Contractele bancare in Noul Cod civil art. 2184 - 2194, art. 2279 - 2494

Contractele bancare in Noul Cod civil art. 2184 - 2194, art. 2279 - 2494
Preț: 114,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 568
Categoria: Civil

DESCRIERE

Întregul Cod Civil care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 este o noutate, dar această trăsătură este mai accentuată în domeniul delicat al relaţiilor pe care le generează contractele bancare. Autorul a publicat prima carte în domeniul dreptului bancar în anul 1994 și această carte a cunoscut numeroase reeditări. Dacă s-ar scrie o istorie a Dreptului românesc credem că această istorie ar cosemna că opera domnului Ion Turcu din 1994 este prima monografie de drept bancar din întreaga istorie a dreptului român. Înnoirea legislativă l-a obligat pe autor să reia tema în condiţiile noilor reglementări.


Noul Cod Civil conține 15 articole în partea consacrată contractelor bancare. Comparativ cu alte contracte, textul alocat contractelor bancare este nedrept de sărac astfel că autorul a avut misiunea să explice mai amănunțit și mai pe larg relația băncii cu clientela și celelalte raporturi juridice pe care le generează activitatea bancară. Este de neconceput ca o bancă să crediteze pe cineva fără să îi pretindă, uneori în mod exagerat, garanții de rambursare. Aceasta a impus extinderea comentariului la acele reglementări din Noul Cod civil care garantează rambursarea creditelor bancare. În acest mod cartea apare în două titluri: unul consacrat reglementărilor Noului Cod civil cu privire la contractele bancare și cel de-al doilea consacrat problemei de importanță majoră a garantării rambursării creditelor acordate de bănci. După ce face o prezentare introductivă a activității bancare, inclusiv a primejdiilor pe care le pot cauza bancherii necinstiţi sau necompetenți, sunt comentate cele 7 articole care îşi propun să reglementeze contul bancar curent (2184-2190 NCC). Următorul contract analizat este contractul de depozit bancar căruia i s-au consacrat numai 2 articole. Din acest motiv autorul a fost pus în situația unor aspecte netratate în cele 2 articole, dar cunoscute în practica de masă și de zi cu zi. Facilitatea de credit este cel de-al treilea contract căruia i s-au consacrat numai 3 articole ceea ce este vădit prea puțin. O parte însemnată care trebuia să fie reglementată aici o deține problema rambursării creditului. Garanţiile rambursării au fost consemnate prin comentariul autorului la textele cuprinse în art. 2280-2299.
Cuprins
V
Cuprins
Abrevieri .......................................................................................... IX
Introducere în domeniul contractelor bancare ................................1
Cartea a V-a. Despre obligaţii ........................................... ..............15
Art. Pag.
Titlul IX. Diferite contracte speciale .......................2184-2194 ......15
Capitolul XV. Contul bancar curent şi
alte contracte bancare ...............................................2184-2194 ......15
Secţiunea 1. Contul bancar curent ..........................2184-2190 ......15
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar ..........................2191-2192 ....232
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit ......................2193-2194 ....275
Titlul X. Garanţiile personale ..................................2279-2322 ....363
Capitolul I. Dispoziţii generale ..........................................2278 ....363
Capitolul II. Fideiusiunea .........................................2280-2320 ....364
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .............................2280-2292 ....364
Secţiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii .....................2293-2313 ....371
§1. Efectele fi deiusiunii între creditor
şi fi deiusor ............................................................2293-2304 ....371
§2. Efectele fi deiusiunii între debitor
si fi deiusor ............................................................2305-2312 ....379
§3. Efectele fi deiusiunii intre mai mulţi fi deiusori ........2313 ....383
Secţiunea a 3-a. Încetarea fi deiusiunii ....................2314-2320 ....384
Capitolul III. Garanţiile autonome ............................2321-2322 ....388
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale ...................2323-2494 ....406
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................2323-2332 ....406
Capitolul II. Privilegiile ............................................2333-2342 ....412
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ..............................2333-2337 ....412
Cuprins
VI
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale
şi privilegiile speciale .............................................2338-2341 ....416
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între
ele şi concursul dintre privilegii şi ipoteci .......................2342 ....418
Capitolul III. Ipoteca .................................................2343-2428 ....431
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .............................2343-2376 ....431
§1. Dispoziţii comune ..........................................2343-2349 ....431
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii ........................2350-2359 ....438
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi ..........................2360-2364 ....443
§4. Ipotecile convenţionale ..................................2365-2376 ....446
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară ........................2377-2386 ....454
§1. Constituirea ipotecii imobiliare ......................2377-2383 ....454
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor ......................2384-2385 ....458
§3. Ipotecile legale ........................................................2386 ....459
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară .........................2387-2419 ....461
§1. Dispoziţii generale .........................................2387-2397 ....461
I. Constituirea ipotecii ........................................2387-2393 ....461
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor .....................2394-2397 ....466
§2. Ipotecile asupra creanţelor .............................2398-2408 ....470
I. Dispoziţii comune ...........................................2398-2402 ....470
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor .....................2403-2408 ....472
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare .....................2409-2412 ....476
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare .......................2413-2419 ....478
Secţiunea a 4-a. Concursul între
creditorii ipotecari ..................................................2420-2427 ....481
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor ...............................2482 ....484
Capitolul IV. Executarea ipotecii ..............................2492-2479 ....486
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .............................2429-2434 ....486
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare ......2435-2477 ....489
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor
mobile corporale...................................................2435-2463 ....489
I. Deposedarea debitorului .................................2435-2444 ....489
II. Vânzarea bunului ipotecat .............................2445-2459 ....493
III. Preluarea bunului ipotecat
în contul creanţei ................................................2460-2463 ....502
§2. Executarea ipotecii asupra
titlurilor reprezentative ..................................................2464 ....504
Cuprins
VII
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor .............2465-2467 ....505
§4. Preluarea bunului în vederea administrării ....2468-2473 ....506
§5. Sancţiuni .........................................................2474-2477 ....509
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor
imobiliare ................................................................2478-2479 ....510
Capitolul V. Gajul .....................................................2480-2494 ....511
Secţiunea 1. Constituirea gajului ............................2480-2486 ....511
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile
creditorului gajist ....................................................2487-2494 ....514
Bibliografie ....................................................................................543
Index ...............................................................................................551


978-606-18-0145-9
Data aparitiei: 28 Feb 2013
Nr pagini : 568

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.027 sec