Diagnosticul financiar al intreprinderii

Diagnosticul financiar al intreprinderii
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2012
Pagini: 236
Categoria: Finante Banci

DESCRIERE

Diagnosticul financiar presupune efectuarea unei analize a poziţiei financiare şi a stării de performanţă financiară a întreprinderii la încheierea exerciţiului financiar în vederea identificării punctelor forte şi slabe ale gestiunii financiare.

Atât analiza pe plan intern (de pe poziţia managerilor), cât şi cea externă (de pe poziţia unor parteneri financiari - bancari şi concurenţi) au ca obiectiv evidenţierea rentabilităţii, riscului şi, în final, valoarea întreprinderii.

Diagnosticul financiar urmăreşte să pună în evidenţă modalităţile de realizare a echilibrului financiar pe termen lung şi pe termen scurt (obiectiv al analizei pe baza bilanţului), cât şi trepte de acumulare bănească, marje de profit, de rentabilitate ale activităţii întreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit şi pierdere).

Sursa de date pentru realizarea diagnosticului financiar al unei întreprinderi este constituită din situaţiile financiare anuale, care cuprind:
- bilanţ;
- cont de profit şi pierdere;
- situaţia modificărilor capitalului propriu;
- situaţia fluxurilor de trezorerie;
- notele explicative la situaţiile financiare anuale;

sau situaţiile financiare anuale prescurtate, care cuprind:
- bilanţ prescurtat;
- cont de profit şi pierdere;
- note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.

Diferenţierea între conţinutul situaţiilor financiare anuale este dată de anumite criterii de mărime ale întreprinderilor, respectiv valoarea activelor totale, valoarea cifrei de afaceri netă şi numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.

În conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010, persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii, respectiv total active 3. 650. 000 euro, cifră de afaceri netă 7. 300. 000 euro şi număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 50, întocmesc situaţii financiare anuale, iar cele care nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime, întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate.

Bilanţul sintetizează poziţia financiară a întreprinderii la un moment dat, iar contul de profit şi pierdere sintetizează fluxurile de venituri şi cheltuieli din perioada analizată.


Date tehnice


Titlu: Diagnosticul financiar al intreprinderii
Pret: 35, 00 RON
ISBN: 978-606-647-272-2
Format: A4 21 x 29, 5 cm
Pagini: 236

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec