Dreptul familiei - Caiet de seminar

Dreptul familiei - Caiet de seminar
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 128
Categoria: Familiei

DESCRIERE

„Dreptul familiei. Caiet de seminar” reprezinta un instrument accesoriu pentru studentii anului II care abordeaza pentru prima data problematica Dreptului familiei in lumina prevederilor noului Cod civil intrat in vigoare la 1 octombrie 2011. Acest caiet de seminar nu ofera raspunsuri prefabricate, ci, in primul rand, teme de discutie si de analiza aprofundata pe marginea problemelor teoretice abordate la curs si ilustrari practice (spete) ale problemelor controversate.

Caietul de seminar este structurat in 14 capitole corespunzand celor 14 saptamani de seminare aferente disciplinei studiate. In cadrul fiecarui capitol sunt prevazute, sub forma de intrebari teoretice, problemele cele mai dificile care trebuie abordate critic de studenti, in incercarea de a le deschide apetitul pentru analiza problemelor controversate sau cel putin discutabile nascute de noul Cod civil in materia Dreptului familiei. Subiectele teoretice sunt insotite de probleme concrete (spete) care trebuie solutionate pornind de la acestea, in incercarea de a face tranzitia de la discutiile pur academice inspre dificultatile practicianului care trebuie sa gaseasca solutii si abordari pragmatice si eficiente din perspectiva judecatorului cauzei sau a avocatului unei parti interesate. Fiecare tematica este insotita de extrase relevante din noul Cod civil sau din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Drd. Marius Floare,
Avocat in Baroul Cluj


Cuprins
Seminar 1. Logodna __________________________________ 1
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil _________________ 1
II. Întrebări teoretice _________________________________ 2
III. Speţe _________________________________________ 2
Seminar 2. Condiţiile de fond şi de formă
pentru încheierea căsătoriei ______________________ 4
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil _________________ 4
II. Întrebări teoretice _________________________________ 8
III. Speţe _________________________________________ 9
Seminar 3. Nulitatea căsătoriei ________________________ 10
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 10
II. Întrebări teoretice ________________________________ 12
III. Speţe ________________________________________ 13
Seminar 4. Starea de căsătorie. Drepturile şi obligaţiile
personale ale soţilor ___________________________ 16
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 16
II. Întrebări teoretice ________________________________ 16
III. Speţe ________________________________________ 17
Seminar 5. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale
ale soţilor din căsătorie. Regimurile matrimoniale ___ 18
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 18
II. Întrebări teoretice ________________________________ 33
III. Speţe ________________________________________ 33
Seminar 6. Desfacerea căsătoriei ______________________ 37
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 37
II. Întrebări teoretice ________________________________ 45
III. Speţe ________________________________________ 46
VI Cuprins
Seminar 7. Rudenia. Filiaţia firească. Filiaţia
faţă de mamă _________________________________ 48
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 48
II. Întrebări teoretice ________________________________ 58
III. Speţe ________________________________________ 58
Seminar 8. Filiaţia firească faţă de tată _________________ 59
I. Întrebări teoretice ________________________________ 59
II. Speţe _________________________________________ 59
Seminar 9. Filiaţia civilă ______________________________ 62
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 62
II. Întrebări teoretice ________________________________ 67
III. Speţe ________________________________________ 67
Seminar 10. Încetarea adopţiei ________________________ 68
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 68
II. Întrebări teoretice ________________________________ 69
III. Speţe ________________________________________ 70
Seminar 11. Autoritatea părintească ___________________ 71
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 71
II. Întrebări teoretice ________________________________ 77
Seminar 12. Mijloace alternative de protecţie a copilului ___ 78
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil ________________ 78
II. Extras din Legea nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului ________________ 92
III. Întrebări teoretice ______________________________ 100
Seminar 13. Obligaţia legală de întreţinere _____________ 101
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil _______________ 101
II. Întrebări teoretice _______________________________ 105
III. Speţe _______________________________________ 106
Seminar 14. Recapitulare ___________________________ 108
I. Întrebări teoretice _______________________________ 108
II. Speţe ________________________________________ 108
III. Întrebări tip grilă _______________________________ 109Seminar 1. Logodna
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil
Titlul II. Căsătoria
Capitolul I. Logodna
Art. 266. Încheierea logodnei. (1) Logodna este promisiunea
reciprocă de a încheia căsătoria.
(2) Dispoziţiile privind condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei
sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepţia avizului
medical şi a autorizării instanţei de tutelă.
(3) Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi
poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.
(4) Încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea logodnei.
(5) Logodna se poate încheia doar între bărbat şi femeie.
Art. 267. Ruperea logodnei. (1) Logodnicul care rupe logodna
nu poate fi constrâns să încheie căsătoria.
(2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată
nescrisă.
(3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate
fi dovedită cu orice mijloc de probă.
Art. 268. Restituirea darurilor. (1) În cazul ruperii logodnei,
sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea
logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei,
cu excepţia darurilor obişnuite.
(2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este
cu putinţă, în măsura îmbogăţirii.
(3) Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin
moartea unuia dintre logodnici.
Art. 269. Răspunderea pentru ruperea logodnei. (1) Partea
care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri
pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în
2 Dreptul familiei
măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru
orice alte prejudicii cauzate.
(2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să
rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în condiţiile alin. (1).
Art. 270. Termenul de prescripţie. Dreptul la acţiune întemeiat
pe dispoziţiile art. 268 şi 269 se prescrie într-un an de la ruperea
logodnei.
II. Întrebări teoretice
a) Ce este logodna?
b) Care sunt condiţiile de fond la încheierea logodnei?
c) Care sunt efectele logodnei – drepturile şi obligaţiile logodnicilor?
d) Este posibilă practic încheierea unei căsătorii fără încheierea
unei logodne?
e) Care sunt efectele ruperii/încetării logodnei?
III. Speţe
1. La data de 17 aprilie 2012 a avut loc o petrecere cu ocazia
logodnei dintre A şi B, ambii majori, la locuinţa părinţilor lui A şi în
prezenţa a 50 de invitaţi. În acest cadru solemn, A şi B au consimţit,
în faţa tuturor celor prezenţi, să se căsătorească. Data nunţii a
fost stabilită pentru 12 octombrie 2012, dată la care A s-a prezentat
în faţa ofiţerului stării civile şi a cerut încheierea căsătoriei cu B,
aducând totodată 2 martori care au recunoscut faptul că B şi-a dat
consimţământul la căsătorie încă de la data de 17 aprilie 2012.
Ce ar trebui să facă ofiţerul de stare civilă?
2. În data de 1 octombrie 2011, A a cerut-o de soţie pe B, propunându-
i să se căsătorească în data de 1 iunie 2012. B a fost de
acord cu propunerea, solicitând însă şi obţinând de la acesta încheierea
unei convenţii scrise prin care A promite că, în cazul în
care se va răzgândi în privinţa încheierii căsătoriei, îi va plăti lui B o
compensaţie de 10.000 de euro pentru suferinţa emoţională şi
pentru afectarea imaginii în faţa rudelor şi a cunoscuţilor care vor fi
invitaţi la o nuntă ce nu va mai avea loc. La data de 25 mai 2012, A
a anunţat-o pe B că nu doreşte să se mai căsătorească cu ea, cei
1. Logodna 3
200 de invitaţi urmând a fi anunţaţi că nunta nu va mai avea loc. B
introduce a acţiune civilă împotriva lui A, solicitând obligarea acestuia
la plata sumei de 10.000 de euro cu titlu de daune morale
pentru ruperea abuzivă a logodnei.
Motivaţi în detaliu cererea lui B. Formulaţi şi apărarea lui A.
3. A şi B, logodiţi la 1 decembrie 2011, au primit ca daruri de
logodnă un autoturism, un lingou de aur de 50 de grame, o vază, o
cafetieră, un robot de bucătărie şi suma de 10.000 de lei. În urma
ruperii logodnei prin acordul celor doi, persoanele care au făcut
aceste daruri au solicitat restituirea lor.
Determinaţi care sunt darurile supuse restituirii. Ce se întâmplă
în cazul în care căsătoria nu se încheie ca urmare a decesului lui A
înainte de data nunţii?
4. C şi D decid să se căsătorească peste 6 luni. În acest interval,
C rezervă un restaurant pentru petrecerea de nuntă, achitând
un avans nereturnabil de 2.000 de lei, cumpără invitaţii de nuntă în
valoare de 500 de lei, îşi cumpără o rochie de mireasă în valoare
de 10.000 de lei şi achită un avans nereturnabil de 5.000 de lei
pentru angajarea unei formaţii muzicale care să cânte la nuntă. D o
anunţă pe C, cu 2 săptămâni înainte de nuntă, că nu doreşte să se
mai căsătorească, urmând a se dedica vieţii monahale. C îl acţionează
în judecată pe D, solicitându-i acestuia despăgubiri pentru
ruperea abuzivă a logodnei, despăgubiri cuprinzând toate cheltuielile
făcute în vederea nunţii.
Formulaţi apărarea lui D atât în privinţa obligaţiei de a plăti despăgubiri
în general, cât şi în privinţa cuantumului despăgubirilor.
Seminar 2. Condiţiile de fond şi
de formă pentru încheierea căsătoriei
I. Prevederi aplicabile din noul Cod civil
Capitolul II. Încheierea căsătoriei
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru
încheierea căsătoriei
Art. 271. Consimţământul la căsătorie. Căsătoria se încheie
între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.
Art. 272. Vârsta matrimonială. (1) Căsătoria se poate încheia
dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de
16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea
părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei
de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În
cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria,
instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în
vedere interesul superior al copilului.
(3) Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate
de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este
suficientă.
(4) De asemenea, în condiţiile art. 398, este suficientă încuviinţarea
părintelui care exercită autoritatea părintească.
(5) Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa
căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii
care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
Art. 273. Bigamia. Este interzisă încheierea unei noi căsătorii
de către persoana care este căsătorită.
2. Condiţiile de fond şi de formă pentru încheierea căsătoriei 5
Art. 274. Interzicerea căsătoriei între rude. (1) Este interzisă
încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între
cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie
colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de
tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere
încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical
special dat în acest sens.
(3) În cazul adopţiei, dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile
atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a
căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.
Art. 275. Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana
minoră. Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care
se află sub tutela sa.
Art. 276. Alienaţia şi debilitatea mintală. Este interzis să se
căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.
Art. 277. Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire
cu căsătoria. (1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de
acelaşi sex.
(2) Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau
contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni
străini nu sunt recunoscute în România.
(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de
acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni
români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
(4) Dispoziţiile legale privind libera circulaţie pe teritoriul României
a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului
Economic European rămân aplicabile.
Secţiunea a 2-a. Formalităţile
pentru încheierea căsătoriei
Art. 278. Comunicarea stării de sănătate. Căsătoria nu se
încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea
sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria
celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.
Art. 279. Locul încheierii căsătoriei. (1) Căsătoria se celebrează
de către ofiţerul de stare civilă, la sediul primăriei.
6 Dreptul familiei
(2) Prin excepţie, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului,
de către un ofiţer de stare civilă de la o altă primărie decât
cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii
soţi, cu obligativitatea înştiinţării primăriei de domiciliu sau de reşedinţă
a viitorilor soţi, în vederea publicării.
Art. 280. Declaraţia de căsătorie. (1) Cei care vor să se căsătorească
vor face personal declaraţia de căsătorie, potrivit legii, la
primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
(2) În cazurile prevăzute de lege, declaraţia de căsătorie se
poate face şi în afara sediului primăriei.
(3) Atunci când viitorul soţ este minor, părinţii sau, după caz, tutorele
vor face personal o declaraţie prin care încuviinţează încheierea
căsătoriei. Dispoziţiile art. 272 alin. (5) rămân aplicabile.
(4) Dacă unul dintre viitorii soţi, părinţii sau tutorele nu se află în
localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declaraţia
la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa,
care o transmite, în termen de 48 de ore, la primăria unde
urmează a se încheia căsătoria.
Art. 281. Conţinutul declaraţiei de căsătorie. (1) În declaraţia
de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment
legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor
purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
(2) Odată cu declaraţia de căsătorie, ei vor prezenta dovezile
cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.
Art. 282. Alegerea numelui de familie. Viitorii soţi pot conveni
să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia
dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi
păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte
numele lor reunite.
Art. 283. Publicitatea declaraţiei de căsătorie. (1) În aceeaşi
zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune
publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special
amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia
unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei
unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.
(2) Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu:
data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după
2. Condiţiile de fond şi de formă pentru încheierea căsătoriei 7
caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea
că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10
zile de la data afişării.
(3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei
de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data
încheierii căsătoriei.
(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al
oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate
să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei
înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3).
Art. 284. Reînnoirea declaraţiei de căsătorie. În cazul în care
căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afişării
declaraţiei de căsătorie sau dacă viitorii soţi doresc să modifice
declaraţia iniţială, trebuie să se facă o nouă declaraţie de căsătorie
şi să se dispună publicarea acesteia.
Art. 285. Opoziţia la căsătorie. (1) Orice persoană poate face
opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă
alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
(2) Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea
dovezilor pe care se întemeiază.
Art. 286. Refuzul celebrării căsătoriei. Ofiţerul de stare civilă
refuză să celebreze căsătoria dacă, pe baza verificărilor pe care
este obligat să le efectueze, a opoziţiilor primite sau a informaţiilor
pe care le deţine, în măsura în care acestea din urmă sunt notorii,
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
Art. 287. Celebrarea căsătoriei. (1) Viitorii soţi sunt obligaţi să
se prezinte împreună la sediul primăriei, pentru a-şi da consimţământul
la căsătorie în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa
ofiţerului de stare civilă.
(2) Cu toate acestea, în cazurile prevăzute de lege, ofiţerul de
stare civilă poate celebra căsătoria şi în afara sediului serviciului de
stare civilă, cu respectarea celorlalte condiţii menţionate la alin. (1).
(3) Persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita
celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de
stare civilă sau cel care oficiază căsătoria să cunoască această
limbă.
8 Dreptul familiei
Art. 288. Martorii la căsătorie. (1) Martorii atestă faptul că soţii
şi-au exprimat consimţământul potrivit art. 287.
(2) Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei incapabilii, precum
şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi
să ateste faptele prevăzute la alin. (1).
(3) Martorii pot fi şi rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare
dintre viitorii soţi.
Art. 289. Momentul încheierii căsătoriei. Căsătoria este încheiată
în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia
dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii
căsătoriei
Art. 290. Actul de căsătorie. După încheierea căsătoriei, ofiţerul
de stare civilă întocmeşte, de îndată, în registrul actelor de
stare civilă, actul de căsătorie, care se semnează de către soţi, de
cei 2 martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
Art. 291. Formalităţile privind regimul matrimonial. Ofiţerul
de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul
matrimonial ales. El are obligaţia ca, din oficiu şi de îndată, să comunice
la registrul prevăzut la art. 334 alin. (1), precum şi, după
caz, notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o
copie de pe actul de căsătorie.
Art. 292. Dovada căsătoriei. (1) Căsătoria se dovedeşte cu
actul de căsătorie şi prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza
acestuia.
(2) Cu toate acestea, în situaţiile prevăzute de lege, căsătoria
se poate dovedi cu orice mijloc de probă.
II. Întrebări teoretice
a) În ce împrejurări trebuie exprimate încuviinţările părinţilor/tutorelui
pentru încheierea unei căsătorii de către un minor între 16 şi
18 ani?
b) Este necesară încuviinţarea părintelui decăzut din drepturile
părinteşti în cazul căsătoriei minorului între 16 şi 18 ani? Oferiţi argumente
atât pentru un răspuns pozitiv, cât şi pentru unul negativ.
2. Condiţiile de fond şi de formă pentru încheierea căsătoriei 9
c) Cum funcţionează impedimentul rudeniei în cazul unui copil
adoptat sau conceput prin reproducere umană asistată medical cu
terţ donator?
d) Care este statutul juridic al căsătoriilor între persoane de
acelaşi sex în România?
e) În ce situaţii se poate concluziona că lipseşte caracterul public
al oficierii căsătoriei?
III. Speţe
1. A şi B, cetăţeni români, se căsătoresc în străinătate, fiecare
dintre soţi păstrându-şi numele de familie iniţial. După revenirea în
România, căsătoria iniţială nu este declarată şi nu este înregistrată
în registrul de stare civilă, iar A şi B se căsătoresc din nou, de data
aceasta adoptând ca nume comun numele de familie al soţiei A.
Discutaţi dacă în cazul acestei căsătorii este incident impedimentul
bigamiei.
2. C şi D solicită autorizarea instanţei de tutelă pentru a se căsători,
C având vârsta de 16 ani, iar D de 17 ani şi cei doi fiind veri
primari. În cererea lor, petenţii argumentează că C este însărcinată
în două luni, iar părinţii celor doi sunt de acord cu încheierea căsătoriei.
Discutaţi problemele juridice incidente.


Titlu: Dreptul familiei - Caiet de seminar
Autori: Marius Floare
Editura: Hamangiu
Pagini: 128
Data aparititei: 18 Februarie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-678-140-4

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.021 sec