Curs de drept penal Partea speciala

Curs de drept penal Partea speciala
Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 480
Categoria: Penal

DESCRIERE

Prezentul curs respecta programa universitara si este destinat cu prioritate studentilor, ca materie pentru examenul de an si de licenta, dar si pentru cel de admitere in magistratura si avocatura. El poate fi util si practicienilor in domeniul dreptului penal, care se vor confrunta zi de zi cu situatii delicate in perioada tranzitorie, cind in procese se vor aplica ambele Coduri; in acest scop, la finalul prezentarii fiecarei infractiuni sunt redate in paralel textele Codului penal din 1969 si ale Codului penal din 2009 si au fost punctate diferentele dintre cele doua reglementari.

La fiecare infractiune in parte sunt analizate obiectul protectiei penale (obiectul juridic si obiectul material), subiectii, conditia premisa, continutul constitutiv (latura obiectiva si latura subiectiva), formele, modalitatile si sanctiunile, explicatii de interes practic (legatura cu alte infractiuni si aspecte procesuale) si, in final, aspectele tranzitorii.Cuprins
Cuvânt înainte ____________________________________________ V
Listă de abrevieri _________________________________________ VII
NOŢIUNI INTRODUCTIVE ___________________________________ 1
I. Noţiunea, structura şi caracteristicile
Părţii speciale a dreptului penal __________________________ 1
1. Definiţia dreptului penal _________________________ 1
2. Noţiunea de Parte specială a Codului penal __________ 2
3. Structura Părţii Speciale a Codului penal ____________ 4
II. Structura de studiu a infracţiunii _______________________ 5
TITLUL I. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI STATULUI ________ 9
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACŢIUNII _____________________________ 9
§1. Trădarea – art. 155 ______________________________ 9
§2. Trădarea prin ajutarea inamicului – art. 156 __________ 12
§3. Trădarea prin transmiterea de secrete – art. 157 ______ 17
§4. Acţiunile duşmănoase contra statului – art. 158 _______ 21
§5. Spionajul – art. 159 _____________________________ 24
§6. Atentatul care pune în pericol
siguranţa statului – art. 160 ______________________ 26
§7. Atentatul contra unei colectivităţi – art. 161 __________ 30
§8. Subminarea puterii de stat – art. 162 __________________ 33
§9. Actele de diversiune – art. 163 ____________________ 37
§10. Subminarea economiei naţionale – art. 165 _________ 40
§11. Propaganda în favoarea statului totalitar – art. 166 ___ 43
§12. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale – art. 166¹ ____ 46
§13. Complotul – art. 167 ___________________________ 48
§14. Compromiterea unor interese de stat – art. 168 ______ 53
§15. Comunicarea de informaţii false – art. 168¹ _________ 55
§16. Divulgarea secretului care periclitează
siguranţa statului – art. 169 ______________________ 58
§17. Nedenunţarea – art. 170 ________________________ 61
§18. Infracţiuni contra reprezentantului
unui stat străin – art. 171 ________________________ 64
Curs de drept penal. Partea specială
X
SUBTITLUL II. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE – INFRACŢIUNI CONTRA
SIGURANŢEI STATULUI _________________________________ 68
TITLUL II. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI ________________ 73
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACŢIUNII ___________________________ 73
Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale
şi sănătăţii _________________________________ 73
Secţiunea I. Omuciderea _____________________________ 73
§1. Omorul – art. 174 ______________________________ 73
§2. Omorul calificat – art. 175 _______________________ 77
§3. Omorul deosebit de grav – art. 176 ________________ 84
§4. Pruncuciderea – art. 177 ________________________ 91
§5. Uciderea din culpă – art. 178 _____________________ 94
§6. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii – art. 179 _____ 99
Secţiunea a II-a. Lovirea şi vătămarea
integrităţii corporale sau a sănătăţii ____________________ 102
§1. Lovirea sau alte violenţe – art. 180 _______________ 102
§2. Vătămarea corporală – art. 181 __________________ 107
§3. Vătămarea corporală gravă – art. 182 _____________ 110
§4. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte – art. 183 _ 115
§5. Vătămarea corporală din culpă – art. 184 __________ 117
Secţiunea a III-a. Avortul ____________________________ 122
§1. Întreruperea cursului sarcinii – art. 185 ____________ 122
Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei _________ 127
§1. Lipsirea de libertate în mod ilegal – art. 189 ________ 127
§2. Sclavia – art. 190 _____________________________ 133
§3. Supunerea la muncă forţată sau obligatorie – art. 191 135
§4. Violarea de domiciliu – art. 192 __________________ 137
§5. Ameninţarea – art. 193 ________________________ 142
§6. Şantajul – art. 194 ____________________________ 144
§7. Violarea secretului corespondenţei – art. 195 _______ 147
§8. Divulgarea secretului profesional – art. 196 _________ 151
Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală ________ 154
§1. Violul – art. 197 ______________________________ 154
§2. Actul sexual cu un minor – art. 198 _______________ 160
§3. Seducţia – art. 199 ____________________________ 165
§4. Perversiunea sexuală – art. 201 _________________ 167
§5. Corupţia sexuală – art. 202 _____________________ 170
§6. Incestul – art. 203 ____________________________ 174
§7. Hărţuirea sexuală – art. 203¹ ____________________ 176
Cuprins
XI
SUBTITLUL II. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE – INFRACŢIUNI CONTRA
PERSOANEI ________________________________________ 180
A. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii
(Capitolul I) _________________________________________ 180
Secţiunea I. Omuciderea ______________________________ 180
Secţiunea a II-a. Lovirea şi vătămarea integrităţii
corporale sau a sănătăţii ______________________________ 183
B. Infracţiuni contra libertăţii persoanei (Capitolul II) _______ 186
C. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (Capitolul III) ______ 189
TITLUL III. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI ___________ 193
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACŢIUNII ___________________________ 193
§1. Furtul – art. 208 _______________________________ 193
§2. Furtul calificat – art. 209 ________________________ 199
§3. Pedepsirea unor furturi la plângerea
prealabilă – art. 210 ___________________________ 210
§4. Tâlhăria – art. 211 _____________________________ 213
§5. Abuzul de încredere – art. 213 ___________________ 219
§6. Gestiunea frauduloasă – art. 214 _________________ 223
§7. Înşelăciunea – art. 215 _________________________ 227
§8. Delapidarea – art. 215¹ _________________________ 232
§9. Însuşirea bunului găsit – art. 216 _________________ 236
§10. Distrugerea – art. 217 _________________________ 240
§11. Distrugerea calificată – art. 218__________________ 244
§12. Distrugerea din culpă – art. 219 _________________ 247
§13. Tulburarea de posesie – art. 220 ________________ 252
§14. Tăinuirea – art. 221 ___________________________ 255
SUBTITLUL II. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE – INFRACŢIUNI CONTRA
PATRIMONIULUI _____________________________________ 260
TITLUL IV. INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII _____________ 265
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACŢIUNII ___________________________ 265
§1. Ofensa adusă unor însemne – art. 236 _____________ 265
§2. Ultrajul – art. 239 ______________________________ 267
§3. Uzurparea de calităţi oficiale – art. 240 _____________ 272
§4. Portul nelegal de decoraţii sau
semne distinctive – art. 241 _____________________ 275
§5. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri – art. 242 __ 277
§6. Ruperea de sigilii – art. 243 _____________________ 281
§7. Sustragerea de sub sechestru – art. 244 ___________ 284
Curs de drept penal. Partea specială
XII
SUBTITLUL II. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE – INFRACŢIUNI
CONTRA AUTORITĂŢII ________________________________ 286
TITLUL V. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR
ACTIVITĂŢI DE INTERES PUBLIC SAU
ALTOR ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE __________ 291
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACŢIUNII __________________________ 291
Capitolul I. Infracţiuni de serviciu
sau în legătură cu serviciul ___________________ 291
§1. Abuzul în serviciu contra intereselor
persoanelor – art. 246 _________________________ 291
§2. Abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi – art. 247 _ 295
§3. Abuz în serviciu contra intereselor publice – art. 248 _ 298
§4. Neglijenţa în serviciu – art. 249 __________________ 301
§5. Purtarea abuzivă – art. 250 _____________________ 304
§6. Neglijenţa în păstrarea secretului de stat – art. 252 ___ 309
§7. Conflictul de interese – art. 2531 _________________ 312
§8. Luarea de mită – art. 254 _______________________ 315
§9. Darea de mită – art. 255 _______________________ 319
§10. Primirea de foloase necuvenite – art. 256 _________ 322
§11. Traficul de influenţă – art. 257 __________________ 324
Capitolul II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei _ 329
§1. Denunţarea calomnioasă – art. 259 _______________ 329
§2. Mărturia mincinoasă – art. 260 ___________________ 332
§3. Încercarea de a determina
mărturia mincinoasă – art. 261 __________________ 336
§4. Nedenunţarea unor infracţiuni – art. 262 ___________ 340
§5. Omisiunea sesizării organelor judiciare – art. 263 ____ 343
§6. Favorizarea infractorului – art. 264 _______________ 346
§7. Omisiunea de a încunoştinţa
organele judiciare – art. 265 ____________________ 350
§8. Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă – art. 266 __ 352
§9. Supunerea la rele tratamente – art. 267 ___________ 357
§10. Tortura – art. 267¹ ___________________________ 361
§11. Represiunea nedreaptă – art. 268 _______________ 366
§12. Evadarea – art. 269 __________________________ 369
§13. Înlesnirea evadării – art. 270 ___________________ 373
§14. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti – art. 271 ___ 378
§15. Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri – art. 272 ___ 385
Cuprins
XIII
SUBTITLUL II. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE – INFRACŢIUNI
CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂŢI DE INTERES PUBLIC
SAU ALTOR ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE _____________ 389
A. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul
(Capitolul I) _________________________________________ 389
B. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei
(Capitolul II) _________________________________________ 393
TITLUL VI. INFRACŢIUNI DE FALS _________________________ 397
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACŢIUNII ___________________________ 397
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori __ 397
§1. Falsificarea de monede sau de alte valori – art. 282 __ 397
§2. Falsificarea de timbre, mărci sau
bilete de transport – art. 283 ____________________ 403
§3. Deţinerea de instrumente în vederea
falsificării de valori – art. 285 ____________________ 407
Capitolul II. Falsuri în înscrisuri ________________________ 410
§1. Falsul material în înscrisuri oficiale – art. 288 ________ 410
§2. Falsul intelectual – art. 289 ______________________ 413
§3. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată – art. 290 __ 416
§4. Uzul de fals – art. 291 __________________________ 419
§5. Falsul în declaraţii – art. 292 _____________________ 422
§6. Falsul privind identitatea – art. 293 ________________ 425
SUBTITLUL II. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE – INFRACŢIUNI DE FALS ___ 430
TITLUL VII. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE
UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ _______ 433
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACŢIUNII ___________________________ 433
Capitolul I. Infracţiuni contra familiei ____________________ 433
§1. Abandonul de familie – art. 305 __________________ 433
§2. Relele tratamente aplicate minorului – art. 306 _______ 438
§3. Nerespectarea măsurilor privind
încredinţarea minorului – art. 307 ________________ 441
Capitolul II. Alte infracţiuni care aduc atingere unor
relaţii privind convieţuirea socială _____________ 444
§1. Profanarea de morminte – art. 319 ________________ 444
§2. Ultrajul contra bunelor moravuri şi
tulburarea liniştii publice – art. 321 _______________ 447
§3. Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni – art. 323 __ 450
Curs de drept penal. Partea specială
XIV
SUBTITLUL II. SINTEZA TRĂSĂTURILOR COMUNE – INFRACŢIUNI
CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND
CONVIEŢUIREA SOCIALĂ ______________________________ 455
A. Infracţiuni contra familiei (Capitolul I) _________________ 455
B. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii
privind convieţuirea socială (Capitolul IV) _______________ 457
Bibliografie selectivă ____________________________________ 461


Data aparitiei: Aprilie 2012

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.050 sec