Dreptul familiei – conform noului Cod civil

Dreptul familiei – conform noului Cod civil
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 272
Categoria: Familiei

DESCRIERE

Avand in vedere ca de la 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare noul Cod civil, la baza caruia sta conceptia monista de reglementare a raporturilor de drept privat intr-un singur cod, modificandu-se astfel nu doar institutiile de dreptul familiei, ci si celelalte institutii care apartin dreptului privat, era necesara elaborarea unui curs de dreptul familiei care sa faciliteze dobandirea cunostintelor si intelegerea acestei discipline de catre studentii facultatilor de drept, si nu numai.

Noul Cod civil dedica relatiilor de familie Cartea a II-a, intitulata „Despre familie” (art. 258-534), cele mai importante modificari fiind aduse dispozitiilor privind drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor.

Intr-un limbaj limpede si accesibil, autoarea analizeaza amanuntit fiecare institutie a dreptului familiei – logodna si institutia casatoriei, libertatea alegerii regimului matrimonial si posibilitatea mutabilitatii lui in timpul casatoriei, rudenia si afinitatea, filiatia, obligatia legala de intretinere, autoritatea parinteasca, adoptia – si prezinta atat opiniile din doctrina de specialitate si practica judiciara care au stat la baza unora dintre modificarile in materie, cat si propriile opinii si propuneri de imbunatatire a reglementarii, comparand, acolo unde este cazul, noile dispozitii cu cele anterioare si aratand atat avantajele, cat si posibilele probleme care pot aparea in practica prin aplicarea acestora.

Fara pretentia de a fi epuizat problematica complexa si interdisciplinara a domeniului, aceasta aparitie editoriala poate fi utila deopotriva studentilor, teoreticienilor, practicienilor, dar si a tuturor celor interesati de dreptul familiei.

Cuprins
XV
4. 2. Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă... 159
4. 3. Situaţii speciale... 160
4. 4. Calitatea procesuală... 161
4. 4. 1. Calitate procesuală activă... 161
4. 4. 2. Calitatea procesuală pasivă... 161
4. 5. Obiectul acţiunii în stabilirea maternităţii... 161
4. 6. Termenul de introducere şi proba acţiunii
în stabilirea maternităţii... 162
4. 7. Efectele hotărârii prin care s-a admis acţiunea
în stabilirea maternităţii... 162
4. 8. Înregistrarea hotărârii... 162
4. 9. Contestarea maternităţii ce rezultă din certificatul
de naştere, eliberat pe baza hotărârii judecătoreşti
de stabilire a filiaţiei... 162
Secţiunea a 3-a. Filiaţia faţă de tată (paternitatea)... 163
§1. Consideraţii introductive... 163
1. 1. Noţiunea de paternitate şi clasificare... 163
1. 2. Prezumţia timpului legal al concepţiei copilului
şi domeniul de aplicare... 163
§2. Filiaţia faţă de tată a copilului din căsătorie
(paternitatea din căsătorie)... 164
2. 1. Precizări introductive... 164
2. 1. 1. Noţiunea de prezumţie de paternitate din căsătorie... 164
2. 1. 2. Clasificarea prezumţiilor de paternitate din căsătorie... 164
2. 1. 3. Forţa probantă a prezumţiilor de paternitate... 165
2. 1. 4. Recunoaşterea copilului de către tată... 165
2. 1. 5. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă
a recunoaşterii de paternitate... 166
2. 2. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie... 166
2. 2. 1. Acţiunea în tăgada paternităţii... 167
A. Precizări prealabile... 167
B. Cazurile în care se poate introduce
acţiunea în tăgada paternităţii... 168
C. Tăgada paternităţii de către soţul mamei... 168
D. Tăgada paternităţii de către mamă... 168
E. Tăgada paternităţii de către pretinsul tată biologic... 169
F. Tăgada paternităţii de către copil şi
de către moştenitori... 169
G. Dispoziţii procedurale... 170
H. Efectele admiterii acţiunii în tăgada paternităţii... 174
2. 2. 2. Contestarea paternităţii din căsătorie... 175
A. Noţiune... 175
Dreptul familiei
XVI
B. Cazuri... 175
C. Dispoziţii procedurale... 175
2. 2. 3. Conflictele de paternitate (dubla paternitate) şi
soluţionarea lor... 177
A. Noţiunea de conflict de paternitate
sau dubla paternitate... 177
B. Situaţiile conflictului de paternitate... 177
C. Rezolvarea conflictelor de paternitate... 177
D. Efectul înlăturării prezumţiei de paternitate
a copilului născut în timpul căsătoriei... 178
§3. Stabilirea filiaţiei din afara căsătoriei (paternitatea
din afara căsătoriei)... 178
3. 1. Noţiuni generale... 178
3. 1. 1. Modalităţile stabilirii paternităţii din afara căsătoriei... 178
3. 1. 2. Situaţiile speciale de stabilire a paternităţii
din afara căsătoriei... 179
3. 1. 3. Cine are interes în stabilirea paternităţii
din afara căsătoriei... 179
3. 1. 4. Termenul de prescripţie... 179
3. 1. 5. Despăgubiri... 180
3. 2. Stabilirea filiaţiei faţă de tată prin recunoaştere
(recunoaşterea de paternitate)... 180
3. 2. 1. Noţiune, natură şi caractere juridice... 180
3. 2. 2. Capacitatea juridică necesară pentru recunoaştere... 181
3. 2. 3. Copiii care pot fi recunoscuţi... 181
3. 2. 4. Formele recunoaşterii... 181
3. 2. 5. Efectele recunoaşterii... 182
3. 2. 6. Înscrierea recunoaşterii... 182
3. 2. 7. Contestarea recunoaşterii de paternitate... 182
3. 2. 8. Nulitatea sau anularea recunoaşterii de paternitate... 183
3. 3. Stabilirea filiaţiei faţă de tată prin hotărâre judecătorească.. 184
3. 3. 1. Noţiune... 184
3. 3. 2. Cazurile în care poate fi pornită acţiunea în justiţie... 185
3. 3. 3. Instanţa competentă... 185
3. 3. 4. Calitatea procesuală... 185
3. 3. 5. Termenul introducerii acţiunii... 186
3. 3. 6. Renunţarea la acţiune şi tranzacţia... 186
3. 3. 7. Aspecte probatorii... 187
3. 3. 8. Efectele admiterii acţiunii... 187
3. 3. 9. Contestarea paternităţii stabilite
prin hotărâre judecătorească... 188
Cuprins
XVII
Secţiunea a 4-a. Reproducerea umană asistată medical
cu terţ donator... 188
§1. Regimul filiaţiei privind reproducerea umană
asistată medical cu terţ donator... 188
§2. Condiţiile privind reproducerea umană
asistată medical cu terţ donator... 189
§3. Contestarea filiaţiei în cazul reproducerii umane
asistate medical cu terţ donator... 190
§4. Răspunderea tatălui în cazul reproducerii umane
asistate medical cu terţ donator... 190
§5. Confidenţialitatea informaţiilor în cazul reproducerii
umane asistate medical cu terţ donator... 190
§6. Raporturile dintre tată şi copil în cazul reproducerii
umane asistate medical cu terţ donator... 191
§7. Reguli aplicabile în cazul reproducerii umane
asistate medical cu terţ donator... 191
Capitolul al VII-lea. Situaţia legală a copilului... 192
Secţiunea 1. Aspecte introductive... 192
§1. Noţiune, sediul materiei şi... 192
§2. Principii aplicabile... 192
2. 1. Principiile aplicabile în materia drepturilor copilului... 192
2. 2. Principiile care stau la baza egalităţii copiilor din
căsătorie cu cei din afara căsătoriei... 193
§3. Drepturile copilului... 194
Secţiunea a 2-a. Numele de familie al copiilor din căsătorie
şi al copiilor din afara căsătoriei... 197
§1. Numele de familie al copilului... 197
§2. Numele copilului din căsătorie... 197
§3. Numele copilului din afara căsătoriei... 198
Capitolul al VIII-lea. Obligaţia legală de întreţinere... 200
Secţiunea 1. Aspecte generale despre obligaţia de întreţinere... 200
§1. Noţiunea de obligaţie legală de întreţinere
şi caracteristicile ei... 200
§2. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere... 201
§3. Ordinea în care se datorează întreţinerea... 202
Secţiunea a 2-a. Condiţiile obligaţiei de întreţinere... 205
§1. Condiţii privitoare la creditorul obligaţiei de întreţinere... 206
1. 1. Starea de nevoie... 206
1. 2. Incapacitatea de a munci... 206
1. 3. Comportarea conformă cu regulile sociale... 207
Dreptul familiei
XVIII
§2. Condiţii legale privind debitorul obligaţiei de întreţinere... 208
Secţiunea a 3-a. Particularităţi privind persoanele
între care există obligaţia legală de întreţinere... 209
§1. Obligaţia legală de întreţinere între soţi... 209
§2. Obligaţia legală de întreţinere între foştii soţi... 209
§3. Obligaţia legală de întreţinere între părinţi şi copii... 210
§4. Obligaţia legală de întreţinere între bunici şi nepoţi,
bunici şi strănepoţi... 211
§5. Obligaţia legală de întreţinere între fraţi şi surori... 211
§6. Obligaţia legală de întreţinere între persoanele expres
prevăzute de lege... 211
Secţiunea a 4-a. Stabilirea, executarea, modificarea şi
încetarea obligaţiei de întreţinere... 212
§1. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere... 212
§2. Modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere... 215
2. 1. Cauze generale... 215
2. 2. Cauze speciale... 216
Capitolul al IX-lea. Autoritatea părintească... 217
Secţiunea 1. Aspecte generale... 217
§1. Noţiunea de autoritatea părintească... 217
§2. Principiile generale ale autorităţii părinteşti... 218
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi îndatoririle părinteşti... 219
§1. Drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire
la persoana copilului... 219
§2. Îndatoririle părinteşti privitoare la bunurile copilului... 225
Secţiunea a 3-a. Exercitarea autorităţii părinteşti... 226
§1. Precizări prealabile... 226
§2. Exercitarea autorităţii părinteşti asupra copilului
minor de către un singur părinte... 227
§3. Cazuri în care exercitarea autorităţii părinteşti nu revine
în mod egal ambilor părinţi sau unui singur părinte... 229
§4. Cazuri în care exercitarea autorităţii părinteşti revine
numai în parte părinţilor... 230
§5. Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ... 231
5. 1. Noţiuni introductive... 231
5. 2. Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi... 232
5. 3. Locuinţa copilului după divorţ... 232
5. 4. Relaţiile personale ale copilului cu părinţii şi cu alte
persoane semnificative din viaţa sa... 233
5. 5. Contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare,
învăţătură şi pregătire profesională a copiilor... 234
Cuprins
XIX
Secţiunea a 4-a. Decăderea din drepturile părinteşti... 235
§1. Noţiune şi condiţii... 235
§2. Întinderea decăderii... 236
§3. Obligaţia de întreţinere în cazul decăderii
din exerciţiul drepturilor părinteşti... 237
§4. Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti... 237
Capitolul al X-lea. Adopţia... 239
Secţiunea 1. Noţiuni generale... 239
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei... 241
§1. Persoanele care pot fi adoptate... 241
§2. Persoanele care pot adopta... 241
2. 1. Capacitatea, starea de sănătate, diferenţa de vârstă,
condiţiile morale şi materiale... 241
2. 2. Adopţia simultană sau succesivă... 242
2. 3. Consimţământul la adopţie... 242
Secţiunea a 3-a. Efectele şi încetarea adopţiei... 243
§1. Efectele adopţiei... 243
§2. Încetarea adopţiei... 245
Bibliografie selectivă... 247


Data: 23. 01. 2012
272 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec