Drept electoral

Drept electoral
Preț: 59,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 328
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: 05 Noiembrie 2012

Drept electoral


Noutatea constă în conţinutul diferit faţă de alte lucrări cu acelaşi nume de pe piaţa de cursuri de drept constituţional şi instituţii politice, în abundenţa de doctrină citată ca urmare a consultării numai a surselor originale şi de jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii Constituţionale, a altor jurisdicţii constituţionale sau a unor curţi ordinare.


Lucrarea curpinde patru mari părţi, şi anume: drepturile fundamentale politice; tipurile de scrutin; organizarea şi desfăşurarea alegerilor; referendumul. În ceea ce priveşte drepturile fundamentale politice, sunt examinate în context comparat dreptul de vot, dreptul de vot pentru Parlamentul European, dreptul de a fi ales și dreptul de a fi ales în Parlamentul European. Sunt prezentate trăsăturile votului în conformitate cu Constituția României și în dreptul altor state, cu analize comparate pentru fiecare trăsătură în parte. Cât privește tipurile de scrutin, sunt analizate cele trei tipuri mari de scrutin, și anume: scrutinul majoritar uninominal și plurinominal cu variantele sale și trăsăturile lor; scrutinul proporțional cu trăsăturile sale specific și procedura de stabilire a rezultatelor alegerilor pe baza mai multor procedee detaliat prezentate, împreună cu exemplele matematice necesare pentru a putea fi înțelese, inclusiv a repartizării resturilor; scrutinele mixte, detaliat prezentate cu calculi matematice prezentate ca exemple pentru fiecare variantă a acestui tip de scrutin. Pentru toate tipurile de scrutin sunt prezentate avantajele și dezavantajele, cu mențiunea ca tipurile de scrutin mixte preiau atât avantajele, cât și dezavantajele celor doua tipuri de scrutin anterior prezentate. Cât privește organizarea și desfășurarea alegerilor, sunt prezentate alegerile parlamentare, cu prezența la urne și pe baza votului electronic; alegerile prezidențiale și specificul lor; alegerile locale și specificul acestora. Desigur că, sunt analizate principiile specifice fiecărui tip de alegeri, pe baza legislației române, având în vedere că există puține reguli de nivel european în acest domeniu, iar în toată Uniunea Europeană alegerile naționale se desfășoară pe baza legii naționale. Cât privește referendumul, această parte a lucrarii este total original, nemaiexistând doctrină românească în domeniu de nivelul cuprins în lucrarea de față. Sunt analizate: trăsăturile și funcțiile refrerendumului, accentuându-se pe faptul că referendumul are în principal o trăsătura decizională și nu numai consultativă; modele de referendum, prezentându-se referendumurile reglementate în alte state, grupate în funcție de conținutul lor și de alte criterii; referendumul în România, național și local.


Lucrarea curpinde patru mari părţi, şi anume: drepturile fundamentale politice; tipurile de scrutin; organizarea şi desfăşurarea alegerilor; referendumul. În ceea ce priveşte drepturile fundamentale politice, sunt examinate în context comparat dreptul de vot, dreptul de vot pentru Parlamentul European, dreptul de a fi ales și dreptul de a fi ales în Parlamentul European. Sunt prezentate trăsăturile votului în conformitate cu Constituția României și în dreptul altor state, cu analize comparate pentru fiecare trăsătură în parte. Cât privește tipurile de scrutin, sunt analizate cele trei tipuri mari de scrutin, și anume: scrutinul majoritar uninominal și plurinominal cu variantele sale și trăsăturile lor; scrutinul proporțional cu trăsăturile sale specific și procedura de stabilire a rezultatelor alegerilor pe baza mai multor procedee detaliat prezentate, împreună cu exemplele matematice necesare pentru a putea fi înțelese, inclusiv a repartizării resturilor; scrutinele mixte, detaliat prezentate cu calculi matematice prezentate ca exemple pentru fiecare variantă a acestui tip de scrutin. Pentru toate tipurile de scrutin sunt prezentate avantajele și dezavantajele, cu mențiunea ca tipurile de scrutin mixte preiau atât avantajele, cât și dezavantajele celor doua tipuri de scrutin anterior prezentate. Cât privește organizarea și desfășurarea alegerilor, sunt prezentate alegerile parlamentare, cu prezența la urne și pe baza votului electronic; alegerile prezidențiale și specificul lor; alegerile locale și specificul acestora. Desigur că, sunt analizate principiile specifice fiecărui tip de alegeri, pe baza legislației române, având în vedere că există puține reguli de nivel european în acest domeniu, iar în toată Uniunea Europeană alegerile naționale se desfășoară pe baza legii naționale. Cât privește referendumul, această parte a lucrarii este total original, nemaiexistând doctrină românească în domeniu de nivelul cuprins în lucrarea de față. Sunt analizate: trăsăturile și funcțiile refrerendumului, accentuându-se pe faptul că referendumul are în principal o trăsătura decizională și nu numai consultativă; modele de referendum, prezentându-se referendumurile reglementate în alte state, grupate în funcție de conținutul lor și de alte criterii; referendumul în România, național și local.Cuprins
Clarificări terminologice ...................................................................................... XIII
PARTEA I. DREPTURILE POLITICE .................................................................. 1
Capitolul I. Identificarea drepturilor politice ..................................................... 1
Capitolul II. Dreptul de vot şi dreptul de a alege în Parlamentul European ... 6
Secţiunea 1. Dreptul de vot (art. 36 din Constituţie) .......................................... 6
§1. Universalitatea votului ............................................................................. 7
§2. Egalitatea votului .................................................................................... 14
§3. Caracterul direct al votului ..................................................................... 17
§4. Caracterul secret al votului ..................................................................... 18
§5. Caracterul liber exprimat al votului ........................................................ 18
Secţiunea a 2-a. Dreptul de a alege în Parlamentul European
(art. 38 din Constituţie) ..................................................................................... 20
Capitolul III. Dreptul de a fi ales în Parlamentul României
şi dreptul de a fi ales în Parlamentul European ............................................. 22
Secţiunea 1. Dreptul de a fi ales în Parlamentul României
(art. 37 din Constituţie) ..................................................................................... 22
Secţiunea a 2-a. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
(art. 38 din Constituţie) ..................................................................................... 25
PARTEA A II-A. SCRUTINUL ............................................................................. 29
Capitolul I. Identificarea, clasificarea şi evoluţia tipurilor de scrutin ........... 29
Capitolul II. Scrutinul majoritar şi tipurile de scrutin majoritar .................. 33
Secţiunea 1. Istoric şi clasificare ...................................................................... 33
Secţiunea a 2-a. Scrutinul majoritar uninominal .............................................. 35
Secţiunea a 3-a. Scrutinul majoritar de listă ..................................................... 36
Secţiunea a 4-a. Scrutinul preferenţial (alternativ) ........................................... 36
Secţiunea a 5-a. Votul unic transferabil şi votul unic netransferabil ................ 38
Secţiunea a 6-a. Scrutinul cumulativ ................................................................ 40
Secţiunea a 7-a. Scrutinul limitativ ................................................................... 41
Secţiunea a 8-a. Multiplul electoral. Panaşajul ................................................. 41
Secţiunea a 9-a. Scrutinul majoritar uninominal cu unul
sau cu două tururi de scrutin ............................................................................. 43
§1. Scrutinul majoritar uninominal cu un tur de scrutin ............................... 43
§2. Scrutinul majoritar uninominal cu două tururi de scrutin ....................... 43
Capitolul III. Avantajele şi dezavantajele scrutinului majoritar .................... 45
Secţiunea 1. Avantajele scrutinului majoritar ................................................... 45
Secţiunea a 2-a. Dezavantajele scrutinului majoritar ........................................ 46
Capitolul IV. Reprezentarea proporţională (scrutinul proporţional) ............ 48
Secţiunea 1. Trăsăturile reprezentării proporţionale ......................................... 48
VIII Drept electoral
Secţiunea a 2-a. Etapele pentru atribuirea mandatelor parlamentare ................ 51
§1. Reprezentarea proporţională la nivel naţional (integrală) ...................... 51
§2. Reprezentarea proporţională la nivel regional, de circumscripţie
(apropiată) .................................................................................................... 52
Secţiunea a 3-a. Sisteme de repartizare numai a resturilor ............................... 52
§1. Precizări prealabile referitoare la sistemele de repartizare
numai a resturilor ......................................................................................... 52
§2. Sistemul celui mai mare rest .................................................................. 53
§3. Sistemul celei mai mari medii ................................................................ 53
Secţiunea a 4-a. Sisteme de reprezentare proporţională ................................... 54
§1. Sistemul coeficientului electoral modificat (Hagenbach-Bischoff) ....... 54
§2. Sistemul d’Hondt (al divizorului comun) ............................................... 55
§3. Sistemele Sainte-Laguë .......................................................................... 56
Capitolul V. Avantajele şi dezavantajele reprezentării proporţionale ........... 58
Secţiunea 1. Avantajele reprezentării proporţionale ......................................... 58
Secţiunea a 2-a. Dezavantajele reprezentării proporţionale .............................. 58
Capitolul VI. Scrutinele electorale mixte .......................................................... 60
Secţiunea 1. Identificarea şi caracterizarea scrutinelor electorale mixte .......... 60
Secţiunea a 2-a. Scrutinele electorale mixte neechilibrate ................................ 61
§1. Scrutinele electorale mixte neechilibrate dominate
de scrutinul majoritar ................................................................................... 61
§2. Scrutinele electorale mixte neechilibrate dominate de reprezentarea
proporţională ................................................................................................ 61
Secţiunea a 3-a. Scrutinele electorale mixte echilibrate cu compensare ........... 62
Secţiunea a 4-a. Scrutinele electorale mixte echilibrate sau neechilibrate
fără compensare ................................................................................................ 65
Secţiunea a 5-a. Avantajele şi dezavantajele scrutinelor electorale mixte ........ 65
§1. Avantajele scrutinelor electorale mixte .................................................. 66
§2. Dezavantajele scrutinelor electorale mixte ............................................. 66
PARTEA A III-A. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR ... 67
Capitolul I. Consideraţii generale. Clasificarea alegerilor .............................. 67
Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor fără prezenţa
la urne. Votul electronic ................................................................................... 70
Secţiunea 1. Caracterizarea generală a votului electronic ................................ 70
Secţiunea a 2-a. Principalele efecte ale reglementării votului electronic
la distanţă (fără prezenţa la urne) ...................................................................... 73
Secţiunea a 3-a. Principiile votului electronic .................................................. 75
§1. Principiul universalităţii votului electronic ............................................ 75
§2. Principiul egalităţii votului electronic .................................................... 76
§3. Principiul votului electronic liber exprimat ............................................ 76
§4. Principiul secretului votului electronic ................................................... 77
§5. Principiul transparenţei în cazul votului electronic ................................ 77
§6. Principiul controlului sistemului de vot electronic ................................. 77
§7. Principiul siguranţei şi încrederii în cazul votului electronic ................. 78
Secţiunea a 4-a. Procedura de vot desfăşurată online ....................................... 79
Cuprins IX
§1. Reguli privind etapa pregătitoare votării electronice ............................. 84
§2. Reguli privind etapa votării electronice ................................................. 84
§3. Reguli privind etapa postelectorală exercitării votului electronic
(stabilirea rezultatelor alegerilor) ................................................................. 84
Secţiunea a 5-a. Controlul alegerilor desfăşurate pe baza votului
electronic. Certificarea componentelor ITC (Information
and Communication Technology) ..................................................................... 85
Secţiunea a 6-a. Coordonate de respectat pentru o lege privind
votul electronic ................................................................................................. 86
Secţiunea a 7-a. Argumente pro şi contra votului electronic ............................ 93
Capitolul III. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare
(prin prezenţa la urne)...................................................................................... 97
Secţiunea 1. Reglementarea şi istoricul organizării şi desfăşurării
alegerilor parlamentare în România .................................................................. 97
Secţiunea a 2-a. Organizarea alegerilor parlamentare între două perioade
electorale. Autoritatea Electorală Permanentă ................................................ 105
Secţiunea a 3-a. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare
din România în perioada electorală ................................................................ 108
§1. Principiile organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare
din România ............................................................................................... 108
§2. Stabilirea datei alegerilor parlamentare ................................................ 109
§3. Circumscripţiile electorale şi colegiile uninominale în cadrul
alegerilor parlamentare ............................................................................... 110
§4. Secţiile de votare în cazul alegerilor parlamentare ............................... 113
§5. Structurile (organismele) electorale în cazul alegerilor parlamentare ....... 114
5.1. Biroul Electoral Central în cadrul alegerilor parlamentare ............. 116
5.2. Birourile electorale de circumscripţie în cadrul alegerilor
parlamentare ........................................................................................... 122
5.3. Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
în cadrul alegerilor parlamentare ........................................................... 125
5.4. Birourile electorale ale secţiilor de votare în cadrul alegerilor
parlamentare .......................................................................................... 126
5.5. Reguli comune pentru birourile şi oficiile electorale pentru
alegerile parlamentare ........................................................................... 129
§6. Registrul electoral şi listele electorale pentru alegerile parlamentare ........ 130
§7. Cărţile de alegător pentru alegerile parlamentare ................................. 134
§8. Candidaturile pentru alegerile parlamentare ........................................ 135
§9. Buletinele de vot, semnele şi ştampilele electorale. Denumirea
alianţelor de partide politice pentru alegerile parlamentare ....................... 141
9.1. Buletinele de vot pentru alegerile parlamentare ............................. 141
9.2. Semnele electorale în cadrul alegerilor parlamentare ..................... 143
9.3. Denumirea alianţelor de partide politice în cadrul alegerilor
parlamentare .......................................................................................... 144
9.4. Ştampilele electorale în cadrul alegerilor parlamentare.................. 145
§10. Campania electorală în cadrul alegerilor parlamentare ...................... 146
§11. Desfăşurarea votării în cadrul alegerilor parlamentare ....................... 156
X Drept electoral
§12. Observarea alegerilor parlamentare .................................................... 160
§13. Stabilirea rezultatelor obţinute în alegerile parlamentare ................... 160
13.1. Numărarea voturilor la secţiile de votare în cadrul
alegerilor parlamentare .......................................................................... 161
13.2. Stabilirea rezultatelor alegerilor parlamentare la nivelul
colegiilor uninominale şi la cel al circumscripţiilor electorale .............. 163
§14. Alegerile parlamentare parţiale .......................................................... 172
§15. Aducerea la cunoştinţă publică şi publicarea rezultatelor
alegerilor parlamentare ............................................................................... 174
§16. Alte reguli prevăzute de Legea electorală referitoare
la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare ............................... 174
Capitolul IV. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidenţiale
(prin prezenţa la urne).................................................................................... 177
Secţiunea 1. Consideraţii de principiu referitoare la alegerile prezidenţiale .. 177
Secţiunea a 2-a. Stabilirea datei alegerilor prezidenţiale ................................ 178
Secţiunea a 3-a. Stabilirea numărului, delimitarea şi numerotarea
circumscripţiilor electorale. Secţiile de votare. Registrele electorale,
listele electorale şi tabelele electorale, pentru alegerile prezidenţiale ............ 178
Secţiunea a 4-a. Structurile (organismele) electorale în cazul alegerilor
prezidenţiale ................................................................................................... 181
§1. Biroul Electoral Central în cadrul alegerilor prezidenţiale ................... 182
§2. Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale secţiilor
de votare, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
pentru alegerile prezidenţiale ..................................................................... 183
Secţiunea a 5-a. Candidaturile pentru alegerile prezidenţiale ......................... 185
§1. Condiţiile de fond ................................................................................. 185
§2. Condiţiile de formă ............................................................................... 185
§3. Procedura de contestare a înregistrării sau a neînregistrării
candidaturilor pentru alegerile prezidenţiale .............................................. 188
Secţiunea a 6-a. Buletinele de vot, semnele şi ştampilele electorale.
Denumirea alianţelor de partide politice, pentru alegerile prezidenţiale ........ 189
§1. Buletinele de vot pentru alegerile prezidenţiale ................................... 189
§2. Semnele şi ştampile electorale. Denumirea alianţelor de partide
politice pentru alegerile prezidenţiale ........................................................ 190
Secţiunea a 7-a. Campania electorală, acreditarea unor persoane,
desfăşurarea alegerilor prezidenţiale şi cărţile de alegător ............................. 190
§1. Campania electorală în cadrul alegerilor prezidenţiale ........................ 190
§2. Desfăşurarea alegerilor prezidenţiale şi cărţile de alegător .................. 193
Secţiunea a 8-a. Stabilirea rezultatelor alegerilor prezidenţiale ...................... 195
§1. Numărarea voturilor la birourile electorale ale secţiilor de votare
în cadrul alegerilor prezidenţiale ................................................................ 195
§2. Stabilirea rezultatelor alegerilor prezidenţiale la nivelul birourilor
electorale judeţene şi la cel al Biroului Electoral Central .......................... 196
Cuprins XI
§3. Confirmarea şi validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale
de către Curtea Constituţională. Al doilea tur de scrutin.
Publicarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale .......................................... 196
Secţiunea a 9-a. Rolul Curţii Constituţionale în cadrul alegerilor
prezidenţiale ................................................................................................... 198
Capitolul V. Justiţia electorală ........................................................................ 200
Secţiunea 1. Importanţa şi necesitatea abordării justiţiei electorale ............... 200
Secţiunea a 2-a. Aspecte terminologice legate de justiţia electorală .............. 200
Secţiunea a 3-a. Clasificarea organelor de stat care soluţionează
plângeri în domeniul electoral ........................................................................ 201
Secţiunea a 4-a. Organizarea şi funcţionarea organelor de stat,
altele decât instanţele judecătoreşti sau constituţionale,
care soluţionează plângeri în domeniul electoral ............................................ 204
Secţiunea a 5-a. Organizarea şi funcţionarea tribunalelor
specializate electorale ..................................................................................... 205
Capitolul VI. Contenciosul constituţional electoral şi justiţia
electorală din România ................................................................................... 207
Secţiunea 1. Contenciosul constituţional electoral şi justiţia electorală
în legislaţia actuală din România .................................................................... 207
§1. Precizări prealabile referitoare la contenciosul constituţional
electoral în legislaţia din România ............................................................. 207
§2. Principiile contenciosului constituţional electoral român .................... 208
§3. Procedurile de contencios constituţional electoral român .................... 210
Secţiunea a 2-a. Contenciosul constituţional electoral şi justiţia electorală
din România în perspectivă. Propuneri de lege ferenda ................................. 217
PARTEA A IV-A. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
ALEGERILOR LOCALE .................................................................................... 227
Capitolul I. Reglementarea organizării şi desfăşurării alegerilor locale
şi principiile specifice acestora. Clarificări terminologice ........................... 227
Capitolul II. Organizarea alegerilor locale ..................................................... 230
Secţiunea 1. Decupajele electorale ................................................................. 230
§1. Organizarea circumscripţiilor electorale pentru alegerile locale .......... 230
§2. Secţiile de votare .................................................................................. 230
Secţiunea a 2-a. Listele electorale .................................................................. 231
§1. Listele electorale permanente şi copiile acestora ................................. 231
§2. Listele electorale suplimentare ............................................................. 232
§3. Listele electorale complementare şi copiile acestora. Listele
electorale suplimentare în care sunt înscrişi resortisanţii statelor
membre ale Uniunii Europene .................................................................... 233
Secţiunea a 3-a. Structurile electorale ............................................................ 235
Secţiunea a 4-a. Candidaturile ........................................................................ 241
Secţiunea a 5-a. Buletinele de vot. Semnele electorale .................................. 244
Secţiunea a 6-a. Campania electorală ............................................................. 245
Secţiunea a 7-a. Desfăşurarea alegerilor ......................................................... 248
Secţiunea a 8-a. Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor locale .......... 249
XII Drept electoral
§1. Stabilirea rezultatelor votării ................................................................ 249
§2. Constatarea rezultatelor alegerilor locale ............................................. 249
Secţiunea a 9-a. Alte reguli specifice referitoare la alegerile locale ............... 252
PARTEA A V-A. REFERENDUMUL ................................................................. 255
Capitolul I. Trăsăturile, definiţia şi clasificarea referendumurilor
constituţionale şi legislative ............................................................................ 255
Capitolul II. Trăsăturile referendumului pentru revocarea din funcţii
sau demnităţi publice ...................................................................................... 260
Capitolul III. Argumente pro şi contra referendumului
sau a plebiscitului ............................................................................................ 264
Capitolul IV. Funcţiile referendumului. Referendum sau plebiscit ............. 266
Capitolul V. Aspecte referitoare la procedurile de organizare a
referendumurilor constituţionale şi legislative ............................................. 270
Capitolul VI. Modele de proceduri referendare constituţionale
şi legislative ...................................................................................................... 277
Secţiunea 1. Referendumul ca recurs la şeful de stat (modelul francez) ........ 277
Secţiunea a 2-a. Referendumul ca recurs la cetăţeni (modelul elveţian,
american şi italian) .......................................................................................... 280
§1. Modelul elveţian ................................................................................... 280
§2. Modelul american ................................................................................. 283
§3. Modelul italian ..................................................................................... 284
Secţiunea a 3-a. Referendumul ca recurs la partidele politice
(modelul britanic, danez şi irlandez) .............................................................. 286
§1. Modelul britanic ................................................................................... 286
§2. Modelul danez ...................................................................................... 287
§3. Modelul irlandez .................................................................................. 289
Capitolul VII. Organizarea şi desfăşurarea referendumurilor
constituţionale şi legislative în România ....................................................... 292
Secţiunea 1. Clasificarea referendumurilor constituţionale şi legislative
în România ...................................................................................................... 292
Secţiunea a 2-a. Reguli specifice pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumului obligatoriu pentru revizuirea Constituţiei ............................. 293
Secţiunea a 3-a. Reguli specifice pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumului obligatoriu pentru demiterea Preşedintelui României ........... 294
Secţiunea a 4-a. Reguli specifice pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumului facultativ privind probleme de interes naţional ..................... 295
Secţiunea a 5-a. Reguli specifice pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumurilor locale şi judeţene ................................................................ 299
Secţiunea a 6-a. Reguli comune pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor
tipurilor de referendumuri constituţionale şi legislative ................................. 299
Bibliografie selectivă ......................................................................................... 305

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.044 sec