Drept penal general Conform Noului Cod penal

Drept penal general Conform Noului Cod penal
Preț: 60,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2012
Pagini: 508
Format: 17x24
Categoria: Penal

DESCRIERE

Elaborarea unei lucrări de referinţă în domeniul Dreptului penal general, într-o perioadă de profunde transformări pe plan legislativ, este un demers dificil care îl poate expune pe autor unor situaţii neprevăzute.

Astfel, după adoptarea noului Cod penal prin Legea nr. 301/2004, publicată în M. Of. nr. 575 din 29 ianuarie 2004, care urma să intre în vigoare după un an de la publicare, am elaborat Cursul universitar Drept penal general, potrivit noului Cod penal, apărut la Editura Lumina Lex, Bucureşti, la începutul anului 2005. Cu acel prilej, am precizat că eventualele modificări ce se preconizează să fie aduse noului Cod penal, soluţiile pronunţate după intrarea în vigoare a acestuia, sugestiile şi propunerile făcute, vor fi avute în vedere la elaborarea unei noi ediţii a lucrării. Cum intrarea în vigoare a Codului penal 2004 a fost amânată pentru 1 septembrie 2008, s-a impus elaborarea unei noi ediţii a lucrării după Codul penal din 1969, modificat prin Legea nr. 278/2006, care a apărut la Editura Lumina Lex Bucureşti, în anul 2007.

Ulterior, prin OUG nr. 61 din 31 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 60 din 31 martie 2010 s-a modificat articolul 56 alin. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care a devenit art. 58 alin. 2, după republicarea legii în M. Of. nr. 260 din 21.IV.2010. Potrivit acestui text, în situaţii temeinic justificate, prin excepţie de la prevederile alin. 1, actele normative de importanţă şi complexitate deosebită pot fi modificate, completate sau, după caz, abrogate de autoritatea emitentă şi în perioada cuprinsă între dată publicării în M. Of. al României Partea I, şi data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare, cu condiţia ca intervenţiile propuse să intre în vigoare la aceeaşi dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ. Este cât se poate de clar că această modificare vizează Codul penal adoptat prin Legea nr. 301/2004, soluţie criticată în doctrina juridică (G. Antoniu, Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010), cu motivarea că legitimează posibilitatea ca un nou Parlament să supună criticii actele normative adoptate de Parlamentul anterior.

În aceste condiţii, am elaborat Cursul de drept penal general, potrivit Codului penal 2009, cu modificările aduse prin Legea pentru punerea în aplicare a acestui cod, care este structurat în şase titluri şi anume: noţiuni generale privind dreptul penal; legea penală; infracţiunea; răspunderea penală; sancţiunile de drept penal şi cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei ori care înlătură consecinţele condamnării.

La elaborarea cursului Drept penal generals-au avut în vedere sursele bibliografice din dreptul intern şi dreptul comparat, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a ÎCCJ şi a CEDO, actele normative apărute până în luna decembrie 2011, inclusiv, precum şi opiniile exprimate de specialiştii în domeniu care au participat la Sesiunea Ştiinţifică cu tema "Noua legislaţie penală o nouă etapă în consolidarea statului de drept român", organizată la Iaşi, în zilele de 28-29 octombrie 2011, de Universitatea "Al.I. Cuza", Iaşi, Facultatea de Drept, Asociaţia Internaţională de Drept Penal şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale.

Lucrarea Drept penal general se adresează specialiştilor în domeniul dreptului penal, universitari, magistraţi, avocaţi, precum şi studenţilor de la facultăţile de drept şi administraţie publică, ale căror sugestii, propuneri şi chiar unele opinii contrare vor fi avute în vedere la elaborarea unei noi ediţii.

Autorul


Data aparitiei: Februarie 2012

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.049 sec