Cum vad eu lumea (Albert Einstein)

Cum vad eu lumea (Albert Einstein)
Preț: 34,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2015
Pagini: 311
Format: 13x20
Categoria: Memorii/Jurnale

DESCRIERE

Cum vad eu lumea (Albert Einstein)

Mult stimati colegi,

Primiti mai întâi multumirile mele profunde pentru fapta dumneavoastrã bunã, cea mai mare binefacere de care se poate bucura un om ca mine.

Invitându-mã în Academia dumneavoastrã, mi-ati oferit posibilitatea sã mã dedic cu totul cercetãrilor stiintifice, eliberat de agitatia si grijile unei profesiuni practice.

Vã rog sã rãmâneti convinsi de sentimentele mele de recunostintã si de sârguinta strãdaniilor mele, chiar si atunci când roadele eforturilor mele vi se vor pãrea sãrãcãcioase.

Îngãduiti-mi sã adaug la toate acestea câteva observatii generale cu privire la locul pe care îl ocupã domeniul meu de activitate, fizica teoreticã, în raport cu fizica experimentalã.

Un prieten matematician îmi spunea deunãzi jumãtate în glumã, jumãtate în serios: „Matematicianul stie desigur ceva, dar, fãrã îndoialã, nu stie tocmai ceea ce i se cere în momentul respectiv.“ Exact la fel stau lucrurile cu fizicianul teoretician atunci când este solicitat de fizicianul experimentator.

De unde vine aceastã curioasã lipsã a capacitãtii de adaptare?

Metoda teoreticianului e legatã de faptul cã el are nevoie de presupuneri generale, numite principii, din care sunt deduse consecinte.

Asadar, activitatea sa are douã aspecte. În primul rând, el trebuie sã caute aceste principii si, în al doilea rând, sã deducã consecintele ce decurg din principii.

Pentru îndeplinirea celei de-a doua dintre sarcinile numite, el primeste în scoalã un echipament potrivit. Dacã prima dintre sarcinile sale este deja îndeplinitã într-un anumit domeniu, adicã pentru un complex de corelatii, succesul nu-l va ocoli de câte ori silinta si ratiunea vor fi îndestulãtoare.

Prima dintre sarcinile numite, anume aceea de a cãuta principiile ce urmeazã sã serveascã drept bazã a deductiei, este de cu totul alt fel.

Aici nu mai existã o metodã ce poate fi învãtatã si aplicatã sistematic, o metodã care conduce la tel. Cercetãtorul trebuie mai degrabã sã fure oarecum naturii acele principii generale ce pot fi stabilite în mod precis, în mãsura în care el desluseste anumite trãsãturi generale în complexe mai mari de fapte ale experientei...


CUPRINS:

Nota traducătorilor
Autoportret

I. CUNOAŞTEREA NATURII: PRINCIPII ŞI EVOLUŢIE ISTORICĂ
Discurs de recepţie la Academia Prusacă de Ştiinţe... 13
Ernst Mach... 18
Principiile cercetării... 29
Geometrie şi experienţă... 34
Mecanica lui Newton şi influenţa ei asupra evoluţiei fizicii teoretice... 43
Johannes Kepler... 52
Influenţa lui Maxwell asupra evoluţiei concepţiei despre realitatea fizică... 57
Epilog: Un dialog socratic... 63
Despre metoda fizicii teoretice... 74
Observaţii asupra teoriei cunoaşterii a lui Bertrand Russeîl... 83

II. FUNDAMENTELE FIZICII TEORETICE: TEORIA RELATIVITĂŢII ŞI MECANICA CUANTICĂ
Ce este teoria relativităţii?... 93
Fizica şi realitatea... 101
Fundamentele fizicii teoretice... 130
Mecanica cuantică şi realitatea... 153
Note autobiografice... 159
Observaţii asupra articolelor reunite în acest volum... 209
Observaţii preliminare cu privire la conceptele fundamentale... 241

III. ŞTIINŢĂ ŞI ÎNŢELEPCIUNE: CE TREBUIE SĂ FACEM ŞI CE PUTEM SPERA
Cum văd eu lumea?... 249
Religie şi ştiinţă... 253
Scrisoare către Academia Prusacă de Ştiinţe din 28 martie 1933... 259
Scrisoare către Academia Prusacă de Ştiinţe din 5 aprilie 1933... 260
Scrisoare către Academia Prusacă de Ştiinţe din 12 aprilie 1933... 262
Ştiinţă şi civilizaţie... 263
Religiozitatea cercetării... 268
Ştiinţă şi societate... 270
Despre educaţie... 274
Despre libertate... 280
Ştiinţă şi religie (I-II)... 282
Limbajul comun al ştiinţei... 293
De ce socialism?... 296
Legile ştiinţei şi legile eticii... 304

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 9.344 sec