Dreptul administrativ al bunurilor

Dreptul administrativ al bunurilor
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2011
Pagini: 266
Format: 14x20,5
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Autorul, Coca N. George este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, titular al cursului,, Dreptul administrativ al bunurilor''.

Cursul de faţă se adresează în primul rând studenţilor facultăţilor de drept, specializarea drept administrativ.

Modul de alcătuire a cursului scoate în evidenţă calităţile autorului de cadru didactic, dar în egală măsură, şi de practician, ca avocat în Baroul Bucureşti.

De asemenea, se evidenţiază şi modul clar de prezentare, structura logică şi concisă, reprezentarea grafică a unor noţiuni pentru a se asigura o mai buna transmitere a informaţiei.

Autorul foloseşte experienţa îndelungată pe care a dobândit-o în calitatea sa de şef al unor structuri juridice din cadrul unor instituţii publice centrale.

Recomandăm acest curs în primul rând studenţilor, dar în egală măsură şi teoreticienilor şi practicienilor.
Cuprins:


Tema I - DREPTUL ADMINISTRATIV ÎN SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC1. Sistemul de drept românesc


2. Dreptul administrativ, ramură a
dreptului public român


3. Dreptul administrativ al bunurilor,
subramură a dreptului administrativ român
Tema II - NOŢIUNEA DE DOMENIU1. Domeniul public în dreptul românesc


2. Domeniul public în dreptul roman


3. Domeniul public în dreptul francez
Tema III - PATRIMONIUL ŞI DREPTURILE DOMENIALE1. Noţiunea de patrimoniu


2. Caracteristicile juridice ale
patrimoniului


3. Patrimoniul statului şi al
unităţilor administrativ- teritoriale


4. Drepturile domeniale
Tema IV - DOMENIUL PUBLIC1. Sfera bunurilor domeniului public


2. Titularii domeniului public


3. Încadrarea bunurilor în domeniul
public


4. Clasificarea bunurilor domeniului
public


5. Regimul juridic al domeniului
public.


5. 1. Dreptul de proprietate publică,
formă a dreptului de proprietate


5. 2. Comparaţie între caracterele
generale ale dreptului de proprietate şi caracterele juridice specifice ale
dreptului de proprietate publică.


5. 3. Clasificarea domeniului public în
funcţie de titularii dreptului de proprietate
Tema V - FORMAREA DOMENIULUI PUBLIC1. Modurile de dobândire a dreptului
de proprietate publică


2. Modurile de încetare a dreptului de
proprietate publică
Tema VI - EXPROPRIEREA1. Noţiune


2. Obiect


3. Principii


4. Procedură


5. Efecte
Tema VII - RECHIZIŢIA DE BUNURI1. Noţiune. Sediul materiei


2. Raportul juridic de rechiziţie


2. 1. Subiectele raportului juridic de
rechiziţie


2. 2. Obiectul raportului juridic de
rechiziţie


3. Procedura aplicării măsurii
rechiziţionării


4. Regimul actelor juridice privind
rechiziţiile


5. Restituirea
bunurilor rechiziţionate şi stabilirea despăgubirilor
Tema VIII - ACHIZIŢIILE PUBLICE1. Cadrul legislativ


2. Contractul de achiziţie publică


2. 1. Caracterele juridice ale
contractului de achiziţie publică


2. 2. Părţile contractul de achiziţie
publică


3. Procedurile de atribuire a
contractului de achiziţie publică


3. 1. Reguli de elaborare a
documentaţiei de atribuire


3. 2. Reguli de participare la
procedura de atribuire


3. 3. Reguli de publicitate în
procedura de atribuire


3. 4. Alte reguli ale procedurii de
atribuire


3. 5. Proceduri de atribuire


3. 6. Modalităţi speciale de atribuire
a contactului de achiziţie publică


4. Atribuirea contractului de
achiziţie publică


4. 1. Oferta. Oferte alternative


4. 2. Selecţia şi calificarea
ofertanţilor/candidaţilor


4. 3. Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică


4. 4. Stabilirea ofertei câştigătoare


4. 5. Anularea aplicării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică


5. Soluţionarea litigiilor privind
achiziţiile publice


5. 1. Contestaţia


5. 2. Consiliul Naţional de Soluţionare
a Contestaţiilor


5. 3. Plângerea
Tema IX - UTILIZAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC1. Dreptul de proprietate publică


2. Formele de utilizare a bunurilor
din domeniul public


3. Darea în administrare a
bunurilor din domeniul public


3. 1.
Natura juridică a dreptului de administrare


3. 2. Formarea dreptului de
administrare


3. 3. Titularii dreptului de
administrare


3. 4. Caracterele juridice specifice
ale dreptului de administrare


3. 5. Încetarea dreptului de
administrare


4. Concesionarea bunurilor din
domeniul public


4. 1. Sediul materiei


4. 2. Contractul de concesiune


4. 3. Procedura administrativă a
concesionării


4. 4. Soluţionarea litigiilor privind
concesionarea


5. Închirierea bunurilor proprietate
publică


5. 1. Sediul materiei


5. 2. Procedura administrativă a
închirierii.


5. 3. Contractul de închiriere a
bunurilor proprietate publică


6. Darea în folosinţă a unor bunuri
proprietate publică


6. 1. Sediul materiei


6. 2. Titularii dreptului de folosinţă
gratuită asupra bunurilor din domeniul public


6. 3. Caracterele juridice specifice
ale dreptului de folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică


6. 4. Modalităţile de încetare a
dreptului de folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică
Tema X - REGLEMENTĂRI SPECIALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC1. Regimul juridic al domeniului
public privind folosirea terenurilor din fondul funciar şi amplasarea
construcţiilor pe aceste terenuri


2. Regimul juridic al domeniului
public privind căile terestre naţionale de comunicaţii


3. Regimul juridic al Dunării


4. Regimul juridic al spaţiului aerian
al României


5. Regimul juridic al frontierei de
stat


6. Regimul juridic al apelor maritime
interioare, al mării teritoriale, al
zonei contigue şi al zonei economice exclusive a României


7. Regimul juridic al patrimoniului
cultural naţional
Tema XI - DOMENIUL PRIVAT ADMINISTRATIV1. Regimul juridic al domeniului
privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale


2. Caracterele juridice specifice ale
regimului juridic al domeniului privat administrativ


3. Modalităţi de exercitare a
dreptului de proprietate asupra bunurilor din domeniul privat administrativ


3. 1. Administrarea generală a
bunurilor din domeniul privat administrativ


3. 2. Darea în administrare a bunurilor
domeniului privat administrativ


3. 3. Concesionarea bunurilor
domeniului privat administrativ


3. 4. Darea în folosinţă a bunurilor
aparţinând domeniului privat administrativ
Anexe


LEGEA nr. 213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia


LISTA cuprinzând unele bunuri care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale


O. U. G. nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.019 sec