Drept penal - Partea generala. Editia a II-a, cu prevederile noului Cod penal

Drept penal - Partea generala. Editia a II-a, cu prevederile noului Cod penal
Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2011
Pagini: 398
Format: 17x24
Categoria: Penal

DESCRIERE

Descriere:

Prezenta lucrare "Drept penal - Partea generala" analizează instituţiile juridice fundamentale ale dreptului penal în vigoare, cu referire şi la prevederile noului Cod penal, având la bază ampla documentare ştiinţifică, precum şi experienţa vastă a autorului în calitate de practician al dreptului.

Beneficiind de o sistematizare perfectă şi fiind scrisă într-un stil literar, clar şi concis, lucrarea constituie un instrument necesar şi util atât studenţilor din cadrul facultăţilor de drept cât şi teoreticienilor sau practicienilor dreptului penal.


CUPRINS
TITLUL I PARTEA INTRODUCTIVĂ......................................................................5
CAPITOLUL I. Noţiuni generale.............................................................................5
Secţiunea I. Dreptul penal ca ramură de drept ......................................................... 5
1. Noţiune, trăsături şi importanţa dreptului penal...............................................5
2. Obiectul dreptului penal. ................................................................................6
3. Caracterele dreptului penal. ............................................................................8
4. Scopul dreptului penal. ................................................................................. 10
5. Sarcinile (funcţiile) dreptului penal............................................................... 10
6. Legăturile dreptului penal cu alte ramuri de drept. ........................................ 10
Secţiunea a II-a. Ştiinţa dreptului penal................................................................. 11
1. Noţiune ........................................................................................................ 11
3. Metodele ştiinţei dreptului penal................................................................... 12
Secţiunea a III-a. Principalele şcoli şi curente de politică penală ........................... 13
1. Formarea şcolilor şi importanţa acestora. ...................................................... 13
2. Ştiinţa dreptului penal în România................................................................ 15
Secţiunea a IV-a. Principiile fundamentale ale dreptului penal .............................. 17
1. Noţiune. ....................................................................................................... 17
2. Analiza principiilor fundamentale................................................................. 17
CAPITOLUL II. Izvoarele dreptului penal ........................................................... 20
Secţiunea I. Noţiunea şi specificul izvoarelor dreptului penal................................ 20
1. Noţiunea de izvor de drept penal................................................................... 20
2. Specificul izvoarelor dreptului penal............................................................. 20
Secţiunea a II-a. Izvoarele formale ale dreptului penal .......................................... 21
1. Constituţia României. ................................................................................... 21
2. Legea penală, principalul izvor de drept penal. ............................................. 21
3. Clasificarea legilor penale. ........................................................................... 23
4. Tratatele şi convenţiile internaţionale............................................................ 25
Secţiunea a III-a. Normele de drept penal şi structura acestora .............................. 26
1. Noţiunea de normă juridică penală................................................................ 26
2. Structura normei penale................................................................................ 26
Secţiunea a IV-a. Interpretarea legii penale........................................................... 28
1. Necesitatea interpretării legii penale. ............................................................ 28
2. Formele interpretării..................................................................................... 29
3. Metodele de interpretare. .............................................................................. 30
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
384
4. Rezultatele interpretării legii penale.............................................................. 31
5. Limitele interpretării..................................................................................... 32
CAPITOLUL III. Aplicarea legii penale ............................................................... 33
Secţiunea I. Noţiunea şi elementele în raport cu care se analizează aplicarea
legii penale........................................................................................................... 33
1. Noţiunea de aplicare a legii penale................................................................ 33
2. Elementele în raport cu care se analizează aplicarea legii penale. .................. 33
Secţiunea a II-a. Aplicarea legii penale în spaţiu ................................................... 34
1. Generalităţi. ................................................................................................. 34
2. Cadrul şi sistematizarea problemelor privind aplicarea legii penale
în spaţiu .......................................................................................................... 35
3. Aplicarea legii penale în raport cu faptele săvârşite pe teritoriul ţării............. 35
Secţiunea a III-a. Aplicarea legii penale faptelor săvârşite în afara teritoriului
României.............................................................................................................. 39
1. Aspecte preliminare...................................................................................... 39
2. Principiul personalităţii legii penale. ............................................................. 40
3. Principiul realităţii legii penale. .................................................................... 41
4. Principiul universalităţii legii penale............................................................. 42
5. Prioritatea convenţiilor internaţionale în materia unor infracţiuni
săvârşite în străinătate. ..................................................................................... 44
Secţiunea a IV-a. Extrădarea şi alte forme de cooperare internaţională pentru
reprimarea criminalităţii ....................................................................................... 44
1. Aspecte generale. ......................................................................................... 44
2. Formele de cooperare între state în lupta împotriva criminalităţii. ...................... 45
Secţiunea a V-a. Aplicarea legii penale în timp ..................................................... 53
1. Noţiune. ....................................................................................................... 53
2. Activitatea legii penale. ................................................................................ 53
3. Durata şi limitele de aplicare a legii penale în timp. ...................................... 53
4. Concursul de legi penale............................................................................... 55
5. Extraactivitatea legii penale. ......................................................................... 55
6. Aplicarea legii penale mai favorabile.......................................................... 557
7. Aplicarea legii mai favorabile în raport cu faptele care nu au fost
definitiv judecate.............................................................................................. 58
8. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. ............. 60
CAPITOLUL IV. Raportul juridic penal .............................................................. 63
Secţiunea a I. Noţiunea şi caracterizarea raportului juridic penal ........................... 63
Secţiunea a II-a. Raportul juridic penal de conformare.......................................... 64
1. Noţiune. ....................................................................................................... 64
2. Subiectele raportului juridic penal de conformare. ........................................ 64
3. Conţinutul raportului juridic penal de conformare. ........................................ 65
4. Obiectul raportului juridic penal de conformare. ........................................... 65
Cuprins 385
5. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic penal
de conformare. ................................................................................................. 65
Secţiunea a III-a. Raportul juridic penal de conflict............................................... 66
1. Noţiune. ....................................................................................................... 66
2. Subiectele raportului juridic penal de conflict. .............................................. 66
3. Conţinutul raportului juridic penal de conflict............................................... 67
4. Obiectul raportului juridic penal de conflict. ................................................. 67
5. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic penal de conflict........... 67
TITLUL II. INFRACŢIUNEA................................................................................... 69
CAPITOLUL I. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii ........................ 69
Secţiunea I. Noţiunea de infracţiune ..................................................................... 69
1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal. ............................... 69
2. Conceptul de infracţiune............................................................................... 69
3. Noţiunea legală. ........................................................................................... 70
4. Infracţiunea ca fenomen. .............................................................................. 70
Secţiunea a II-a. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii ............................................ 70
1. Fapta care prezintă pericol social. ................................................................. 70
2. Pericolul social generic (abstract) şi pericolul special specific (concret) ........ 71
3. Fapta săvârşită cu vinovăţie. ......................................................................... 71
Secţiunea a III-a. Fapta să fie prevăzută de legea penală ....................................... 77
1. Noţiune. ....................................................................................................... 77
2. Corelaţia dintre fapta prevăzută de lege şi principiul legalităţii
incriminării ..................................................................................................... 78
CAPITOLUL II. Conţinutul infracţiunii............................................................... 80
Secţiunea I. Noţiunea, clasificarea şi structura conţinutului infracţiunii ................. 80
1. Noţiune. ....................................................................................................... 80
2. Conceptul de conţinut generic de infracţiune................................................. 81
3. Clasificarea conţinuturilor de infracţiuni. ...................................................... 81
4. Clasificarea conţinuturilor particulare din norma de incriminare. ....................... 82
5. Structura conţinutului faptei incriminate. ...................................................... 83
Secţiunea a II-a. Condiţiile preexistente infracţiunii .............................................. 84
A. Obiectul infracţiunii..................................................................................... 84
1. Noţiune. ....................................................................................................... 84
2. Clasificări ale obiectului infracţiunii. ............................................................ 85
3. Importanţa cunoaşterii obiectului infracţiunii. ............................................... 87
B. Subiecţii infracţiunii. ................................................................................... 87
2. Subiectul activ al infracţiunii. ....................................................................... 88
3. Subiectul pasiv. ............................................................................................ 91
4. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. ........................................................... 92
Secţiunea a III-a. Conţinutul constitutiv al infracţiunii .......................................... 93
1. Noţiune. ....................................................................................................... 93
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
386
2. Latura obiectivă............................................................................................ 93
3. Latura subiectivă. Noţiune şi structură. ....................................................... 100
CAPITOLUL III. Formele infracţiunii intenţionate ........................................... 104
Secţiunea I. Desfăşurarea activităţii infracţionale............................................... 104
Secţiunea a II-a. Formele infracţiunii intenţionate............................................... 106
A) Actele pregătitoare sau preparatorii. .......................................................... 106
B) Tentativa ................................................................................................... 108
1. Noţiune. ..................................................................................................... 108
2. Condiţii de existenţă a tentativei. ................................................................ 109
3. Modalităţile tentativei................................................................................. 110
4. Conţinutul tentativei. .................................................................................. 112
5. Infracţiuni la care tentativa nu este posibilă................................................. 114
6. Incriminarea tentativei................................................................................ 115
7. Pedepsirea tentativei................................................................................... 116
C. Infracţiunea consumată. ............................................................................. 117
1. Noţiune. ..................................................................................................... 117
2. Momentul consumării infracţiunii............................................................... 117
D. Infracţiunea – fapt epuizat. ........................................................................ 118
1. Noţiune ...................................................................................................... 118
2. Infracţiuni susceptibile de epuizare. ............................................................ 118
Secţiunea a III-a. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului – cauze
de nepedepsire a tentativei.................................................................................. 119
1. Noţiune. ..................................................................................................... 119
A. Desistarea.................................................................................................. 120
B. Împiedicarea producerii rezultatului – cauză generală de nepedepsire
a tentativei ..................................................................................................... 121
1. Noţiune. ..................................................................................................... 121
2. Condiţii. ..................................................................................................... 122
C. Efectele desistării şi ale împiedicării producerii rezultatului. ...................... 123
CAPITOLUL IV. Participaţia.............................................................................. 125
Secţiunea I. Explicaţii preliminare ...................................................................... 125
1. Noţiunea şi caracterizarea pluralităţii de infractori. ..................................... 125
2. Formele pluralităţii de infractori. ................................................................ 125
Secţiunea a II-a. Participaţia penală .................................................................... 126
1. Noţiune. ..................................................................................................... 126
2. Formele participaţiei penale........................................................................ 127
3. Condiţiile participaţiei penale. .................................................................... 127
4. Felurile participaţiei penale......................................................................... 128
Secţiunea a III-a. Participaţia penală proprie - formele acesteia ........................... 129
A. Autoratul................................................................................................... 129
B. Coautoratul................................................................................................ 130
C. Instigarea................................................................................................... 132
Cuprins 387
1. Noţiune şi caracterizare. ............................................................................. 132
2. Condiţiile instigării..................................................................................... 133
3. Instigare neurmată de executare.................................................................. 134
D. Complicitatea ............................................................................................ 135
1. Noţiune. ..................................................................................................... 135
2. Complicele ca subiect al infracţiunii. .......................................................... 135
3. Condiţiile complicităţii. .............................................................................. 136
4. Felurile complicităţii. ................................................................................. 137
Participaţia penală improprie. ......................................................................... 139
1. Noţiune şi caracterizare. ............................................................................. 139
2. Modalitatea intenţie şi culpă. ...................................................................... 140
3. Modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie. ................................................... 140
Secţiunea a IV-a. Pedeapsa în caz de participaţie ................................................ 141
1. Sisteme de sancţionare a participanţilor la infracţiune. ................................ 141
2. Pedeapsa în cazul participaţiei proprii......................................................... 142
3. Pedeapsa în cazul participaţiei penale improprii. ......................................... 143
4. Efectul circumstanţelor personale şi circumstanţelor reale asupra
participanţilor................................................................................................. 144
5. Împiedicarea de către participant a săvârşirii faptei. .................................... 145
CAPITOLUL V. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni...................................... 148
Secţiunea I. Consideraţii generale privind unitatea şi pluralitatea de infracţiuni... 148
1. Noţiunea de unitate de infracţiune şi pluralitate de infracţiuni. .................... 148
Secţiunea a II-a. Unitatea de infracţiune şi felurile acesteia ................................. 149
1. Unitatea naturală de infracţiune. ................................................................. 150
A. Noţiune. .................................................................................................... 150
B. Forme sau tipuri ale unităţii naturale de infracţiuni..................................... 150
C. Infracţiunea deviată. .................................................................................. 153
2. Unitatea legală de infracţiune ..................................................................... 154
A. Noţiune. .................................................................................................... 154
B. Tipuri ale unităţii legale de infracţiune. ...................................................... 155
Secţiunea a III-a. Pluralitatea de infracţiuni......................................................... 167
1. Noţiunea de pluralitate de infracţiuni. ......................................................... 167
2. Formele pluralităţii de infracţiuni................................................................ 167
3. Concursul de infracţiuni. ............................................................................ 168
A. Definiţia şi condiţiile generale ale concursului de infracţiuni...................... 168
B. Formele concursului de infracţiuni. ............................................................ 169
C. Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni............................................... 171
4. Recidiva ..................................................................................................... 175
A. Definiţia, şi termenii recidivei.................................................................... 175
B. Modalităţile recidivei. ................................................................................ 176
C. Recidiva post-condamnatorie. .................................................................... 177
D. Recidiva post-executorie............................................................................ 179
E. Mica recidivă. ............................................................................................ 181
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
388
F. Pedeapsa în caz de recidivă. ....................................................................... 181
G. Pedeapsa în caz de recidivă pentru persoana juridică.................................. 183
5. Pluralitatea intermediară............................................................................. 184
CAPITOLUL VI. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei .................... 186
Secţiunea I. Aspecte generale ............................................................................. 186
1. Noţiunea de caracter penal al faptei. ........................................................... 186
2. Posibilitatea înlăturării caracterului penale al faptei. ................................... 186
3. Conceptul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei. ......................... 187
4. Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei........................ 187
5. Constatarea existenţei cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei........ 189
Secţiunea a II-a. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea
vinovăţiei ........................................................................................................... 190
Subsecţiunea I. Legitima apărare ........................................................................ 190
1. Noţiune. ..................................................................................................... 190
3. Condiţii privind apărarea în cazul legitimei apărări. .................................... 193
4. Efectele legitimei apărări............................................................................ 195
Subsecţiunea a II-a. Starea de necesitate ............................................................. 196
1. Noţiune şi caracterizare. ............................................................................. 196
2. Condiţiile stării de necesitate. ..................................................................... 197
A. Condiţii privind pericolul........................................................................... 197
B. Condiţii privind acţiunea de salvare. .......................................................... 198
3. Efectele stării de necesitate......................................................................... 199
Subsecţiunea a III-a. Constrângerea fizică şi constrângerea morală ..................... 200
1. Noţiunea de constrângere fizică şi constrângere morală............................... 200
2. Condiţiile constrângerii fizice. .................................................................... 201
3. Condiţiile constrângerii morale................................................................... 201
4. Efectele constrângerii fizice şi constrângerii morale.................................... 202
Subsecţiunea a IV-a. Cazul fortuit ...................................................................... 203
1. Noţiune. ..................................................................................................... 203
2. Condiţiile cazului fortuit............................................................................. 204
3. Efectele cazului fortuit................................................................................ 204
Subsecţiunea a V-a. Iresponsabilitatea ................................................................ 205
1. Noţiune şi caracterizare. ............................................................................. 205
2. Condiţiile iresponsabilităţii......................................................................... 206
3. Efectele iresponsabilităţii............................................................................ 206
Subsecţiunea a VI-a. Beţia.................................................................................. 207
1. Noţiune. ..................................................................................................... 207
2. Felurile beţiei. ............................................................................................ 207
3. Beţia completă involuntară (accidentală). ................................................... 208
4. Condiţiile beţiei accidentale........................................................................ 208
5. Efectele beţiei............................................................................................. 209
Subsecţiunea a VII-a. Minoritatea făptuitorului................................................... 210
Cuprins 389
2. Condiţiile în care minoritatea făptuitorului înlătură caracterul penal
al faptei.......................................................................................................... 210
3. Efectele stării de minoritate în care minorul nu îndeplineşte condiţiile
legale pentru a răspunde penal. ....................................................................... 211
Subsecţiunea a VIII–a. Eroarea de fapt ............................................................... 212
1. Noţiune. ..................................................................................................... 212
2. Clasificarea erorii în dreptul penal. ............................................................. 212
3. Eroarea de fapt principală, cauză care înlătură caracterul penal al faptei. .......... 213
4. Efectele erorii de fapt principale. ................................................................ 214
5. Eroarea de fapt secundară........................................................................... 214
6. Eroarea de drept. ........................................................................................ 215
TITLUL III. RĂSPUNDEREA PENALĂ................................................................ 217
CAPITOLUL I. Răspunderea penală – instituţie fundamentală
a dreptului penal................................................................................................... 217
Secţiunea I. Consideraţii generale....................................................................... 217
1. Noţiune. ..................................................................................................... 217
2. Definiţia răspunderii penale. ....................................................................... 217
3. Particularităţile răspunderii penale ca formă a răspunderii juridice. ............. 218
4. Răspunderea penală ca instituţie fundamentală a dreptului penal...................... 219
Secţiunea a II-a. Principiile răspunderii penale Noţiunea şi cadrul principiilor..... 220
CAPITOLUL II. Înlocuirea răspunderii penale.................................................. 223
Secţiunea I. Consideraţii generale....................................................................... 223
1. Noţiune. ..................................................................................................... 223
2. Natura juridică a înlocuirii răspunderii penale. ............................................ 223
3. Cadrul de reglementare a înlocuirii răspunderii penale. ............................... 224
Secţiunea a II-a. Condiţiile înlocuirii răspunderii penale. Sancţiunile
cu caracter administrativ aplicabile..................................................................... 224
1. Condiţiile înlocuirii răspunderii penale. ...................................................... 224
2. Sancţiunile cu caracter administrativ aplicabile........................................... 225
CAPITOLUL III. Cauzele care înlătură răspunderea penală ............................ 226
Secţiunea I. Consideraţii generale....................................................................... 226
1. Noţiune. ..................................................................................................... 226
2. Necesitatea înlăturării răspunderii penale. ................................................... 226
Secţiunea a II–a. Amnistia .................................................................................. 227
1. Noţiune ...........................................................................................................227
2. Caracterele amnistiei. ................................................................................. 228
3. Clasificarea amnistiei. ................................................................................ 228
4. Obiectul amnistiei. ..................................................................................... 228
5. Efectele amnistiei. ...................................................................................... 229
6. Limitele efectelor amnistiei. ....................................................................... 229
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
390
Secţiunea a III-a. Prescripţia răspunderii penale.................................................. 230
1. Noţiune şi efecte......................................................................................... 230
2. Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana fizică. ......... 231
3. Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana juridică. ...... 231
4. Calcularea termenelor de prescripţie. .......................................................... 232
5. Efectele prescripţiei răspunderii penale....................................................... 233
6. Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. .................................. 233
7. Prescripţia specială. .................................................................................... 234
8. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale................................... 234
Secţiunea a IV-a. Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia..................... 236
1. Noţiunea de plângere prealabilă.................................................................. 236
2. Condiţiile în care trebuie făcută plângerea prealabilă şi cazurile în care
este necesară. ................................................................................................. 237
3. Lipsa plângerii prealabile. .......................................................................... 238
4. Retragerea plângerii prealabile. .................................................................. 239
Secţiunea a V-a. Împăcarea părţilor .................................................................... 240
2. Condiţiile împăcării părţilor........................................................................ 241
TITLUL IV. SANCŢIUNILE DE DREPT PENAL................................................. 243
CAPITOLUL I. Consideraţii generale................................................................. 243
Secţiunea I. Noţiunea şi caracterele sancţiunilor de drept penal ........................... 243
1. Noţiune. ..................................................................................................... 243
2. Caracterele sancţiunilor de drept penal........................................................ 243
Secţiunea a II-a. Sistemul sancţiunilor de drept penal.......................................... 244
2. Cadrul de reglementare a sistemului sancţiunilor de drept penal. ..................... 245
3. Principiile sancţiunilor de drept penal. ........................................................ 245
CAPITOLUL II. Pedepsele .................................................................................. 247
Secţiunea I. Noţiunea, trăsăturile, scopul şi funcţiile pedepsei............................. 247
1. Noţiune. ..................................................................................................... 247
2. Trăsăturile pedepsei.................................................................................... 247
3. Scopul pedepsei.......................................................................................... 248
4. Funcţiile pedepsei....................................................................................... 248
5. Clasificarea pedepselor............................................................................... 250
Secţiunea a II-a. Sistemul pedepselor Categoriile şi limitele generale
ale pedepselor în dreptul penal român................................................................ 251
1. Sistemul pedepselor.................................................................................... 251
2. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor în Codul penal în
vigoare........................................................................................................... 251
3. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice. ......................................... 252
4. Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice.................................. 256
5. Pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice. ........................................... 258
6. Pedepsele aplicabile persoanelor juridice. ................................................... 259
Cuprins 391
7. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice............................... 259
CAPITOLUL III. Individualizarea pedepselor ................................................... 265
Secţiunea I. Consideraţii generale privind individualizarea pedepselor................ 265
1. Necesitatea individualizării pedepselor. ...................................................... 265
1. Noţiunea de individualizare a pedepselor. ................................................... 265
3. Formele de individualizare a pedepsei. ....................................................... 266
Secţiunea a II-a. Individualizarea judiciară a pedepselor ..................................... 267
1. Cadrul de reglementare............................................................................... 267
2. Criteriile generale de individualizare. ......................................................... 267
Secţiunea a III-a. Circumstanţele atenuante şi agravante ..................................... 271
1. Noţiune şi caracterizare ................................................................................. 271
2. Clasificarea circumstanţelor .......................................................................... 271
3. Circumstanţele atenuante............................................................................ 273
4. Circumstanţele agravante............................................................................ 280
5. Efectele circumstanţelor agravante.............................................................. 284
CAPITOLUL IV. Aplicarea şi executarea pedepselor ........................................ 288
Secţiunea I. Aplicarea şi executarea pedepselor principale .................................. 288
1. Aplicarea şi executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă. ................................. 288
2. Aplicarea şi executarea pedepsei cu închisoarea.......................................... 289
3. Liberarea condiţionată. ............................................................................... 290
Secţiunea a II-a. Alte moduri de executare a pedepsei închisorii......................... 295
1. Executarea pedepsei într-o închisoare militară. ........................................... 295
2. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. ......................................... 297
3. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. .................................... 301
4. Executarea pedepsei la locul de muncă. ...................................................... 307
Secţiunea a III-a. Aplicarea şi executarea pedepsei cu amenda ............................ 311
1. Aplicarea pedepsei cu amenda. ................................................................... 311
2. Executarea pedepsei cu amenda.................................................................. 311
Secţiunea a IV-a. Aplicarea şi executarea pedepselor complementare
şi accesorii ......................................................................................................... 313
1. Aplicarea şi executarea pedepsei complementare a interzicerii unor
drepturi. ............................................................................................................. 313
2. Aplicarea şi executarea degradării militare.................................................. 313
3. Aplicarea şi executarea pedepsei accesorii. ................................................. 314
Secţiunea a V-a. Calculul pedepsei închisorii în vederea executării acesteia ....... 315
1. Noţiune .......................................................................................................... 315
2. Durata executării pedepsei ............................................................................ 315
3. Cumputarea reţinerii şi arestării preventive .................................................. 315
4. Computarea privaţiunii de libertate executată în afara ţării. ......................... 316
CAPITOLUL V. Aplicarea şi executarea pedepselor persoanei juridice............ 317
Secţiunea I. Aplicarea şi executarea pedepselor persoanei juridice ...................... 317
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
392
1. Aplicarea pedepsei principale. .................................................................... 317
2. Executarea pedepsei principale. .................................................................. 318
Secţiunea a II-a. Aplicarea şi executarea pedepselor complementare persoanei
juridice............................................................................................................... 318
1. Sistemul pedepselor complementare aplicabile persoanei juridice. .............. 318
2. Aplicarea pedepselor complementare.......................................................... 319
3. Executarea pedepselor complementare........................................................ 321
CAPITOLUL VI. Sancţiunile aplicabile infractorilor minori............................. 324
Secţiunea I. Răspunderea penală a minorilor....................................................... 324
1. Aspecte generale. ....................................................................................... 324
2. Sistemul sancţionator al minorilor. ............................................................. 324
3. Cadrul sancţiunilor. .................................................................................... 325
Secţiunea a II-a. Măsurile educative ................................................................... 327
1. Mustrarea (art. 102 C. pen.). ....................................................................... 327
2. Libertatea supravegheată (art. 103 C. pen.). ................................................ 327
3. Internarea într-un centru de reeducare (art. 104 C. pen.).............................. 328
4. Internarea într-un institut medical-educativ (art. 105 C. pen.)...................... 329
Secţiunea a III-a. Pedepsele aplicabile minorilor................................................. 330
1. Închisoarea................................................................................................. 330
2. Amenda aplicată minorilor. ........................................................................ 331
3. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului.............. 331
4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control. ........... 332
Secţiunea a IV-a. Răspunderea penală a minorului în noul Cod penal.................. 333
1. Sistemul de sancţionare a minorului în noul Cod penal. .............................. 333
2. Sistemul măsurilor educative. ..................................................................... 333
3. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate. ................................. 334
4. Regimul măsurilor educative privative de libertate...................................... 336
CAPITOLUL VII. Măsurile de siguranţă ........................................................... 338
Secţiunea I. Consideraţii generale....................................................................... 338
1. Necesitatea măsurilor de siguranţă.............................................................. 338
2. Noţiune şi caracterizare .............................................................................. 338
3. Cadrul legal al măsurilor de siguranţă......................................................... 339
4. Scopul şi condiţiile generale de aplicare a măsurilor de siguranţă..................... 339
Secţiunea a II-a. Măsurile de siguranţă reglementate în Codul penal ................... 340
1. Obligarea la tratament medical (art. 113 C. pen.) ........................................ 340
2. Internarea medicală (art. 114 C. pen.) ......................................................... 341
3. Interzicerea unei funcţii sau profesii (art. 115 C. pen.) ................................ 343
4. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi (art. 116 C. pen.) .................... 345
5. Expulzarea. ................................................................................................ 347
6. Confiscarea specială. .................................................................................. 349
7. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată.......... 352
Secţiunea a III-a. Măsurile de siguranţă în reglementarea noului Cod penal......... 353
Cuprins 393
1. Cadrul măsurilor de siguranţă în noul Cod penal......................................... 353
2. Regimul măsurilor de siguranţă. ................................................................. 354
CAPITOLUL VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
şi cauzele care înlătură decăderile, interdicţiile sau incapacităţile care
rezultă din condamnare........................................................................................ 356
Secţiunea I. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei .................. 356
1. Aspecte generale. ....................................................................................... 356
2. Graţierea. ................................................................................................... 356
3. Prescripţia executării pedepsei.................................................................... 360
Secţiunea a II-a. Cauzele care înlătură decăderile, interdicţiile precum şi
incapacităţile rezultate din condamnare............................................................... 364
1. Consideraţii generale. ................................................................................. 364
3. Reabilitarea de drept................................................................................... 366
2. Reabilitarea. ............................................................................................... 364
3. Reabilitarea de drept................................................................................... 366
4. Reabilitarea judecătorească......................................................................... 367
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................... 373
ABREVIERI ............................................................................................................. 381

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec