Drept penal. Partea generala. Partea speciala. Editia 4

Drept penal. Partea generala. Partea speciala. Editia 4
Preț: 99,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 672
Categoria: Penal

DESCRIERE

Include modificările şi completările aduse Codului penal prin Legea nr. 27/2012 şi Legea nr. 63/2012, cuprinzând şi explicaţii ale noilor instituţii


Urmărind perfecţionarea continuă a conţinutului şi conceptului acestei cărţi, ediţia a 4-a a Sintezelor de drept penal reuneşte experienţa ediţiilor anterioare, păstrând tradiţia lor şi adăugând un plus de rigoare şi fineţe, care o transformă într-una dintre cele mai performante şi apreciate cărţi de drept penal în acest moment.

Această carte nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de drept penal, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Autorul, membru a numeroase comisii de elaborare a subiectelor la examenele de admitere în magistratură sau promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, a gândit un format mult mai util şi prietenos pentru cei care aleg să înveţe după această carte.

Prezenta ediţie aduce multe elemente noi, unele de mare complexitate, dar fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului:

1. comentarii suplimentare atât cu privire la instituţiile de drept penal, partea generală, cât şi cu privire la infracţiunile din partea specială;
2. soluţii jurisprudenţiale noi ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale, multe dintre acestea din urmă nepublicate, riguros selecţionate şi inserate; fiecare speţă este exemplul ce clarifică şi punctează comentariul exact acolo unde trebuie;
3. în premieră, jurisprudenţă în materia răspunderii penale a persoanei juridice;
4. actualizarea cărţii prin raportare la cea mai recentă legislaţie în vigoare, inclusiv modificările şi completările aduse Codului penal prin Legea nr. 27/2012 şi Legea nr. 63/2012, cuprinzând şi explicaţii ale noilor instituţii;
5. teste grilă noi.

Toate aceste elemente recomandă această ediţie drept cea mai bună şi complexă ediţie a Sintezelor de drept penal de la apariţia acestora în urmă cu mai bine de doi ani.

978-973-115-986-7
Data aparitiei: 01 Mar 2013
Nr pagini : 672Cuprins
Abrevieri .............................................................................................................. XV
TITLUL I. PARTEA GENERALĂ .......................................................................... 1
Capitolul I. Aplicarea legii penale ........................................................................ 1
Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în spaţiu ........................................................ 1
§1. Aplicarea legii penale faptelor săvârşite pe teritoriul României ................. 1
§2. Aplicarea legii penale faptelor săvârşite în afara teritoriului României ........... 3
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în timp .................................................... 7
§1. Principiul activităţii legii penale ................................................................. 7
§2. Principiul neretroactivităţii legii penale ................................................... 10
§3. Extraactivitatea legii penale ..................................................................... 12
Capitolul II. Infracţiunea .................................................................................... 22
Secţiunea 1. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii ............................. 22
§1. Noţiune ..................................................................................................... 22
§2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii ......................................................... 22
Secţiunea a 2-a. Conţinutul infracţiunii.............................................................. 26
§1. Conţinutul generic al infracţiunii .............................................................. 26
§2. Clasificări ale conţinutului infracţiunii ..................................................... 41
Capitolul III. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei ........................ 42
Secţiunea 1. Legitima apărare ............................................................................ 42
§1. Noţiune ..................................................................................................... 42
§2. Condiţiile legitimei apărări ....................................................................... 43
§3. Condiţiile legitimei apărări prezumate ..................................................... 47
§4. Efectele legitimei apărări .......................................................................... 48
Secţiunea a 2-a. Starea de necesitate .................................................................. 49
§1. Noţiune ..................................................................................................... 49
§2. Condiţii ..................................................................................................... 49
§3. Efectele stării de necesitate ...................................................................... 50
Secţiunea a 3-a. Constrângerea fizică ................................................................ 51
§1. Noţiune ..................................................................................................... 51
§2. Condiţii ..................................................................................................... 52
§3. Efectele constrângerii fizice ..................................................................... 52
Secţiunea a 4-a. Constrângerea morală .............................................................. 53
§1. Noţiune ..................................................................................................... 53
§2. Condiţii ..................................................................................................... 53
§3. Efectele constrângerii morale ................................................................... 54
Secţiunea a 5-a. Cazul fortuit ............................................................................. 56
§1. Noţiune ..................................................................................................... 56
§2. Condiţii ..................................................................................................... 56
VIII Drept penal. Partea generală. Partea specială
§3. Efectele cazului fortuit ............................................................................. 57
Secţiunea a 6-a. Iresponsabilitatea ..................................................................... 58
§1. Noţiune ..................................................................................................... 58
§2. Condiţii ..................................................................................................... 58
§3. Efectele iresponsabilităţii ......................................................................... 59
Secţiunea a 7-a. Beţia ......................................................................................... 59
§1. Noţiune şi feluri ........................................................................................ 59
§2. Beţia involuntară completă ....................................................................... 60
Secţiunea a 8-a. Minoritatea făptuitorului .......................................................... 61
§1. Noţiune ..................................................................................................... 61
§2. Condiţii ..................................................................................................... 62
§3. Efectele stării de minoritate ...................................................................... 62
Secţiunea a 9-a. Eroarea ..................................................................................... 64
§1. Noţiune şi clasificare ................................................................................ 64
§2. Eroarea de fapt principală ......................................................................... 64
§3. Eroarea de fapt secundară ......................................................................... 66
§4. Eroarea de drept........................................................................................ 67
Capitolul IV. Formele infracţiunii intenţionate ................................................ 68
Secţiunea 1. Acte de pregătire (preparatorii) ..................................................... 68
Secţiunea a 2-a. Tentativa .................................................................................. 70
§1. Modalităţile tentativei ............................................................................... 71
§2. Incriminarea şi pedepsirea tentativei ........................................................ 72
§3. Cauze de nepedepsire a tentativei ............................................................. 73
Secţiunea a 3-a. Infracţiunea fapt consumat ....................................................... 76
Secţiunea a 4-a. Infracţiunea fapt epuizat .......................................................... 76
Capitolul V. Pluralitatea de infractori ............................................................... 78
Secţiunea 1. Formele pluralităţii de infractori .................................................... 78
Secţiunea a 2-a. Participaţia penală .................................................................... 79
§1. Felurile participaţiei penale ...................................................................... 79
§2. Formele participaţiei penale proprii ......................................................... 81
§3. Pedeapsa în caz de participaţie penală ...................................................... 90
§4. Împiedicarea de către participant a săvârşirii faptei ................................. 91
Capitolul VI. Unitatea de infracţiune ................................................................. 92
Secţiunea 1. Unitatea naturală ............................................................................ 92
§1. Infracţiunea simplă ................................................................................... 92
§2. Infracţiunea continuă ................................................................................ 93
§3. Infracţiunea deviată .................................................................................. 94
Secţiunea a 2-a. Unitatea legală de infracţiune .................................................. 95
§1. Infracţiunea continuată ............................................................................. 95
§2. Infracţiunea complexă .............................................................................. 99
§3. Infracţiunea progresivă ........................................................................... 100
§4. Infracţiunea de obicei ............................................................................. 101
Capitolul VII. Pluralitatea de infracţiuni ........................................................ 103
Secţiunea 1. Concursul de infracţiuni .............................................................. 103
§1. Condiţii ................................................................................................... 103
§2. Formele concursului de infracţiuni ......................................................... 104
Cuprins IX
§3. Sancţionarea concursului de infracţiuni ................................................. 106
Secţiunea a 2-a. Recidiva ................................................................................. 110
§1. Forme ale recidivei ................................................................................. 111
§2. Recidiva în cazul persoanei fizice .......................................................... 111
§3. Recidiva în cazul persoanei juridice ....................................................... 121
§4. Descoperirea ulterioară a stării de recidivă ............................................ 122
Secţiunea a 3-a. Pluralitatea intermediară ........................................................ 123
§1. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei fizice ................................. 123
§2. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei juridice .............................. 124
Capitolul VIII. Răspunderea penală ................................................................ 125
Secţiunea 1. Principiile răspunderii penale ...................................................... 125
Secţiunea a 2-a. Înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea administrativă ..... 126
Capitolul IX. Pedepsele ..................................................................................... 128
Secţiunea 1. Pedepse principale ....................................................................... 128
§1. Detenţiunea pe viaţă ............................................................................... 128
§2. Închisoarea ............................................................................................. 130
§3. Amenda penală ....................................................................................... 138
Secţiunea a 2-a. Pedepse complementare ......................................................... 139
§1. Pedepse complementare aplicabile persoanei fizice ............................... 139
§2. Pedepse complementare aplicabile persoanei juridice ........................... 143
Secţiunea a 3-a. Pedepse accesorii ................................................................... 147
Capitolul X. Individualizarea pedepselor ........................................................ 150
Secţiunea 1. Noţiune şi forme de individualizare ............................................ 150
Secţiunea a 2-a. Individualizarea judiciară a pedepselor ................................. 150
§1. Noţiune, criterii ...................................................................................... 150
§2. Circumstanţe atenuante şi agravante ...................................................... 155
Secţiunea a 3-a. Individualizarea judiciară a executării pedepselor ................. 168
§1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ..................................... 168
§2. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei ............................. 176
§3. Executarea pedepsei închisorii la locul de muncă .................................. 182
Capitolul XI. Măsurile de siguranţă ................................................................. 186
Secţiunea 1. Obligarea la tratament medical .................................................... 186
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 186
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 187
§3. Durata ..................................................................................................... 187
Secţiunea a 2-a. Internarea medicală ................................................................ 188
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 188
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 188
§3. Durata ..................................................................................................... 189
Secţiunea a 3-a. Interzicerea unei funcţii sau profesii ...................................... 189
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 189
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 189
§3. Durata ..................................................................................................... 190
§4. Comparaţii .............................................................................................. 190
Secţiunea a 4-a. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi ......................... 191
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 191
X Drept penal. Partea generală. Partea specială
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 192
§3. Durata ..................................................................................................... 192
Secţiunea a 5-a. Expulzarea ............................................................................. 192
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 192
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 194
§3. Durata ..................................................................................................... 195
Secţiunea a 6-a. Confiscarea specială .............................................................. 195
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 195
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 195
Secţiunea a 7-a. Confiscarea extinsă ................................................................ 201
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 201
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 204
Secţiunea a 8-a. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă
determinată ............................................................................................... 204
§1. Noţiune, condiţii ..................................................................................... 204
§2. Conţinut, executare ................................................................................. 205
§3. Durata ..................................................................................................... 205
Capitolul XII. Minoritatea ................................................................................ 206
Secţiunea 1. Regimul răspunderii penale a infractorilor minori....................... 206
Secţiunea a 2-a. Regimul măsurilor educative ................................................. 207
§1. Mustrarea ................................................................................................ 207
§2. Libertatea supravegheată ........................................................................ 208
§3. Internarea într-un centru de reeducare .................................................... 210
§4. Internarea într-un institut medical-educativ ........................................... 212
Secţiunea a 3-a. Regimul pedepselor aplicabile minorilor ............................... 213
§1. Închisoarea ............................................................................................. 213
§2. Amenda .................................................................................................. 215
§3. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului ....... 215
§4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control ...... 215
Capitolul XIII. Cauzele care înlătură răspunderea penală. Cauze care
înlătură sau modifică executarea pedepselor. Cauze care înlătură
consecinţele condamnării .................................................................................. 218
§1. Amnistia ................................................................................................. 218
§2. Prescripţia răspunderii penale................................................................. 220
§3. Prescripţia executării pedepsei ............................................................... 225
§4. Lipsa plângerii prealabile. Retragerea plângerii prealabile .................... 228
§5. Împăcarea părţilor................................................................................... 230
§6. Graţierea ................................................................................................. 232
§7. Reabilitarea ............................................................................................. 236
GRILE. DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ ............................................ 241
RĂSPUNSURI GRILE .......................................................................................... 262
Cuprins XI
TITLUL II. PARTEA SPECIALĂ ....................................................................... 263
Capitolul I. Infracţiuni contra persoanei ......................................................... 263
Secţiunea 1. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii ............ 263
Subsecţiunea 1. Omuciderea ............................................................................ 263
§1. Omorul ................................................................................................... 263
§2. Omorul calificat ...................................................................................... 271
§3. Omorul deosebit de grav ........................................................................ 284
§4. Pruncuciderea ......................................................................................... 294
§5. Uciderea din culpă .................................................................................. 299
§6. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii .................................................. 304
Subsecţiunea a 2-a. Lovirea şi vătămarea integrităţii
corporale sau a sănătăţii ............................................................................ 306
§1. Lovirea sau alte violenţe ......................................................................... 306
§2. Vătămarea corporală ............................................................................... 310
§3. Vătămarea corporală gravă ..................................................................... 313
§4. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ........................................ 319
§5. Vătămarea corporală din culpă ............................................................... 322
Subsecţiunea a 3-a. Avortul ............................................................................. 328
§1. Provocarea ilegală a avortului ................................................................ 328
Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei ........................................ 332
§1. Lipsirea de libertate în mod ilegal .......................................................... 332
§2. Violarea de domiciliu ............................................................................. 353
§3. Ameninţarea ........................................................................................... 363
§4. Şantajul ................................................................................................... 365
§5. Violarea secretului corespondenţei ......................................................... 377
§6. Divulgarea secretului profesional ........................................................... 380
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală ...................................... 382
§1. Violul ...................................................................................................... 382
§2. Actul sexual cu un minor ........................................................................ 389
§3. Seducţia .................................................................................................. 393
§4. Perversiunea sexuală .............................................................................. 395
§5. Corupţia sexuală ..................................................................................... 399
§6. Incestul ................................................................................................... 401
§7. Hărţuirea sexuală .................................................................................... 403
Capitolul IV. Infracţiuni contra patrimoniului ............................................... 405
§1. Furtul ...................................................................................................... 405
§2. Furtul calificat ........................................................................................ 413
§3. Furtul urmărit la plângerea prealabilă a persoanei vătămate .................. 428
§4. Tâlhăria ................................................................................................... 432
§5. Abuzul de încredere................................................................................ 445
§6. Gestiunea frauduloasă ............................................................................ 451
§7. Înşelăciunea ............................................................................................ 454
§8. Delapidarea ............................................................................................. 464
§9. Însuşirea bunului găsit ............................................................................ 468
§10. Distrugerea ........................................................................................... 470
XII Drept penal. Partea generală. Partea specială
§11. Distrugerea din culpă ............................................................................ 476
§12. Tulburarea de posesie ........................................................................... 479
§13. Tăinuirea ............................................................................................... 483
Capitolul V. Infracţiuni contra autorităţii ....................................................... 489
§1. Ultrajul ................................................................................................... 489
§2. Uzurparea de calităţi oficiale .................................................................. 494
§3. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri ................................................ 497
§4. Sustragerea de sub sechestru .................................................................. 500
Capitolul VI. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul .................. 503
§1. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor .................................. 503
§2. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi .................................... 511
§3. Abuzul în serviciu contra intereselor publice ......................................... 513
§4. Neglijenţa în serviciu .............................................................................. 519
§5. Purtarea abuzivă ..................................................................................... 523
§6. Luarea de mită ........................................................................................ 526
§7. Darea de mită ......................................................................................... 535
§8. Primirea de foloase necuvenite ............................................................... 539
§9. Traficul de influenţă ............................................................................... 541
Capitolul VII. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei ...................... 548
§1. Denunţarea calomnioasă ......................................................................... 548
§2. Mărturia mincinoasă ............................................................................... 551
§3. Încercarea de a determina mărturia mincinoasă ..................................... 555
§4. Nedenunţarea unor infracţiuni ................................................................ 557
§5. Omisiunea sesizării organelor judiciare ................................................. 560
§6. Favorizarea infractorului ........................................................................ 562
§7. Arestarea nelegală .................................................................................. 565
§8. Cercetarea abuzivă ................................................................................. 566
§9. Supunerea la rele tratamente .................................................................. 569
§10. Represiunea nedreaptă .......................................................................... 570
§11. Evadarea ............................................................................................... 572
§12. Înlesnirea evadării ................................................................................ 575
§13. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti ................................................ 577
§14. Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri ................................................. 584
Capitolul VIII. Infracţiunile de fals .................................................................. 586
§1. Falsificarea de monede sau alte valori .................................................... 586
§2. Falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport .............................. 591
§3. Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori ...................... 593
Capitolul IX. Falsuri în înscrisuri .................................................................... 596
§1. Falsul material în înscrisuri oficiale ....................................................... 596
§2. Falsul intelectual..................................................................................... 598
§3. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată .............................................. 602
§4. Uzul de fals ............................................................................................. 606
§5. Falsul în declaraţii .................................................................................. 608
§6. Falsul privind identitatea ........................................................................ 611
Cuprins XIII
Capitolul X. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii
privind convieţuirea socială .............................................................................. 614
§1. Abandonul de familie ............................................................................. 614
§2. Relele tratamente aplicate minorului ...................................................... 618
§3. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ...................... 620
Capitolul XI. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii
privind convieţuirea socială .............................................................................. 623
§1. Profanarea de morminte ......................................................................... 623
§2. Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii
şi liniştii publice ........................................................................................... 624
§3. Încăierarea .............................................................................................. 628
§4. Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni ............................................. 630
§5. Prostituţia ............................................................................................... 633
§6. Proxenetismul ......................................................................................... 634
GRILE. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ ............................................... 638
RĂSPUNSURI GRILE .......................................................................................... 650
Bibliografie generală ............................................................................................. 651

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec