Drept administrativ. Volumul I. Editia 3

Drept administrativ. Volumul I. Editia 3
Preț: 69,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0370-5
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 456

DESCRIERE

Lucrarea urmăreşte o abordare simplă, simplificată şi sistematizată a instituţiilor fundamentale care se studiază, de regulă, la disciplina Drept administrativ. Într-un anumit sens, propunem studenţilor, tuturor celor interesaţi de lămurirea unor probleme legate de sfera dreptului administrativ şi ştiinţei administraţiei o „prezentare atipică” a unor simple note de curs. Faţă de metoda tradiţională de redactare a manualelor, concepute de regulă sub forma unor lucrări structurate în părţi sau titluri, capitole, paragrafe, secţiuni etc., această lucrare are în vedere o modalitate diferită de abordare a acestei discipline, din dorinţa de a facilita accesul la informaţie, printr-o prezentare cât mai sintetică şi la obiect a instituţiei analizate.
Prima ediţie a lucrării a apărut în anul 2003, pentru ca 5 ani mai târziu să fie publicată ediţia a 2-a.

Despre ediţia a 3-a

Din nou cu o întârziere mult mai mare decât am fi dorit, vă propunem ediţia a 3-a cursului de Drept administrativ. Volumul I actualizând o parte a lucrărilor utilizate, precizând noi surse de documentare apărute în perioada parcursă de la publicarea ultimei ediţii, aducând la zi legislaţia pe care se fundamentează doctrina, urmărind, atunci când e posibil, o raportare a acesteia la elementele tot mai interesante, chiar originale din practica statală a ultimilor ani.
În oarecare măsură, întârzierea apariţiei acestei noi ediţii s-a datorat şi intenţiei de a aştepta noua revizuire a Constituţiei din 1991 şi, implicit, schimbările pe care le-ar fi generat procesul de regionalizare, obiective politice asumate de către coaliţia învestită cu o majoritate confortabilă la finele anului 2012, dar nerealizate nici după mai bine de un an de zile, din diferite motive, parţial obiective, printre care poziţia exprimată de Curtea Constituţională într-una din deciziile sale prezintă relevanţă.

Elementul de noutate

Există nu puţine lucrări similare pe piaţă, dar unicitatea acestui manual consacrat Dreptului administrativ constă în faptul că la sfârşitul fiecărei prelegeri (câte una pentru care fiecare săptămână de curs pe parcursul unui an universitar), sub titlul Repere bibliografice se află o listă consistentă, la zi, cu tratate, monografii, lucrări, studii, articole în care sunt analizate, dezvoltate, problemele dezbătute în cadrul prelegerii respective. Citările în conţinutul acestora sunt menţionate la sfârşitul fiecărei idei preluate, astfel că nu apar note de subsol. Toate reperele bibliografice pot fi utilizate în vederea documentării pentru elaborarea unor lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, dar şi a unor teze de doctorat.

Recomandare

Pentru o analiză completă a problematicii cu privire la dreptul administrativ recomandăm consultarea lucrării de faţă împreună cu Drept administrativ. Volumul II. Ediţia 2 .

Din cuprins

noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ
relaţia guvernare-administraţie publică
identificarea sferei administraţiei publice
obiectul, definiţia, trăsăturile şi izvoarele dreptului administrativ
codificarea dreptului administrativ şi a procedurii administrative
teoria generală a organizării administraţiei publice
analiza instituţiei Preşedintele României
analiza instituţiei Guvernul României
administraţia centrală de specialitate şi administraţia publică locală
funcţionarii publici

Puncte forte

abordare simplă, simplificată şi sistematizată a instituţiilor fundamentale
actualizarea legislaţiei pe care se fundamentează doctrina
raportarea analizei la elemente din practica statală a ultimilor ani
lămurirea unor probleme legate de sfera dreptului administrativ şi ştiinţei administraţiei
28 de prelegeri structurate pe subtitluri ce permit identificarea tematicii puse în discuţie
preocupări majore pentru evoluţia societăţii româneşti actuale
referinţe bibliografice specifice fiecărei prelegeri

Despre autor

Dana Apostol Tofan este profesor universitar şi profesor asociat la Colegiul juridic franco-român de studii europene. Este conducător de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, cu o vastă experienţă practică în domeniul dreptului administrativ. Domeniul de specializare de-a lungul întregii cariere universitare şi de cercetare a fost Dreptul administrativ şi ştiinţa administraţiei, Dreptul administrativ comparat, în care a dezvoltat şi o bogată activitate publicistică. În egală măsură a beneficiat de specializări importante în străinătate dar a şi participat la reuniuni şi conferinţe în străinătate, inclusiv, în calitate de profesor invitat în Franţa şi în Brazilia. Activitatea teoretică a fost dublată încă de la începutul carierei didactice de o interesantă activitate practică, autoarea oferind consultanţă de specialitate în numeroase şi variate programe, uneori Phare şi mai recent, fiind implicată în programe europene.

Public ţintă

Studenţii de la facultăţile cu profil juridic şi în domeniul administraţiei publice, practicienii din administraţia publică dar şi cei implicaţi în actul de justiţie, toţi cei implicaţi într-o formă sau alta în guvernarea ţării.


ISBN 978-606-18-0370-5; Vol. 1. ISBN 978-606-18-0369-9
Data aparitiei: 28 Mai 2014
Nr pagini : 456

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0131 sec