Drept administrativ. Editia a IV-a,rezavuta si adaugita

Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2009
Ediția: a IV-a
Pagini: 528

DESCRIERE

Drept administrativ. Editia a IV-a,rezavuta si adaugita.

Prezentare - Drept administrativ. Editia a IV-a,rezavuta si adaugita.

CAPITOLUL I

DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURA A DREPTULUI PUBLIC

I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA

1. Dreptul administrativ este o ramura a dreptului public.

2. Obiectul dreptului administrativ.

3. Scopul administratiei.

4. Ordinea publica si serviciul public.

II. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA SI DREPTUL ADMINISTRATIV

5. Fundamente constitutionale exprese si implicite pentru administratia publica

6. Principalele modificari aduse prin legea de revizuire a Constitutiei in materia administratiei publice.CAPITOLUL II

DEFINITIA SI TRASATURILE ADMINISTRATIEI PUBLICE PRIN PRISMA CONSTITUTIEI DIN 1991 REVIZUITE SI REPUBLICATE

1. Scoala franceza face distinctia intre doua sensuri ale conceptului de “administratie”: sensul functional si sensul derivat, organic.

2. Precizari terminologice

3. Sfera puterii executive

4. Sfera autoritatilor care infaptuiesc adminsitratie publica in actualul sistem constitutional si legal include:

5. Cât priveste notiunea de administratie publica in sens material, functional, precizam ca in literatura juridica actuala a fost formulata o varietate de definitii, in care se regasesc atât note cu valoare de constanta, cât si particularitati care diferentiaza un autor de altul.

6. Corelatia executiv administratie publica.CAPITOLUL III

DEFINITIA DREPTULUI ADMINISTRATIVCAPITOLUL IV

IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV

I. IZVOARELE FORMALE NESCRISE ALE DREPTULUI ADMINISTRATIV

II. IZVOARELE SCRISE ALE DREPTULUI ADMINISTRATIVCAPITOLUL V

NORMA DE DREPT ADMINISTRATIVCAPITOLUL VI

RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV

I. DEFINITIA RAPORTULUI DE DREPT ADMINISTRATIV

II. CLASIFICAREA SI TRASATURILE RAPORTURILOR DE DREPT ADMINISTRATIVCAPITOLUL VII

DREPTUL ADMINISTRATIV SI STIINTA ADMINISTRATIEICAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE

I. NOTIUNI GENERALE

II. ACTUL ADMINISTRATIV. DEFINITIE, TRASATURI

III. CLASIFICAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE

IV. REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR ADMINISTRATIVE

A. LEGALITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV

B. FORMA ACTULUI ADMINISTRATIV

C. PROCEDURA EMITERII SAU ADOPTARII ACTELOR ADMINISTRATIVE

D. FORTA JURIDICA A ACTELOR ADMINISTRATIVE

E. EFECTELE ACTELOR ADMINISTRATIVE

F. SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE

G. REVOCAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE

I. INEXISTENTA ACTELOR ADMINISTRATIVE

J. ALTE DIMENSIUNI ALE REGIMULUI JURIDIC AL ACTELOR ADMINISTRATIVECAPITOLUL IX

CONTRACTUL ADMINISTRATIVCAPITOLUL X

TEORIA GENERALA A CONTROLULUI EXERCITAT ASUPRA ADMINISTRATIEI PUBLICE

I. SEMNIFICATIA ACTIVITATII DE CONTROL IN ADMINISTRATIA PUBLICA

II. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ALE CONTROLULUI EXERCITAT ASUPRA ADMINISTRATIEI PUBLICE

III. CLASIFICAREA FORMELOR DE CONTROL EXERCITAT ASUPRA ADMINISTRATIEI PUBLICE

IV. JURISDICTIA ADMINISTRATIVA SI ACTUL ADMINISTRATIV JURISDICTIONALCAPITOLUL XI

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

I. NOTIUNE SI ISTORIC

II. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE IN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

III. TRASATURILE CARACTERISTICE ALE ACTIUNII IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV POTRIVIT LEGII NR. 554/2004 SI CONSTITUTIEI

IV. CONDITIILE ACTIUNII IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV IN BAZA LEGII NR. 554/2004

V. EXCEPTIILE DE LA CONTROLUL DE LEGALITATE EXERCITAT DE INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIVCAPITOLUL XII

NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA

I. GENERALITATI

1. Istoric

2. Concepte

3. Reglementare constitutionala

II. REPERE IN DETERMINAREA STATUTULUI CONSTITUTIONAL GENERAL AL PROPRIETATII

4. Prevederi constitutionale exprese, implicite, corelatia dintre ele

III. REGIMUL CONSTITUTIONAL AL PROPRIETATII PUBLICE. RELATIA DOMENIU PUBLIC PROPRIETATE PUBLICA

5. Scara domenialitatii publice

IV. DEFINITIA SI TRASATURILE DOMENIULUI PUBLIC

6. Definitia domeniului public

7. Trasaturile domeniului publicCAPITOLUL XIII

MODALITATI DE PUNERE IN VALOARE A DOMENIULUI PUBLIC

I. GENERALITATI

1. Modalitati constitutionale de valorificare a bunurilor domeniului public.

II. CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLICA

2. Regimul juridic actual

3. Regimul constitutional si legal actual al contractului de concesiune publica

4. Definitia si trasaturile contractului de concesiune

5. Partile contractului de concesiune

6. Procedura de concesionare

7. Dispozitii privind contractul de concesiune. Concesiunea de servicii si lucrari

8. Regimul legal actual

9. Partile contractului de concesiune de servicii si lucrari

10. Proceduri de atribuire a contractului de concesiune

III. ADMINISTRAREA, INCHIRIEREA SI DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC

IV. LUCRARILE PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCALCAPITOLUL XIV

REGIMUL JURIDIC APLICABIL DOMENIULUI PUBLIC

1. Generalitati

2. PrincipiiCAPITOLUL XV

SERVICIUL PUBLIC

1. Generalitati privind serviciul public

2. Fundamente constitutionale actuale privind serviciul public in România

3. Trasaturile si clasificarea serviciilor publice

4. Clasificarea serviciilor publiceCAPITOLUL XVI

RASPUNDEREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARA

1. Fundamentarea notiunilor

2. Definitia si trasaturile constrângerii administrative

3. Clasificarea masurilor de constrângere

4. Subiectul activ si subiectul pasiv al faptei si respectiv al raspunderii

5. Forme de raspundere specifice dreptului administrativ

6. Raspunderea administrativ disciplinara

7. Fundamente constitutionale si legale actuale privind raspunderea administrativ disciplinara

8. Definitia si trasaturile raspunderii administrativ disciplinareCAPITOLUL XVII

RASPUNDEREA ADMINISTRATIV CONTRAVENTIONALA

I. BAZELE CONSTITUTIONALE ALE RASPUNDERII ADMINISTRATIV CONTRAVENTIONALE

II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENTIEI

III. DEFINITIA SI TRASATURILE CONTRAVENTIEI

IV. CAUZELE CARE INLATURA RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA

V. SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE

VI. PROCEDURA CONTRAVENTIONALA CONSACRATA DE ORDONANTA DE GUVERN NR. 2/2001

CAPITOLUL XVIII

RASPUNDEREA ADMINISTRATIV PATRIMONIALA

1. Fundamente constitutionale

2. Tipuri de actiuni in angajarea raspunderii administrativ patrimoniale

3. Categorii de acte care pot fundamenta o actiune pentru antrenarea raspunderii administrativ patrimoniale

4. Autoritatile publice competente sa solutioneze actiunea privind raspunderea administrativ patrimoniala

5. Natura prejudiciului a carui reparatie poate fi solicitata prin actiunile privind raspunderea administrativ patrimoniala a autoritatilor publice

6. Forme ale raspunderii administrativ patrimoniale

7. Raspunderea patrimoniala exclusiva a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare

8. Raspunderea patrimoniala a autoritatilor administratiei publice pentru limitele serviciului public

9. Raspunderea solidara a autoritatilor publice si a functionarilor pentru prejudicii produse prin acte administrative, tipice sau asimilateCAPITOLUL XIX

ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE

1. Concepte fundamentale in teoria organizarii administratiei publice

2. Notiunea de organ al administratiei publice

3. Notiunea de sarcini ale organelor administratiei publice

4. Notiunile de competenta si de capacitate a organelor administratiei publice

5. Natura juridica a regimului politic instituit prin Constitutia României din 1991CAPITOLUL XX

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

I. STATUTUL CONSTITUTIONAL AL PRESEDINTELUI ROMÂNIEI SI ATRIBUTIILE SALE

1. Statutul constitutional al Presedintelui

2. Alegerea si mandatul presedintelui

3. Atributiile Presedintelui României

4. Atributii realizate in raporturile cu justitia

5. Atributii exercitate in relatiile cu poporul

6. Atributiile Presedintelui ca sef al executivului

7. Atributii exercitate in situatii exceptionale

8. Atributiile exercitate in domeniul politicii externe

II. ACTELE PRESEDINTELUI ROMÂNIEI

9. Forme de concretizare a activitatii presedintelui

III. RASPUNDEREA PRESEDINTELUI ROMÂNIEI

10. Cadrul constitutional al raspunderii Presedintelui României

11. Raspunderea politica a Presedintelui României

12. Raspunderea penala a Presedintelui României

I. Declansarea procedurii de punere sub acuzare

II. Votarea cererii de punere sub acuzareCAPITOLUL XXI

GUVERNUL

I. REGLEMENTAREA GUVERNULUI POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA

1. Fundamente constitutionale

2. Statutul Guvernului

II. STRUCTURA, INVESTITURA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA GUVERNULU

3. Structura Guvernului potrivit Constitutiei României din 1991

4. Investitura Guvernului potrivit Constitutiei României din 1991, revizuita si republicata

5. Mandatul Guvernului potrivit Constitutiei României din 1991

6. Statutul membrilor Guvernului

II. Incetarea functiei de membru al Guvernului

III. Suspendarea din functia de membru al Guvernului

7. Statutul primului ministru

8. Aparatul de lucru al Guvernului

9. Atributiile Guvernului României

10. Functionarea Guvernului

III. ACTELE GUVERNULUI

11. Determinarea sferei actelor

12. Regimul constitutional al hotarârilor de Guvern

13. Regimul constitutional al ordonantelor de Guvern

IV. CONTROLUL PARLAMENTAR EXERCITAT ASUPRA GUVERNULUI SI RASPUNDEREA GUVERNULUI

14. Controlul parlamentar exercitat asupra Guvernului

15. Raspunderea Guvernului

16. Regimul constitutional al motiunii de cenzura

17. Angajarea raspunderii Guvernului

18. Raspunderea penala a membrilor GuvernuluiCAPITOLUL XXII

ADMINISTRATIA CENTRALA DE SPECIALITATE

I. GENERALITATI

II. CATEGORII DE AUTORITATI CENTRALE DE SPECIALITATECAPITOLUL XXIII

PRINCIPII DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

1. Istoric al reglementarii

2. Drept comparat

3. Ratiunea si semnificatia modificarilor din anul 2003

4. Sfera principiilor si semnificatia lor

5. Principii constitutionale: deconcentrarea serviciilor publice, descentralizarea, autonomia locala, posibilitatea folosirii limbii minoritatilor nationale in relatiile cu autoritatile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate. 385

6. Descentralizarea

7. Deconcentrarea

8. Autonomia locala

9. Dreptul minoritatilor de a si folosi limba nationala in relatiile cu administratia publica

10. Reglementarea dreptului minoritatilor de a si folosi limba materna in raporturile cu administratia in legislatia comunitara

11. Principii legale

12. Eligibilitatea

13. Legalitatea

14. Consultarea cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebitCAPITOLUL XXIV

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE JUDETENE

1. Consiliul judetean. Statutul constitutional al Consiliului judetean

2. Drept comparat

3. Raporturile dintre autoritatile locale si cele judetene

4. Constituirea consiliului judetean si componenta

5. Atributiile Consiliului judetean

6. Actele consiliului judetean si ale presedintelui consiliului judetean

7. Raspunderea consiliului judetean

8. Presedintele consiliului judetean

9. Mandatul, functionarea si actele consiliului judetean

10. Atributiile presedintelui consiliului judetean

11. Secretarul judetului

12. Administratia municipiului BucurestiCAPITOLUL XXV

CONSILIUL LOCAL SI PRIMARUL

1. Sfera autoritatilor

2. Drept comparat

3 Raporturile consiliului local cu celelalte autoritati ale administratiei publice

4. Consiliul local.

5. Constituirea.

6. Statutul consilierului local.

7. Atributiile consiliului local

8. Functionarea consiliului local.

9. Actele consiliului local.

10. Raspunderea consilierilor

11. Dizolvarea consiliului local.

12. PrimarulCAPITOLUL XXVI

PREFECTUL

1. Statutul constitutional si legal actual

2. Istoric al reglementarii

3. Drept comparat

4. Raporturile dintre prefect si autoritatile autonome locale

5. Numirea si eliberarea din functie a prefectului si a subprefectului

6. Depolitizarea si profesionalizarea functiei de prefect

7. Regimul incompatibilitatilor functiei de prefect si subprefect

8. Atributiile prefectului

9. Actele prefectului

10. Particularitati ale statutului juridic al prefectului. Regimul dreptului de asociere politica si sindicala si al dreptului la greva.

11. Oficiile prefecturale

12. Subprefectul

13. Sinteza principalelor modificari si completari aduse prin Legea nr. 286/2006 asupra Legii nr. 215/2001CAPITOLUL XXVII

FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARII PUBLICI

1. Generalitati

2. Fundamente constitutionale ale conceptelor de functie publica si functionari publici

3.Definitia functiei publice si a functionarului public.

4. Clasificarea functionarilor publici

5 Regimul juridic al actului de numire intr o functie publica

6. Drepturile si indatoririle functionarilor publici

7. Indatoririle functionarilor publici

8. Recrutarea functionarilor publici

9. Raspunderea functionarilor publiciBIBLIOGRAFIE SELECTIVA

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0184 sec