Dimensiunea constitutionala a libertatii individuale

Dimensiunea constitutionala a libertatii individuale
Preț: 37,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 448
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Libertatea individuala si, mai ales, limitele legale ale acestei libertati constituie dintotdeauna un subiect de actualitate, care a generat si contina sa genereze numeroase dezbateri si polemici, atat in doctrina juridica, cat si in jurisprudenta nationala si internationala. Monografia de fata prezinta un inventar detaliat al tuturor acestor idei si opinii, identifica si ofera noi solutii, care vor fi, fara indoiala, prilej pentru viitoare dezbateri.
Alcatuita dupa rigoarea stiintifica a unei teze de doctorat, cartea are, in mod surprinzator, si un pronuntat caracter paractic. Pentru ca, aproape la fiecare capitol, dupa ce analizeaza reglementarea legala si opiniile din doctrina, autorul realizeaza si un minutios examen al jurisprudentei CEDO si al practicii instantelor nationale. Mai ales capitolele ce trateaza limitarile aduse libertatii individuale – perchezitia, retinerea si arestarea, dar si cele care prezinta garantiile acordate persoanelor private de libertate, prezumtia de nevinovatie, principul legalitatii incriminarii si pedepsei vor fi citite cu interes de judecatorii si avocatii penalisti.
Cuprins
Capitolul I. Libertatea individuală în contextul drepturilor
şi libertăţilor omului _________________________________1
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind actualitatea
şi importanţa examinării libertăţii individuale _______________ 1
Secţiunea a 2-a. Identificarea şi explicarea terminologiei
utilizate ___________________________________________ 6
Capitolul II. Examinarea doctrinei juridice în domeniul
libertăţii individuale ________________________________20
Secţiunea 1. Conceptul de libertate individuală ______________ 20
1. Doctrina românească ______________________________ 20
2. Doctrina străină __________________________________ 26
3. Concluzii________________________________________ 30
Secţiunea a 2-a. Dimensiunile juridice ale libertăţii individuale __ 32
1. Doctrina românească ______________________________ 32
2. Doctrina străină __________________________________ 35
3. Concluzii________________________________________ 40
Secţiunea a 3-a. Garanţiile acordate libertăţii individuale_______ 41
1. Doctrina românească ______________________________ 41
2. Doctrina străină __________________________________ 48
3. Concluzii________________________________________ 57
Capitolul III. Identificarea reglementărilor privind
libertatea individuală. Evoluţie istorică, actualitate,
perspective _______________________________________59
Secţiunea 1. Libertate individuală, siguranţa persoanei ________ 59
A. Constituţiile române _______________________________ 59
B. Constituţii străine _________________________________ 62
DIMENSIUNEA CONSTITUŢIONALĂ XIV A LIBERTĂŢII INDIVIDUALE
C. Instrumente juridice internaţionale ____________________ 71
D. Legislaţia penală din România şi din alte state___________ 74
Secţiunea a 2-a. Cazurile şi procedura prevăzute de lege.
Principiul legalităţii în materie penală ____________________ 79
A. Constituţiile române _______________________________ 79
B. Constituţii străine _________________________________ 80
C. Instrumente juridice internaţionale ____________________ 84
D. Legislaţia penală din România şi din alte state___________ 86
Secţiunea a 3-a. Percheziţia _____________________________ 88
A. Constituţiile române _______________________________ 88
B. Constituţii străine _________________________________ 89
C. Instrumente juridice internaţionale ____________________ 91
D. Legislaţia penală din România şi din alte state___________ 92
Secţiunea a 4-a. Reţinerea ______________________________ 93
A. Constituţiile române _______________________________ 93
B. Constituţii străine _________________________________ 94
C. Instrumente juridice internaţionale ____________________ 98
D. Legislaţia penală din România şi din alte state___________ 99
Secţiunea a 5-a. Arestarea preventivă_____________________ 102
A. Constituţiile române ______________________________ 102
B. Constituţii străine ________________________________ 104
C. Instrumente juridice internaţionale ___________________ 109
D. Legislaţia penală din România şi din alte state__________ 111
Secţiunea a 6-a. Prezumţia de nevinovăţie _________________ 116
A. Constituţii române________________________________ 116
B. Constituţii străine ________________________________ 117
C. Reglementări juridice internaţionale __________________ 118
D. Legislaţia penală din România şi din alte state__________ 119
Secţiunea a 7-a. Libertatea/liberarea provizorie sub
control judiciar şi pe cauţiune _________________________ 119
A. Constituţii române________________________________ 119
B. Constituţii străine ________________________________ 120
C. Instrumente juridice internaţionale ___________________ 120
D. Legislaţia penală din România şi din alte state__________ 121
CUPRINS XV
Secţiunea a 8-a. Privarea de libertate poate avea numai
caracter penal ____________________________________ 123
A. Constituţii române _______________________________ 123
B. Constituţii străine ________________________________ 124
C. Reglementări internaţionale________________________ 124
D. Legislaţia penală din România şi din alte state _________ 125
Capitolul IV. Examen teoretic al marilor probleme ce
privesc libertatea individuală _______________________126
Secţiunea 1. Terminologia utilizată în Constituţia României
în privinţa libertăţii individuale ________________________ 126
Secţiunea a 2-a. Dimensiunile libertăţii individuale în
concordanţă cu art. 23 din Constituţie__________________ 134
Secţiunea a 3-a. Siguranţa persoanei. Concept, conţinut______ 142
1. Concept _______________________________________ 142
2. Conţinut _______________________________________ 145
Secţiunea a 4-a. Interdependenţa dintre libertatea individuală
şi celelalte drepturi şi libertăţi prevăzute în Constituţia
României ________________________________________ 148
Capitolul V. Privarea de libertate. Cazurile şi procedura
prevăzute de lege _________________________________152
Secţiunea 1. Conceptul de privare de libertate______________ 152
Secţiunea a 2-a. Trăsăturile privării de libertate _____________ 164
Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al privării de libertate.
Măsurile preventive ________________________________ 167
Secţiunea a 4-a. Organele judiciare care pot lua măsurile
preventive _______________________________________ 173
Secţiunea a 5-a. Noţiunea de «învinuit»/«inculpat» __________ 177
Secţiunea a 6-a. Cazurile şi procedura prevăzute de lege_____ 180
Capitolul VI. Reţinerea unei persoane___________________189
Secţiunea 1. Concept _________________________________ 189
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională ____________ 190
DIMENSIUNEA CONSTITUŢIONALĂ XVI A LIBERTĂŢII INDIVIDUALE
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie ______________ 192
Secţiunea a 4-a. Doctrina ______________________________ 194
A. Doctrina românească _____________________________ 194
B. Doctrina străină__________________________________ 199
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului __________________________________________ 200
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a
României ________________________________________ 202
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România ______________________________________ 203
Capitolul VII. Arestarea unei persoane__________________ 205
Secţiunea 1. Concept__________________________________ 205
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională _____________ 214
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie ______________ 216
Secţiunea a 4-a. Doctrina ______________________________ 221
A. Doctrină românească _____________________________ 221
B. Doctrina străină__________________________________ 228
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului __________________________________________ 230
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a
României ________________________________________ 235
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România ______________________________________ 239
Capitolul VIII. Percheziţia_____________________________ 243
Secţiunea 1. Concept__________________________________ 243
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională _____________ 245
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie ______________ 247
Secţiunea a 4-a. Doctrină ______________________________ 250
A. Doctrina românească _____________________________ 250
B. Doctrina străină__________________________________ 252
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului _________________________________ 253
CUPRINS XVII
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
a României ______________________________________ 254
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România _____________________________________ 255
Capitolul IX. Garanţiile acordate persoanelor private
de libertate_______________________________________257
Secţiunea 1. Concept _________________________________ 257
A. Limitarea duratei măsurilor preventive şi obligaţia
de verificare periodică a arestării preventive. Termen
rezonabil_________________________________________ 257
B. Dreptul la exercitarea căilor de atac _________________ 259
C. Obligaţia comunicării _____________________________ 259
D. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la un avocat ____ 260
E. Dreptul persoanei private de libertate la despăgubiri
pentru privarea nelegală de libertate ___________________ 260
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională ____________ 261
A. Limitarea duratei măsurilor preventive şi obligaţia de
verificare periodică a arestării preventive. Termen
rezonabil_________________________________________ 261
B. Dreptul la exercitarea căilor de atac _________________ 262
C. Obligaţia comunicării motivelor reţinerii sau arestării
în limba pe care o înţelege persoana privată de libertate ___ 262
D. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la avocat _______ 263
E. Dreptul persoanei private de libertate la despăgubiri
pentru privarea nelegală de libertate ___________________ 264
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie______________ 265
A. Limitarea duratei măsurilor preventive şi obligaţia de
verificare periodică a arestării preventive. Termen
rezonabil_________________________________________ 265
B. Dreptul la exercitarea căilor de atac _________________ 269
C. Obligaţia comunicării motivelor reţinerii sau arestării,
precum şi învinuirea, în limba pe care o înţelege
persoana privată de libertate _________________________ 269
DIMENSIUNEA CONSTITUŢIONALĂ XVIII A LIBERTĂŢII INDIVIDUALE
D. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la avocat _______ 271
E. Dreptul persoanei private de libertate la despăgubiri
pentru privarea nelegală de libertate ___________________ 272
Secţiunea a 4-a. Doctrină românească şi străină ____________ 273
A. Limitarea duratei măsurilor preventive şi obligaţia
de verificare periodică a arestării preventive. Termen
rezonabil _________________________________________ 273
B. Dreptul la exercitarea căilor de atac __________________ 282
2. Doctrina străină __________________________________ 287
C. Obligaţia comunicării motivelor reţinerii sau arestării,
precum şi învinuirea, în limba pe care o înţelege persoana
privată de libertate__________________________________ 288
D. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la avocat _______ 293
E. Dreptul persoanei private de libertate la despăgubiri
pentru privarea nelegală de libertate____________________ 297
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului __________________________________________ 305
A. Limitarea duratei măsurilor preventive şi obligaţia de
verificare periodică a arestării preventive. Termen
rezonabil _________________________________________ 305
B. Dreptul la exercitarea căilor de atac (Dreptul la recurs) ___ 307
C. Obligaţia comunicării motivelor reţinerii sau arestării,
precum şi învinuirea, în limba pe care o înţelege persoana
privată de libertate__________________________________ 309
D. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la avocat _______ 310
E. Dreptul persoanei private de libertate la despăgubiri
pentru privarea nelegală de libertate____________________ 311
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a
României ________________________________________ 312
A. Limitarea duratei măsurilor preventive şi obligaţia
de verificare periodică a arestării preventive. Termen
rezonabil _________________________________________ 312
B. Dreptul la exercitarea căilor de atac __________________ 314
CUPRINS XIX
C. Obligaţia comunicării motivelor reţinerii sau arestării,
precum şi învinuirea, în limba pe care o înţelege
persoana privată de libertate _________________________ 316
D. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la avocat _______ 317
E. Dreptul persoanei private de libertate la despăgubiri
pentru privarea nelegală de libertate ___________________ 318
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România _____________________________________ 319
A. Limitarea duratei măsurilor preventive şi obligaţia
de verificare periodică a arestării preventive. Termen
rezonabil_________________________________________ 319
B. Dreptul la exercitarea căilor de atac _________________ 322
C. Obligaţia comunicării motivelor reţinerii sau arestării,
precum şi învinuirea, în limba pe care o înţelege
persoana privată de libertate _________________________ 324
D. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la avocat _______ 326
E. Dreptul persoanei private de libertate la despăgubiri
pentru privarea nelegală de libertate ___________________ 327
Capitolul X. Punerea în libertate a persoanei reţinute sau
arestate. Liberarea provizorie _______________________329
Secţiunea 1. Concept _________________________________ 329
A. Punerea în libertate ______________________________ 329
B. Liberarea provizorie ______________________________ 329
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională ____________ 330
A. Punerea în libertate ______________________________ 330
B. Liberarea provizorie ______________________________ 331
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie______________ 331
A. Punerea în libertate ______________________________ 331
B. Liberarea provizorie ______________________________ 333
Secţiunea a 4-a. Doctrină ______________________________ 335
A. Doctrina românească_____________________________ 335
B. Doctrina străină _________________________________ 344
DIMENSIUNEA CONSTITUŢIONALĂ XX A LIBERTĂŢII INDIVIDUALE
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului __________________________________________ 346
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a
României ________________________________________ 348
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România ______________________________________ 350
Capitolul XI. Prezumţia de nevinovăţie__________________ 359
Secţiunea 1. Concept__________________________________ 359
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională _____________ 359
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie ______________ 360
Secţiunea a 4-a. Doctrină ______________________________ 363
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului _________________________________ 371
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
a României _______________________________________ 376
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România ______________________________________ 379
Capitolul XII. Principiul legalităţii incriminării şi
legalităţii pedepsei________________________________ 381
Secţiunea 1. Concept__________________________________ 381
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională _____________ 382
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie ______________ 383
Secţiunea a 4-a. Doctrină ______________________________ 385
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului _________________________________ 392
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
a României _______________________________________ 394
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România ______________________________________ 395
CUPRINS XXI
Capitolul XIII. Caracterul exclusiv penal al oricărei
sancţiuni privative de libertate ______________________397
Secţiunea 1. Concept _________________________________ 397
Secţiunea a 2-a. Reglementarea constituţională ____________ 398
Secţiunea a 3-a. Prevederile legale în materie______________ 399
Sectiunea a 4-a. Doctrină ______________________________ 401
1. Doctrina românească _____________________________ 401
2. Doctrina străină _________________________________ 405
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului _________________________________ 406
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a
României ________________________________________ 408
Secţiunea a 7-a. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
din România _____________________________________ 409
Bibliografie _________________________________________411


Data: 15.12.2011
448 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec