Dictionar de management

Dictionar de management
Preț: 95,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2011
Pagini: 904
Format: 17x24
Categoria: Management

DESCRIERE

Descriere:

Una dintre condiţiile esenţiale pentru ca o ştiinţă şi domeniile în care aceasta este utilizată să se dezvolte rapid şi competitiv este ca ea să-şi contureze un sistem unitar şi armonizat al fondului principal de concepte, metode, tehnici, care îi este specific. Desigur, nici managementul nu face excepţie de la axioma enunţată mai sus.

Un demers indispensabil de natură să asigure concretizarea acestei axiome în România îl reprezintă realizarea unui dicţionar de management, care să încorporeze fondul principal de termeni care îi sunt specifici în această perioadă de trecere la economia bazată pe cunoştinţe. Acest demers a fost realizat sub egida ştiinţifică a Societăţii Academice de Management din România (SAMRO). La realizarea sa au participat majoritatea membrilor săi, la care s-a adăugat contribuţia altor specialişti, mai tineri, care nu sunt încă membri SAMRO - în total 63 de specialiști de la 12 universități din România.

Principalele obiective avute în vedere prin elaborarea dicţionarului de management sunt următoarele:

· Dezvoltarea, armonizarea şi creşterea rigurozităţii conceptelor, metodologiilor şi terminologiei specifice managementului, prin luarea în considerare a evoluţiilor ştiinţifice şi economice recente pe plan mondial;

· Realizarea sub auspiciile şi cu suportul SAMRO şi CNIPMMR a unei lucrări de referinţă pentru managementul din România, care contribuie la dezvoltarea sa la standarde occidentale, pe baza unei viziuni moderne;

· Dezvoltarea unei şcoli ştiinţifice de management autohtone riguroase, care să determine creşterea calităţii învăţământului managerial şi accelerarea modernizării managementului la toate eşaloanele societăţii din România şi, în special, la nivelul companiilor şi al celorlalte organizaţii economice;

· Amplificarea prestigiului ştiinţific al managementului din România şi al SAMRO pe plan naţional şi internaţional;

· Înscrierea dicţionarului de management din România în categoria dicţionarelor ştiinţifice de referinţă în domeniul managementului pe plan internaţional;

· Asigurarea fondului de cunoştinţe ştiinţifice şi intreprenoriale necesare implementării în România a proiectului POS-DRU ANTREMAN, împreună cu Anglia Ruskin University şi ASE Bucureşti.

Dicţionarul de management cuprinde peste 4.000 de termeni de management şi din domenii înrudite sau complementare, dar utilizaţi intens în abordările teoretice şi pragmatice de management. Această ultimă categorie de termeni a fost definită prin prisma specificului managementului, din perspectiva utilizării lor de către manageri şi specialişti în management.

Dicţionarul are o structură modernă, acordând o atenţie deosebită nu numai definirii riguroase a termenilor, ci şi facilitării identificării şi utilizării acestora de către manageri, specialişti în management, studenţi care studiază sau sunt interesaţi în management şi tuturor celor care doresc să înţeleagă aprofundat managementul şi să îl practice cu un plus de rigurozitate şi eficacitate. Aceste categorii reprezintă grupurile țintă ale dicționarului de management

Dicționarul de management răspunde unei necesități îndelung resimțite în managementul românesc. Prin elaborarea sa nu numai că s-a "umplut" un gol în literatura de specialitate autohtonă, dar se pune la dispoziția managerilor și specialiștilor din organizații un arsenal cuprinzător de sisteme, metode, tehnici, concepte indispensabile practicării unui management profesionist, generator de performanțe sustenabile, corespunzător celor mai bune practici internaționale.


Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec