Drept civil. Obligatiile. Faptul juridic in reglementarea Noului Cod Civil

Drept civil. Obligatiile. Faptul juridic in reglementarea Noului Cod Civil
Preț: 119,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 616
Categoria: Civil

DESCRIERE

978-606-18-0157-2
Data aparitiei: 10 Apr 2013
Nr pagini : 616


Materia raporturilor juridice patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane ca subiecte de drept civil, a raporturilor juridice dintre profesionişti, precum şi dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil, la care autorul a făcut referire în lucrarea anterioară care a abordat contractul, ca izvor de obligații, este continuată prin analiza faptului juridic ca izvor de obligații civile.
Prezenta lucrare se înfățișează ca un studiu de profunzime a problematicii complexe vizând regimul juridic al instituțiilor ce alcătuiesc arhitectura faptului juridic, ca izvor de obligații, în contextul reglementat de prevederile Noului Cod civil.
În mod similar cu lucrarea dedicată contractului, Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic are la bază aceeaşi metodă comparativă, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din anul 1864 la actuala reglementare a Noului Cod civil, autorul evidențiind elementele de noutate, prin raportare la principiile fundamentale desprinse din instituțiile tradiționale, principii care se regăsesc și în contextul legislativ actual. Totodată, sunt păstrate opiniile valoroase exprimate atât în doctrina de specialitate, cât și în jurisprudență, care au corespondent în noua reglementare.
Astfel, lucrarea se înfăţişează ca un valoros mijloc de documentare, în egală măsură pentru practicienii dreptului, cât şi pentru cei care vor să aprofundeze chestiunile teoretice supuse analizei, chiar și pentru studenți, constituind o veritabilă bancă de date la zi în această materie.

Cuprins
Prefaţă.................................................................................................................. XVII
Abrevieri ................................................................................................................ XIX
Titlul I. Consideraţii generale ................................................................................... 1
Capitolul I. Noţiuni prealabile ............................................................................................ 1
Capitolul II. Terminologie ................................................................................................... 5
Capitolul III. Clasificarea faptelor juridice ...................................................................... 6
Capitolul IV. Reglementarea legală a faptelor juridice .................................................. 8
Secţiunea 1. Reglementarea faptelor juridice licite ............................................ 8
Secţiunea a 2-a. Reglementarea faptelor juridice ilicite ................................... 12
Titlul II. Faptul juridic licit .................................................................................... 13
Capitolul I. Gestiunea de afaceri ...................................................................................... 13
Secţiunea 1. Consideraţii prealabile. Origine. Elemente de drept comparat ..... 13
Secţiunea a 2-a. Noţiune. Definiţie. Reglementare. Drept tranzitoriu .............. 16
Secţiunea a 3-a. Natura juridică a gestiunii de afaceri ...................................... 19
Secţiunea a 4-a. Aplicaţii practice ale gestiunii de afaceri ............................... 20
Secţiunea a 5-a. Condiţiile gestiunii de afaceri ................................................. 21
§1. Obiectul gestiunii ................................................................................... 21
§2. Utilitatea gestiunii de afaceri ................................................................. 24
§3. Atitudinea părţilor faţă de actele de gestiune ......................................... 26
§4. Gerantul trebuie să aibă capacitatea de a contracta ................................ 29
Secţiunea a 6-a. Efectele gestiunii de afaceri ................................................... 30
§1. Raporturile dintre gerant şi gerat ............................................................ 30
1.1. Obligaţiile gerantului ........................................................................ 30
1.2. Obligaţiile geratului .......................................................................... 34
§2. Raporturile dintre gerat şi terţi ............................................................... 37
§3. Raporturile dintre gerant şi terţi ............................................................. 37
Secţiunea a 7-a. Proba gestiunii de afaceri ....................................................... 38
Secţiunea a 8-a. Ratificarea gestiunii de afaceri ............................................... 38
Secţiunea a 9-a. Delimitarea gestiunii de afaceri de alte
instituţii asemănătoare ................................................................................... 39
§1. Gestiunea de afaceri şi mandatul ............................................................ 39
§2. Gestiunea de afaceri şi îmbogăţirea fără justă cauză .............................. 40
§3. Gestiunea de afaceri şi stipulaţia pentru altul ......................................... 41
§4. Gestiunea de afaceri şi actul juridic de formaţiune unilaterală .............. 42
Capitolul II. Plata nedatorată ........................................................................................... 43
Secţiunea 1. Consideraţii prealabile ................................................................. 43
Secţiunea a 2-a. Noţiune. Caracteristici. Reglementare. Drept tranzitoriu ....... 44
Secţiunea a 3-a. Fundamentele juridice ............................................................ 46
Secţiunea a 4-a. Natura juridică a plăţii nedatorate .......................................... 49
VI Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic
Secţiunea a 5-a. Cazuri de restituire ................................................................. 50
Secțiunea a 6-a. Condiţiile plăţii nedatorate ..................................................... 53
§1. Existenţa unei plăţi ................................................................................. 53
§2. Datoria a cărei stingere s-a urmărit prin plată să nu existe..................... 55
2.1. Situaţii ce privesc caracterul nedatorat absolut al plăţii ................... 56
2.2. Situaţii care privesc caracterul nedatorat relativ al plăţii .................. 60
§3. Plata să fie făcută din eroare .................................................................. 66
3.1. Analiza condiției ............................................................................... 66
3.2. Cazuri de restituire a plăţii nedatorate în care nu se
cere condiţia erorii solvensului ......................................................... 69
Secţiunea a 7-a. Efectele plăţii nedatorate ........................................................ 70
§1. Efectele plăţii nedatorate între părţi ....................................................... 70
1.1. Obligaţia lui accipiens ...................................................................... 71
1.1.1. Plata nedatorată a avut ca obiect un bun fungibil ................... 71
1.1.2. Plata a avut ca obiect un bun cert ........................................... 73
1.1.3. Plata nedatorată a avut ca obiect un bun frugifer ................... 76
1.2. Obligaţiile solvensului ...................................................................... 76
1.3. Drepturile părţilor ............................................................................. 78
§2. Efectele plăţii nedatorate faţă de terţi ..................................................... 79
Secţiunea a 8-a. Acţiunea în restituirea plăţii nedatorate .................................. 81
Secţiunea a 9-a. Cazuri în care nu există obligaţia de restituire ....................... 84
Secţiunea a 10-a. Asemănări şi deosebiri între plata nedatorată
şi alte izvoare de obligaţii similare ................................................................ 87
§1. Plata nedatorată şi răspunderea civilă delictuală .................................... 87
§2. Plata nedatorată şi îmbogăţirea fără just temei ....................................... 87
§3. Plata nedatorată şi gestiunea de afaceri .................................................. 88
Capitolul III. Îmbogăţirea fără justă cauză.................................................................... 89
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare ............................................................... 89
Secţiunea a 2-a. Îmbogăţirea fără justă cauză în lumina Noului Cod civil ....... 93
Secţiunea a 3-a. Definiţie .................................................................................. 95
Secţiunea a 4-a. Condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză ................................... 95
§1. Condiţiile materiale ................................................................................ 96
§2. Condiţiile juridice ale acţiunii de restituire .......................................... 100
Secţiunea a 5-a. Efectele îmbogăţirii fără justă cauză. Acţiunea
în restituire (actio de in rem verso) ............................................................. 106
§1. Definiţia acţiunii şi condiţiile de exercitare ......................................... 106
§2. Limitele de exercitare a acţiunii de in rem verso ................................. 107
§3. Natura juridică a îmbogăţirii ................................................................ 107
§4. Prescripţia dreptului la acţiune ............................................................. 110
Titlul III. Faptul juridic ilicit ................................................................................ 112
Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la răspunderea civilă ......................... 112
Secţiunea 1. Noţiunea de răspundere civilă .................................................... 112
§1. Noţiunea generală de răspundere ......................................................... 112
§2. Semnificaţiile noţiunii de răspundere juridică ..................................... 116
§3. Noţiunea de răspundere civilă .............................................................. 118
§4. Locul şi importanţa răspunderii civile în cadrul răspunderii juridice ... 120
Cuprins VII
Secţiunea a 2-a. Principiile răspunderii civile. Generalităţi ............................ 122
§1. Consideraţii preliminare ....................................................................... 122
§2. Principiul reparării integrale a prejudiciului ........................................ 122
§3. Principiul reparării în natură a prejudiciului ........................................ 124
§4. Analiza principiilor răspunderii civile din perspectiva
Noului Cod civil .................................................................................. 125
4.1. Principiile răspunderii contractuale ................................................ 125
4.2. Principiile răspunderii delictuale .................................................... 127
Secţiunea a 3-a. Funcţiile răspunderii civile ................................................... 128
§1. Funcţia preventiv-educativă ................................................................. 129
§2. Funcţia reparatorie ............................................................................... 133
Secţiunea a 4-a. Comparaţie între răspunderea civilă delictuală
şi alte forme ale răspunderii juridice ........................................................... 135
§1. Precizări prealabile ............................................................................... 135
§2. Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală ........................... 136
§3. Răspunderea civilă şi răspunderea materială din dreptul muncii ......... 147
§4. Răspunderea delictuală şi cvasidelictuală în concepţia Codului civil
din 1864. Justificarea nemenţinerii distincţiei în Noul Cod civil ......... 149
Secţiunea a 5-a. Formele răspunderii civile. Generalităţi ............................... 150
§1. Teoria dualităţii răspunderii civile ....................................................... 151
§2. Teoria unităţii răspunderii civile .......................................................... 152
§3. Doctrina juridică românească ............................................................... 153
Capitolul II. Răspunderea civilă delictuală .................................................................. 155
Secţiunea 1. Consideraţii generale .................................................................. 155
§1. Noţiune şi prezentare istorică sumară .................................................. 155
1.1. Răspunderea civilă subiectivă şi răspunderea civilă obiectivă ....... 156
1.1.1. Noile orientări doctrinare şi jurisprudenţiale în materia
fundamentării răspunderii civile delictuale .......................... 159
1.1.2. Tendinţa de obiectivizare a fundamentării răspunderii
civile delictuale .................................................................... 161
1.2. Aspecte teoretice fundamentate pe ideea de risc ............................ 165
1.2.1. Modalităţile riscului ............................................................. 167
1.3. Aspecte teoretice fundamentate pe ideea de garanţie ..................... 170
1.4. Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale contemporane în
fundamentarea răspunderii civile delictuale .................................... 171
1.5. Principiul precauţiei. O nouă fundamentare contemporană
a răspunderii civile ......................................................................... 172
1.5.1. Scurt istoric al Principiului precauţiei – noul fundament
al răspunderii civile............................................................... 173
1.5.2. Principiul precauţiei şi prejudiciile din perspectiva
acestui nou fundament .......................................................... 174
1.5.3. Elementele răspunderii civile delictuale din perspectiva
principiului precauţiei ........................................................... 175
1.6. Fundamentarea răspunderii civile delictuale în dreptul comparat .. 177
1.7. Tendinţe de unificare a legislaţiei la nivel european în domeniul
răspunderii civile delictuale ............................................................ 178
VIII Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic
1.8. Principii contemporane de drept european ale răspunderii
civile delictuale ............................................................................... 179
1.9. Rolul răspunderii civile delictuale în apariţia şi evoluţia
protejării drepturilor omului ........................................................... 180
§2. Răspunderea civilă delictuală în sistemul de drept naţional ................. 181
2.1. Cadrul general de reglementare ...................................................... 181
2.2. Terminologie .................................................................................. 182
§3. Domeniul de aplicare ........................................................................... 184
§4. Natura juridică a răspunderii civile delictuale ...................................... 185
§5. Felurile răspunderii civile delictuale. Aspecte generale.
Scurtă prezentare comparativă ............................................................. 185
§6. Drept tranzitoriu ................................................................................... 188
§7. Efectele răspunderii civile delictuale analizate prin prisma
reglementărilor Noului Cod civil ......................................................... 188
7.1. Sediul materiei ................................................................................ 188
7.2. Momentul naşterii raportului obligaţional de dezdăunare .............. 189
7.3. Pluralitatea persoanelor răspunzătoare. Răspunderea solidară a
debitorilor ....................................................................................... 190
7.4. Principiile reparaţiei în noua reglementare ..................................... 191
7.4.1. Principiul reparaţiei integrale ............................................... 191
7.4.2. Principiul reparării în natură ................................................. 194
7.5. Repararea prin echivalent bănesc a prejudiciului în contextul
dispoziţiilor Noului Cod civil ......................................................... 197
7.5.1. Modalitatea de stabilire a reparaţiei în cazul prejudiciilor
corporale ............................................................................... 205
7.5.2. Modalitatea de stabilire a reparaţiei în caz de deces
al victimei ............................................................................. 206
7.5.3. Corelaţia între reparaţia pentru prejudicii corporale
şi pensia de asigurări sociale/ajutor social ............................ 209
7.5.4. Modalitatea acordării despăgubirilor. Modificarea
cuantumului după soluţionarea în mod irevocabil
a litigiului ............................................................................. 210
7.6. Dreptul la acţiune pentru repararea prejudiciului. Prescripţia
şi suspendarea termenului de prescripţie în noua reglementare...... 211
7.7. Asigurarea de răspundere civilă...................................................... 212
Secţiunea a 2-a. Răspunderea pentru fapta proprie ......................................... 216
§1. Consideraţii prealabile ......................................................................... 216
§2. Prejudiciul ............................................................................................ 218
2.1. Noţiune ........................................................................................... 218
2.2. Clasificarea prejudiciilor ................................................................ 221
2.2.1. Prejudiciul patrimonial ......................................................... 221
2.2.2. Prejudiciul moral .................................................................. 223
2.3. Condiţii cerute pentru repararea prejudiciului ................................ 263
2.3.1. Prejudiciul să fie cert ............................................................ 263
2.3.2. Prejudiciul trebuie să fie direct ............................................. 266
2.3.3. Prejudiciul trebuie să fie personal ........................................ 268
Cuprins IX
2.3.4. Prejudiciul trebuie să rezulte din încălcarea ori
atingerea unui drept ori a unui interes legitim ...................... 269
2.3.5. Prejudiciul să nu fi fost reparat ............................................. 270
2.4. Cazuri noi de atragere a răspunderii civile pentru prejudicii
reglementate de Noul Cod civil ...................................................... 271
2.4.1. Repararea prejudiciului cauzat prin pierderea
şansei de a obţine un avantaj ................................................ 271
§3. Fapta ilicită. Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale. Analiza
comparativă în lumina dispoziţiilor Codului civil din 1864,
respectiv a Noului Cod civil în materie ................................................ 283
3.1. Noţiune şi definiţie ......................................................................... 283
3.2. Trăsături caracteristice ale faptei ilicite .......................................... 284
3.3. Acţiunea sau inacţiunea, modalităţi de săvârşire a faptei ilicite ..... 285
3.4. Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei.
Cauze exoneratoare de răspundere ................................................. 286
3.4.1. Legitima apărare (art. 1360, 1362 NCC).............................. 287
3.4.2. Starea de necesitate .............................................................. 289
3.4.3. Divulgarea secretului comercial impus în anumite
împrejurări ............................................................................ 291
3.4.4. Îndeplinirea unei activităţi impuse sau permise
de lege ori a ordinului superiorului ...................................... 292
3.4.5. Exerciţiul drepturilor. Exercitarea normală şi legală a unui
drept subiectiv. Abuzul de drept ca faptă ilicită civilă ......... 294
3.4.6. Alte cauze de exonerare ....................................................... 297
3.4.7. Clauze privind răspunderea. Consimţământul victimei ........ 297
3.4.8. Anunţuri privitoare la răspundere ......................................... 300
§4. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu ....................... 301
4.1. Necesitatea raportului de cauzalitate .............................................. 301
4.2. Specificul raportului de cauzalitate ................................................ 302
4.3. Sisteme propuse pentru determinarea raportului de cauzalitate
în dreptul occidental ....................................................................... 304
4.3.1. Sistemul echivalenţei condiţiilor (teoria sine qua non) ........ 304
4.3.2. Sistemul cauzei proxime ...................................................... 305
4.3.3. Sistemul cauzei adecvate ...................................................... 306
4.4. Sisteme propuse pentru determinarea raportului de
cauzalitate în dreptul românesc ...................................................... 307
4.4.1. Sistemul cauzalităţii necesare ............................................... 307
4.4.2. Sistemul unităţii indivizibile dintre cauză şi condiţii ........... 308
4.5. Practica judiciară ............................................................................ 308
§5. Vinovăţia autorului prejudiciului ......................................................... 309
5.1. Vinovăţia – condiţie generală a angajării răspunderii
civile delictuale ............................................................................... 309
5.2. Vinovăţia în materia răspunderii civile delictuale analizată
în lumina prevederilor Noului Cod civil ......................................... 310
5.3. Terminologie .................................................................................. 312
5.4. Definiţie. Elementele vinovăţiei ..................................................... 313
X Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic
5.5. Locul şi importanţa vinovăţiei ........................................................ 315
5.6. Formele vinovăţiei .......................................................................... 315
5.7. Gradele culpei în terminologia clasică a dreptului civil ................. 317
5.8. Criterii pentru stabilirea vinovăţiei ................................................. 317
5.9. Capacitatea delictuală, condiţie a existenţei vinovăţiei .................. 319
5.9.1. Situaţia minorului şi a celui pus sub interdicţie .................... 320
5.9.2. Situaţia persoanelor lipsite de discernământ care
nu au fost puse sub interdicţie .............................................. 321
5.10. Cauzele care înlătură vinovăţia ..................................................... 323
5.10.1. Forţa majoră ....................................................................... 324
5.10.2. Cazul fortuit........................................................................ 326
5.10.3. Fapta unei terţe persoane .................................................... 328
5.10.4. Fapta victimei înseşi ........................................................... 329
§6. Proba elementelor răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie ... 332
6.1. Sarcina probei ................................................................................. 332
6.2. Dovada vinovăţiei ........................................................................... 334
§7. Răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice pentru fapta
proprie Aspecte comparative analizate prin prisma dispoziţiilor
Codului civil din 1864 şi ale Noului Cod civil .................................... 334
7.1. Consideraţii prealabile .................................................................... 334
7.2. Condiţiile angajării răspunderii persoanei juridice pentru
fapta proprie .................................................................................... 337
7.3. Răspunderea proprie a persoanelor fizice care intră în
componenţa organelor persoanei juridice ....................................... 339
7.4. Corelaţia dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală
a persoanei juridice în lumina Noilor Coduri – civil şi penal.
Analiză comparativă a dispoziţiilor în vigoare în materie cu
a celor ce sunt aşteptate a fi puse în aplicare prin lege specială ..... 341
7.4.1. Condiţiile angajării răspunderii ............................................ 341
7.4.2. Săvârşirea infracţiunii în realizarea obiectului de activitate
sau în interesul ori în numele persoanei juridice .................. 349
7.4.3. Vinovăţia persoanei juridice ................................................. 350
7.4.4. Corelaţia răspunderii penale a persoanei juridice cu
răspunderea penală a persoanei fizice. Repararea
prejudiciului în temeiul răspunderii civile delictuale ........... 352
Capitolul III. Răspunderea pentru fapta altei persoane ............................................ 355
Secţiunea 1. Răspunderea pentru fapta altei persoane în lumina Noului
Cod civil. Prezentare generală şi comparativă în raport cu dispoziţiile
Codului civil din 1864 ................................................................................. 355
Secţiunea a 2-a. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus
sub interdicţie .............................................................................................. 357
§1. Sediul legal ........................................................................................... 357
§2. Sfera persoanelor pentru care este antrenată răspunderea .................... 358
§3. Sfera persoanelor chemate să răspundă ................................................ 359
§4. Fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de minori şi
interzişii judecătoreşti în lumina dispoziţiilor Noului Cod civil .......... 360
Cuprins XI
§5. Condiţiile existenţei şi ale antrenării răspunderii pentru fapta
minorului şi a celui pus sub interdicţie ................................................ 364
§6. Regresul persoanei răspunzătoare care a reparat prejudiciul cauzat
victimei prin fapta ilicită a minorului sau interzisului judecătoresc .... 366
Secţiunea a 3-a. Fundamentarea răspunderii părinţilor pentru prejudiciile
cauzate de copiii lor minori în lumina Codului civil din 1864 şi a Noului
Cod civil. Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale relevante în materie ........ 368
§1. Reglementare ....................................................................................... 368
§2. Determinarea persoanelor răspunzătoare ............................................. 369
§3. Fundamentarea răspunderii părinţilor .................................................. 369
§4. Condiţiile răspunderii părinţilor pentru fapta copiilor minori .............. 374
4.1. Condiţii generale ............................................................................ 374
4.2. Condiţii speciale ............................................................................. 375
§5. Probleme speciale referitoare la răspunderea părinţilor pentru
prejudiciile cauzate de copiii lor minori în domeniul informaticii....... 379
§6. Înlăturarea răspunderii părinților sau, după caz, a tutorilor.................. 382
§7. Efectele răspunderii .............................................................................. 385
§8. Acţiunea în regres ................................................................................ 385
Secţiunea a 4-a. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi ............................. 386
§1. Consideraţii generale ............................................................................ 386
§2. Răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor în lumina
dispoziţiilor Noului Cod civil ............................................................... 387
§3. Condiţiile generale ale răspunderii comitenţilor pentru prepuşi .......... 387
§4. Condiţiile speciale ale angajării răspunderii comitenţilor
pentru prepuşi ...................................................................................... 389
4.1. Existenţa raportului de prepuşenie în lumina Noului Cod civil.
Aspecte teoretice ............................................................................ 390
4.2. Fapta ilicită săvârşită de prepus trebuie să aibă legătură cu
atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. Aspecte teoretice ...... 391
§5. Fundamentul răspunderii comitentului ................................................. 392
§6. Raportul de prepuşenie în lumina doctrinei şi a jurisprudenţei
relevante în materie .............................................................................. 394
6.1. Aspecte teoretice şi de ordin practic ............................................... 394
6.2. Particularităţi ale raportului de prepuşenie ..................................... 399
6.2.1. Raportul de prepuşenie al medicului .................................... 399
6.2.2. Raportul de prepuşenie al avocatului salarizat
în interiorul profesiei ............................................................ 400
§7. Condiţia săvârșirii faptei în funcţiile încredinţate. Aspecte doctrinare
fundamentate pe dispoziţiile Codului civil din 1864 cu raportare
la prevederile Noului Cod civil şi exemple jurisprudenţiale ................ 403
§8. Privire comparativă a domeniului de aplicare a „Răspunderii
comitenţilor pentru prepuşi” prin prisma textelor Codului civil
din 1864 şi ale Noului Cod civil. Controverse doctrinare .................... 407
§9. Efectele răspunderii comitentului. Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale.
Privire comparativă a efectelor răspunderii prin prisma dispoziţiilor
Codului civil din 1864 şi ale Noului Cod civil ..................................... 414
XII Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic
9.1. Efectele răspunderii comitentului faţă de victima prejudiciului ..... 415
9.2. Efectele răspunderii comitentului în raporturile cu prepusul.
Regresul comitentului în jurisprudenţa vechii reglementări.
Corelaţii cu noile dispoziţii legale în materie ................................. 418
9.3. Raportul de despăgubire dintre prepusul plătitor şi comitent ......... 423
§10. Corelaţia dintre răspunderea civilă delictuală a diferitelor
persoanelor pentru fapta altuia în lumina prevederilor
Noului Cod civil ................................................................................... 423
10.1. Corelaţia răspunderii părinţilor cu răspunderea altor
persoane care au obligaţia de a supraveghea pe un minor
în noua reglementare ...................................................................... 424
10.2. Corelaţia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului cu
răspunderea altor persoane în cazul în care prepusul este un
minor. Dezbateri doctrinare şi privire comparativă prin prisma
dispoziţiilor Codului civil din 1864 şi ale Noului Cod civil,
relevante în materie ........................................................................ 427
Capitolul IV. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general,
de animale şi de edificii. Corespondenţa dispoziţiilor legale vechi în Noul
Cod civil. Comparaţii, analogii, aspecte revoluţionare în materia
răspunderii civile delictuale ......................................................................................... 429
Secțiunea 1. Aspecte generale. Sediul materiei .............................................. 429
Secţiunea a 2-a. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
în general ..................................................................................................... 430
§1. Reglementarea Codului civil din 1864 ................................................. 430
§2. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în
Noul Cod civil ...................................................................................... 431
2.1. Reglementare şi domeniul de aplicare ............................................ 431
2.2. Noţiunea dată termenului de „lucru” în evoluţia doctrinară
naţională ......................................................................................... 433
2.3. Noţiunile de „pază” şi de „paznic al lucrului” privite prin
prisma dispoziţiilor Codului civil din 1864, ale Noului Cod
civil şi a jurisprudenţei relevante în materie ................................... 435
2.4. Noţiunea de pază în lumina Noului Cod civil.
Aspecte particulare ......................................................................... 445
2.5. Viziunea doctrinară asupra noţiunii de „cauzare
a prejudiciului de către lucru” ........................................................ 446
2.6. Beneficiarii prevederilor art. 1000 alin. (1) C.civ. din 1864,
respectiv a prevederilor de actualitate ale art. 1376 NCC .............. 447
2.6.1. Răspunderea în cazul coliziunii de vehicule ........................ 448
2.6.2. Răspunderea în situaţia în care între victimă şi păzitorul
juridic al lucrului există un raport contractual ...................... 449
2.6.3. Răspunderea în situaţia în care s-a cauzat un prejudiciu cu
ocazia efectuării unui serviciu gratuit şi benevol de către
păzitorul juridic, în favoarea victimei .................................. 451
Cuprins XIII
2.6.4. Răspunderea în situaţia în care victima prejudiciului
se foloseşte în mod clandestin de lucrul aflat în paza
juridică a altei persoane ........................................................ 453
§3. Fundamentarea răspunderii .................................................................. 453
3.1. Concepţia răspunderii subiective .................................................... 453
3.2. Concepţia răspunderii obiective ..................................................... 454
§4. Condiţiile răspunderii ........................................................................... 456
§5. Cauzele de exonerare de răspundere .................................................... 457
§6. Efectele răspunderii pentru lucruri ....................................................... 460
§7. Corelaţia răspunderii pentru lucruri cu alte feluri de răspundere ......... 461
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale ............ 462
§1. Reglementare comparativă prin prisma dispoziţiilor Codului
civil din 1864, respectiv ale Noului Cod civil ...................................... 462
§2. Domeniul de aplicare ........................................................................... 463
2.1. Animalele pentru ale căror fapte poate fi atrasă răspunderea ......... 465
2.2. Persoanele care sunt chemate să răspundă ...................................... 466
2.3. Beneficiarii prevederilor art. 1001 C.civ. din 1864, respectiv
a prevederilor de actualitate ale art. 1375 NCC ............................. 468
§3. Fundamentarea răspunderii .................................................................. 469
§4. Condiţiile răspunderii ........................................................................... 469
§5. Cauze de exonerare de răspundere ....................................................... 470
§6. Efectele răspunderii .............................................................................. 470
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru ruina edificiului în lumina dispoziţiilor
Codului civil din 1864, respectiv a prevederilor Noului Cod civil .............. 471
§1. Reglementare ....................................................................................... 471
§2. Domeniul de aplicare ........................................................................... 472
§3. Fundamentarea răspunderii .................................................................. 475
§4. Condiţiile răspunderii ........................................................................... 476
§5. Cauze de exonerare de răspundere ....................................................... 478
§6. Efectele răspunderii .............................................................................. 478
Secțiunea a 5-a. Alte cazuri de răspundere cuprinse în noua
reglementare. Actio de effusis et dejectis ..................................................... 479
§1. Răspunderea şi repararea prejudiciului pentru tulburările
de vecinătate ........................................................................................ 479
1.1. Noţiuni introductive în studiul teoriei inconvenientelor
de vecinătate ................................................................................... 479
1.2. Fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de
inconvenientele anormale de vecinătate ......................................... 486
1.3. Clasificarea inconvenientelor ......................................................... 489
1.4. Inconvenientele anormale de vecinătate din perspectiva
Noului Cod civil .............................................................................. 493
1.5. Obligaţia de reparare a prejudiciilor anormale ............................... 498
1.6. Cauze justificative sau motive de răspundere? ............................... 501
1.6.1. Anterioritatea în ocuparea fondului ...................................... 501
1.6.2. Existenţa unei autorizaţii privind desfăşurarea unei
anumite activităţi de către un proprietar ............................... 502
1.7. Concluzii ........................................................................................ 503
XIV Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic
§2. Cazuri de angajare a răspunderii civile delictuale reglementate
de alte acte normative decât Noul Cod civil ........................................ 503
2.1. Răspunderea delictuală şi actele ilicite ale autorităţilor publice ..... 503
2.1.1. Noţiune. Reglementare ......................................................... 503
2.1.2. Natura juridică specială de răspundere civilă delictuală ...... 508
2.1.3. Particularităţi ale condiţiilor angajării răspunderii civile
delictuale pentru prejudiciile cauzate prin actele ilicite
ale autorităţilor publice ........................................................ 509
2.1.4. Efectele răspunderii .............................................................. 510
2.1.5. Cauzele care înlătură răspunderea civilă specială
administrativă ....................................................................... 511
2.2. Răspunderea statului pentru erorile judiciare ................................. 512
2.2.1. Condiţiile particulare ale răspunderii Statului pentru
prejudiciile cauzate prin erori judiciare ................................ 514
2.2.2. Răspunderea civilă subsidiară a magistraţilor ...................... 515
2.2.3. Practică judiciară relevantă .................................................. 516
2.3. Răspunderea pentru daunele ecologice ........................................... 522
2.3.1. Definiţie. Noţiune. Reglementare ......................................... 522
2.3.2. Natura juridică. Fundamentul răspunderii ............................ 523
2.4. Răspunderea pentru daune nucleare ............................................... 524
2.4.1. Noţiune. Reglementare ......................................................... 524
2.4.2. Aspecte particulare ale răspunderii civile pentru
daunele nucleare ................................................................... 525
2.5. Răspunderea civilă medicală .......................................................... 529
2.5.1. Considerații introductive ...................................................... 529
2.5.2. Reglementare. Natura juridică şi fundamentarea răspunderii
medicale. Răspunderea civilă specială profesională în
caz de malpraxis a personalului medical. Răspunderea
civilă obiectivă a furnizorilor de servicii medicale .............. 529
2.6. Răspunderea civilă delictuală specială a altor categorii
de profesionişti................................................................................. 539
2.6.1. Răspunderea civilă a avocaţilor ............................................ 539
2.6.2. Răspunderea civilă a notarilor publici .................................. 547
Secţiunea a 6-a. Răspunderea pentru produse defectuoase ............................. 550
§1. Noţiuni introductive ............................................................................. 550
§2. Natura juridică ...................................................................................... 550
§3. Sediul materiei ..................................................................................... 552
§4. Terminologie ........................................................................................ 553
4.1. Noţiunea de consumator ................................................................. 553
4.2. Noţiunea de producător .................................................................. 554
4.3. Noţiunile de „produs”, „produs cu defecte” ................................... 556
4.4. Deosebirea dintre produsul defectuos şi produsul cu vicii ............. 558
4.5. Sintagma „punerea pe piaţă a produsului” ...................................... 560
4.6. Diferenţierea răspunderii pentru produse defectuoase
în funcţie de tipul de defect ............................................................ 562
4.7. Conceptul de „prejudiciu” .............................................................. 562
Cuprins XV
§5. Condiţiile angajării răspunderii ............................................................ 564
5.1. Existenţa unui produs cu defecte pus în circulaţie de producător ... 564
5.2. Existenţa unei pagube ..................................................................... 564
5.3. Existenţa unui raport de cauzalitate între defect şi pagubă ............. 566
§6. Exonerarea de răspundere .................................................................... 568
6.1. Producătorul nu este cel care a pus pe piaţă produsul .................... 569
6.2. Apariţia defectului după punerea pe piaţă a produsului
[art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 240/2004] ................................ 570
6.3. Fabricarea produsului fără intenţia de a-l comercializa
[art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 240/2004] ................................ 570
6.4. Fabricarea produsului în conformitate cu reglementările
adoptate de autorităţile publice [art. 7 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 240/2004] ................................................................. 571
6.5. Stadiul ştiinţei şi cunoştinţele tehnice [art. 7 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 240/2004] ................................................................. 572
6.6. Răspunderea producătorului pentru produsele componente [art. 7
alin. (1) lit. f) Legea nr. 240/2004] ................................................. 573
§7. Dreptul la acţiune pentru repararea prejudiciului ................................. 574
§8. Importanţa reglementării răspunderii pentru produsele cu defecte ...... 575
Capitolul V. Asemănări şi deosebiri între răspunderea civilă contractuală
şi răspunderea civilă delictuală în lumina Noului Cod civil .................................... 577
Secțiunea 1. Asemănări între răspunderea civilă contractuală
şi răspunderea civilă delictuală.................................................................... 577
Secțiunea a 2-a. Deosebiri între răspunderea civilă contractuală
şi răspunderea civilă delictuală.................................................................... 578
§1. Domeniul de aplicare ........................................................................... 578
§2. Proba culpei.......................................................................................... 579
§3. Întinderea reparaţiei ............................................................................. 580
§4. Caracterul răspunderii .......................................................................... 580
§5. Capacitatea de a răspunde .................................................................... 580
§6. Punerea în întârziere ............................................................................. 581
§7. Convenţiile de nerăspundere ................................................................ 581
§8. Prescripţia dreptului la acţiune ............................................................. 581
Secțiunea a 3-a. Cumulul celor două forme de răspundere ............................ 581
§1. Principii ................................................................................................ 581
§2. Opţiunea între cele două forme de răspundere ..................................... 582
Bibliografie selectivă .............................................................................................. 587

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.068 sec