Drept social european

Drept social european
Preț: 24,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 120
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

978-606-18-0056-8
Data aparitiei: 15 Iun 2012
Nr pagini : 120

Culegerea cuprinde peste 150 de grile şi studii de caz privind problemele teoretice şi practice specifice dreptului social european.Lucrarea este alcatuita din grile teoretice si studii de caz. Studiile de caz selectate prezinta, pe larg, problemele teoretice si practice specifice dreptului socialeuropean, contribuind la cunoasterea interpretarilor date reglementarilor elaborate de Uniunea Europeana si de Consiliul Europei, prin Curtea de Justitie a Uniunii Europene si prin Comitetul European pentru Drepturile Sociale, si la aplicarea corecta si unitara a acestora. Elaborarea prezentei lucrări răspunde aşteptărilor şi solicitărilor studenţilor – masteranzi în drept, dar şi cursanţilor Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, constituind unul din instrumentele necesare pregătirii examenelor la disciplina Dreptul european al muncii. Totodată, lucrarea constituie un material didactic necesar colegilor care predau această disciplină, îmbinând cunoştinţele teoretice cu practica judiciară în materia dreptului social european, facilitându-le astfel organizarea prelegerilor, a discuţiilor şi dezbaterilor din cadrul seminarelor, precum şi verificarea mai eficientă a cunoştinţelor însuşite de studenţi şi cursanţi.

Autorii culegerii pun la dispozitie:

Directiva 2000/78/CE a consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalitătii de tratament în ceea ce priveste încadrarea în muncă si ocuparea fortei de muncă;
Directiva consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligatia angajatorului de a informa lucrătorii asupra conditiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă;
Directiva 98/5/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obtinut calificarea.
Directiva 97/81/CE a consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fractiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP si CES.
Regulamentul (CE) NR. 883/2004 al Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială(Text cu relevată pentru SEE si pentru Elvetia).
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalitătii de sanse si al egalitătii de tratament între bărbati si femei în materie de încadrare în muncă si de muncă (reformă).
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale.
Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.
Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.
Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătătirii securitătii si a sănătătii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru cresterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP si CES si de abrogare a Directivei 96/34/CE (Text cu relevantă pentru SEE)
Directiva1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE si CEEP.
CARTA SOCIALA EUROPEANA – REVIZUITA (STE. 163 – 1996)
Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protectia lucrătorilor salariati în cazul insolventei angajatorului (versiune codificată) (Text cu relevantă pentru SEE).
Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităti sau părti de întreprinderi sau unităti.
Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fractiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP si CES.
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare si consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană.
Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalitătii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică.
Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la concedierile colective.
Directiva Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în domeniul securitătii sociale.
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (2010/C 83/02)

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.044 sec