Drept civil. Partea generala conform Noului Cod Civil.

DESCRIERE

Data aparitiei: 25 Iun 2012
Nr pagini : 408


Am utilizat la elaborarea acestei lucrari noul Cod civil, doctrina, precum si practica instantelor judecatoresti, pentru a-i putea introduce pe doritori in studiul dreptului civil - partea generala, cu cea mai posibila usurinta. Cu ajutorul opiniilor doctrinare credem ca am reusit, totusi, sa inchegam un material util care, in conditiile actuale de tranzitie legislativa in domeniul dreptului civil, va contribui la initierea doritorilor in problemele actuale fundamentale ale materiei." Autorii


"Suntem convinsi ca insusirea dreptului civil, dar si deprinderea utilitatii, logicii, transparentei si, de ce nu, a frumusetii gandirii juridice asigura baza corespunzatoare in solutionarea problemelor juridice. Numai prin formarea unei culturi juridice generale care reflecta valori fundamentale ca onestitatea, echitatea sau respectarea riguroasa a drepturilor si obligatiilor pregatim juristi adevarati" AutoriiCuprins
Titlul I. Diviziunea dreptului după obiectul lui.
Locul dreptului civil în sistemul nostru juridic .................................... 1
Capitolul I. Noţiunea de drept ............................................................... 1
Secţiunea 1. Definiţia dreptului ........................................................ 1
Secţiunea a 2-a. Dreptul public şi dreptul privat .............................. 4
Secţiunea a 3-a. Locul dreptului civil în sistemul juridic al ţării ...... 6
Capitolul II. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc .................... 9
Secţiunea 1. Ce este dreptul civil? ................................................... 9
Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului civil ........................................ 11
Capitolul III. Obiectul dreptului civil ................................................. 14
Secţiunea 1. Definiţia obiectului dreptului civil ............................. 14
Secţiunea a 2-a. Sensul „poziţiei juridice de egalitate” .................... 14
Secţiunea a 3-a. Clasificarea obiectului dreptului civil .................. 15
Capitolul IV. Metoda de reglementare în dreptul civil ....................... 18
Secţiunea 1. Definiţia metodei de reglementare ............................. 18
Secţiunea a 2-a. Metoda reglementării autoritare ........................... 18
Secţiunea a 3-a. Metoda autorizării părţilor ................................... 19
Capitolul V. Delimitarea dreptului civil faţă de alte ramuri de drept ..... 21
Secţiunea 1. Noţiunea delimitării dreptului civil ............................ 21
Secţiunea a 2-a. Corelaţia dintre dreptul civil şi alte ramuri de drept.. 23
Capitolul VI. Principiile dreptului civil .............................................. 29
Secţiunea 1. Noţiunea de principiu al dreptului civil ..................... 29
Secţiunea a 2-a. Rolul şi importanţa principiilor de drept civil ...... 30
Secţiunea a 3-a. Principiile dreptului civil ..................................... 31
Capitolul VII. Izvoarele dreptului civil ............................................... 36
Secţiunea 1. Noţiunea de izvor al dreptului civil ........................... 36
Secţiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor dreptului civil .................. 37
Secţiunea a 3-a. Probleme privind alte izvoare ale dreptului civil ...... 64
Secţiunea a 4-a. Structura normei juridice civile ............................ 67
Capitolul VIII. Aplicarea normelor juridice civile .............................. 72
Secţiunea 1. Unele consideraţii generale ........................................ 72
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii civile în timp ................................ 72
Secţiunea a 3-a. Aplicarea legii civile în spaţiu ............................. 80
VI Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil
Secţiunea a 4-a. Interpretarea normelor juridice civile .................. 83
Secţiunea a 5-a. Izvoarele ştiinţei dreptului civil ........................... 93
Titlul II. Raportul juridic civil ............................................................. 99
Capitolul I. Consideraţii introductive ................................................. 99
Secţiunea 1. Norma juridică civilă – raportul juridic
civil concret................................................................................ 99
Secţiunea a 2-a. Definiţia raportului juridic civil ......................... 100
Secţiunea a 3-a. Caracterele raportului juridic civil ..................... 101
Secţiunea a 4-a. Elementele constitutive ale structurii
raportului juridic civil .............................................................. 104
Capitolul II. Subiectele raportului juridic civil ................................. 105
Secţiunea 1. Noţiunea de subiecte ale raportului juridic civil ...... 105
Secţiunea a 2-a. Categoriile de subiecte ale raportului
juridic civil ............................................................................... 105
Secţiunea a 3-a. Determinarea subiectelor sau părţilor
raportului juridic civil .............................................................. 107
Secţiunea a 4-a. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil ... 108
Secţiunea a 5-a. Schimbarea subiectelor sau părţilor raportului
juridic civil ............................................................................... 111
Secţiunea a 6-a. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil .. 113
Capitolul III. Conţinutul raportului juridic civil ............................... 118
Secţiunea 1. Noţiunea de conţinut al raportului juridic civil ........ 118
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de drept subiectiv civil ....................... 119
Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor subiective civile ........... 122
Secţiunea a 4-a. Recunoaşterea şi ocrotirea drepturilor
subiective civile ....................................................................... 133
Secţiunea a 5-a. Exercitarea drepturilor subiective civile ............ 135
Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept .................................................. 136
Secţiunea a 7-a. Proba drepturilor subiective civile ..................... 140
Capitolul IV. Obligaţia civilă ............................................................ 160
Secţiunea 1. Noţiunea de obligaţie civilă ..................................... 160
Secţiunea a 2-a. Clasificarea obligaţiilor civile ............................ 161
Capitolul V. Obiectul raportului juridic civil .................................... 163
Secţiunea 1. Noţiunea de obiect al raportului juridic civil ........... 163
Secţiunea a 2-a. Corelaţia dintre obiectul şi conţinutul
raportului juridic civil concret ................................................. 164
Capitolul VI. Izvoarele raportului juridic civil concret ..................... 166
Secţiunea 1. Noţiunea de izvor al raportului juridic civil concret .... 166
Secţiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor raportului juridic
civil concret.............................................................................. 167
Cuprins VII
Titlul III. Bunurile ............................................................................... 169
Capitolul I. Noţiuni generale despre bunuri ...................................... 169
Secţiunea 1. Noţiunea de bunuri .................................................. 169
Secţiunea a 2-a. Corelaţia dintre lucruri şi bunuri ........................ 171
Secţiunea a 3-a. Corelaţia dintre bunuri şi patrimoniu ................. 172
Capitolul II. Clasificarea bunurilor ................................................... 174
Secţiunea 1. Interesul diviziunii bunurilor ................................... 174
Secţiunea a 2-a. Criteriile de clasificare a bunurilor .................... 174
Secţiunea a 3-a. Bunuri din domeniul public
şi bunuri din domeniul privat ................................................... 175
Secţiunea a 4-a. Bunuri scoase din circuitul civil
şi bunuri aflate în circuitul civil ............................................... 178
Secţiunea a 5-a. Bunuri imobile şi bunuri mobile ........................ 180
Secţiunea a 6-a. Bunuri certe şi bunuri generice .......................... 182
Secţiunea a 7-a. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile ............... 184
Secţiunea a 8-a. Bunuri consumptibile
şi bunuri neconsumptibile ........................................................ 186
Secţiunea a 9-a. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile .............. 187
Secţiunea a 10-a. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere .................. 188
Secţiunea a 11-a. Bunuri principale şi bunuri accesorii ................... 190
Secţiunea a 12-a. Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile ........... 191
Secţiunea a 13-a. Bunurile privite ca universalităţi de fapt .......... 191
Titlul IV. Actul juridic civil ................................................................ 193
Capitolul I. Precizări preliminare ...................................................... 193
Capitolul II. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile .............. 197
Secţiunea 1. Conceptul de act juridic civil ................................... 197
Secţiunea a 2-a. Clasificarea actelor juridice civile ...................... 199
Capitolul III. Condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil ........ 219
Secţiunea 1. Conceptul de condiţii de valabilitate
ale actului juridic civil ............................................................. 219
Secţiunea a 2-a. Analiza condiţiilor de valabilitate ...................... 220
Secţiunea a 3-a. Capacitatea de a încheia actul juridic civil ......... 222
Secţiunea a 4-a. Consimţământul ................................................. 226
Secţiunea a 5-a. Obiectul actului juridic civil .............................. 245
Secţiunea a 6-a. Cauza actului juridic civil .................................. 249
Secţiunea a 7-a. Forma actului juridic civil .................................. 252
Capitolul IV. Modalităţile actului juridic civil.................................. 260
Secţiunea 1. Noţiuni introductive ................................................. 260
Secţiunea a 2-a. Termenul – modalitate a actului juridic civil ..... 262
Secţiunea a 3-a. Condiţia – modalitate a actului juridic civil ....... 270
VIII Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil
Capitolul V. Efectele actului juridic civil ......................................... 278
Secţiunea 1. Conceptul de efecte ale actului juridic civil ............. 278
Secţiunea a 2-a. Principiile efectelor actului juridic civil ............. 280
Capitolul VI. Nulitatea actului juridic civil ...................................... 301
Secţiunea 1. Noţiuni introductive ................................................. 301
Secţiunea a 2-a. Clasificarea şi regimul juridic al nulităţilor ....... 311
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii ................................................. 321
Titlul V. Prescripţia extinctivă ........................................................... 334
Capitolul I. Conceptul de prescripţie extinctivă................................ 334
Secţiunea 1. Noţiuni introductive ................................................. 334
Secţiunea a 2-a. Natura juridică a prescripţiei extinctive ............. 339
Secţiunea a 3-a. Delimitarea prescripţiei extinctive
faţă de alte instituţii de drept civil ............................................ 340
Capitolul II. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive
în dreptul civil ................................................................................... 344
Secţiunea 1. Noţiunea domeniului prescripţiei extinctive ............ 344
Secţiunea a 2-a. Determinarea domeniului prescripţiei
extinctive .................................................................................. 344
Secţiunea a 3-a. Aplicarea prescripţiei extinctive în domeniul
drepturilor de creanţă ............................................................... 345
Secţiunea a 4-a. Domeniul prescripţiei extinctive
în cadrul drepturilor reale ......................................................... 347
Secţiunea a 5-a. Prescripţia extinctivă în domeniul drepturilor
nepatrimoniale ......................................................................... 349
Capitolul III. Termenele de prescripţie extinctivă ............................ 350
Secţiunea 1. Precizări introductive ............................................... 350
Secţiunea a 2-a. Termenele generale de prescripţie extinctivă ..... 353
Capitolul IV. Cursul prescripţiei extinctive ...................................... 356
Secţiunea 1. Începutul cursului prescripţiei extinctive ................. 356
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive .................... 361
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive .................... 368
Capitol V. Reglementrea generală a termenelor de decădere ........... 375
Capitolul VI. Împlinirea prescripţiei extinctive ................................ 379
Capitolul VII. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă ....... 381
Secţiunea 1. Conceptul de repunere în termenul de prescripţie ... 381
Secţiunea a 2-a. Domeniile repunerii
în termenul de prescripţie ......................................................... 382
Secţiunea a 3-a. Efectul repunerii în termenul de prescripţie ....... 385
Cuprins IX
Capitolul VIII. Efectul prescripţiei extinctive................................... 386
Secţiunea 1. Controversa privind efectul prescripţiei extinctive,
soluţia adoptată în noul Cod civil ............................................ 386
Secţiunea a 2-a. Principiile efectului prescripţiei extinctive,
aspecte speciale privind domeniul prescripţiei extinctive ........ 386
Secţiunea a 3-a. Modul de operare al prescripţiei extinctive ........ 386

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec