Drept penal. Partea generala. Partea speciala. Sinteze si teste grila.

Drept penal. Partea generala. Partea speciala. Sinteze si teste grila.
Preț: 64,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 456

DESCRIERE

Lucrarea reprezintă o analiză structurată şi sistematizată a principalelor instituţii de drept penal general, precum şi a infracţiunilor din partea specială a codului penal cel mai des întâlnite în practica judiciară. Pe lângă opiniile teoretice, sunt prezentate cele mai relevante soluţii pronunţate de instanţele române de-a lungul timpului cu privire la instituţiile studiate.
La elaborarea lucrării au fost avute în vedere în principal opiniile concordante exprimate în doctrina română şi străină cu privire la problematica analizată.
Totodată a fost avută în vedere tematica solicitată la examenele de licenţă, admitere în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, sau la examenul de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv de definitivat al avocaţilor stagiari.
În esenţă lucrarea urmăreşte sistematizarea şi sintetizarea opiniilor sau soluţiilor concordante în materie penală, adică ceea ce rămâne în bagajul de cunoştinţe al citi-torului după lecturarea miilor de pagini de doctrină şi jurisprudenţă. În plus, autorul propune peste 150 de grile pentru verificarea cunoştinţelor în domeniul dreptului penal.

Cuprins
Abrevieri ............................................................................................................XIII
TITLUL I. PARTEA GENERALA.......................................................................... 1
Capitolul I. Aplicarea legii penale ........................................................................ 1
Sectiunea 1. Aplicarea legii penale în spatiu........................................................ 1
§1. Aplicarea legii penale faptelor savârsite pe teritoriul României ................ 1
§2. Aplicarea legii penale faptelor savârsite în afara teritoriului României........... 3
Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în timp.................................................... 5
§1. Principiul activitatii legii penale................................................................. 5
§2. Principiul neretroactivitatii legii penale ..................................................... 7
§3. Extraactivitatea legii penale ....................................................................... 7
Capitolul II. Infractiunea .................................................................................... 12
Sectiunea 1. Notiunea si trasaturile esentiale ale infractiunii............................. 12
§1. Notiune..................................................................................................... 12
§2. Trasaturile esentiale ale infractiunii ......................................................... 12
Sectiunea a 2-a. Continutul infractiunii.............................................................. 16
§1. Continutul generic al infractiunii.............................................................. 16
§2. Clasificari ale continutului infractiunii..................................................... 22
Capitolul III. Formele infractiunii intentionate ................................................ 23
Sectiunea 1. Acte de pregatire (preparatorii) ..................................................... 23
Sectiunea a 2-a. Tentativa .................................................................................. 24
§1. Modalitatile tentativei............................................................................... 25
§2. Incriminarea si pedepsirea tentativei ........................................................ 26
§3. Cauze de nepedepsire a tentativei............................................................. 26
Sectiunea a 3-a. Infractiunea fapt consumat....................................................... 28
Sectiunea a 4-a. Infractiunea fapt epuizat .......................................................... 28
Capitolul IV. Pluralitatea de infractori.............................................................. 30
Sectiunea 1. Pluralitatea de infractori ................................................................ 30
Sectiunea a 2-a. Participatia penala.................................................................... 30
§1. Felurile participatiei penale ...................................................................... 31
§2. Formele participatiei penale proprii ......................................................... 32
§3. Pedeapsa în caz de participatie penala...................................................... 39
§4. Împiedicarea de catre participant a savârsirii faptei ................................. 40
Capitolul V. Unitatea de infractiune .................................................................. 42
Sectiunea 1. Unitatea naturala............................................................................ 42
§1. Infractiunea simpla ................................................................................... 42
§2. Infractiunea continua................................................................................ 43
§3. Infractiunea deviata .................................................................................. 44
Sectiunea a 2-a. Unitatea legala de infractiune .................................................. 45
§1. Infractiunea continuata ............................................................................. 45
Drept penal. Partea generala. VIII Partea speciala
§2. Infractiunea complexa .............................................................................. 48
§3. Infractiunea progresiva............................................................................. 49
§4. Infractiunea de obicei ............................................................................... 49
Capitolul VI. Pluralitatea de infractiuni............................................................ 51
Sectiunea 1. Concursul de infractiuni ................................................................ 51
§1. Conditii..................................................................................................... 51
§2. Formele concursului de infractiuni........................................................... 52
§3. Sanctionarea concursului de infractiuni ................................................... 53
Sectiunea a 2-a. Recidiva ................................................................................... 56
§1. Forme ale recidivei................................................................................... 56
§2. Recidiva în cazul persoanei fizice ............................................................ 57
§3. Recidiva în cazul persoanei juridice......................................................... 64
§4. Descoperirea ulterioara a starii de recidiva .............................................. 65
Sectiunea a 3-a. Pluralitatea intermediara .......................................................... 65
§1. Pluralitatea intermediara în cazul persoanei fizice ................................... 65
§2. Pluralitatea intermediara în cazul persoanei juridice................................ 66
Capitolul VII. Cauzele care înlatura caracterul penal al faptei ...................... 67
Sectiunea 1. Legitima aparare ............................................................................ 67
§1. Notiune..................................................................................................... 67
§2. Conditiile legitimei aparari....................................................................... 68
§3. Conditiile legitimei aparari prezumate ..................................................... 71
§4. Efectele legitimei aparari.......................................................................... 72
Sectiunea a 2-a. Starea de necesitate.................................................................. 72
§1. Notiune..................................................................................................... 72
§2. Conditii..................................................................................................... 72
§3. Efectele starii de necesitate ...................................................................... 73
Sectiunea a 3-a. Constrângerea fizica ................................................................ 74
§1. Notiune..................................................................................................... 74
§2. Conditii..................................................................................................... 74
§3. Efectele constrângerii fizice ..................................................................... 74
Sectiune a 4-a. Constrângerea morala ................................................................ 75
§1. Notiune..................................................................................................... 75
§2. Conditii..................................................................................................... 75
§3. Efectele constrângerii morale ................................................................... 76
Sectiunea a 5-a. Cazul fortuit ............................................................................. 76
§1. Notiune..................................................................................................... 76
§2. Conditii..................................................................................................... 76
§3. Efectele cazului fortuit ............................................................................. 77
Sectiunea a 6-a. Iresponsabilitatea ..................................................................... 78
§1. Notiune..................................................................................................... 78
§2. Conditii..................................................................................................... 78
§3. Efectele iresponsabilitatii ......................................................................... 79
Sectiunea a 7-a. Betia......................................................................................... 79
§1. Notiune si feluri........................................................................................ 79
§2. Betia involuntara completa....................................................................... 80
Sectiunea a 8-a. Minoritatea faptuitorului.......................................................... 81
§1. Notiune..................................................................................................... 81
Cuprins IX
§2. Conditii..................................................................................................... 81
§3. Efectele starii de minoritate...................................................................... 81
Sectiunea a 9-a. Eroarea..................................................................................... 82
§1. Notiune si clasificare ................................................................................ 82
§2. Eroarea de fapt principala......................................................................... 82
§3. Eroarea de fapt secundara......................................................................... 84
§4. Eroarea de drept........................................................................................ 84
Capitolul VIII. Raspunderea penala .................................................................. 86
Sectiunea 1. Principiile raspunderii penale ........................................................ 86
Sectiunea a 2-a. Cauzele care înlatura raspunderea penala
sau consecintele condamnarii ..................................................................... 87
§1. Amnistia ................................................................................................... 87
§2. Prescriptia raspunderii penale .................................................................. 89
§3. Prescriptia executarii pedepsei ................................................................. 92
§4. Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia .................................... 94
§5. Împacarea partilor..................................................................................... 96
§6. Gratierea ................................................................................................... 97
§7. Reabilitarea............................................................................................. 101
Capitolul IX. Pedepsele ..................................................................................... 105
Sectiunea 1. Pedepse principale ....................................................................... 105
§1. Detentiunea pe viata ............................................................................... 105
§2. Închisoarea ............................................................................................. 107
§3. Amenda penala....................................................................................... 112
Sectiunea a 2-a. Pedepse complementare......................................................... 113
§1. Pedepse complementare aplicabile persoanei fizice............................... 113
§2. Pedepse complementare aplicabile persoanei juridice ........................... 116
Sectiunea a 3-a. Pedepse accesorii ................................................................... 118
Capitolul X. Individualizarea pedepselor ........................................................ 120
Sectiunea 1. Notiune si forme de individualizare ............................................ 120
Sectiunea a 2-a. Individualizarea judiciara a pedepselor ................................. 120
§1. Notiune, criterii ...................................................................................... 120
§2. Circumstante atenuante si agravante ...................................................... 121
Sectiunea a 3-a. Individualizarea judiciara a executarii pedepselor...................... 129
§1. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei..................................... 129
§2. Suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei............................. 134
§3. Executarea pedepsei închisorii la locul de munca .................................. 137
Capitolul XI. Sanctiunile aplicabile infractorilor minori ............................... 141
Sectiunea 1. Raspunderea penala a minorilor .................................................. 141
Sectiunea a 2-a. Masurile educative................................................................. 142
§1. Mustrarea................................................................................................ 142
§2. Libertatea supravegheata........................................................................ 142
§3. Internarea într-un centru de reeducare.................................................... 144
§4. Internarea într-un institut medical-educativ ........................................... 145
Sectiunea a 3-a. Pedepsele aplicabile minorilor............................................... 145
§1. Închisoarea ............................................................................................. 145
§2. Amenda .................................................................................................. 147
Drept penal. Partea generala. X Partea speciala
§3. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate minorului....... 147
§4. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control ...... 147
Capitolul XII. Masurile de siguranta ............................................................... 149
Sectiunea 1. Obligarea la tratament medical .................................................... 149
§1. Notiune, conditii..................................................................................... 149
§2. Continut, executare................................................................................. 150
§3. Durata..................................................................................................... 150
Sectiunea a 2-a. Internarea medicala................................................................ 151
§1. Notiune, conditii..................................................................................... 151
§2. Continut, executare................................................................................. 151
§3. Durata..................................................................................................... 152
Sectiunea a 3-a. Interzicerea unei functii sau profesii...................................... 152
§1. Notiune, conditii..................................................................................... 152
§2. Continut, executare................................................................................. 152
§3. Durata..................................................................................................... 153
Sectiunea a 4-a. Interzicerea de a se afla în anumite localitati......................... 153
§1. Notiune, conditii..................................................................................... 153
§2. Continut, executare................................................................................. 154
§3. Durata..................................................................................................... 154
Sectiunea a 5-a. Expulzarea ............................................................................. 154
§1. Notiune, conditii..................................................................................... 154
§2. Continut, executare................................................................................. 156
§3. Durata..................................................................................................... 156
Sectiunea a 6-a. Confiscarea speciala .............................................................. 157
§1. Notiune, conditii..................................................................................... 157
§2. Continut, executare................................................................................. 157
Sectiunea a 7-a. Interdictia de a reveni în locuinta familiei pe o perioada
determinata ............................................................................................... 161
§1. Notiune, conditii..................................................................................... 161
§2. Continut, executare................................................................................. 161
§3. Durata..................................................................................................... 162
GRILE. DREPT PENAL. PARTEA GENERALA......................................... 163
RASPUNSURI GRILE...................................................................................... 178
TITLUL II. PARTEA SPECIALA....................................................................... 179
Capitolul I. Infractiuni contra persoanei ......................................................... 179
Sectiunea 1. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii............ 179
Subsectiunea 1. Omuciderea ............................................................................ 179
§1. Omorul ................................................................................................... 179
§2. Omorul calificat...................................................................................... 183
§3. Omorul deosebit de grav ........................................................................ 190
§4. Pruncuciderea ......................................................................................... 195
§5. Uciderea din culpa.................................................................................. 200
§6. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii.................................................. 203
Subsectiunea a 2-a. Lovirea si vatamarea integritatii corporale
sau a sanatatii............................................................................................ 205
Cuprins XI
§1. Lovirea sau alte violente......................................................................... 205
§2. Vatamarea corporala............................................................................... 208
§3. Vatamarea corporala grava..................................................................... 210
§4. Lovirile si vatamarile cauzatoare de moarte........................................... 214
§5. Vatamarea corporala din culpa............................................................... 217
Subsectiunea a 3-a. Avortul ............................................................................. 220
§1. Provocarea ilegala a avortului ................................................................ 220
Capitolul II. Infractiuni contra libertatii persoanei........................................ 223
§1. Lipsirea de libertate în mod ilegal .......................................................... 223
§2. Violarea de domiciliu ............................................................................. 230
2.2. Obiectul infractiunii .............................................................................. 231
§3. Amenintarea ........................................................................................... 233
§4. Santajul................................................................................................... 235
§5. Violarea secretului corespondentei......................................................... 238
§6. Divulgarea secretului profesional........................................................... 241
Capitolul III. Infractiuni privitoare la viata sexuala ...................................... 243
§1. Violul...................................................................................................... 243
§2. Actul sexual cu un minor........................................................................ 248
§3. Seductia .................................................................................................. 251
§4. Perversiunea sexuala .............................................................................. 253
§5. Coruptia sexuala..................................................................................... 256
§6. Incestul ................................................................................................... 258
§7. Hartuirea sexuala.................................................................................... 260
Capitolul IV. Infractiuni contra patrimoniului............................................... 262
§1. Furtul ...................................................................................................... 262
§2. Furtul calificat ........................................................................................ 267
§3. Furtul urmarit la plângerea prealabila a persoanei vatamate .................. 276
§4. Tâlharia................................................................................................... 277
§5. Abuzul de încredere................................................................................ 286
§6. Gestiunea frauduloasa ............................................................................ 289
§7. Înselaciunea............................................................................................ 292
§8. Delapidarea............................................................................................. 298
§10. Distrugerea ........................................................................................... 300
§11. Tulburarea de posesie........................................................................... 304
§12. Tainuirea............................................................................................... 307
Capitolul V. Infractiuni contra autoritatii....................................................... 312
§1. Ultrajul ................................................................................................... 312
§2. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri................................................ 316
§3. Sustragerea de sub sechestru .................................................................. 318
Capitolul VI. Infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul.................. 321
§1. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor .................................. 321
§2. Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi .................................... 323
§3. Abuzul în serviciu contra intereselor publice ......................................... 325
§4. Neglijenta în serviciu.............................................................................. 327
§5. Purtarea abuziva ..................................................................................... 330
§6. Luarea de mita ........................................................................................ 333
Drept penal. Partea generala. XII Partea speciala
§7. Darea de mita ......................................................................................... 340
§8. Primirea de foloase necuvenite............................................................... 343
§9. Traficul de influenta ............................................................................... 346
Capitolul VII. Infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei ...................... 351
§1. Denuntarea calomnioasa......................................................................... 351
§2. Marturia mincinoasa............................................................................... 353
§3. Încercarea de a determina marturia mincinoasa ..................................... 357
§4. Nedenuntarea unor infractiuni................................................................ 359
§5. Omisiunea sesizarii organelor judiciare ................................................. 361
§6. Favorizarea infractorului ........................................................................ 363
§7. Arestarea nelegala .................................................................................. 366
§8. Cercetarea abuziva ................................................................................. 367
§9. Supunerea la rele tratamente .................................................................. 369
§10. Represiunea nedreapta.......................................................................... 371
§11. Evadarea ............................................................................................... 372
§12. Înlesnirea evadarii ................................................................................ 375
§13. Nerespectarea hotarârilor judecatoresti ................................................ 377
§14. Retinerea sau distrugerea de înscrisuri ................................................. 382
Capitolul VIII. Infractiunile de fals.................................................................. 384
§1. Falsificarea de monede sau alte valori.................................................... 384
§2. Falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport .............................. 388
§3. Detinerea de instrumente în vederea falsificarii de valori ...................... 390
Capitolul IX. Falsuri în înscrisuri .................................................................... 392
§1. Falsul material în înscrisuri oficiale ....................................................... 392
§2. Falsul intelectual .................................................................................... 394
§3. Falsul în înscrisuri sub semnatura privata .............................................. 397
§4. Uzul de fals............................................................................................. 400
§5. Falsul în declaratii .................................................................................. 401
§6. Falsul privind identitatea ........................................................................ 404
Capitolul X. Infractiuni care aduc atingere unor relatii
privind convietuirea sociala .............................................................................. 407
§1. Abandonul de familie ............................................................................. 407
§2. Relele tratamente aplicate minorului...................................................... 409
§3. Nerespectarea masurilor privind încredintarea minorului ...................... 411
Capitolul XI. Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii
privind convietuirea sociala .............................................................................. 413
§1. Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii
si linistii publice ........................................................................................... 413
§2. Asocierea pentru savârsirea de infractiuni.............................................. 414
§3. Proxenetismul......................................................................................... 417
GRILE. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA........................................... 420
RASPUNSURI GRILE...................................................................................... 431
Bibliografie generala.......................................................................................... 433

Data aparitiei: 19 Oct 2010
Nr pagini : 456

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0560 sec