Culegere de hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia medierii

DESCRIERE

Potrivit Raportului privind starea justitiei, dat publicităţii de Consiliul Superior al Magistraturii, datele statistice din ultimii 5 ani relevă o tendinţă de creştere a numărului de cauze pe rolul instanţelor judecătoreşti, pe aproape toate palierele, numai Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie menţinând relativ constant numărul cauzelor de soluţionat. Faţă de 2009, în anul 2010 numărul cauzelor de soluţionat a crescut cu 21,79%.

Evident, creşterea numărului de cauze pe instanţă a avut un efect negativ asupra încărcăturii ce a revenit fiecărui judecător. Astfel, în anul 2010, fiecare judecător a avut de soluţionat un număr de 1.020 cauze la judecătorii, 959 cauze la tribunale, 696 cauze la curţile de apel – este cea mai mare încărcătură de cauze pe judecător din ultimii 6 ani (cu excepţia situaţiei numerice de la curţile de apel depăşită în anul 2005, cauzată de modificările legislative, când fiecărui judecător i‑a revenit spre soluţionare un număr de 844 cauze).

Datele furnizate pentru anul 2010 de Consiliul Superior al Magistraturii sunt îngrijorătoare, constatându‑se reticenţa justiţiabililor în a recurge la procedura medierii, ca metodă alternativă de soluţionare a litigiilor (în anul 2010 instanţele au încuviinţat doar 258 de medieri în timpul proceselor), ca de altfel şi la procedura administrării probelor de către avocaţi (existenţa în legislaţie de mai mulţi ani, dar neutilizată până în prezent), ceea ce duce, în mod automat, la aglomerarea instanţelor de judecată cu tipuri de cauze fără importanţă deosebită, dar mare consumatoare de resurse, precum şi cu proceduri de comunicare de înscrisuri cu toate părţile, care presupun, de regulă, amânarea soluţionării cauzelor.

GEMME (Asociaţia Magistraţilor Europeni care susţin Medierea), cu sediul la Paris, Cour de Cassation, 5, Quai de l’horloge, Franta, este reprezentată în România printr‑o secţiune naţională, care a început să îşi desfăşoare activitatea în luna ianuarie 2010, din iniţiativa judecătorilor de la mai multe instanţe din ţară, interesaţi în promovarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor.

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, asociaţie profesională a judecătorilor, îşi propune să contribuie la progresul societăţii prin acţiuni ce au drept scop realizarea unei justiţii independente, imparţiale şi performante, afirmarea şi apărarea independenţei justiţiei faţă de celelalte puteri ale statului, precum şi prin iniţierea, organizarea, sprijinirea, coordonarea şi realizarea de proiecte privind îmbunătăţirea, modernizarea şi reformarea sistemului justiţiei.

În vederea popularizării medierii şi cunoaşterii practicilor instanţelor judecătoreşti, cele două asociaţii au solicitat tuturor tribunalelor din România să comunice acordurile încheiate ca rezultat al medierii, precum şi hotărârile judecătoreşti pronunţate de tribunale şi judecătoriile din raza lor teritorială, prin care s‑a luat act de aceste acorduri.

Volumul reuneşte practic toate răspunsurile primite, fiind prima culegere de acest tip realizată în materia medierii, menită să contribuie la popularizarea instituţiei, atât în mediile interesate, cât şi în întreaga societate.

Ca principiu, medierea atenuează rădăcinile unui conflict între două sau mai multe persoane, care ar putea provoca nenumărate alte conflicte judiciare. Rolul său este, aşadar, important în faza premergătoare actului de justiţie, în special pentru că poate preveni ca o parte a litigiilor să ajungă în instanţe.

Totodată, medierea reprezintă şi o alternativă în soluţionarea cu celeritate a cauzelor, pentru micşorarea nevoilor de suplimentare a resurselor umane şi financiare.

În numele GEMME – Secţiunea română şi al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, ţinem să mulţumim tuturor colegilor din cadrul birourilor pentru informare şi relaţii publice de la instanţele contactate, pentru bunăvoinţa manifestată şi promptitudinea răspunsurilor.

Dragoş Călin, judecător,

Curtea de Apel Bucureşti,

Vicepreşedinte al GEMME Europa

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.039 sec