................354
§1. Pozitionarea problemei............................................................354
§2. Costurile integrarii resurselor înrudit militare în strategii
de mediu si alte consideratii......................................................356
§3. Capabilitatile tehnologice ale asezamintelor militare..............361
§4. Sectorul militar devine un sustinator însemnat în protectia
ambientala.................................................................................363
Sectiunea a 3-a. Monitorizarea mediului înconjurator................367
Sectiunea a 4-a. Evaluarea de mediu si luarea deciziilor.............369
Sectiunea a 5-a. Actiuni pentru protectia mediului......................372
§1. Îmbunatatiri în productia, stocarea si utilizarea energiei.........372
§2. Strategii de remediere .............................................................372
XII Dreptul mediului
Sectiunea a 6-a. Organizarea activitatii de protectie
a mediului în Armata României.................................................373
§1. Consideratii generale...............................................................373
§2. Particularitati în organizarea activitatii de protectie
a mediului în Armata României................................................373
§3. Responsabilul cu protectia mediului .......................................373
§4. Obligatiile si atributiile structurilor în coordonarea, conducerea,
controlul si evaluarea activitatii de protectie a mediului ..........373
§5. Organizarea activitatilor de protectie a mediului pe timpul
exercitiilor militare nationale si multinationale ........................373
§6. Substante periculoase..............................................................373
Sectiunea a 7-a. Managementul deseurilor ...................................373
§1. Reglementarea activitatii de gestionare a deseurilor...............373
§2. Categorii de deseuri.................................................................373
Sectiunea a 8-a. Protectia resurselor naturale si conservarea
biodiversitatii ...............................................................................373
§1. Protectia resurselor naturale....................................................373
§2. Conservarea biodiversitatii......................................................373
Sectiunea a 9-a. Implementarea Sistemului de Management
de Mediu (SMM) .........................................................................373
§1. Prevederi generale...................................................................373
§2. Implementarea SMM ..............................................................373
§3. Proiectarea unui SMM............................................................392
§4. Politica de mediu a SMM........................................................373
§5. Planificarea SMM...................................................................373
§6. Implementarea SMM ..............................................................373
§7. Verificarea si actiunile corective ale SMM.............................373
§8. Înregistrarea/certificarea SMM...............................................373
Sectiunea a 10-a. Concluzii si recomandari...................................373
Bibliografie ...........................................................................................373
Ghid legislativ privind protectia mediului.........................................405Lucrarea se prezintă ca un elaborat coerent, o abordare logică, având un caracter cuprinzător, interdisciplinar şi multidisciplinar, tematica fiind analizată nu numai sub aspectul dreptului mediului, precum şi sub aspect istoric, filosofic şi altele.

În sfârşit, "Dreptul mediului" reprezintă un demers de o deosebită valoare ştiinţifică, original în literatura de specialitate din România, reuşind să completeze un gol în publicaţiile de profil, fiind de un real interes atât cercetătorilor din domeniu, cât şi celor care activează în planul activităţilor practice.
Data aparitiei: 21 Feb 2011
Nr pagini : 432

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.034 sec