Drept administrativ. Teoria functiei publice I Raportul juridic de serviciu – notiune, natura, parti, obiect si continut

Drept administrativ. Teoria functiei publice I Raportul juridic de serviciu – notiune, natura, parti, obiect si continut
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Data: 12. 08. 2011
392 pagini

Descriere
Volumul de fata – caruia ii vor urma altele doua (referitoare la raspunderea juridica a functionarilor publici, respectiv la nasterea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului juridic de serviciu, precum si la cariera functionarului public) – abordeaza o gama extrem de larga de probleme legate, determinate ori chiar provocate de raportul de serviciu sau de functie publica.

Chestiunile-cheie pe care se concentreaza lucrarea sunt natura raportului juridic de serviciu, partile acestui raport, obiectul sau, precum si continutul relatiei speciale nascute intre o autoritate publica si functionarul ei. O atentie deosebita acorda autorul ansamblului de drepturi si indatoriri care intra in continutul oricarui raport juridic de serviciu si de care se poate prevala, respectiv de care este tinut orice functionar public.

Cartea se adreseaza in primul rând studentilor facultatilor de drept si de administratie publica, insa poate fi utila, deopotriva, si celor care, intr-un fel sau altul, participa la derularea raporturilor juridice de serviciu in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.


Cuprins
Capitolul I. Controverse doctrinare privind natura raportului juridic
de serviciu_____________________________________________________________ 3
Capitolul al II-lea. Izvorul raportului juridic de serviciu – actul administrativ
de numire într-o funcţie publică _________________________________________18
Secţiunea 1. Natura juridică a actului de numire într-o funcţie publică____________18
Secţiunea a 2-a. Consecinţele numirii în funcţia publică prin act administrativ
unilateral __________________________________________________________28
Secţiunea a 3-a. Noţiunea şi condiţiile de validitate ale actului administrativ
de numire într-o funcţie publică _______________________________________48
§1. Consideraţii generale________________________________________________48
§2. Actul administrativ de numire într-o funcţie publică trebuie să fie emis
de autoritatea sau instituţia publică abilitată prin lege şi în limitele
competenţei sale ___________________________________________________49
§3. Actul administrativ de numire într-o funcţie publică trebuie emis în forma
şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege __________________________56
§4. Actul administrativ de numire într-o funcţie publică trebuie să aibă un
conţinut conform dispoziţiilor legale în vigoare _________________________70
§5. Efectele actului administrativ de numire într-o funcţie publică trebuie să
corespundă scopului urmărit de către legiuitor __________________________72
Secţiunea a 4-a. Trăsăturile actului administrativ de numire într-o funcţie
publică____________________________________________________________72
§1. Observaţii cu caracter general ________________________________________72
§2. Actul administrativ de numire într-o funcţie publică reprezintă
întotdeauna
o manifestare unilaterală de voinţă ____________________________________73
§3. Actul administrativ de numire într-o funcţie publică emană de la o
structură instituţionalizată care are, potrivit legii, calitatea de autoritate
publică (eventual administrativă)______________________________________75
§4. Actul de numire într-o funcţie publică este un act administrativ
individual _________________________________________________________77
§5. Actul de numire într-o funcţie publică este legitimant pentru persoana
pe care o învesteşte _________________________________________________82
§6. Actul de numire într-o funcţie publică generează o situaţie juridică
exclusivă__________________________________________________________84
§7. Actul de numire într-o funcţie publică se bucură de prezumţia
de legalitate _______________________________________________________84
§8. Actul de numire într-o funcţie publică are caracter obligatoriu _____________85
§9. Actul administrativ de numire într-o funcţie publică are caracter
executoriu________________________________________________________106
Raportul XIV juridic de serviciu
§10. Actul administrativ de numire într-o funcţie publică este, în principiu,
irevocabil _______________________________________________________ 106
§11. Actul juridic de numire într-o funcţie publică nu poate fi afectat,
în principiu, de un termen extinctiv__________________________________ 112
§12. Actul de numire într-o funcţie publică este prezumat a fi emis în acord
cu necesităţile unui serviciu public __________________________________ 113
Capitolul al III-lea. Părţile raportului de serviciu______________________________ 116
Capitolul al IV-lea. Obiectul raportului de serviciu____________________________ 123
Capitolul al V-lea. Conţinutul raportului de serviciu – drepturile şi îndatoririle
funcţionarilor publici_________________________________________________ 129
Secţiunea 1. Drepturile funcţionarilor publici _______________________________ 129
§1. Necesare precizări prealabile _______________________________________ 129
§2. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici_____________________________ 132
2. 1. Dreptul funcţionarilor publici de a adera la opiniile altora___________ 134
2. 1. 1. Dreptul funcţionarilor publici de a se înscrie într-un partid politic
şi dreptul de a contribui la înfiinţarea unei formaţiuni politice ______ 134
2. 1. 2. Dreptul funcţionarilor publici de a adera la un sindicat____________ 137
2. 1. 3. Dreptul funcţionarilor publici de a împărtăşi o credinţă
religioasă şi libertatea de a o exterioriza ________________________ 147
2. 2. Libertatea de conştiinţă a funcţionarilor publici ____________________ 162
2. 3. Dreptul funcţionarilor publici la exteriorizarea opiniilor lor __________ 164
§3. Dreptul funcţionarilor publici de a nu fi discriminaţi____________________ 171
§4. Dreptul funcţionarilor publici de a fi informaţi _________________________ 174
§5. Dreptul funcţionarilor publici la negocieri şi la încheierea acordurilor
colective ________________________________________________________ 178
5. 1. Consideraţii generale __________________________________________ 178
5. 2. Principiile care guvernează purtarea negocierilor în vederea
încheierii unui acord colectiv _________________________________ 181
5. 3. Controverse doctrinare privitoare la natura juridică a acordurilor
colective___________________________________________________ 194
§6. Dreptul la grevă al funcţionarilor publici______________________________ 200
§7. Dreptul funcţionarilor publici la salariu şi la alte venituri asimilate ________ 216
§8. Dreptul funcţionarilor publici de a fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de
demnitate publică ________________________________________________ 231
§9. Dreptul funcţionarilor publici la condiţii normale de muncă şi la igiena
muncii __________________________________________________________ 232
§10. Dreptul funcţionarilor publici la asistenţă medicală şi la concedii
de boală, de maternitate şi pentru creşterea şi îngrijirea copiilor __________ 233
§11. Dreptul funcţionarului public la concediul de odihnă şi la alte concedii __ 241
§12. Dreptul la pensie al funcţionarilor publici____________________________ 247
§13. Dreptul funcţionarilor publici la protecţia legii şi a autorităţii publice ____ 272
§14. Dreptul funcţionarilor publici la despăgubiri pentru prejudiciile
cauzate lor din culpa autorităţii sau instituţiei publice __________________ 287
Cuprins XV
Secţiunea a 2-a. Îndatoririle funcţionarilor publici ____________________________292
§1. Îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării _______________________292
§2. Îndatorirea de loialitate faţă de autorităţile şi instituţiile publice ___________293
§3. Îndatorirea funcţionarului public de a asigura un serviciu public
de calitate________________________________________________________296
§4. Îndatorirea funcţionarului public de a se consacra funcţiei publice
în care a fost numit ________________________________________________297
§5. Îndatorirea funcţionarului public de a se subordona ierarhic ______________316
§6. Îndatorirea de neutralitate politică a funcţionarului public________________324
§7. Îndatorirea de neutralitate economică a funcţionarului public_____________328
§8. Îndatorirea de confidenţialitate a funcţionarului public şi de păstrare
a secretului profesional_____________________________________________331
§9. Îndatorirea de demnitate a funcţionarului public________________________341
§10. Îndatorirea funcţionarului public de a nu solicita sau accepta daruri
sau alte avantaje __________________________________________________342
§11. Îndatorirea funcţionarului public de a nu deturna prerogativele
de putere publică aferente funcţiei publice în care a fost numit ___________344
§12. Îndatorirea funcţionarului public de a întocmi, prezenta şi actualiza
anual declaraţia de avere, precum şi pe cea de interese__________________348
Câteva concluzii__________________________________________________________353
Bibliografie ______________________________________________________________357
Index alfabetic ___________________________________________________________361

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec