DESTIN DE ISTORIC. IN HONOREM DINU C. GIURESCU

DESTIN DE ISTORIC. IN HONOREM DINU C. GIURESCU
Preț: 67,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2012
Pagini: 720
Format: 17x24
Categoria: Istorie

DESCRIERE

CUVÂNT DE ÎNTÂMPINARE

IN HONOREM ACAD. DINU C. GIURESCU


Relaţia Craiovei cu Academicianul DINU C. GIURESCU durează de peste patruzeci de ani. Oamenii din oraşul nostru, reprezentativi pentru cel puţin trei instituţii culturale şi ştiinţifico-academice şi-au intersectat activităţile intelectuale cu Domnia Sa, reuşind să impună şi să multiplice poziţiile deosebite ale Craiovei şi Olteniei în istoria neamului, în cele mai importante sinteze şi monografii tematice.

Prin poziţiile de mari istorici ale lui Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, Editura „Scrisul Românesc” a primit impulsul noului drum de prestigiu în cultura română a anilor '70 din secolul trecut, atunci când mari probleme ale istoriografiei româneşti şi-au găsit împliniri tipografice, în ciuda aprigei cenzuri comuniste, prin lucrări de referinţă până astăzi despre formarea şi continuitatea poporului român în epoca de început a Evului Mediu.

Primăria Municipiului Craiova a evaluat relaţia cu istoricul DINU C. GIURESCU, onorându-l şi onorându-se pe ea, în acelaşi timp, cu titlul de Cetăţean de onoare.

Şi s-a împlinit omagiul către Domnia Sa de către Universitatea din Craiova, atunci când i-a conferit, la propunerea Facultăţii de Istorie-Filozofie-Geografie, titlul de Doctor Honoris Causa (22 noiembrie 2002).

Acum, la ceas aniversar, comunitatea universitar-academică din Craiova a găsit prilejul nu numai să-şi exprime omagiul său afectuos, dar să şi consolideze, la nivel instituţional, o relaţie cu adevărat frumoasă şi fructuoasă, de colaborare, în care formatorul a fost Domnul Academician DINU C. GIURESCU, iar discipolii săi craioveni au creat teme şi opere prin care au adunat suficiente atuuri în recunoaşterea unei şcoli istorice distincte.

În psihologia noastră, unde olteanul şi-a manifestat fără îngrădire independenţa şi demnitatea, s-au întâlnit două spirite curate, pure şi puternice în tot ceea ce conştiinţa naţională poartă ca forţă şi tărie în deplinătatea termenului şi în fiinţa fiecăruia.

Domnule Profesor, Domnule Academician,

Vă asigurăm de totala noastră admiraţie. Suntem mândri de a vă fi alături şi de a avea girul ştiinţific şi moral al Domniei Voastre în demersurile noastre sociale şi cărturăreşti.

Vă dorim aceeaşi capacitate şi putere de muncă în împlinirea gândurilor, spre noi încheieri istoriografice!

LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!

Dan Claudiu Dănişor

Rectorul Universităţii din Craiova

Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu | 9
CUPRINS
Cuvânt de întâmpinare In honorem Acad. Dinu C. Giurescu de Dan
Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din Craiova / 13
Partea I. Mesaje aniversare, amintiri, destăinuiri,
aprecieri / 15
Mesaje aniversare / 17
Acad. Dan Berindei, Gând pentru Dinu C. Giurescu / 19
Prof. univ. dr. Ion Dogaru, Destin de istoric / 21
Acad. Marius Porumb, Academicianului Dinu C. Giurescu. Omagiu / 25
Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, Istoria naţională ca religie a istoricului Dinu
C. Giurescu / 27
Amintiri, destăinuiri / 29
Conf. univ. dr. Valeriu Râpeanu, Dinastia istoricilor Giurescu – un model
intelectual şi moral / 31
General de brigadă (r.) Aurel I. Rogojan, Omul istoriei şi istoria omului.
Academicianul Dinu C. Giurescu aşa cum l-am cunoscut / 37
Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, Din nesecată dragoste de ţară / 43
Scriitor Ilarie Hinoveanu, Giureştii – iluştrii istorici ai românilor / 47
Dr. Tudor Nedelcea, O remarcabilă dinastie de istorici / 57
Prof. Eugen Petrescu, Academicianul Dinu C. Giurescu, simbol al dăruirii
pentru istoria neamului românesc / 61
Opera istoricului Dinu C. Giurescu / 65
Prof. univ. dr. Vladimir Osiac, Laudatio cu ocazia ceremoniei de acordare a
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova Domnului
Academician Dinu C. Giurescu / 67
Prof. univ. dr. Ioan Opriş, Dinu C. Giurescu şi critica istoriei / 71
Dr. Marius Turaiche, Corifeu al marelui echilibru în istorie. Gânduri şi
sentimente pentru un portret / 79
Dr. Victor Spinei, Dinu C. Giurescu - Efigia memorialistului / 81
10 | Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu
Bibliografia operei Academicianului Dinu C. Giurescu / 101
Partea a II-a Dedicatoria / 109
Studii de istorie
Acad. Ştefan Ştefănescu, Mihai Viteazul – primul făuritor al „Daciei
Româneşti”. Dimensiunea diplomatică / 111
† I.P.S. Irineu Popa, Mihai Viteazul simbol al unităţii politice româneşti şi
apărător al creştinătăţii europene / 121
Muzeograf Aurelia Florescu, Catalog de carte veche străină din secolul al
XVI-lea în judeţul Dolj / 137
Lector univ. dr. Constanţiu Dinulescu, Proiecte occidentale de organizare
politică a lumii creştine catolice (secolele XIV-XVII) / 167
Prof. Eugen Petrescu, Episcopul Râmnicului Climent – ctitorul schitului din
Pietrari / 183
Peter Mario Kreuter (Regensburg), Von Frauen, Kindern, Albanern und
Vampiren. Und was sie miteinander gemeinsam haben. / 199
Dr. Ileana Cioarec, Ştefan Pârşcoveanu un candidat la domnie în Ţara
Românească în anul 1774 / 205
Dr. Dorin Teodorescu, O carte rară şi contextul istoric al editării ei / 209
Drd. Radu Gabriel Dumitrescu, Figura lui Ştefan cel Mare în viziunea
artiştilor din secolul al XIX-lea / 215
Prof. univ. dr. Vladimir Osiac, Intervenţiile militare ale Imperiului Rus în
Principatele Române (1806-1849) / 229
Dr. Mite Măneanu, Morile din vestul Olteniei în secolul al XIX-lea / 249
Dr. Gabriel Croitoru, Primul proiect de alimentare cu apă din Jiu a oraşului
Craiova / 259
Prof. univ. dr. Ion Bulei, Elita politică modernă a românilor / 265
Dr. Emilian Cojocaru, Stemele satelor şi comunelor din Oltenia / 279
Dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Principiul separaţiei puterilor în stat
prevăzut în Constituţia României din anul 1866 / 293
Prof. Adrian Frunză, prof. Onoriu Stoica, Sistemul de distincţii al statului
în timpul domniei lui Carol I (1866-1914) / 301
Dr. Elena Siupiur, Gubernia Basarabia în „primul recensământ general al
Imperiului Rus 1897”. Câteva observaţii despre etnii, imigranţi, meşteşuguri,
profesii şi activităţi / 313
Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu | 11
Prof. univ. dr. Gheorghe Dănişor, Istoria ideii de individualism. / 327
Dr. Dorina N. Rusu, Un istoric printre scriitori: Mateiu I. Caragiale / 341
Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, O descriere a centrului comercial permanent
din Craiova de la sfârşitul secolului XIX şi din prima jumătate
a secolului XX / 349
Dr. Georgeta Ghionea, Organizarea şi funcţionarea Băncii Comerţului din
Craiova (1897-1948) / 387
Dr. Narcisa-Maria Mitu, Administraţia exploataţiei agricole Domeniul
Coroanei Sadova în perioada 1884-1948 / 399
Lector univ. dr. Alexandru Oşca, Armata română şi ingrata condiţie de forţă
de ocupaţie / 413
Prof. univ. dr. Mihai Corneliu Lungu, Unitatea românilor şi a teritoriului
lor – din trecut în actualitate / 429
Prof. univ. dr. Ion Scurtu, Evoluţia Basarabiei în cadrul statului naţional
unitar român (1918-1940) / 439
Dr. Lucian Dindirică, Reorganizarea Bisericii Ortodoxe Române în anul
1922. Un document inedit al Mitropolitului Primat Miron Cristea / 467
Prof. univ. dr. Ion Deaconescu, România ca o rană / 481
Conf. univ dr. Marusia Cîrstea, Situaţia internaţională în viziunea Marelui
Stat Major Român (1935) / 489
Dr. Diana-Mihaela Păunoiu, Propagandă şi festivitate în timpul regimului
carlist. Studiu de caz: Ziua Constituţiei „Regelui Carol al II-lea” în Oltenia
(1939-1940) / 509
Dr. Mihalea Bărbieru, drd. Florin Nacu, România şi Iugoslavia în
confruntarea cu revizionismul şi totalitarismele epocii (1933-1939) / 525
Conf. univ. dr. Cristina Păiuşan Nuică, Lector univ. dr. Teodora Stănescu-
Stanciu, Henriette-Yvonne Stahl / 551
Lector univ. dr. Laurenţiu Constantiniu, Frontiera în istoria SUA şi a
Rusiei: două evoluţii diferite / 563
Acad. Florin Constantiniu, O sursă americană despre acordul de
procentaj / 579
Prof. univ. dr. Sorin Damean, 8 noiembrie 1945: Rezistenţă şi represiune în
România / 585
Cercet. şt. I Cornel Sigmirean, Încheierea celui de-Al Doilea Război
mondial şi incertitudinile politice asupra statutului Transilvaniei / 591
Prof. univ. dr. Alesandru Duţu, Implicarea armatei române în politică
(1945-1947) / 603
12 | Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu
Drd. Oana Nicoleta Trandafir, Rolul organizaţiei de femei din Republica
Populară Română în documentele de partid / 619
Drd. Marius Cazan, Campaniile electorale din R.P.R. Sensul şi rutina
alegerilor / 633
Drd. Mihai Marian Olteanu, Restructurare urbană şi proteste împotriva
demolării patrimoniului arhitectural / 649
Locotenent-colonel (r) Petre Opriş, Criza „Euro-rachetelor” SS-20 „Sabre”,
„Pershing II” şi BGM-109 G „Gryphon” (1976-1987) / 661
Prof. univ. dr. Cezar Avram, conf. univ. dr. Roxana Radu, Agricultura
românească în anii tranziţiei post-decembriste / 675
Lector univ. dr. Anca Parmena Olimid, Evoluţia instituţiei prezidenţiale în
România după 1989 / 699
Prof. univ. dr. Pîrvu Gheorghe, Constituirea şi evoluţia Uniunii
Europene / 709Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu | 9
CUPRINS
Cuvânt de întâmpinare In honorem Acad. Dinu C. Giurescu de Dan
Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din Craiova / 13
Partea I. Mesaje aniversare, amintiri, destăinuiri,
aprecieri / 15
Mesaje aniversare / 17
Acad. Dan Berindei, Gând pentru Dinu C. Giurescu / 19
Prof. univ. dr. Ion Dogaru, Destin de istoric / 21
Acad. Marius Porumb, Academicianului Dinu C. Giurescu. Omagiu / 25
Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, Istoria naţională ca religie a istoricului Dinu
C. Giurescu / 27
Amintiri, destăinuiri / 29
Conf. univ. dr. Valeriu Râpeanu, Dinastia istoricilor Giurescu – un model
intelectual şi moral / 31
General de brigadă (r.) Aurel I. Rogojan, Omul istoriei şi istoria omului.
Academicianul Dinu C. Giurescu aşa cum l-am cunoscut / 37
Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, Din nesecată dragoste de ţară / 43
Scriitor Ilarie Hinoveanu, Giureştii – iluştrii istorici ai românilor / 47
Dr. Tudor Nedelcea, O remarcabilă dinastie de istorici / 57
Prof. Eugen Petrescu, Academicianul Dinu C. Giurescu, simbol al dăruirii
pentru istoria neamului românesc / 61
Opera istoricului Dinu C. Giurescu / 65
Prof. univ. dr. Vladimir Osiac, Laudatio cu ocazia ceremoniei de acordare a
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova Domnului
Academician Dinu C. Giurescu / 67
Prof. univ. dr. Ioan Opriş, Dinu C. Giurescu şi critica istoriei / 71
Dr. Marius Turaiche, Corifeu al marelui echilibru în istorie. Gânduri şi
sentimente pentru un portret / 79
Dr. Victor Spinei, Dinu C. Giurescu - Efigia memorialistului / 81
10 | Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu
Bibliografia operei Academicianului Dinu C. Giurescu / 101
Partea a II-a Dedicatoria / 109
Studii de istorie
Acad. Ştefan Ştefănescu, Mihai Viteazul – primul făuritor al „Daciei
Româneşti”. Dimensiunea diplomatică / 111
† I.P.S. Irineu Popa, Mihai Viteazul simbol al unităţii politice româneşti şi
apărător al creştinătăţii europene / 121
Muzeograf Aurelia Florescu, Catalog de carte veche străină din secolul al
XVI-lea în judeţul Dolj / 137
Lector univ. dr. Constanţiu Dinulescu, Proiecte occidentale de organizare
politică a lumii creştine catolice (secolele XIV-XVII) / 167
Prof. Eugen Petrescu, Episcopul Râmnicului Climent – ctitorul schitului din
Pietrari / 183
Peter Mario Kreuter (Regensburg), Von Frauen, Kindern, Albanern und
Vampiren. Und was sie miteinander gemeinsam haben. / 199
Dr. Ileana Cioarec, Ştefan Pârşcoveanu un candidat la domnie în Ţara
Românească în anul 1774 / 205
Dr. Dorin Teodorescu, O carte rară şi contextul istoric al editării ei / 209
Drd. Radu Gabriel Dumitrescu, Figura lui Ştefan cel Mare în viziunea
artiştilor din secolul al XIX-lea / 215
Prof. univ. dr. Vladimir Osiac, Intervenţiile militare ale Imperiului Rus în
Principatele Române (1806-1849) / 229
Dr. Mite Măneanu, Morile din vestul Olteniei în secolul al XIX-lea / 249
Dr. Gabriel Croitoru, Primul proiect de alimentare cu apă din Jiu a oraşului
Craiova / 259
Prof. univ. dr. Ion Bulei, Elita politică modernă a românilor / 265
Dr. Emilian Cojocaru, Stemele satelor şi comunelor din Oltenia / 279
Dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Principiul separaţiei puterilor în stat
prevăzut în Constituţia României din anul 1866 / 293
Prof. Adrian Frunză, prof. Onoriu Stoica, Sistemul de distincţii al statului
în timpul domniei lui Carol I (1866-1914) / 301
Dr. Elena Siupiur, Gubernia Basarabia în „primul recensământ general al
Imperiului Rus 1897”. Câteva observaţii despre etnii, imigranţi, meşteşuguri,
profesii şi activităţi / 313
Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu | 11
Prof. univ. dr. Gheorghe Dănişor, Istoria ideii de individualism. / 327
Dr. Dorina N. Rusu, Un istoric printre scriitori: Mateiu I. Caragiale / 341
Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, O descriere a centrului comercial permanent
din Craiova de la sfârşitul secolului XIX şi din prima jumătate
a secolului XX / 349
Dr. Georgeta Ghionea, Organizarea şi funcţionarea Băncii Comerţului din
Craiova (1897-1948) / 387
Dr. Narcisa-Maria Mitu, Administraţia exploataţiei agricole Domeniul
Coroanei Sadova în perioada 1884-1948 / 399
Lector univ. dr. Alexandru Oşca, Armata română şi ingrata condiţie de forţă
de ocupaţie / 413
Prof. univ. dr. Mihai Corneliu Lungu, Unitatea românilor şi a teritoriului
lor – din trecut în actualitate / 429
Prof. univ. dr. Ion Scurtu, Evoluţia Basarabiei în cadrul statului naţional
unitar român (1918-1940) / 439
Dr. Lucian Dindirică, Reorganizarea Bisericii Ortodoxe Române în anul
1922. Un document inedit al Mitropolitului Primat Miron Cristea / 467
Prof. univ. dr. Ion Deaconescu, România ca o rană / 481
Conf. univ dr. Marusia Cîrstea, Situaţia internaţională în viziunea Marelui
Stat Major Român (1935) / 489
Dr. Diana-Mihaela Păunoiu, Propagandă şi festivitate în timpul regimului
carlist. Studiu de caz: Ziua Constituţiei „Regelui Carol al II-lea” în Oltenia
(1939-1940) / 509
Dr. Mihalea Bărbieru, drd. Florin Nacu, România şi Iugoslavia în
confruntarea cu revizionismul şi totalitarismele epocii (1933-1939) / 525
Conf. univ. dr. Cristina Păiuşan Nuică, Lector univ. dr. Teodora Stănescu-
Stanciu, Henriette-Yvonne Stahl / 551
Lector univ. dr. Laurenţiu Constantiniu, Frontiera în istoria SUA şi a
Rusiei: două evoluţii diferite / 563
Acad. Florin Constantiniu, O sursă americană despre acordul de
procentaj / 579
Prof. univ. dr. Sorin Damean, 8 noiembrie 1945: Rezistenţă şi represiune în
România / 585
Cercet. şt. I Cornel Sigmirean, Încheierea celui de-Al Doilea Război
mondial şi incertitudinile politice asupra statutului Transilvaniei / 591
Prof. univ. dr. Alesandru Duţu, Implicarea armatei române în politică
(1945-1947) / 603
12 | Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu
Drd. Oana Nicoleta Trandafir, Rolul organizaţiei de femei din Republica
Populară Română în documentele de partid / 619
Drd. Marius Cazan, Campaniile electorale din R.P.R. Sensul şi rutina
alegerilor / 633
Drd. Mihai Marian Olteanu, Restructurare urbană şi proteste împotriva
demolării patrimoniului arhitectural / 649
Locotenent-colonel (r) Petre Opriş, Criza „Euro-rachetelor” SS-20 „Sabre”,
„Pershing II” şi BGM-109 G „Gryphon” (1976-1987) / 661
Prof. univ. dr. Cezar Avram, conf. univ. dr. Roxana Radu, Agricultura
românească în anii tranziţiei post-decembriste / 675
Lector univ. dr. Anca Parmena Olimid, Evoluţia instituţiei prezidenţiale în
România după 1989 / 699
Prof. univ. dr. Pîrvu Gheorghe, Constituirea şi evoluţia Uniunii
Europene / 709

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.044 sec