Dimensiuni ştiinţifice şi sociale în cercetarea contabilă

Dimensiuni ştiinţifice şi sociale în cercetarea contabilă
Preț: 23,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 220
Format: 17x24

DESCRIERE

Descriere:De prea multă vreme, prea multă lume vede în contabil simbolul birocraţiei, emblema unui personaj anost, aşezat între dosare prăfuite, cu ochelari cu multe dioptrii. Nici vorbă de cultură, spirit sau dialog! Nimic mai fals! Gândindu-mă la profesia noastră şi la această percepţie incorectă, doresc să redau în antiteză opinia unui mare autor francez, Michel Barba: „În a şaptea zi a săptă­mânii, în loc să se odihnească, Dumnezeu a creat... conta­bilul. Dezinvolt, s-a apropiat de acesta, l-a binecuvântat şi i-a spus: fii sănătos, fii prolific, înmulţeşte-te şi domină industria, comerţul, afacerile şi tot ceea ce mişcă pe faţa pământului.” Dincolo de sarcasmul evident al ideii, din această frază răzbate un adevăr fundamental, pe care lumea de ieri, de astăzi şi de mâine a trebuit, trebuie şi va trebui să-l înţeleagă mereu: nu putem trăi fără contabilitate. Au susţinut acelaşi postulat personalităţi proeminente în evoluţia umanităţii. Din întâmplare, niciunul dintre ei nu a fost… contabil. Aşadar, nu pot fi acuzaţi de o argumentare pro domo. Fără a intra în amănunte, enumerăm în ordine crono­lo­gică doar câteva nume legate de acest demers: întemeietorul Babilonului, regele Hammurabi, înţeleptul Aristotel, Cicero, Johan Wolfgang Goethe, poetul nostru naţional, Mihai Eminescu, şi lista noastră ar putea continua.

În paginile acestei cărți, încercăm să demonstrăm dimensiunile ştiinţifice şi sociale ale cercetării contabile. Sperăm că, prin demersul nostru, putem contribui la reconsiderarea „fondului comercial” al contabilităţii.Autorul


Cuprins
Cuvânt-înainte ...................................................................................................... 7
Capitolul 1. Momente de reper în evoluţia contabilităţii .................................. 9
1.1. Luca Paciolo, pionier al literaturii contabile ........................................... 10
1.2. Benedetto Cotrugli – „autorul fără noroc” .............................................. 13
1.3. Adevăr sau legendă ? Marco Polo şi originile contabilităţii
în partidă dublă ....................................................................................... 14
1.4. Secole de influenţă pacioliană asupra gândirii economice şi contabile ... 17
1.4.1. De la „secolul cel mare” la crearea metodei
„Jurnal Cartea-mare” ................................................................... 17
1.4.2. Noi realizări în secolul al XIX-lea. De la P.R. Coffy
la J. Fr. Schär ............................................................................... 18
1.5. Cercetări asupra bazelor ştiinţifice ale contabilităţii ............................... 20
1.6. Promovarea conceptului matematic în contabilitate ................................ 23
1.7. Contribuţii româneşti la progresul contabilităţii ...................................... 28
Capitolul 2. Dimensiunile ştiinţifice şi spirituale ale contabilităţii ................. 47
2.1. Condiţiile ontologice ale ştiinţei ............................................................. 47
2.2. Diversitate şi consens asupra statutului contabilităţii .............................. 51
2.2.1. Contabilitatea, artă........................................................................ 52
2.2.2. Contabilitatea, tehnică .................................................................. 54
2.2.3. Contabilitatea, limbaj ................................................................... 55
2.2.4. Contabilitatea, joc social .............................................................. 57
2.2.5. Contabilitatea, bun social ............................................................. 58
2.2.6. Contabilitatea, ştiinţă. Motivaţia acestui statut ............................. 61
2.2.7. În loc de concluzii, câteva reflecţii asupra contabilităţii ............... 70
2.3. Cadrul conceptual al contabilităţii, componentă
a teoriei contabile ................................................................................... 72
2.4. Locul contabilităţii în sistemul general al clasificării ştiinţelor ............... 73
2.5. Raporturile contabilităţii cu alte ştiinţe ................................................... 77
2.6. Obiectul contabilităţii .............................................................................. 81
2.6.1. Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii................................ 89
2.6.2. Patrimoniul – o abordare istorică .................................................. 93
2.7. Entităţi economico-sociale, obiect al contabilităţii ................................ 103
2.7.1. Clasificarea entităţilor economice .............................................. 106
2.7.2. Constituirea şi funcţionarea entităţii economice ......................... 108
2.8. Exerciţiul financiar şi independenţa acestuia ........................................ 110
Capitolul 3. Contabilitatea, componentă a sistemului
informaţional economic (SIE).................................................... 113
3.1. Delimitări conceptuale privind sistemul informaţional economic (SIE) ... 117
3.2. Informaţia economică şi clasificarea acesteia ....................................... 120
Dimensiuni ştiinţifice 6 şi sociale în cercetarea contabilă
3.3. Etaloane informaţionale ........................................................................ 124
3.4. Contabilitatea, componentă a Sistemului Informaţional Economic ...... 126
3.5. Obiectivele şi funcţiile contabilităţii ..................................................... 128
3.5.1. Obiectivele generale ale contabilităţii ........................................ 129
3.5.2. Funcţiile contabilităţii ................................................................. 130
3.6. Sisteme de contabilitate ........................................................................ 135
3.7. Utilizatorii informaţiilor contabile şi necesităţile lor de informare ....... 139
3.8. Informaţia contabilă şi finalitatea acesteia: procesul decizional............ 143
Capitolul 4. Normalizare, armonizare şi convergenţă în contabilitate ........ 147
4.1. Globalizarea, dimensiune a lumii contemporane .................................. 147
4.1.1. Conceptul de globalizare ............................................................ 147
4.1.2. Factorii determinanţi ai globalizării............................................ 150
4.2. Delimitări conceptuale .......................................................................... 151
4.3. Armonizarea contabilă în plan european şi mondial ............................. 160
4.4. Către o contabilitate internaţională – Referenţialul IASB ..................... 165
4.4.1. Evenimente care au pregătit armonizarea înainte de 1973 .......... 165
4.4.2. International Accounting Standards Committee (IASC)
(1973-2000) ............................................................................... 165
4.4.3. International Accounting Standard Board (IASB) –
din 2001 până în prezent ............................................................ 170
4.5. Armonizare şi reformă contabilă în România ....................................... 180
4.6. Dispozitivul de normalizare al contabilităţii româneşti ......................... 182
4.7. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008 ............................ 184
4.8. Planul de conturi general ....................................................................... 186
4.9. Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare – instrument al normalizării contabilităţii ............................ 187
Capitolul 5. Deontologie profesională şi moralitate în contabilitate
şi afaceri ....................................................................................... 201
5.1. De la etica afacerilor la moralitate şi imagine fidelă
în contabilitate ...................................................................................... 202
5.2. Elemente de reper în deontologia profesiei contabile ........................... 207
5.3. Perspectivele profesiei contabile în contextul crizei financiare
globale .................................................................................................. 210
5.3.1. Câteva consideraţii personale asupra crizei economice
mondiale ..................................................................................... 210
5.3.2. Viitorul profesiei contabile în condiţiile crizei financiare
globale ....................................................................................... 216
În loc de concluzii ............................................................................................. 219
Bibliografie ....................................................................................................... 221

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0557 sec