Dreptul de proprietate I. Caractere juridice, subiecte, modalităţi, dezmembrăminte

Dreptul de proprietate I. Caractere juridice, subiecte, modalităţi, dezmembrăminte
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 496
Categoria: Privat

DESCRIERE

Lucrarea, structurată în trei volume, prezintă hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, cu precădere ale celor din Bucureşti, majoritatea nepublicate până acum, în cauzele cu care au fost învestite în ultimii ani în problematica atât de diversă a dreptului de proprietate, în special a dreptului de proprietate privată, referitor la condiţiile generale de exercitare, modalităţile juridice, dezmembrămintele dreptului, circulaţia juridică a bunurilor, modurile de dobândire (accesiunea, uzucapiunea, legea, succesiunea etc.), publicitatea imobiliară, mijloacele de apărare (acţiunea în revendicare, acţiunea în grăniţuire etc.).
Astfel, acest prim volum grupează speţe în care obiect de analiză au fost caracterele juridice ale dreptului de proprietate, dar şi limitele determinate de lege în care acesta poate fi exercitat, cum ar fi reglementările în domeniile de interes naţional. Tot în categoria limitelor de exercitare a proprietăţii sunt selectate soluţii privind problema respectării normelor de edificare şi modificare a construcţiilor, de concesiune, expropriere pentru utilitate publică şi rechiziţie. De asemenea, au fost inserate hotărâri în care a fost sancţionat abuzul de drept sau în care s-a analizat titularul dreptului de proprietate în contextul raporturilor de locaţiune, de concubinaj, al moştenirilor vacante, al bunurilor fără stăpân, al administratorului proprietăţii publice a statului român ori în contextul tratatelor internaţionale când proprietatea unui imobil a revenit unui stat terţ.
Speţele care vizează modalităţile dreptului de proprietate sunt grupate în două secţiuni: mai întâi, proprietatea comună pe cote-părţi obişnuită, cu soluţii referitoare la partaj sau menţinerea coproprietăţii; mai apoi, proprietatea comună în devălmăşie, cu o varietate de probleme practice izvorâte din relaţiile patrimoniale de căsătorie sau de concubinaj. În fine, capitolul dedicat dezmembrămintelor dreptului de proprietate prezintă aspecte legate nu numai de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie, servitute sau superficie, dar şi de interpretare a contractelor sau de probaţiune.
Sumar
Capitolul I. Decizii în interesul legii
Capitolul al II-lea. Caractere juridice. Condiţii generale de exercitare. Subiecte
Secţiunea 1. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate. Conţinutul dreptului
Secţiunea a 2-a. Exercitarea dreptului de proprietate în limitele determinate de lege
Secţiunea a 3-a. Abuzul de drept
Secţiunea a 4-a. Subiectele dreptului de proprietate
Capitolul al III-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate
Secţiunea 1. Proprietatea comună pe cote-părţi obişnuită sau temporară. Proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă
Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună în devălmăşie
Capitolul al IV-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
Secţiunea 1. Dreptul de uzufruct
Secţiunea a 2-a. Dreptul de uz şi abitaţie
Secţiunea a 3-a. Dreptul de servitute
Secţiunea a 4-a. Dreptul de superficie
Data: 21.12.2009
496 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.025 sec