Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice

Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-606-18-0305-7
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 256

DESCRIERE

Datoria publică este cel mai adesea descrisă, analizată, propusă, criticată, din perspectiva cifrelor. Realitatea ei pleacă de la cifrele care o descriu și nu poate fi ignorată. Juristul are însă alte instrumente de organizare a informațiilor și de analiză a lor. Această lucrare propune un set de instrumente juridice ale înțelegerii datoriei publice, organizând principii, reguli și proceduri într-un mod să deschidă discuțiilor și analizei juriștilor un domeniu revendicat îndeobște de științele economice și de cele politice. Lucrarea analizează din perspectivă juridică aspectele generale ale datoriei publice, elementele specifice regimului juridic atât al datoriei publice guvernamentale, cât și al datoriei locale, finanțările acordate de instituții financiare internaționale și cele la care statul român are acces ca membru al Uniunii Europene. Datorită relației directe pe care o au cu datoria publică, sunt prezentate structurile juridice elementare ale ajutorului de stat și ale finanțării investițiilor publice, domenii situate, alături de datoria publică, în zona de intersecție a normelor de drept public și a celor de drept privat. Elementul de noutate constă în organizarea prezentării cadrului normativ, analiza prevederilor legale incidente din perspectiva marilor instituții ale dreptului public și ale dreptului privat, explicarea, inclusiv cu exemple, a normelor prezentate. Modificările aduse în ultimii patru ani reglementărilor aplicabile în materia finanțelor publice, a datoriei publice și a finanțării investițiilor publice impun nu numai o actualizare a manualelor destinate studenților care studiază dreptul financiar public în cadrul cursurilor de licență, ci și o restructurare a modului de prezentare a marilor teme specifice acestei discipline. Actualul cadru de reglementare aplicabil fondurilor publice, în special în ceea ce privește asumarea obligațiilor de natura datoriei publice și administrarea acestora, trebuie organizat într-o manieră specifică științelor juridice, în care analiza normelor prevalează asupra descrierii lor.


Cuprins
Abrevieri... IX
Capitolul I. Datoria publică. Aspecte generale... 1
Secțiunea 1. Veniturile extraordinare ale bugetelor publice.
Împrumuturile ca venituri extraordinare... 1
Secțiunea a 2-a. Relaţia între veniturile extraordinare
şi datoria publică... 6
Secțiunea a 3-a. Reglementarea datoriei publice... 8
Secțiunea a 4-a. Datoria publică. Noţiune. Tipologie... 10
Secțiunea a 5-a. Formele datoriei publice... 13
Secțiunea a 6-a. Elementele caracteristice ale obligațiilor
de natura datoriei publice... 14
Secțiunea a 7-a. Scopul asumării datoriei publice... 15
Secțiunea a 8-a. Părţile raporturilor juridice ce iau naştere
în cadrul contractării datoriei publice... 16
§1. Debitorii obligațiilor de natura datoriei publice... 16
§2. Creditorii obligațiilor de natura datoriei publice... 17
§3. Debitori garantați (în beneficiul cărora sunt emise
garanțiile publice)... 18
Secțiunea a 9-a. Natura juridică a contractului de împrumut
public și a celui de garanţie publică... 19
Secțiunea a 10-a. Aspecte specifice garanțiilor publice... 24
§1. Emitenţi specializaţi... 24
§2. Garanții individuale și sisteme de garanții... 25
§3. Obligațiile garantului. Fideiusiune sau garanţie autonomă... 27
§4. Garanţia publică – contract sau act administrativ unilateral?... 33
Secțiunea a 11-a. Limitările aplicabile asumării obligațiilor
de natura datoriei publice... 36
Anexa 1: Structurea datoriei publice la 31 august 2013... 42
Anexa 2: Evoluţia datoriei publice 2008-2013... 44
Anexa 3: Evoluţia datoriei publice 2013-2016 (extras)... 47
Capitolul II. Datoria publică guvernamentală... 49
Secțiunea 1. Asumarea și administrarea datoriei publice. Atribuţii... 49
Secțiunea a 2-a. Scopul asumării datoriei publice guvernamentale... 51
VI Drept financiar public. Datoria publică. Finanţarea instituţiilor publice
Secțiunea a 3-a. Contractarea datoriei publice... 54
Secțiunea a 4-a. Limitele asumării datoriei publice guvernamentale.
Plafonul anual pentru emiterea de garanții de stat... 55
Secțiunea a 5-a. Instrumentele datoriei publice guvernamentale... 57
§1. Titlurile datoriei publice guvernamentale directe... 58
1. 1. Titlurile de stat... 59
1. 2. Contractele de împrumut... 75
1. 3. Plasamentul privat... 79
1. 4. Contracte asimilate împrumuturilor... 83
§2. Titlurile datoriei publice guvernamentale garantate.
Garanţii de stat... 86
2. 1. Scrisoarea de garanţie de stat. Alte garanţii... 86
2. 2. Fondul de risc... 90
§6. Executarea obligațiilor de natura datoriei publice
guvernamentale. Autorizarea bugetară... 93
§7. Operaţiuni de administrare a riscurilor aferente
datoriei publice... 105
§8. Registrele datoriei publice... 108
§9. Raportul anual privind datoria publică. Contul general
al datoriei publice... 111
Anexa 1: Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie
cu discont lansate în luna octombrie 2013... 114
Anexa 2: Prospect de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon
denominate în euro lansate în luna octombrie 2013... 117
Anexa 3: Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări nr. 38 din 5 martie 2013... 120
Capitolul III. Datoria publică locală... 128
Secțiunea 1. Noțiunea de datorie publică locală... 128
Secțiunea a 2-a. Calitatea de debitor al datoriei publice locale... 130
Secțiunea a 3-a. Scopul contractării datoriei publice locale... 137
Secțiunea a 4-a. Creditorii obligațiilor de natura datoriei
publice locale... 140
§1. Împrumuturile destinate realizării de investiții publice
de interes local... 141
§2. Împrumuturi pentru finanțarea decalajului temporar
între venituri și cheltuieli... 143
§3. Împrumuturi pentru destinații speciale... 146
Secțiunea a 5-a. Plafoanele de îndatorare locală... 147
Cuprins VII
Secțiunea a 6-a. Condiții financiare pentru asumarea
obligațiilor de natura datoriei publice... 158
Secțiunea a 7-a. Titlurile datoriei publice locale... 159
§1. Titlurile datoriei publice locale directe... 159
1. 1. Titluri de valoare... 160
1. 2. Finanţări rambursabile... 161
1. 3. Contracte asimilate împrumuturilor... 162
§2. Titlurile datoriei publice locale garantate... 162
2. 1. Garantarea prin venituri... 163
2. 2. Avalizarea biletelor la ordin... 164
2. 3. Beneficiarii garanțiilor locale... 166
Secțiunea a 8-a. Contractarea datoriei publice locale... 168
Secțiunea a 9-a. Executarea obligațiilor de natura datoriei
publice locale... 170
Secțiunea a 10-a. Fondul de risc... 171
Secțiunea a 11-a. Raportarea și publicitatea obligaţiilor
decurgând din datoria publică locală... 173
§1. Obligații de înregistrare... 173
§2. Obligații de publicitate... 174
§3. Obligații de raportare și transmitere de documente... 174
Secțiunea a 12-a. Controlul execuției datoriei publice locale... 175
Anexă: O. U. G. nr. 3/2013 (extras)... 177
Capitolul IV. Finanțări rambursabile contractate de la instituții
financiare internaționale și Uniunea Europeană... 180
Secțiunea 1. Instituțiile financiare internaționale. Considerații
generale... 180
Secțiunea a 2-a. Fondul Monetar Internațional... 181
Secțiunea a 3-a. Banca Mondială... 184
Secțiunea a 4-a. Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare. Banca Europeană de Investiții... 185
Secțiunea a 5-a. Împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul
Mecanismului de asistență financiară pentru balanțele de plăți... 186
Anexa 1: Acordurile încheiate de România cu F. M. I.... 190
Anexa 2: Scrisoare de intenţie 2013-2015 (extras)... 191
Capitolul V. Ajutorul de stat... 193
Secțiunea 1. Noțiune. Reglementare... 193
§1. Utilizarea fondurilor publice... 194
VIII Drept financiar public. Datoria publică. Finanţarea instituţiilor publice
§2. Existența unui avantaj economic acordat unei sau mai
multor persoane pe care acestea nu l-ar fi obținut în
condițiile normale ale pieței... 196
§3. Caracterul selectiv al măsurii... 197
§4. Efectul asupra schimburilor comerciale derulate
între statele membre ale Uniunii Europene... 197
Secțiunea a 2-a. Categorii de ajutoare de stat... 198
Secțiunea a 3-a. Notificarea ajutorului de stat. Ajutorul ilegal
sau utilizat abuziv. Recuperarea ajutorului de stat... 202
Secțiunea a 4-a. Ajutorul de stat în materia datoriei publice... 205
Secțiunea a 5-a. Garanţii publice care exclud aplicarea
regulilor privind ajutorul de stat... 207
Anexă: O. U. G. nr. 117/2006 (extras)... 210
Capitolul VI. Finanțarea investițiilor publice... 218
Secțiunea 1. Considerații generale privind investițiile publice.
Reglementare. Noțiune... 218
Secțiunea a 2-a. Modalități de finanțare a investițiilor publice... 222
Secțiunea a 3-a. Finanțarea privată a investițiilor publice... 233
Secțiunea a 4-a. Aplicarea procedurilor de prioritizare a
investițiilor publice în cazul proiectelor cu finanțare privată... 241
Bibliografie... 243

ISBN: 978-606-18-0305-7
Data aparitiei: 20 Dec 2013
Nr pagini: 256

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.040 sec