Dreptul finantelor publice. Volumul II - Drept fiscal. Editia a 3-a, revizuita

Preț: 55,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-673-063-1
Anul publicării: 2013

DESCRIERE

Date tehnice

Titlu: Dreptul finantelor publice. Volumul II - Drept fiscal. Editia a 3-a, revizuita
Pret: 55,00 RON
ISBN: 978-606-673-063-1
Format: Academic
Data aparitiei: Iunie 2013


Cuprins
5
Cuprins
PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR
ŞI TAXELOR ....................................................................................................... 9
TITLUL I. POLITICA FISCALĂ ŞI FISCALITATEA ...................................11
Capitolul I. Consideraţii introductive ..................................................................11
Secţiunea I. Politica fiscală ..............................................................................11
Secţiunea a II-a. Conceptul de fiscalitate ........................................................13
Secţiunea a III-a. Teorii şi maxime care susţin temeiul reglementării
sistemului de impunere ....................................................................................15
Secţiunea a IV-a. Principiile impunerii ...........................................................17
Secţiunea a V-a. Principii de drept fiscal ........................................................19
Capitolul II. Contribuabilii ..................................................................................68
Secţiunea I. Noţiunea de „contribuabil” ..........................................................68
Secţiunea a II-a. Criterii de determinare a contribuabililor .............................69
Secţiunea a III-a. Cazierul fiscal .....................................................................70
TITLUL II. SISTEMUL VENITURILOR PUBLICE. VENITURILE
BUGETARE...........................................................................................................74
Capitolul I. Sistemul veniturilor publice bugetare ...............................................74
Secţiunea I. Veniturile bugetare în cadrul veniturilor publice .........................74
Secţiunea a II-a. Trăsăturile caracteristice ale veniturilor bugetare ................75
Secţiunea a III-a. Elementele comune şi definitorii ale veniturilor bugetare ..76
Secţiunea a IV-a. Clasificarea generală a veniturilor bugetare ........................80
Capitolul II. Teoria generală a impozitelor şi taxelor ..........................................81
Secţiunea I. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale impozitului ...................81
Secţiunea a II-a. Clasificarea impozitelor .......................................................83
Secţiunea a III-a. Impozitarea directă. Impozitele directe ...............................85
Secţiunea a IV-a. Evitarea dublei impuneri .....................................................88
Secţiunea a V-a. Impozitarea indirectă. Impozitele indirecte ..........................90
Secţiunea a VI-a. Evoluţia impozitelor indirecte .............................................91
Secţiunea a VII-a. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale taxelor .................93
Secţiunea a VIII-a. Clasificări ale taxelor .......................................................94
Secţiunea a IX-a. Rolul şi funcţiile impozitelor şi taxelor, ca principale
categorii de venituri bugetare ..........................................................................94
DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE. Volumul II. Drept fiscal
6
PARTEA A II-A. PRINCIPALELE IMPOZITE ŞI TAXE .....................97
TITLUL I. IMPOZITELE ŞI TAXELE REGLEMENTATE
DE CODUL FISCAL ............................................................................................99
Capitolul I. Prezentarea generală a Codului fiscal român ...................................99
Secţiunea I. Codul fiscal – principalul act normativ în domeniul fiscal ..........99
Secţiunea a II-a. Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a
Codului de procedură fiscală .........................................................................101
Secţiunea a III-a. Alte dispoziţii generale ale Codului fiscal ........................119
Capitolul II. Impozitul pe profit ........................................................................127
Secţiunea I. Introducere .................................................................................127
Secţiunea a II-a. Reguli generale privind impozitarea profitului
în România ....................................................................................................131
Capitolul III. Impozitarea dividendelor .............................................................157
Capitolul IV. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ..............................162
Secţiunea I. Microîntreprinderile ...................................................................162
Secţiunea a II-a. Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor ...................164
Capitolul V. Impunerea veniturilor realizate de către persoanele fizice ...........166
Secţiunea I. Preliminarii ................................................................................166
Secţiunea a II-a. Dispoziţii generale privind impozitarea veniturilor
persoanelor fizice ..........................................................................................167
Secţiunea a III-a. Reguli specifice pentru determinarea impozitului pe
veniturile persoanelor fizice ..........................................................................181
Secţiunea a IV-a. Alte reguli privind impozitarea veniturilor persoanelor
fizice ..............................................................................................................240
Capitolul VI. Impozitul pe veniturile nerezidenţilor şi impozitul pe
reprezentanţe .....................................................................................................255
Secţiunea I. Impozitul pe veniturile nerezidenţilor .......................................255
Secţiunea a II-a. Impozitul pe reprezentanţe .................................................260
Secţiunea a III-a. Impozitarea veniturilor din economii obţinute din
România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii
Europene ........................................................................................................260
Secţiunea a IV-a. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate ..................268
Capitolul VII. Taxa pe valoarea adăugată .........................................................273
Secţiunea I. Definiţie. Mecanism de aplicare ................................................273
Secţiunea a II-a. Taxa pe valoarea adăugată în România ..............................274
Secţiunea a III-a. Aplicarea teritorială a dispoziţiilor europene privind
taxa pe valoarea adăugată ..............................................................................276
Cuprins
7
Secţiunea a IV-a. Persoanele impozabile şi activitatea economică ...............278
Secţiunea a V-a. Operaţiunile impozabile .....................................................289
Secţiunea a VI-a. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei ..297
Secţiunea a VII-a. Faptul generator şi exigibilitatea TVA ............................306
Secţiunea a VIII-a. Baza de impozitare a TVA .............................................308
Secţiunea a IX-a. Cotele de impunere ale taxei pe valoarea adăugată ..........311
Secţiunea a X-a. Scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată .....................315
Secţiunea a XI-a. Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată ............320
Secţiunea a XII-a. Persoanele obligate la plata TVA şi răspunderea
pentru plata TVA ...........................................................................................323
Secţiunea a XIII-a. Regimuri speciale de TVA .............................................326
Secţiunea a XIV-a. Obligaţii administrative. Plata taxei la buget .................327
Capitolul VIII. Accizele ....................................................................................331
Secţiunea I. Definiţie. Caracteristici. Clasificare ..........................................331
Secţiunea a II-a. Regimul accizelor armonizate ............................................332
Secţiunea a III-a. Regimul impozitării altor produse accizabile....................342
Capitolul IX. Impozitele şi taxele locale ...........................................................344
Secţiunea I. Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale ..........344
Secţiunea a II-a. Prezentarea impozitelor şi taxelor locale ............................348
Secţiunea a III-a. Determinarea impozitelor şi taxelor locale .......................374
TITLUL II. IMPOZITE ŞI TAXE REGLEMENTATE PRIN
ALTE ACTE NORMATIVE ..............................................................................378
Capitolul I. Scurte consideraţii privind monopolurile fiscale ............................378
Secţiunea I. Definiţie. Caracteristici. Clasificare ..........................................378
Secţiunea a II-a. Regimul juridic actual al monopolurilor fiscale
în România ....................................................................................................379
Capitolul II. Taxele vamale ...............................................................................383
Secţiunea I. Definiţie. Clasificări. Reglementare .........................................383
Secţiunea a II-a. Sistemul instituţional naţional al autorităţii vamale.
Personalul vamal. Competenţa organelor vamale .........................................386
Secţiunea a III-a. Drepturile şi obligaţiile persoanelor în raport cu
reglementările vamale ...................................................................................389
Secţiunea a IV-a. Tariful vamal. Clasificarea tarifară a mărfurilor.
Originea mărfurilor. Valoarea în vamă a mărfurilor .....................................390
Secţiunea a V-a. Clasificarea regimurilor vamale .........................................396
Secţiunea a VI-a. Regimurile vamale definitive ............................................397
Secţiunea a VII-a. Regimurile vamale suspensive şi economice.
Prezentare ......................................................................................................399
DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE. Volumul II. Drept fiscal
8
Secţiunea a VIII-a. Regimul zonelor libere şi a antrepozitelor libere ...........404
Secţiunea a IX-a. Datoria vamală ..................................................................405
Capitolul III. Taxele de timbru ..........................................................................409
Secţiunea I. Caracterizare generală ...............................................................409
Secţiunea a II-a. Taxele judiciare de timbru ..................................................410
Secţiunea a III-a. Timbrul judiciar ................................................................412
Secţiunea a IV-a. Taxele de timbru extrajudiciare ........................................413
Secţiunea a V-a. Taxele de timbru şi dreptul la un proces echitabil ..............415
Capitolul IV. Taxele parafiscale şi taxele de mediu ..........................................421
Secţiunea I. Taxele parafiscale ......................................................................421
Secţiunea a II-a. Taxele de mediu .................................................................436

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0151 sec