Drept civil. Persoanele - in reglementarea noului Cod civil editia a 2-a revazuta si adaugita

Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 352
Categoria: Civil

DESCRIERE

Dreptul persoanelor este important nu numai pentru ca guverneaza si protejeaza omul, dar si pentru ca este implicat in toate celelalte ramuri ale dreptului: persoana este „inima” tuturor activitatilor juridice. Nu intamplator – dupa modelul lui Justinian – codurile moderne se deschid cu Dreptul persoanelor.

Prin acest curs universitar este prezentata materia persoanelor din perspectiva noului Cod civil, astfel cum a intrat in vigoare de la 1 octombrie 2011. Se are in vedere corpul uman (inclusiv prelevarea si transplantul de organe), drepturile personalitatii, inclusiv mult invocatul drept la respectarea vietii private, capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu, identificarea si ocrotirea persoanei fizice, precum si persoana juridica.

Ovidiu Ungureanu este profesor universitar, fost decan al Facultatii de Drept – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, iar Cornelia Munteanu este lector universitar la aceeasi facultate.


Cuprins
TITLUL I PERSOANA FIZICĂ __________________________________________ 1
Capitolul I. Existenţa persoanei fizice __________________________________ 3
Secţiunea 1. Preliminarii _____________________________________________ 3
§1. Noţiunea şi definirea persoanei fizice ______________________________ 3
1. 1. Persoană, personaj şi personalitate _____________________________ 3
1. 2. Persoana fizică – subiect de drept ______________________________ 4
1. 3. Individualism şi socializare ____________________________________ 7
1. 4. Fiinţa umană şi personalitatea juridică ___________________________ 8
1. 5. Persoana fizică şi capacitatea juridică __________________________ 10
1. 6. Persoana fizică şi persoana juridică ____________________________ 11
1. 7. Clasificarea persoanelor fizice ________________________________ 13
1. 8. Absenţa calităţii de subiect de drept a animalelor _________________ 13
1. 9. Importanţa dreptului persoanelor ______________________________ 18
§2. Sediul materiei ______________________________________________ 19
Secţiunea a 2-a. Corpul uman _______________________________________ 21
§1. Preliminarii _________________________________________________ 21
§2. Protecţia corpului uman prin Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii (titlul VI) şi prin prevederile noului Cod civil _______ 27
2. 1. Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la o persoană în viaţă _____ 28
2. 2. Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la o persoană decedată ___ 31
2. 3. Transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane __________________ 35
2. 4. Daunele corporale (prejudiciul corporal) _________________________ 36
§3. Persoana fizică şi procrearea medical asistată ______________________ 37
Secţiunea a 3-a. Drepturile personalităţii _______________________________ 44
§1. Preliminarii _________________________________________________ 44
1. 1. Noţiune __________________________________________________ 44
1. 2. Caracterele drepturilor personalităţii ____________________________ 45
1. 3. Clasificarea drepturilor personalităţii ___________________________ 46
§2. Dreptul la propria imagine ______________________________________ 52
2. 1. Noţiune. Fundament ________________________________________ 52
2. 2. Autonomia dreptului la imagine _______________________________ 55
2. 3. Consimţământul ___________________________________________ 58
2. 4. Limitele dreptului la propria imagine ____________________________ 61
2. 5. Contractul de imagine ______________________________________ 63
2. 6. Stingerea dreptului asupra imaginii ____________________________ 64
Drept civil. Persoanele
VIII
§3. Dreptul la onoare _____________________________________________ 66
§4. Dreptul la propria voce _________________________________________ 70
§5. Dreptul la demnitate ___________________________________________ 72
§6. Dreptul la respectarea vieţii private _______________________________ 74
§7. Protecţia datelor cu caracter personal _____________________________ 78
§8. Limitele drepturilor personalităţii _________________________________ 81
§9. Sancţiunile civile privind nerespectarea drepturilor personalităţii _________ 87
Secţiunea a 4-a. Viaţa. Capacitatea de folosinţă _________________________ 103
§1. Preliminarii _________________________________________________ 103
§2. Definiţie ___________________________________________________ 104
§3. Naşterea. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice __________ 105
§4. Prezumţia timpului legal al concepţiunii ___________________________ 108
§5. Există un drept de a nu te naşte? Se poate vorbi de un prejudiciu
care rezultă din naştere sau din absenţa sa (din nenaştere)? __________ 109
§6. Declararea naşterii ___________________________________________ 110
§7. Caracterele juridice ale capacităţii juridice de folosinţă _______________ 111
§8. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice _________________ 114
Secţiunea a 5-a. Moartea. Sfârşitul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice __ 115
§1. Preliminarii _________________________________________________ 115
§2. Scurt istoric ________________________________________________ 117
§3. Momentul morţii _____________________________________________ 118
§4. Statutul morţii _______________________________________________ 122
§5. Respectul datorat persoanei după decesul său _____________________ 124
§6. Declararea decesului _________________________________________ 128
§7. Dispariţia. Incertitudinea asupra existenţei persoanei ________________ 129
§8. Declararea judecătorească a morţii ______________________________ 132
§9. Comorienţii _________________________________________________ 140
Secţiunea a 6-a. Incapacităţile de folosinţă ale persoanei fizice _____________ 141
§1. Despre incapacităţi în general __________________________________ 141
§2. Caracterul excepţional al incapacităţilor ___________________________ 143
§3. Incapacităţile (îngrădirile sau restrângerile capacităţii) de folosinţă ______ 147
Calitatea de fiduciar poate constitui o incapacitate de folosinţă? _______ 155
Capitolul al II-lea. Capacitatea de exerciţiu _____________________________ 156
Secţiunea 1. Definire şi caractere juridice ______________________________ 156
§1. Preliminarii _________________________________________________ 156
§2. Scurt istoric ________________________________________________ 157
§3. Sediul materiei ______________________________________________ 158
§4. Definiţie ___________________________________________________ 158
§5. Caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu _____________________ 158
Cuprins
IX
Secţiunea a 2-a. Felurile sau fazele capacităţii de exerciţiu ________________ 160
§1. Lipsa capacităţii de exerciţiu ___________________________________ 160
§2. Capacitatea de exerciţiu restrânsă ______________________________ 164
§3. Capacitatea de exerciţiu deplină ________________________________ 170
§4. Incapacităţile de exerciţiu şi sancţiunea lor ________________________ 173
Capitolul al III-lea. Identificarea persoanei fizice ________________________ 180
Secţiunea 1. Preliminarii ___________________________________________ 180
§1. Noţiune. Definire ____________________________________________ 180
§2. Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice __________ 181
§3. Caracterele juridice ale drepturilor personale nepatrimoniale
(extrapatrimoniale) __________________________________________ 181
Secţiunea a 2-a. Numele __________________________________________ 182
§1. Definiţie ___________________________________________________ 182
§2. Scurt istoric ________________________________________________ 183
§3. Sediul materiei _____________________________________________ 185
§4. Caracterele juridice ale dreptului la nume _________________________ 185
§5. Natura juridică a numelui _____________________________________ 188
§6. Uzurparea şi utilizarea abuzivă a numelui_________________________ 190
§7. Numele de familie ___________________________________________ 193
7. 1. Definiţie ________________________________________________ 193
7. 2. Dobândirea numelui de familie _______________________________ 193
7. 3. Modificarea numelui de familie _______________________________ 198
7. 4. Schimbarea numelui şi prenumelui pe cale administrativă __________ 209
7. 5. Retranscrierea numelui de familie ____________________________ 214
§8. Prenumele _________________________________________________ 216
8. 1. Definire _________________________________________________ 216
8. 2. Stabilire. Schimbare _______________________________________ 216
8. 3. Efectele juridice ale prenumelui ______________________________ 218
§9. Pseudonimul _______________________________________________ 218
§10. Porecla __________________________________________________ 220
Secţiunea a 3-a. Domiciliul _________________________________________ 221
§1. Preliminarii ________________________________________________ 221
§2. Sediul materiei _____________________________________________ 221
§3. Scurt istoric ________________________________________________ 222
§4. Definire şi terminologie _______________________________________ 222
§5. Caracterele juridice ale domiciliului ______________________________ 223
§6. Efectele domiciliului _________________________________________ 224
§7. Felurile domiciliului __________________________________________ 225
7. 1. Domiciliul de drept comun (voluntar) __________________________ 226
Drept civil. Persoanele
X
7. 2. Domiciliul legal ___________________________________________ 228
7. 3. Domiciliul convenţional _____________________________________ 230
§8. Reşedinţa __________________________________________________ 231
8. 1. Definiţie _________________________________________________ 231
8. 2. Caractere ________________________________________________ 232
8. 3. Importanţă _______________________________________________ 232
8. 4. Stabilire şi dovadă _________________________________________ 233
Secţiunea a 4-a. Starea civilă _______________________________________ 233
§1. Definiţie ___________________________________________________ 233
§2. Sediul materiei ______________________________________________ 234
§3. Scurt istoric ________________________________________________ 234
§4. Conţinut ___________________________________________________ 235
§5. Caracterele juridice ale stării civile _______________________________ 237
§6. Posesia de stat _____________________________________________ 238
§7. Factorii de ordin natural care intră în compunerea stării civile __________ 241
7. 1. Sexul ___________________________________________________ 241
7. 2. Sănătatea _______________________________________________ 244
7. 3. Concubinajul _____________________________________________ 245
§8. Acţiunile de stare civilă _______________________________________ 246
8. 1. Definiţie _________________________________________________ 246
8. 2. Clasificare _______________________________________________ 247
8. 3. Efectele acţiunilor de stare civilă ______________________________ 247
8. 4. Caracterele juridice ale acţiunilor de stare civilă __________________ 248
8. 5. Proba stării civile __________________________________________ 248
§9. Actele de stare civilă _________________________________________ 250
9. 1. Definiţie _________________________________________________ 250
9. 2. Scurt istoric ______________________________________________ 250
9. 3. Natura juridică a actelor de stare civilă _________________________ 251
9. 4. Organizarea stării civile _____________________________________ 251
9. 5. Ofiţerii de stare civilă _______________________________________ 252
9. 6. Cazul în care actul de stare civilă a fost întocmit de o altă
persoană decât de un ofiţer de stare civilă _______________________ 253
9. 7. Felurile înregistrărilor de stare civilă ___________________________ 254
9. 8. Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă ____________________ 254
9. 9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă _______ 255
9. 10. Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor
de stare civilă şi a menţiunilor _______________________________ 256
9. 11. Reconstituirea actelor de stare civilă __________________________ 258
Cuprins
XI
Capitolul al IV-lea. Ocrotirea persoanei fizice __________________________ 259
§1. Preliminarii ________________________________________________ 259
§2. Sediul materiei _____________________________________________ 260
§3. Scurt istoric ________________________________________________ 260
Secţiunea 1. Minorii ______________________________________________ 261
§1. Autoritatea părintească _______________________________________ 261
1. 1. Definiţie ________________________________________________ 261
1. 2. Sediul materiei ___________________________________________ 262
1. 3. Principiile generale ________________________________________ 262
1. 4. Exercitarea autorităţii părinteşti ______________________________ 265
1. 5. Conţinutul autorităţii părinteşti _______________________________ 266
1. 6. Răspunderea părinţilor _____________________________________ 267
§2. Tutela minorului ____________________________________________ 268
2. 1. Definiţie ________________________________________________ 268
2. 2. Caracterele tutelei minorului _________________________________ 268
2. 3. Principiile tutelei minorului __________________________________ 271
2. 4. Tutorele ________________________________________________ 271
2. 5. Deschiderea tutelei ________________________________________ 274
2. 6. Consiliul de familie ________________________________________ 275
2. 7. Exercitarea tutelei _________________________________________ 277
2. 8. Încetarea tutelei __________________________________________ 281
2. 9. Răspunderea tutorelui _____________________________________ 282
§3. Curatela minorului ___________________________________________ 284
3. 1. Definiţie. Natură juridică ____________________________________ 284
3. 2. Cazurile de instituire a curatelei ______________________________ 284
3. 3. Încetarea curatelei ________________________________________ 285
§4. Protecţia copilului aflat în dificultate _____________________________ 285
4. 1. Preliminarii ______________________________________________ 285
4. 2. Plasamentul copilului ______________________________________ 286
4. 3. Plasamentul copilului în regim de urgenţă ______________________ 286
4. 4. Supravegherea specializată _________________________________ 286
Secţiunea a II-a. Majorii ___________________________________________ 287
§1. Ocrotirea persoanei fizice prin interdicţie judecătorească _____________ 287
1. 1. Definiţie ________________________________________________ 287
1. 2. Sediul materiei ___________________________________________ 288
1. 3. Condiţiile punerii sub interdicţie ______________________________ 288
1. 4. Procedura punerii sub interdicţie _____________________________ 289
1. 5. Efectele punerii sub interdicţie _______________________________ 291
1. 6. Ridicarea interdicţiei judecătoreşti ____________________________ 293
Drept civil. Persoanele
XII
1. 7. Încetarea interdicţiei judecătoreşti _____________________________ 293
1. 8. Protecţia intermitentă a majorilor ______________________________ 293
§2. Tratamentul medical în cazul persoanelor cu tulburări psihice _________ 295
2. 1. Preliminarii _______________________________________________ 295
2. 2. Instituirea tratamentului _____________________________________ 296
2. 3. Încetarea internării _________________________________________ 298
§3. Curatela ___________________________________________________ 298
3. 1. Noţiune şi clasificare _______________________________________ 298
3. 2. Sediul materiei ____________________________________________ 299
3. 3. Cazurile de instituire a curatelei capabilului (curatela propriu-zisă) ____ 299
3. 4. Instituirea curatelei ________________________________________ 300
3. 5. Conţinutul curatelei propriu-zise ______________________________ 301
3. 6. Încetarea curatelei propriu-zise _______________________________ 301
3. 7. Curatela persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau
cu capacitate de exerciţiu restrânsă (curatela specială) ________________ 302
§4. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice _________________________ 302
TITLUL AL II-LEA PERSOANA JURIDICĂ ______________________________ 305
§1. Definiţie şi terminologie _______________________________________ 305
§2. Natura juridică a persoanelor juridice ____________________________ 306
§3. Sediul materiei ______________________________________________ 309
§4. Clasificarea persoanelor juridice ________________________________ 310
§5. Regimul personelor juridice ____________________________________ 319
§6. Înfiinţarea persoanei juridice. Înregistrarea ________________________ 320
§7. Elementele constitutive ale persoanei juridice ______________________ 322
§8. Capacitatea persoanei juridice __________________________________ 324
§9. Identificarea persoanei juridice _________________________________ 326
§10. Reorganizarea persoanei juridice ______________________________ 328
§11. Încetarea persoanei juridice ___________________________________ 329
Bibliografie selectivă ______________________________________________ 331
Index ____________________________________________________________ 333Titlu: Drept civil. Persoanele - in reglementarea noului Cod civil
Subtitlu: editia a 2-a revazuta si adaugita
Editia: a 2-a
Autori: Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu
Editura: Hamangiu
Pagini: 352
Data aparititei: 28 Decembrie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-886-3

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0147 sec